Tarama Dönüştürme Çizgileri – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Tarama Dönüştürme Çizgileri – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

25 Mart 2023 PDF tarama programı ücretsiz Photoshop kılavuz çizgileri açma 0
Platformlar Arası Farklılıklar

Tarama Dönüştürme Çizgileri

Bir çizgi nesnesi, iki uç noktası (x0, y0) ve (xn, yn) olan soyut bir model olarak tanımlanır. Bir grafik kitaplığı işlevi tarafından taranarak çerçeve arabelleğine dönüştürülür. Doğru denklemi y = mx + B’dir, burada eğim m = (yn-y0)/(xn-x0) ve B bir sabittir. -1≤m≤1 varsayalım. Satırdaki pikseller için xi+1 = xi + 1 ve yi+1 = mxi+1 + B = m(xi + 1)+B=(mxi +B)+m=yi +m.Toscan-converttheline, i=0 ila n için yalnızca (xi, Round(yi))’deki pikselleri çizmemiz gerekiyor.

Bresenham1, yalnızca tamsayı işlemlerini kullanan ve donanımda çok verimli bir şekilde uygulanabilen bir satır tarama-dönüştürme algoritması geliştirdi. Pikselin (xp, yp) doğru üzerinde ve 0≤m≤1 olduğunu varsayalım.

Bundan sonra hangi pikseli seçmeliyiz: E mi yoksa NE mi? Doğru denklemi y = mx + B’dir, yani F(x, y) = ax +by+c=0,buradaa=dy=(yn -y0),b = -dx = -(xn-x0)<0, ve c = B*dx. b<0 olduğundan, y artarsa, F(x, y) azalır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, NE ve E pikselleri arasındaki M(xm, ym) orta noktası doğru üzerindeyse, F(xm, ym)=0; M(xm, ym) çizginin altında ise, F(xm, ym)>0; ve eğer M(xm, ym) çizginin üzerindeyse, F(xm, ym)<0.

Sadece ilk dod’un bir tamsayı olmadığını görebiliriz. Denklem 1, 2 ve 3’ün her iki tarafını 2 ile çarparsak, tüm karar faktörleri tam sayıdır. Bir karar faktörü sıfırdan büyük/küçükse, onu 2 ile çarpmanın yine de sıfırdan büyük/küçük olduğu gerçeğini değiştirmediğini unutmayın. Yani karar aynı kalıyor. dE = 2dy, dNE = 2(dy – dx) ve dod = 2dy – dx olsun.

Doğrunun eğiminin gelişigüzel bir yönde olduğu durumları dikkate almamız gerekir. Neyse ki, x ekseni, y ekseni veya çapraz çizgi (m=1) etrafındaki bir ayna aracılığıyla yukarıdaki duruma keyfi bir çizgi eşlenebilir. Aşağıdakiler, tüm bu durumları ele alan Bresenham algoritmasının bir uygulamasıdır.

Bu programda, pencerenin köşesini sürükleyerek görüntü penceresini (yani görüntü alanını) yeniden şekillendirebiliriz. main() işlevi, bir işlevle aynı olduğu için atlanmıştır. Bu kitabın geri kalanında, örneklerin çoğu yalnızca bölümlerdir. Kaynak kodunun tamamı çevrimiçi olarak veya sağlanan CD’den indirilebilir.

Taramayı Dönüştüren Daireler ve Diğer Eğriler

Yukarıdaki örnek gerçekten bir simülasyon olsa da, program çerçeve arabelleğini doğrudan değiştirmediği için, tarama dönüştürme sürecini anlamamıza yardımcı olur. Bir çizgi denklemi verildiğinde, denkleme karşılık gelen tüm pikselleri çerçeve arabelleğinde hesaplayıp çizerek çizgiyi tarayabilir-dönüştürebiliriz. Benzer şekilde, bir daire denklemi verildiğinde, dairenin tüm piksellerini hesaplayabilir ve çerçeve arabelleğine çizebiliriz.

Bu, tüm farklı eğri türleri için geçerlidir. Tarama-dönüştürme sürecini hızlandırmak için, kısa eğri parçalarına yaklaşmak için genellikle kısa çizgiler kullanırız. Bu nedenle, bir eğri bir dizi kısa çizgi ile yaklaşık olarak tahmin edilebilir.

Satır tarama dönüştürmesi olarak, eğriler ve diğer ilkel öğeler için tarama dönüştürmenin birçok farklı yolu vardır. Örnek olarak, yarıçapı (r) olan ve merkezi (cx, cy) olan basit bir 2B daire denklemi, parametrik fonksiyonda şu şekilde ifade edilebilir.

0’dan 2π’ye θ değişiklikleri için, bir daireye yaklaşmak için çizgi parçaları çizebiliriz. Yalnızca piksellerle tam bir daire çizersek, bu daha doğru ancak daha yavaş olur, kaç piksel çizmemiz gerektiğini bulmamız gerekir. Cihaz koordinatlarında bir yarıçap (r) verildiğinde, çevre piksel cinsinden 2πr’dir. Bu nedenle, yeni piksel konumlarını hesaplamak için 1/r’lik bir delta açısına ihtiyacımız var.


