Maliyet Tasarrufu – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Maliyet Tasarrufu – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 Maliyet Tasarrufu Nedir Marketlerde tasarruf tedbirleri Özel sektörde tasarruf tedbirleri Tasarruf kalemleri 0
Format Verileri

 Maliyet Tasarrufu

Maliyet tasarrufunun zamanının ve olasılığının tanımı daha fazla dikkat gerektirir. İlk kilit soru, herhangi bir tür sinerjinin makul olarak ne zaman nakit akışlarını etkilemeye başlamasının beklendiği ile ilgilidir. Gerçek değeri üzerinden nakit akışının gerçekleşme süresini tahmin etme riskini değerlendirin.

Ayrıca gerçekleşme olasılığının olasılığı, üretilen nakit akışlarının değerini değiştirebilir. Bu belirsizlik, mevcut değerlerin hesaplanması için uygun iskonto oranının seçiminde dikkate alınmalıdır. Kurumsal finansman çalışmaları, yatırım değerlendirmesinde uygun iskonto oranına daha fazla önem vermektedir.

Daha önce tartışıldığı gibi, herhangi bir sinerji farklı bir güvenilirlik düzeyine sahip olabilir; daha önemli varsayımlardan biri, kayıpların indirilebilirliği olarak mali sinerji için daha düşük risksiz ve gelir sinerjilerinin belirsizliğini ortadan kaldırmak için fırsat maliyeti ile sermaye yapılandırmalarının maliyetidir.

Kullanılan iskonto oranı, serbest nakit akışlarıyla ilişkili riskle eşleşmelidir. Beklenen serbest nakit akışları oldukça belirsiz ise, bu riski ve dolayısıyla iskonto oranını da artırır.

Sermaye maliyeti, kullanılan finansman yöntemine bağlıdır; bu, işletmenin yalnızca özsermaye yoluyla finanse edilip edilmediğini veya yalnızca borçla finanse ediliyorsa borcun maliyetini ifade eder. Birçok şirket, işlerini finanse etmek için borç ve öz sermayenin bir kombinasyonunu kullanır ve bu tür şirketler için toplam sermaye maliyetleri, ağırlıklı ortalama olarak bilinen tüm sermaye kaynaklarının ortalama sermaye maliyeti de kullanılır.

Beklenen serbest nakit akışlarının belirsizliği yüksek olduğunda, fırsat maliyeti onları iskonto etmek için faydalı olabilir. Edinme yatırımında, sinerji çok nadiren gerçekleşir, çünkü yanlış değerlenir ve yetersiz bir zamanlama planlanır. Ancak pratikte bunları oluşturmak kağıt üzerinde hesaplamaktan çok daha da zordur. Daha önemli kazanım draması, sinerji değeriyle ve dolayısıyla sinerji için ne kadar ödeneceğinin belirlenmesiyle de ilgilidir.

Risk Yayılımının Değeri 

Devralmalar, ilgili teşebbüslerin faaliyet ve finansal özelliklerinde ve dolayısıyla risk profilinde, özellikle:

– Market riski.
– Ekonomik risk.
– Finansal risk.

Piyasa riskiyle ilgili olarak, satın alma, satışların döngüsel doğası ve/veya satış değişkenliği üzerinde gelirler üzerinde etkiler yaratabilir. Bir şirket gelir döngüsünü azaltabiliyorsa, Beta hisse değeri üzerindeki etkilerle de düşebilir. Satın alma belirli bir riski çeşitlendirebildiğinde, gelir değişkenliğini de azaltabilir.

Örneğin, doğal afet risklerini azaltarak veya değişiklik riskini yönetmek için sınır ötesi işlem yaparak farklı lokasyonlarda üretimi planlayabilen bir satın alma içindir. Her halükarda, risk derecesi üzerindeki bu etkiler, yukarıda analiz edilen diğer faktörlerle de karşılaştırılmalıdır.


Maliyet Tasarrufu Nedir
Özel sektörde tasarruf tedbirleri
Marketlerde tasarruf tedbirleri
Tasarruf tedbirleri ekşi
Tasarruf kalemleri


Ayrıca, konglomera yapısı, bürokrasinin maliyetleri ve büyük işletmenin verimsizlikleri açısından ekonomik risk üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ekonomik riskle ilgili olarak amaç, sabit maliyetlerin etkisini ve başabaş noktası değerini de azaltmaktır.

Finansal risk kontrolünün önemi, başarısızlık riski ve kaldıraç kontrolünün birleşme öncesi ve birleşme sonrası sermaye yapısındaki stratejik rolü açısından bu bölümün çeşitli bölümlerinde tartışılmıştır. Risk ve ekonomik piyasadaki değişiklikler Beta’ya ve dolayısıyla öz sermaye maliyetine yansıtılır. Finansal riskteki herhangi bir azalma, iskonto sürecinde daha düşük bir WACC ile borç maliyetleri ve öz sermaye maliyeti üzerinde olumlu bir etkiye de sahiptir.

Yeni Fırsatların Değeri 

Kurumsal satın alma sürecinde, satın alan şirketler için bazı stratejik gerçek seçenekler ortaya çıkarılabilir. Gerçek opsiyonlar fikri eski bir fikirdir, ancak “gerçek opsiyonlar” terimi, Black ve Scholes’in Avrupa finansal opsiyonları için ünlü opsiyon fiyatlandırma formüllerini sunmalarından dört yıl sonra Myers’da tanıtıldı.

Terimin ortaya çıkmasından bu yana, benzer gerçek yatırım problemlerini çerçevelemek için opsiyon değerleme modellerini kullanmak büyümekte ve gerçek opsiyonlar akademisyenler ve uygulayıcılar arasında artan bir ilginin de konusudur.

Gerçek seçenekler, stratejik düzeyde var olan ve satın alma adayı şirketlerde bağımsız olarak bulunan gerçek seçeneklerden de farklı olanlardır. Bazı yazarlar, satın alma sinerjilerini gerçek seçenekler ve satın alma zamanlaması için sıralı gerçek seçenekler ve elden çıkarılabilir temel olmayan varlıklara sahip işletmeleri satın almanın oldukça özel bir durumu olarak da değerlendirmiştir.

Aşağı yönlü riski azaltırken, yukarı yönlü potansiyeli artırabilecek gerçek seçenekler yaratan stratejik satın almaları tartışıyorlar. Sinerjilerin, satın alanın bir hedef üzerinde sahip olduğu büyüme seçenekleri üzerinde bir etkisi olduğunu da savunuyorlar. Uzun vadede, bir edinim programının başarısının elde edilen, oluşturulan veya geliştirilen seçenekler ve bu seçeneklerin optimal kullanımı için yapılan eylemler tarafından belirlendiğini de belirtirler.

Çalışmalarında, satın almalarda önemli olan üç gerçek seçenek sınıfı tanımlarlar: büyüme seçenekleri, esneklik seçenekleri ve elden çıkarma seçenekleridir. Sinerjiler, satın alan şirket tarafından masaya getirilen ek yeni gerçek seçenekler (sinerji yaratma olasılığı) ise, hedef şirket için adil fiyat (primli olsa bile) ödense bile satın almalar NPV pozitif de olabilir.

Bu, satın alma sinerjileri fiyatlandırıldığında, satın alan şirketin satın alma sürecine getirdiği gerçek seçenekler artı stratejik sermayenin katma değeri olarak değerlendirilmeleri gerektiği anlamına da gelir. Sinerji faydaları verilmediğinden (otomatik olarak oluşmaz), ancak çoğu zaman yatırım gerektirdiğinden ve boyutları belirsiz olduğundan, sinerjileri seçenekler olarak görmek gerçeklikle de uyumludur.

Satın alma stratejisinde, değerlendirme süreci, işlemin gelecekte açabileceği bazı ek fırsatları da göz önünde bulundurabilir. Örneğin, yeni yapı, yeni bir pazara girme, bir yeniliği, yeni bir ürünü gerçekleştirme fırsatı da verebilir.

Sıklıkla değeri ve aynı zamanda zamanlamayı hipnotize etmede zorluklar da vardır. Bu nedenle, önceden tanımlandığı gibi, sinerjilerden daha fazla gelecekte yeni yatırım fırsatları yaratması beklenen girişimlerdir. Bunu akılda tutarak, yüksek değerlendirme zorlukları ve farklı seçeneklerin nihai sonucuna ilişkin belirsizlik, proje fizibilite analizinde tahminde kaçınmaya da yol açmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir