Yazılım Sisteminin Evrimi

Çakışmaları Bulma – Python Analizi Yaptırma Fiyatları – Python Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Python Analizi Yaptırma – Python Dili

Genel Jeneratörler Size genel bir tanım vereyim: Bir jeneratör, verim anahtar sözcüğünü içeren bir işlevdir. Çağrıldığında, işlev gövdesindeki kod yürütülmez. Bunun yerine, bir yineleyici döndürülür. Bir değer her istendiğinde, üreteçteki kod bir verim veya dönüşle karşılaşılıncaya kadar yürütülür. Verim, bir değerin verilmesi gerektiği anlamına gelir. Bir dönüş, üretecin yürütmeyi durdurması gerektiği anlamına gelir (daha fazla…
Devamı


8 Mart 2023 0