Photoshop kılavuz çizgileri açma
PDF tarama programı ücretsiz
Photoshop Kılavuz çizgileri kapatma
PDF tarama online
Resmi PDF olarak tarama
Photoshop tarama yapma
PDF olarak tarama programı
Illustrator Cetvel açma


Taramayı Dönüştüren Üçgenler ve Çokgenler

Bir tel kafes nesnesi, yalnızca çizgilerden ve eğrilerden oluşan, dolgulu yüzeyler içermeyen bir nesnedir. Bir tel kafes çokgeni çizgi parçalarından oluştuğu için, taramayı dönüştüren dolgulu üçgenleri ve çokgenleri tartışacağız. Bir üçgene karşılık gelen üç köşe verildiğinde, üç çizgimiz (kenarlarımız) var.

Doğrular üzerindeki tüm pikselleri bulabildiğimiz için, aynı y koordinatlarına sahip farklı kenarlardaki piksel çiftleri arasındaki tüm pikselleri çizerek üçgeni tarayabilir-dönüştürebiliriz. Başka bir deyişle, her bir yatay çizginin (tarama çizgisi olarak adlandırılır) kesişme noktalarını, çizginin kenarlarında bulabiliriz.

Aşağıda, bir üçgenin taranarak dönüştürülmesine ilişkin bir uygulama örneği verilmiştir. yi tarama çizgisi için bir sonraki tarama çizgisi yi+1 = yi + 1 olacaktır. Yani bir sonraki yatay tarama çizgisi önceki tarama çizgisine göre bir piksel artacaktır. Üçgenin bir kenarında karşılık gelen x’in nasıl hesaplanacağını türetebiliriz. Bir doğru denklemine göre y = mx + b burada m doğrunun eğimi ve b bir sabittir.

Yani, üçgeni doldurmak için y boyunca üçgenin kenarlarındaki yatay tarama çizgilerinin bitiş noktalarını yinelemeli olarak bulabiliriz. Bir üçgeni tarayabilir-dönüştürebilirsek, bir çokgeni tarayabilir-dönüştürebiliriz çünkü bir çokgen üçgenlere bölünebilir.

Ayrıca, üçgen algoritmasını aşağıdaki gibi genişleten genel bir çokgen tarama-dönüştürme algoritması geliştirebiliriz. Görüntüleme penceresinin altından üstüne kadar her y için, aynı y koordinatlarına sahip çokgen kenarlarındaki tüm noktaları bulabiliriz. Ardından kenar noktalarını mevcut x koordinatlarına göre soldan sağa doğru sıralarız.

Yatay bir tarama çizgisi çizecek olursak birinci (üçüncü, beşinci vb.) kenar noktası çokgene girdiğimiz yer, ikinci (dördüncü, altıncı vb.) kenar noktası çokgenden ayrıldığımız yer vb. . Aynı y koordinatlarına sahip farklı kenarlardaki tek-çift nokta çiftleri arasındaki tüm pikselleri çizerek çokgeni tarayabilir-dönüştürebiliriz. Başka bir deyişle, her bir tarama çizgisinin çokgenin kenarlarıyla kesişme noktalarını bulabilir ve çokgenin iç kısmında bulunan kesişme noktaları arasındaki pikselleri doldurabiliriz.

Aşağıda, genel çokgen tarama dönüştürmesi için bir algoritma örneği verilmiştir. Bir köşe listesi verildiğinde, gösterildiği gibi Kenar Tablosu adı verilen bir veri yapısı oluşturabiliriz. Bir Kenar Tablosu, olası her bir yatay tarama çizgisine karşılık gelen girişlere sahiptir, ancak yalnızca bazı girişler, kenar öğeleriyle birlikte depolanır. ymin<ymax olduğu bir çift köşe (x, ymin) ve (x’, ymax) için karşılık gelen kenar öğesi kaydedilir.

1. ymin, Edge tablosundaki Edge öğe yapısının indeksidir. Diğer bir deyişle Kenar Tablosunu y=0 ve y=y+1’den sonuna kadar giderek ararsak, Kenar Tablosunda karşımıza çıkan mevcut öğe her zaman çokgenin bir kenarının alt uç başlangıç noktasıdır. Aynı ymin’e sahip birden çok kenar, aynı dizin yuvasında birbirine bağlanır.
2. Veri yapısındaki her bir kenar öğesi için, ilk yuva ymax’tır; bu, mevcut tarama çizgimiz ymax ise, kenarın sonuna veya tarama-dönüştürme kenarının sonuna karar vermek için kontrol edilir.
3. Sonraki iki yuva, tepe noktasının x koordinatı (x, ymin) ve kenarın eğiminin tersidir. Bilgi, bir sonraki tarama çizgisi için kenardaki bir sonraki noktayı bulmak için kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir