SWOT Analizi Stratejisi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SWOT Analizi Stratejisi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

6 Temmuz 2022 SWOT analiz örnekleri Word SWOT Analizi makale Swot analizi nasıl Yapılır? 0
SWOT Analizi Stratejisi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

SWOT Analizi Stratejisi

SWOT analizi, kuruluşlara stratejik analiz ve planlama için yararlı bir araç sağlar. Dış Tehditleri kabul ederken ve bunlara rağmen başarılı bir şekilde çalışmaya devam ederken, kurum dışında var olan Fırsatlardan yararlanacak şekilde, Zayıf Yönlerin üstesinden gelmek için Güçlü Yönlerden yararlanıldığı bir eyleme rehberlik eder. Bu bölümde, STEM eğitiminde RPP’leri teşvik etmek için düşünülebilecek birkaç öneri sunuyoruz.

İsrail’de STEM eğitiminde başarılı RPP’leri teşvik etmek için, eğitim sistemi ve akademi arasında var olan kültürel boşlukları (bir zayıflık) kapatmak için akademi ve MoE’nin örgütsel yönlerini ele alıyoruz. Bu, İsrail’de bulunan (bir güç) STEM eğitimi uygulamasının ve araştırmasının zengin altyapısını kullanarak ve STEM eğitimine atfedilen artan farkındalık ve önemi kullanarak yapılabilir.

SWOT analizinin zayıflık bileşenleri, SWOT analizinin diğer bileşenlerinden önemli ölçüde daha belirgin olduğu için, önerilen önerilerimizin, açığı kapatmak için belirlenen güçlü yönlerden ve fırsatlardan nasıl yararlanılabileceğinden yararlanmaya yardımcı olabileceğini umuyoruz.

Stein ve Coburn tarafından önerilen alternatif modelin bu önerilerin uygulanmasında bize rehberlik edebileceğini öneriyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi alternatif modelin özünü yansıtmak adına “ikili model” diyoruz.

İsrail’de STEM eğitiminde İkili Modelin kurulması için aşağıdaki tavsiyeler, aşağıda açıklandığı gibi, konferanstan önce ve konferans sonrası doğrulama aşaması yoluyla, esas olarak iki şekilde doğrulandı:

• Ön anket: Bu anketteki iki soruda, katılımcılardan eğitim sisteminden akademiye ve akademiden akademiye bilgi akışı için en anlamlı kanallar olarak düşündükleri dokuz maddelik listeden üç maddeyi seçmeleri istenmiştir. Eğitim sistemi. Dokuz madde şunlardı: kitaplar ve öğrenme materyalleri, lisansüstü öğrenciler, araştırma projeleri, akademik personel, yardımcı öğretim görevlileri, öğretmen hazırlama programı, öğretmen mesleki gelişim programları, okul ziyaretleri ve diğerleri.

Eğitim sisteminden akademiye giden kanallara göre en anlamlı dört kanal (n = 58) olarak belirtilmiştir:

(a) Okul ziyaretleri (39 cevap, %67,2).
(b) Öğretmen mesleki gelişim programları (30 cevap, %51.7). (c) Lisansüstü öğrencileri (22 cevap, %37.9).
(d) Araştırma projeleri (22 cevap, %37.9).

Akademiden eğitim sistemine giden kanallara bakıldığında ise en anlamlı dört kanal (n = 58) olarak belirtilmiştir:

(a) Öğretmen mesleki gelişim programları (45 cevap, %77.6). (b) Öğretmen hazırlama programları (41 cevap, %70,7).
(c) Lisansüstü öğrencileri (27 cevap, %46,6).
(d) Kitaplar ve öğrenme materyalleri (27 cevap, %46,6).

Görüldüğü gibi çift yönlü bilgi aktarımı (hem eğitim sisteminden akademiye hem de tam tersi) için en anlamlı olarak belirtilen kanal öğretmen mesleki gelişim programlarıdır.


SWOT analizi
Swot Analizi Nedir
SWOT analizi örnekleri Word
Kişisel SWOT analizi Örnekleri
swot analizi nedir, nasıl yapılır
Swot Analizi Nedir örnek
Swot analizi nasıl Yapılır
SWOT Analizi makale


Açıkça, her iki yönde de anlamlı bir bilgi kanalı olarak İsrail’de STEM eğitiminde RPP’ler için İkili Model için anlamlı bir altyapı oluşturma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, MEB ve akademi arasındaki mevcut kültürel boşluğu kapatma potansiyeline sahiptir.

• Doğrulama anketi: Bu ankette, İsrail’de STEM eğitiminin teşviki için öneriler önerdik ve her biri için katılımcılardan İsrail’de RPP’lerin teşviki için olası bir eylem olarak uygunluğunu sıralamaları istendi. Görüldüğü gibi, “akademide eğitim alanında uygulamayı içeren araştırmalara daha fazla ağırlık verin” önerisi, önerilen diğer önerilere göre mutlak ve göreceli olarak üst sıralarda yer almıştır.

Ek olarak, 37 katılımcıdan 25’i, İsrail’de STEM eğitiminde RPP’lerin tanıtımı için uygun bir eylem olarak “son derece yüksek” olarak değerlendirdi ve hiç kimse onu alakasız olarak değerlendirmedi. Tüm bu göstergeler, CHP’lerin tanıtımının sorumluluğunun büyük ölçüde akademiye bağlı olduğunu ima etmektedir. Bu eylem gerçekten mantıklı çünkü RPP’lerin araştırma bölümünün uygulama bölümünü zorlaması gerekiyor ve akademi bu uzmanlığa sahiptir.

Akademi ve eğitim sistemi arasında var olan kültürel uçurumun ışığında (Zayıflıklar bölümünde kapsamlı bir şekilde anlatıldığı gibi), bu açığı kapatmak için iki öneri öneriyoruz: ortaya çıkan diyaloğu sistematik bir şekilde sürdürmek için öğretmenlerin mesleki gelişimini ve iletişim kanallarını vurgulamak gerekir.

RPP’ler İçin Bir Aan Olarak Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

Zayıf Yönler bölümünde belirtildiği gibi, araştırmaya öğretmen katılımının olmaması, CHP’lerin gelişmesini engelleyen ana engellerden biridir. Buna göre, istenen türde RPP’lerle ilgili araştırmalara ve söylemlere öğretmen katılımını teşvik etmenin yolları aranmalıdır. Ayrıca, araştırma projelerine öğretmenlerin dahil edilmesinin, araştırmanın sürdürülebilirliği için iyi bir çözüm olabileceği önerilmektedir.

RPP’lerin “araştırmacı olarak öğretmenler” anlayışının teşvik edilmesiyle desteklenebileceğini öneriyoruz. Bu, öğretim pozisyonunun yapısıyla yakından ilgili olarak birkaç yolla yapılabilir. İşte bu yönde birkaç eylem:

• Oryantasyon: Günümüzde öğretmenler genellikle yüksek lisans ve doktora arayışındadır. okullardan çıkış yolu olarak sertifikalar (örneğin, öğretmen kolejlerinde öğretim işleri almak için). Kariyer teşvikleri yüksek lisans ve doktora yapmalıdır. Okulda kalmak ve okul içinde araştırma bulgularını yürütmek veya uygulamak için faydalı çalışmalardır.

Giderek daha fazla yüksek eğitimli bilim insanı ve mühendis, iki ana nedenden dolayı eğitim sistemine ikinci bir kariyer olarak katıldığından, bu, özellikle İsrail’deki STEM eğitiminde “araştırmacı olarak öğretmenlerin” bu yönünü teşvik etmek için uygun bir dönemdir: birincisi , İsrail vatandaşlarının topluma katkıda bulunma konusundaki güçlü bağlılığı ve ikincisi, (a) yönetim rollerine terfi etmek istemeyen bilim adamları ve mühendislerin kendilerini işsiz buldukları yüksek teknolojili iş piyasası ve (b) genç bilim adamları ve mühendisler bazen deneyimli olanlara tercih edilir.

• Eylem araştırması: Öğretmen hazırlama programlarının yanı sıra öğretmenlerin, müdürlerin ve müfettişlerin mesleki gelişim programlarında araştırma odaklı düşünme ve uygulamayı yoğun olarak içerir. Bu öneri Boyd ve diğerlerinin “okul yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan politikaların öğretmen devrini azaltmada etkili olabileceği” yönündeki önerilerini desteklemektedir.

Mevcut reformlar, yüksek potansiyele sahip liderleri işe almayı, potansiyel liderler için çıraklık deneyimleri sağlamayı ve işteyken müdürlere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle yüksek cirolu okullarda idari desteğin iyileştirilmesi, hem genel olarak daha etkili liderler hem de teşvikler (mutlaka parasal değil) gerektirebilir, böylece bu okullardaki idari pozisyonlar daha çekici hale gelebilir”.

• Öğretim pozisyonunun yapısı: Öğretim pozisyonunun yeni bir tasarımı araştırma fırsatlarını desteklemelidir, örneğin pozisyonun bir parçası olarak 1-2 gün ücretsiz öğretmenlik ve öğretmenleri ve araştırmacıları içeren araştırma topluluklarının kurulmasıdır.

Bu yapı, ilk aşamada tüm öğretmenler için değil, bu fırsattan etkilenen ve bu fırsata kendini adayan ve eğitim sistemini bu yönde yönlendirebilecek seçici bir öğretmen grubuna uygulanmalıdır. Bu eylemin teşviki için ihtiyaç duyulan araştırma topluluğu, MEB tarafından yakın zamanda başlatılan eğitim reformları ve öğretmen hazırlama programlarının bir parçası olarak yakın zamanda tanıtılan Akademi-Kita-Akademi-Sınıf çerçevesi aracılığıyla entegre edilen mesleki gelişim programlarında oluşturulabilir.

Bu programlar, eğitim sisteminin akademi ile işbirliği yapmak istediği mesajını verir. Ancak bunu lineer modele göre yaparlar. Mesleki gelişimi üniversiteler ve kolejler tarafından yönetilmek üzere teşvik ederler, ancak bu mesleki gelişim programları aracılığıyla araştırmayı teşvik etmezler. RPP’lerin bu fırsatları, RPP’ler için İkili Modelin oluşturulmasında önemli faktörlere dönüştürebileceğini öneriyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir