Yazılım Sisteminin Evrimi

ETKİLEŞİM ETKİSİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ORTALAMA KARE, F ORANI VE ETA KARE Bu değerler, Bölüm 6’da tanımladığımızla aynı şekilde elde edilir. Ortalama kare değerleri, her bir varyans kaynağı için, o kaynağın karelerinin toplamı, o kaynağın serbestlik derecesine bölünerek hesaplanır. F oranları, iki ana etki ve etkileşim için ilgili ortalama kare değerlerinin hata teriminin ortalama kare değerine bölünmesiyle hesaplanır. Eta kare…
Devamı


18 Ekim 2021 0