SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

30 Haziran 2022 Kişisel SWOT analizi Swot Analizi Nedir Swot analizi Nedir kısaca SWOT analizi Örnekleri 0
Tehditler ve Fırsatlar – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

Kariyer ve Mesleki Gelişim

Bu çalışmanın bulguları, öğretmenler için mesleki fırsatların eksikliğini, mesleki gelişim ihtiyacını, öğretmenin statüsüne ilişkin bir çatışmayı ve öğretmenler arasında iş tükenmişliğini doğrulamaktadır. Bu çatışmanın nasıl ortaya çıktığını anlamak için, genel olarak bir organizasyonda ve özel olarak bir eğitim organizasyonunda kariyer kavramı da dahil olmak üzere kısa bir teorik genel bakış sunulmaktadır.

Hall’a göre kariyer, bireyin iş yaşamı boyunca mesleki deneyimler ve eylemlerle ilgili pozisyon ve davranışların sürekliliğini algılama biçimidir. Bu tanım, kişinin kendi kariyerini algılama biçiminin öznel bir kariyer olduğunu vurgular. Deneyimler, iş değişikliği gibi nesnel olaylardan ve mesleki istekler, beklentiler ve işe yönelik tutumlar gibi öznel bir yorumdan oluşur.

Oplatka, kariyer yönetiminin kurumun ihtiyaçları ile çalışanlarının ihtiyaçları arasındaki boşluğu doldurduğu için hem bireyler hem de kuruluşlar için önemli olduğunu belirtiyor. Kuruluşlar, işlevlerini yerine getirmek için insanlara güvenirken, insanlar kariyerlerinde onlara iş ve profesyonel fırsatlar sağlamak için kuruluşlara güvenirler. Kariyer yönetimi merkezi bir önem kazanmakta ve bireyin uyumunu ve gelişimini etkilemektedir.

Kuruluşlardaki ikili gelişim merdiveni, kuruluşların iki farklı gelişim yolu sunan bir kariyer gelişimi sağlaması için bir alternatiftir: çalışanların yeteneklerine ve organizasyonel özelliklerine göre birinden diğerine geçiş imkanı olan profesyonel bir yol ve bir yönetim yoludur.

Gelişimlerinin ilk aşamasında, organizasyon çalışanları profesyonel yolu takip eder. Daha sonra, iş kıdemini biriktirdikten sonra, çalışan ve kuruluş hangi yolu izleyeceğine karar verir. Bu nedenle, çalışanların örgütsel hiyerarşide ilerlemek için denetim veya yönetim pozisyonlarına geçiş yapma zorunluluğu yoktur.

Eğitim Örgütlerinde Kariyer

Okulun eğitim yönetimi politikasını formüle ederken, maaş, terfi ve öğretmenler için mesleki fırsatlar gibi kariyer gelişimi ile ilgili konuları dikkate almak önemlidir.

Barak, amacı öğretmenlere gelişim ve değişim perspektifi sunmak, mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını takdir eden insanları öğretmenlik mesleğine çekmek ve mesleki gelişimi teşvik etmek olan öğretmenler için profesyonel bir kariyer merdiveni konsepti sunar. 

Barak’a göre, bu fikir artık dünya çapında terfi aşamalarını tanımlayan birçok eğitim sisteminde yaygın olarak kabul edilmektedir. Terfi, bir okulda, bölgede veya ülke çapında sorumluluk ve liderlik pozisyonlarının üstlenilmesi olarak tanımlanır.

Liderlik pozisyonlarına örnek olarak mesleki gelişimden sorumlu öğretmenler, çeşitli içerik alanlarındaki öğretmen koçları, takım lideri öğretmenler ve öğretmen danışmanları dahildir.

Bu sistem, en etkili öğretmenleri belirlemeyi ve onları liderlik pozisyonları için eğitmeyi sağlayan akran değerlendirmesini içerir. Dünyadaki eğitim sistemlerindeki kariyer basamaklarının örnekleri gözden geçirilir. Reformunun bir parçası olarak orta okullardaki öğretmenlere mesleki gelişim çerçeveleri sunulmaktadır.


Swot Analizi Nedir
Kişisel SWOT analizi
SWOT analizi Örnekleri
Swot analizi Nedir kısaca
SWOT analizi yap
Kişisel SWOT analizi Örnekleri
swot analizi nedir ve nasıl yapılır?
SWOT Analizi soruları


Bu reformda sunulan mesleki gelişim çerçeveleri aşağıdaki gibidir:

(1) öğretme ve öğrenmeyi geliştirmeye ve öğretmenler ile öğrenciler ve öğretmenler ile genel okul nüfusu arasındaki diyaloğu derinleştirmeye odaklanan okul temelli mesleki gelişim;

(2) pozisyon sahipleri için mesleki gelişim, yani, Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan kurumlardaki (üniversiteler ve akademik kolejler) kısa kurslar da dahil olmak üzere ders lideri, sınıf koordinatörü, sınıf öğretmeni gibi işler için hazırlık eğitimi;

(3) Eğitim Bakanlığının mesleki departmanları tarafından formüle edildiği gibi, didaktik-eğitimsel ve idari organizasyon konularını içerebilen, genel eğitim disiplinleri ve konularında öğretmenler için mesleki gelişim.

Bu bölüm, İsrail eğitim sistemi bağlamında üç kavram ve bunların yorumuna odaklandı: bürokratik profesyonel çatışma; profesyonelliğin özellikleri; ve öğretmenlerin kariyerleri ve mesleki gelişimleri. Bu kavramlar araştırma sorusunun yanıtlanmasının temelini oluşturur: STEM öğretmenleri İsrail’de STEM eğitimini nasıl algılıyor?

Araştırma Araçları ve Katılımcılar

Bu bölüm, bu çalışmada kullanılan araştırma araçlarını ve bunların uygulanmasını açıklar: SWOT görüşmesi, okullarda gözlemler ve çevrimiçi ankettir.

SWOT Analizi

Öğretmenlerin İsrail’deki STEM eğitimi algısını karakterize etme girişimimizde, örgütlerin güçlü yönlerine, zayıf yönlerine, kendilerine açık olan fırsatlara ve SWOT analizine uygun olarak bir röportaj oluşturduk. karşılaştıkları tehditler.

Görüşmeler, birey, okul, müfredat ve eğitim sistemi olmak üzere dört farklı düzeyde uygulandığı için dört SWOT boyutuna göre yapılmıştır. Bu nedenle, her görüşme özünde hem öğretmenin SWOT analizini hem de sistemin SWOT analizini üç düzeyde oluşturdu: okul, müfredat ve eğitim sistemi.

SWOT görüşmesi yarı yapılandırılmış, derinlemesine görüşme olarak oluşturulmuş ve bu çalışma için ana bilgi kaynağını oluşturmuştur. Derinlemesine görüşme, STEM öğretmenlerinin sistem algısını ve sistemle ilgili deneyimlerini ve bu deneyime atfettikleri anlamı anlamaya odaklanan araştırma sorusuna uygundur.

Eğitim sistemini dışarıdan inceleyen öğretmenleri analiz lensi takmaya yönlendirmek için görüşmeyi SWOT bileşenlerine göre şekillendirmeye karar verdik. Bu bakış açısı, kuruluştan uygulayıcılarla yapılan bu tür görüşmelerde benimsenen daha geleneksel perspektiften farklıdır.

SWOT görüşmeleri aşağıdaki beş STEM dersinin 12 öğretmeni ile yapılmıştır: matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar bilimi. Bu konular, temel dersler4 (bilgisayar bilimi hariç) olduğu için çalışmada odaklanılmak üzere seçilmiştir. .

Katılımcı 12 öğretmen, en az 10 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip deneyimli öğretmenlerdir. Onur sınıflarında ve ileri seviye yerleştirme kurslarında (öğrencileri en üst düzey yeterlilik sınavlarına hazırlamak dahil) öğretme deneyimine sahiptirler.

Öğretmenler İsrail genelinde çeşitli ortaokul ve liselerde ve çeşitli sosyal sektörlerde ders veriyor: devlet, devlet-dini veya sözleşmeli okullar. Öğretmenlerin çoğu, okullarında bölüm başkanlığı gibi öğretmenlik pozisyonlarına ek olarak bazı yönetsel veya liderlik rollerine sahiptir. Bu gerçekler, araştırma için seçilen öğretmenlerin kıdemlerini ve profesyonelliklerini doğrulamaktadır.

SWOT görüşmeleri iki aşamada analiz edilmiştir. İlk olarak, her öğretmen için dört düzeyde bireysel SWOT tabloları oluşturulmuştur: birey, okul, müfredat ve eğitim sistemi; bu tablolar daha sonra 16 hücreli tek bir tabloda birleştirildi: dört SWOT bileşeni, her bileşen için dört seviye ile çarpıldı.

İkinci olarak, analiz iki enine kesitte gerçekleştirilmiştir: (a) her bir SWOT bileşeni altındaki çeşitli seviyeler arasındaki bağlantıların analizi ve (b) aynı seviyedeki dört farklı SWOT bileşeni arasındaki bağlantıların analizi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir