İstatistik Ödevleri – İstatistik Ödevi Yaptırma – İstatistik Ödevi Yaptırma Fiyatları – İstatistik Örnekleri – Ücretli İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İstatistik Ödevleri – İstatistik Ödevi Yaptırma – İstatistik Ödevi Yaptırma Fiyatları – İstatistik Örnekleri – Ücretli İstatistik Yaptırma – İstatistik Yaptırma Ücretleri

9 Eylül 2021 Biyoistatistik ödev yaptirma İstatistik Sınavı YAPTIRMA Olasılık ve istatistik ödev YAPTIRMA Sahibinden istatistik Spss ödev örnekleri 0
Filtre Örnekleri

 İstatistik Ödevleri

İstatistik alnında ödev mi yaptırmak istiyorsunuz? Daha önce “akademdelisi.net” ailesinden hiç ödev yaptırmadınız mı? Tanışmanın tam vakti ! Aşağıda yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak fiyat bilgisi alabilir ve uzman ekibimizle tanışabilirsiniz. Ödev yapmak artık çok daha kolay ! 

Çıkarımsal ve Tanımlayıcı İstatistikler Arasındaki Fark Nedir?

Çıkarımsal ve Tanımlayıcı İstatistikler Arasındaki Fark: Örnek

Diyelim ki geçen ay her hafta çalıştınız ve dört maaş çeki aldınız: 100$, 105$, 110$ ve 120$.  Ücretinizle ilgili tanımlayıcı istatistik örnekleri (veri kümesini açıklayan ve özetleyen)

Kullanabileceğiniz bazı seçenekler:

Ortalamayı (ortalama) bulun = 100$ + 105$ + 110$ + 120$ / 4 = 108.75$. Geçen hafta ortalama 108,75$ kazandınız. Ayrıca medyan, aralık veya standart sapma gibi maaşınızla ilgili diğer istatistikleri de hesaplayabilirsiniz.

Ücretinizle ilgili çıkarımsal istatistik örnekleri (tahminlerde bulunma):

Belki de maaşınızdan yapabileceğiniz en bariz çıkarım, bir yükseliş eğilimi olduğudur. Haftada 5$ artıyor gibi görünüyor, bu nedenle 5. haftada 125$ kazanmayı bekleyebilirsiniz. Bu eğilimi şu şekilde ölçebilirsiniz:

Eğilim çizgisi ekleme: Bunu Microsoft Excel’de yapmak kolaydır (talimatlar burada bulunabilir). Ayrıca elle kaba bir çizgi çizebilir, bir cetvel alabilir, kurşun kalemle bir çizgi çizebilir ve çizginin nereye gittiğine göre tahminlerinizi yapabilirsiniz. Maaşınız için çizgi yukarı doğru gidiyor (pozitif bir eğime sahip olmalı).

Trend çizgisi için bir denklem istiyorsanız, gelecek, hafta, gelecek ay veya gelecek yıl ne kazanacağınızı kolayca tahmin etmenizi sağlayan regresyon analizi yapabilirsiniz.

Daha karmaşık çıkarımsal istatistikler, ham verileri aldığınız ve tahminlerinizin doğruluğunu doğrulamak için bilinen bir modeli kullandığınız hipotez testini içerir. Bu maaş çeki örneğinde, maaşınızı kendi alanınızda çalışan başka birinin ortalama maaşıyla karşılaştırabilirsiniz.

İstatistik gösterimsel olarak nedir? 

Genel olarak, istatistik gösterimi Roma harfleriyle, a-z şeklindedir. Parametreler Yunan harflerine veya büyük Roma harflerine sahiptir). Bazı harfler aynı görünüyorsa: yakından bakın. Örneğin, küçük p ve büyük P’yi arayın. Genellikle, büyük bir harf (yani P) görürseniz, bu bir parametredir. Küçük harfler genellikle bunun bir istatistik olduğu anlamına gelir.

akademdelisi.net” ailesi olarak, Olasılık ve istatistik ödev YAPTIRMA,Spss ödev yaptırma,İstatistik Sınavı YAPTIRMA,Biyoistatistik ödev yaptirma,Ücretli istatistik ödevi,İstatistik online sınav YAPTIRMA,Sahibinden istatistik,Spss ödev örnekleri gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 Veri ve Değişkenler

Verilerin bir sayılar listesi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak istatistikte “Veri” biraz farklı bir anlama gelir; Veriler, kim ve ne hakkında bir şeyi içerir (“bir şey”, bir kitapçıdaki bir kitaptan, vuruş ortalamasına ve seçimlerle ilgili bir seçime kadar herhangi bir şey olabilir). Verilerin anlamı olan rakamlar olabilir. Örneğin, 1453767142, Pratik Olarak Hile İstatistikleri El Kitabı için ISBN’dir. ISBN’lerle ilgili olarak, kitabın adıdır (Pratik Olarak Hile İstatistikleri El Kitabı) ve kitap satışlarıyla ilgili olarak Kim, kitabı sipariş eden kişi veya satın alma siparişleri olabilir (kişilerin aksine). bu siparişleri kim verdi).

 

İstatistik Nedir: Değişken

“x” veya “y” gibi cebirdeki değişkenlere aşina olabilirsiniz. Bir şeyi temsil ederler (genellikle bir denklemi çözmek için eklediğiniz bir sayı). İstatistikte değişkenler iki türe ayrılır: sayısal veya nicel değişkenler ve kategorik değişkenler. Sayısal değişkenler, en aşina olduğunuz değişkenlerdir: sayılar. Örneğin, cebirdeki bu “x” ve “y” değişkenleri bir sayıyı temsil eder. Kategorik değişkenler sayı olmayan değişkenlerdir: tanımlayıcıdırlar. Örneğin, cinsiyet (erkek veya kadın), meslek, okul bölgesi, eyalet ve köpek ırkları tüm kategorik değişken türleridir.

Hayati İstatistikler

İstatistikler söz konusu olduğunda, hayati istatistikler üç şeyden biri anlamına gelebilir:

 • Ulusal Hayati İstatistik Sistemi (CDC tarafından yürütülen) hükümet kayıtları), doğumların, ölümlerin, evliliklerin, boşanmaların ve cenin ölümlerinin kayıtlarını tutan bir hükümet veritabanı.
 • Göğüs-bel-kalça ölçümleri: genellikle giysi beden tablosunda listelenen giysi uydurma ölçümleri.
 • Hayati belirtiler: Sağlık profesyonelleri tarafından alınan kan basıncı ve diğer vücut ölçümleri. Örneğin, kalbinizin sağlığını ölçmek için tansiyon ve nabız kullanılır.

Tahminci nedir?

Bir tahmin edici (veya tahmin), bir popülasyon parametresini tahmin etmek için kullanılan bir istatistiktir. Birkaç tür tahmin edici olsa da, “tahmin edici” kelimesi genellikle tek başına bir nokta tahminini ifade eder. Nokta tahmini, tek bir değerdir (güven aralığı gibi bir aralığın aksine). Örneğin, ortalama bir nokta tahminidir. Nokta tahminlerin tartışmasız en önemli iki özelliği şunlardır:

 • Önyargı: Tahmincinin bir parametreyi olduğundan az mı yoksa fazla mı tahmin ettiği.
 • Örnekleme değişkenliği: Tahminin örnekler arasında ne kadar değiştiği.

Ön yargı

Bir benzin istasyonunu ziyaret ettiğinizde, benzin pompasının doğru şekilde kalibre edilmesini beklersiniz. Ve aslında, çok doğru bir kalibrasyon olma potansiyeline sahiptir. Ancak, Houston, Teksas’taki eyalet müfettişleri, yaklaşık beş benzin pompasından birinin doğru şekilde kalibre edilmediğini tespit etti.

Yanlış kalibre edilmiş bir pompa, pompalanan beş galon başına bir tüketiciye 18 inç küp’e mal olabilir. Bu pompalar, tüketicileri sürekli olarak belirli bir miktarda aşırı şarj ederek önyargı gösterdi. İstatistiklerdeki birçok formül, önyargıyı ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.


Olasılık ve istatistik ödev YAPTIRMA
Spss ödev yaptırma
İstatistik Sınavı YAPTIRMA
Biyoistatistik ödev yaptirma
Ücretli istatistik ödevi
İstatistik online sınav YAPTIRMA
Sahibinden istatistik
Spss ödev örnekleri


Örnekleme Değişkenliği

Ortalama banyo tartınız muhtemelen bir yoyo gibi yukarı ve aşağı hareket eder ve her bindiğinizde biraz farklı bir ağırlık belirtir. Kilonuz bir dakikada 158.1 ile bir sonraki dakikada 161.2 arasında değişebilir. Ancak, yeterince büyük bir numune alırsanız (örneğin 30 ölçüm), gerçek ağırlığınız muhtemelen bu okumaların ortalamasına yakın olacaktır. Ağırlıkların yaygınlığı, numuneler arasındaki değişkenliğin bir örneğidir. Örnekleme değişkenliği genellikle standart hata cinsinden ölçülür. Standart hata ne kadar büyük olursa, örnekleme değişkenliği o kadar büyük olur.

Ulusal Hayati İstatistik Sisteminde İstatistik Nedir?

Ulusal Hayati İstatistik Sistemi, Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen bir veri tabanıdır. Verileri fiilen kaydetmekten eyaletler sorumlu olsa da, CDC, Amerika Birleşik Devletleri için güncel bir yaşam ve ölüm istatistikleri veritabanını tutmak için Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi, Ulusal Kanser Enstitüsü ve Sayım Bürosu ile işbirliği yapmaktadır. Dahil olanlar: doğumlar, ölümler, evlilikler, boşanmalar ve fetal ölümler.

Ulusal Hayati İstatistik Sistemi ile ilgili ek programlar şunları içerir:

 • Bağlantılı Doğum ve Bebek Ölümü Veri Seti, bebek ölümleri ile doğumda mevcut olan risk faktörleri arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
 • Ulusal Aile Büyümesi Araştırması. Aile hayatı, evlilik ve boşanma, hamilelik, kısırlık, doğum kontrolü kullanımı ve kadın ve erkek sağlığı hakkında bilgi toplar.
 • Eşleşen Çoklu Doğum Veri Seti ikizler, üçüzler ve dördüzler hakkında kayıtlar tutar.
 • Ulusal Ölüm Endeksi, bilgisayarlı bir ölüm kayıtları endeksidir. Genel halka açık değildir.
 • Ulusal Anne ve Bebek Sağlığı Araştırması 1988’de gerçekleştirilmiş ve ölü doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi kötü gebelik sonuçları için gebelik risk faktörlerini incelemiştir.
 • Ulusal Mortalite Geri İzleme Anketi, sosyoekonomik durum, sağlık tesislerinin kullanımındaki yetersizlik gibi mortaliteyi etkileyen faktörleri bulmaya çalıştı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir