Profesyonel Fırsatlar Çatışması  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Profesyonel Fırsatlar Çatışması  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

30 Haziran 2022 Algılanan ÇATIŞMA Nedir ÇATIŞMA Yönetimi pdf Potansiyel ÇATIŞMA nedir Yönetici personel çatışması 0
DİNAMİK DEĞER TEMSİLİ – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

Profesyonel Fırsatlar Çatışması 

Temel bulgulardan biri, STEM öğretmenlerinin algıları ile örgütün mesleki gelişimlerine ilişkin algıları arasında var olan boşluktur.

Bu algı boşluğu, öğretmen ile ait olduğu örgüt arasında, eğitim sistemi düzeyi, okul düzeyi ve öğrenci düzeyi olmak üzere üç düzeyde kendini gösteren bir çatışmaya yol açar. Göreceğimiz gibi, öğrenci düzeyindeki çatışma okul düzeyindeki çatışmadan, bu da sistem düzeyindeki çatışmadan kaynaklanmaktadır.

Eğitim sistemi düzeyinde (A1) mesleki fırsatlar çatışması (A) iki şekilde ifade edilir:

(a) Kariyer gelişimi için sınırlı fırsatlar

Görüşmelerin analizi, öğretmenlerin kişisel gelişimlerine ve mesleki ilerlemelerine atfettikleri önemi doğrularken, aslında yükselme ve yükselme için tek olasılıklar öncelikle idari yolda yatmaktadır. Bu nedenle, STEM öğretmenleri, kendilerine öğretmenlik kariyerlerini ilerletmek için fırsatlar sağlamayan eğitim sistemi ile çatışma halindedir.

Bu çalışmada görüşülen STEM öğretmenleri, kariyerlerinin profesyonel yönlerinin gelişimi ile daha fazla ilgilenirken, idari yönler açısından daha az ilgilendiler. Özellikle araştırmaya katılan STEM öğretmenleri, müfredat geliştirmede yer alacakları, öğretmen öğretmenliği yapacakları, doktoralarına çalışacakları ve liderlik yapacakları araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) pozisyonlarını doldurma isteklerini dile getirdiler. 

Örneğin bir matematik öğretmeni olan D, “Öğretmenlerin pek fırsatı yok. Kendimden örnek verecek olursam, ağın (okulun ait olduğu bir milli eğitim ağı) bilgisayarlaşmasında fırsat bulamasaydım artık öğretmenlik yapmayacaktım” demiştir.

Kendimi bir işletme kursunda bulmam çok uzun sürmedi ve istediğimin bu olmadığını keşfettim. Öğretmenin pozisyonunun bir kısmı Ar-Ge olmalı. Yani öğretmenler sadece öğretmekle kalmamalı, daha çok bir tür araştırma yapın ve aynı zamanda (müfredat materyalleri için) [yazarlar tarafından vurgulanan ve noktalama işaretleri] temel teşkil edecek çalışma programları geliştirin.

Öğretmenlerin görüşmelerde ifade edildiği gibi sözleri, STEM öğretmenlerinin nadiren idari pozisyonları doldurup doldurmadığı sorusunu gündeme getirdi. Bunun cevabı, araştırmaya katılan okullarda dağıtılan çevrimiçi bir anket aracılığıyla netleştirilmiştir.

Öğretmenlerin sadece küçük bir yüzdesinin, çalışmada incelenen beş fen dersini eğitim ve yönetim pozisyonlarını doldurduğu bulunmuştur. Ortalama olarak, okuldaki tüm öğretmenlerin %16.8’i STEM öğretmenidir ve okuldaki tüm idari pozisyon sahiplerinin sadece %8.32’si STEM öğretmenidir.

Öğretmenler idari rollere yükselmek isteseler bile, öğretmenlere açık olan bu tür rollerin sayısının sınırlı olduğunu belirtmek önemlidir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, eğitim organizasyonunun düz yapısından kaynaklanmaktadır.

Bu tür organizasyonlarda çatışmayı en aza indirmenin bir alternatifi, yukarıda bahsedilen ve iki gelişim yolunu mümkün kılan ikili bir gelişim merdiveni geliştirmektir: profesyonel bir yol ve bir idari yoldur.


Yönetici personel çatışması
ast-üst çatışması
Algılanan ÇATIŞMA Nedir
ÇATIŞMA Yönetimi pdf
Pozitif ÇATIŞMA nedir
Potansiyel ÇATIŞMA nedir
Potansiyel ÇATIŞMA örneği
Hissedilen ÇATIŞMA nedir


İsrail’de son yıllarda benzer bir politikayı, öğretmenlere ardışık gelişim aşamaları sunan “Yeni Ufuk”6 reformu aracılığıyla uygulamak için bir girişimde bulunulmuştur.

“Değişim için Cesaret” reformunda, öğretmenlerin yönetim pozisyonlarına (sınıf koordinatörü veya ders koordinatörü gibi) atanmadan önce ön eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Ancak, profesyonel lider roller için böyle bir gereklilik mevcuttur. Bu nedenle, STEM öğretmenlerinin profesyonel bir kariyer ufku için ihtiyaçları karşılanmamaktadır.

Genel olarak, hem öğretim kalitesini artırmayı hem de öğrenci başarılarını iyileştirmeyi amaçlayan “Yeni Ufuk” ve “Değişim için Cesaret” reformlarının kurucu belgeleri, eğitim sisteminin öğretmenlerin mesleki gelişimi konusuna temel olarak bir bakış açısıyla baktığını göstermektedir. Profesyonel yolda ilerleme seçeneklerinin açılmasına daha az vurgu yaparak öğretmenlerin mesleki bilgilerini zenginleştirme bakış açısıdır.

Başka bir deyişle, bu reformlar öğretmenlik kariyerlerinin geliştirilmesinden ve mesleğin özünün değiştirilmesinden çok disiplin uzmanlığına vurgu yapmaktadır.

(b) İşbirliğine dayalı bir profesyonel topluluğa duyulan ihtiyaç

Eğitim Bakanı, ulusal öğretmen merkezlerinin yanı sıra birçok mesleki gelişim programı sunsa da, STEM öğretmenleri, öğretmenin kendi okulunun dışında bir öğretmen topluluğunun yanı sıra sürekli mesleki kurslara olan ihtiyacı dile getirdiler.

Profesyonel bir topluluğa ait olma ihtiyacı, bir profesyonelin profesyonelliğinin bir özelliğidir. Bu ihtiyaç karşılanmadığı için, profesyoneller ve organizasyon arasında bir çatışma ortaya çıkar ve bunu profesyonelin örgütsel bağlılığında ve iş tatmininde bir düşüş izler.

Okul düzeyindeki (A2) mesleki fırsatlar çatışması (A), mesleki gelişim ve işbirlikçi bir profesyonel topluluk ihtiyacı ile ifade edilir.

Eğitim sistemi düzeyinde yukarıda açıklanan (A1) çatışma, öğretmenlerin materyal alışverişi, sınav yazma, bilgi paylaşımı ve daha fazlası için destekleyici bir profesyonel ekiple profesyonel etkileşime ihtiyaç duyduğu okul düzeyinde de kendini gösterir.

Barak’a (2011) göre, organizasyon odaklı politika, öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak için öğretmenlerin birbirini desteklemesi, geliştirmesi, birlikte öğrenmesi ve işbirliği yapması gerektiğini varsayar. Bu çalışma çerçevesinde yapılan görüşmelerde çatışma, öğretmenlerin bahsettiği okul düzeyindeki zayıflıklarda kendini göstermiştir.

Öğretmenler, öğrenme materyallerinin paylaşılması yoluyla öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek, kelimenin en pratik anlamıyla, ekip çalışmasının yokluğu ile kendini gösteren profesyonel izolasyon bildirdiler.

Öğrenci düzeyindeki (A3) mesleki fırsatlar çatışması (A), mesleki tükenmişlik ve pedagojik zorluklarla kendini gösterir. Bu düzeydeki çatışma, iki üst düzeyde (sistem ve okul) tezahür ettiği için çatışmanın bir sonucudur. Bu çatışma sınıfta öğretim ve öğretmen-öğrenci karşılaşmasıyla ilgilidir.

Organizasyonda ilerleme fırsatlarının azlığı, sonu başlangıçlarıyla neredeyse aynı olan öğretmenlik kariyerleri, kalabalık sınıfların öğretimi ve işin rutinliği öğretmenlerin mesleki tükenmişliğine yol açar. Genel olarak tükenmişlik, yorgunluk, yalnızlık, sabırsızlık ve kişinin kendisinden ve meslektaşlarından memnuniyetsizliği ile ifade edilir.

Profesyonel teori, mesleki ilerleme için fırsatların olmaması ile işyerinde memnuniyetsizlik ve tükenmişlik arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterir.

Özellikle görüşmelerin analizi, öğretmenlerin bu mesleki tükenmişliği kişisel bir eksiklik olarak algıladıklarını ve bundan muzdarip olanın öğrenciler olduğu endişesini dile getirdiklerini göstermiştir.

Öğretmenlerin bilgi bileşenlerini güçlendirmeye ve güncellemeye ve öğretim yöntemlerini geliştirmeye katkıda bulunan hem işbirlikçi bir profesyonel topluluğun hem de ilgili sürekli eğitim kurslarının eksikliği, öğretmenlerin profesyonellik düzeyini tehlikeye atmakta ve pedagojik düzeyde zayıflıklara yol açmaktadır.

Öğretmenler ayrıca, çeşitli öğretim yöntemlerine duyulan ihtiyaç ve disiplin bilgilerini genişletme ihtiyacı gibi pedagojik zorluklardan da bahsettiler. Gerçekten de, bu zorlukları kişisel eksiklikler olarak, ancak aynı zamanda, esas olarak öğrencilere zarar veren öğretim kalitesi üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduklarını belirttiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir