Sinerji Değerlendirmesi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sinerji Değerlendirmesi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

13 Temmuz 2022 SİNERJİ Deneme Sinerji Deneme Merkezi Sinerji karnemiz 0
Adlandırma Kuralları

Hesap Düzenlemeleri

Alıcı ve satıcı, hesaplarını düzeltmek (uzlaştırmak) için bir işletme sermayesi ayarlaması yaparlar; bu ayarlama tipik olarak (her zaman olmasa da) önemsizdir. Gerçek işletme sermayesi tahmin edilenden daha düşük gelirse, satıcı alıcıya bir miktar geri ödeme yapar (genellikle satın alma fiyatından bir miktar para keserek). Rakam tahminin üzerinde gelirse alıcı satıcıya bir çek keser.

Neden işletme sermayesi düzeltmeleri almalısınız? Basitçe söylemek gerekirse, işletme sermayesi bir varlıktır ve kapanışta bu varlığın daha azı teslim edilirse, alıcının üzerinde anlaşılan satın alma fiyatından bir indirim yapması gerekir (ve tersi). Bir işletme sermayesi ayarlaması olmadan, satıcı tüm alacakları tahsil etmek (derin indirimlerle yapılsa bile), tüm envanteri satmak ve faturaları ödemeyi bırakmak, böylece borçları şişirmek için her türlü teşvike sahip olacaktır.

Değerlendirme sürecinde, Planın ekonomik ve finansal fizibilite analizinde öngörüldüğü gibi, satın alma ekibi, sinerji güdülerinin birleşik şirketin pozitif bir NPV’ye sahip olmasına izin verip vermeyeceğine dikkat çekmelidir.

Değerleme kararı, İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Modeli kullanılarak bir sermaye bütçeleme kararı olarak değerlendirilir. M&A’nın fizibilitesinin değerlendirilmesinde, değerin katmanlaştırılması modeline göre denklemi raporlayabiliriz.

Her halükarda, NPV analizi birleşme sonrası aşamada, alımın değer yaratıp yaratmadığını sistematik olarak izlemek ve gidişatı hızla döndürmek için potansiyel düzeltici önlemleri incelemek için faydalıdır. Birleşme öncesi değerlendirmede Fiyat, satın alma ekibinin hedef bağımsız değer için yeterli olduğunu tahmin ettiği fiyatı temsil eder. Birleşme sonrası analizde, ödenen gerçek fiyat olacaktır.

Entegrasyon ve yeniden organizasyon maliyetleri (Ci), yatırımın başarısını gerçekleştirmek için her faaliyet ihtiyacı ile ilgilidir. Bu maliyetler, durdurulan faaliyetler kriterlerini karşılamayan çıkış veya elden çıkarma faaliyetleriyle ilişkilidir. Çalışan ve kira fesihleri, tesis kapanışı veya diğer çıkış faaliyetleri için maliyetleri içerir.

Ek olarak, bu maliyetler, satın alınan işletmelerin bütünleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile doğrudan ilgili giderleri içerir ve çalışanları elde tutma maliyetleri, işe alma maliyetleri, belirli taşınma maliyetleri ve entegrasyon ve varlık bozulmaları sırasında çeşitli yinelenen maliyetler gibi kalemleri içerir. Bu maliyetler, birleşme sonrası ilk dönem için tahmin edilmektedir; birleşme sonrası farklı yıllar için planlanan entegrasyon faaliyetleri, iskontoya yönelik nakit akışlarının tanımlanmasına katkıda bulunacaktır.

Birleşmeler, satın almalar ve elden çıkarmalar, çok sayıda ve önemli işlem maliyetlerini (Ct) ve yol boyunca giderleri içeren büyük finansal işlemlerdir. Bu ücretler ve harcamalar, bir işlemin nihai maliyeti üzerinde vergi sonrası büyük bir etkiye sahip olabilir. Hem alıcılar hem de satıcılar, bir işletme birleşmesiyle bağlantılı olarak çeşitli maliyetlere maruz kalırlar.

Bu maliyetler, profesyonel hizmet maliyetlerini içerebilir; öncelikle yasal, muhasebe, reklam maliyetleri, yatırım bankacılığı ücretleri, özellikle yalnızca bir işlemin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine ödenen ücretler (başarıya dayalı ücretler), geleneksel yatırım bankalarına veya özel sermaye şirketlerine ödenen ücretler veya ilgili kuruluşlar.

Bir birleşme ve satın alma işleminde işlem maliyetlerine maruz kalan mükellefler için birincil endişe, vergi mükellefinin maliyetler için bir indirim alabilmesidir. Bu tür maliyetler ayrıca düzenleme ve dosyalama ücretlerini ve işlem finansman ücretlerini de içerir.


Sinerji karnemiz
Sinerji Deneme Merkezi
Sinerji bayi girişi
Soru Kalesi sonuç
Sinerji Yayın Dağıtım
Puan karnemiz
SİNERJİ Deneme merkezi instagram
Puan Yayınları


Sinerji Değerlendirmesi

Satın almanın değeri, hem farklı bileşenlerinin ifade edebileceği belirsizlik hem de risk açısından M&A değerlendirme sürecinin stratejik boyutudur. Bunlar arasında sinerji değerlendirmesi, dikkatli bir dikkat gerektirir. Sinerjiler, satın alma stratejisinde daha önemli bir mantık, satın alma değerlendirme sürecinde daha kritik bir yön alır.

Birleşme ve satın alma değer yaratımı açısından tarihsel sonuçların analizinde, yatırımcılar, satın alma sinerjilerinin varlığı ve değeri konusunda bazı şüpheler taşırlar. Bu nedenle, sinerji değerlendirmesi zor ve risklidir, çünkü yönetim, değer yanılsaması vererek bunları abartır.

Bazı bilim adamları, aşırı tahmin riskinden kaçınarak sinerjiyi değerlendirmenin yolunu tartışıyorlar. Yönetim, satın alma planında ilk taslağı tanımlamalı ve ardından durum tespiti süreci yoluyla değeri güncellemelidir.

Merkeze yakın olan sinerjiler, maliyet tasarrufu sağlama eğilimindedir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve başarılı olma olasılığı yüksektir. Öte yandan, daha fazla zaman ve yönetim gerektiren ve başarılı olma olasılığı daha düşük olan gelir getirici sinerjiler.

Sinerji değerlendirmesinde süreç göz önünde bulundurulmalı, gerekli yatırımların sinerjileri yakalaması gerekmektedir. Uygulama maliyetleri ve ilgili şirketteki olası çatışmalardan kaynaklanan olumsuz etkiler sinerji değerini geçersiz kılabilir. Daha önce birçok kez söylendiği gibi, satın alma ekibi sinerjilerin değeri ve zamanlaması hakkında iyimser bir görüşe sahip olma eğilimindedir.

Sinerjilerin değeri hem doğrudan hem de dolaylı prosedürle elde edilebilir. Dolaylı bir bakış açısıyla, sinerjilerin toplam değerini, sinerjili birleşik firmanın değeri ile birleşik firmanın sinerjisiz değeri arasındaki fark olarak ölçmek mümkündür.

Birleşmeye dahil olan firmalarda her bir firmaya yönelik beklenen nakit akışlarını iskonto ederek, bağımsız olarak, her birine beklenen nakit akışlarını iskonto ederek, sinerjinin etkileri beklenen büyüme oranlarına ve nakit akışlarına dahil edilirse, doğrudan bir sinerji değeri gerçekleştirebiliriz. firma uygun bir iskonto oranı ile Bu şekilde, herhangi bir spesifik sinerjinin değerini elde edebiliriz.

Bu doğrudan yolla ilgili olarak, her tür sinerji için, edinme süreci değerlendirmesi boyunca mevcut olabilecek yeni bilgilerle ilgili olarak revize edilmesi gereken değerlendirme için farklı varsayımlar vardır.

Sinerji değerlendirme süreci aşağıdaki varsayımları tanımlamalıdır:

• Potansiyel Değer sinerjisinin birleşik nakit akışları üzerindeki etkisi.
• Uygulama için zaman çizelgesi.
• Gerçekleşme olasılığı.
• İndirim oranı.
• İhtiyaç yatırımları.

Edinmenin olumlu etkileriyle ilgili olarak, elbette, satın alma ekibi değerlendirmeyi yalnızca rasyonel gerekçelerle sağlar. Potansiyel değerin tahmininde sinerjiler iki kategoriye ayrılabilir: maliyet ve gelir sinerjileri.

Neredeyse tüm işlemlerde, satın alma ekibi, özellikle niceliği daha güvenilir olan ölçek ekonomileri için maliyet sinerjileri belirledi.

İmalatta, tedarikte ve yönetimde, özellikle personel maliyetlerinin azaltılması açısından bazı maliyet tasarrufu türleri kolaylıkla ölçülebilir; satış ve pazarlamada ise, piyasa etkisi nedeniyle değerlendirme daha fazla belirsizliğe sahip olabilir. Satın alma ekibi, yaratılan gelir sinerjilerini, değerlendirmenin güvenilirliğini ve aşırı değerleme riskinin büyümesini değerlendirmek zorundadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir