Yazılım Değerlendirme Raporları

İSTATİSTİKSEL SONUÇLAR – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ÇALIŞMADA TOPLANAN VERİLER Bu varsayımsal çalışmadan elde edilen veriler Tablo 3.1’de gösterilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi Kırmızı Oda koşulundaki katılımcıların puanları 11 ile 17 arasında, Mavi Oda koşulundakilerin puanları ise 16 ile 22 arasında değişmektedir. İki puan dağılımı arasında bir miktar örtüşme vardır ancak iki grubun ortalamaları deneysel hipotez doğrultusundadır: Mavi Oda koşulundaki katılımcıların ortalaması Kırmızı…
Devamı


7 Ekim 2021 0