Fourier Serisi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fourier Serisi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Fourier serisi açılımı Fourier serisi MATLAB örnekleri Fourier serisi pdf 0
Platformlar Arası Farklılıklar

Fourier Serisi

Fourier serisinde sonsuz sayıda terim alınmadan başlangıç ​​koşullarının tam olarak yerine getirilmesi sağlanamaz. Bununla birlikte, katsayılar n-3 mertebesinde olduğu için seri çok hızlı bir şekilde yakınsar.

Yüz veya daha fazla terim kullanıldığında, yaklaşık bir çözüm, diferansiyel denklemi ve sınır koşullarını sağlayan ve ilk yer değiştirme koşulunu önemsiz derecede ihlal eden sonuçlar üretir. Aşağıda sunulan eğilme momenti sonuçlarını incelerken bu hatanın yapısını hatırlamak da önemlidir.

Yüksek frekanslı bileşenlerin etkileri şu anda çok belirgindir. Momentlerin salınımlı karakterine rağmen, bu sonuçlar, kesik seriler tarafından üretilen ilk yer değiştirme koşulları için kesindir. Bu yer değiştirmeler kesin çözümle yakından uyumludur.

Yer değiştirmeleri ve momentleri konum ve zamanın fonksiyonları olarak hesaplamak için seri çözümünü değerlendirmek için bir program yazılmıştır. Bu miktarları gösteren çizimler ve yüzeyler, yayılma alanı boyunca yer değiştirme ve momentin zamana dayalı animasyonları ile birlikte de sunulur.

Hesaplama aşağıdaki adımları içerir:

1. Değerlendir(x);
2. Homojen seri çözümü için katsayıları elde etmek için FFT’yi kullanarak f(x)’i genişletin;
3. Kullanıcı tarafından istenen herhangi bir sayıda terim için serileri toplayarak özel ve homojen çözümü birleştirin;
4. Seçilen zamanlar için u ve m’yi çizin;
5. u(x,t) ve m(x,t)’yi gösteren çizim yüzeyleri;
6. u ve m’nin animasyonlu grafiklerini gösterin.

Programın ana bölümleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sayısal sonuçlar, kirişin ilk doğal frekansına yakın bir momente maruz kalan bir kirişin tepkisini de gösterir.

Boyutsuz problemde, ω tamsayı k için k2π2 biçiminde değerler aldığında, özel çözümü tanımlayan denklemler sisteminin tekil hale geldiği gösterilebilir. Bu durumda burada sağlanan seri çözümü başarısız olacaktır.

Bununla birlikte, ω rezonansa yakın değerleri, yer değiştirmelerin ve momentlerin nasıl hızla büyüdüğünü göstermek için kullanılabilir. Örneğimizde EI, Aρ, l ve M0’ın hepsinin birliğe eşit olmasına ve ω = 0.95π2 olmasına izin verdik. Hareket başladıktan kısa bir süre sonra yer değiştirme ve eğilme momenti modellerini de göstermektedir.

Yüzeyler ayrıca yer değiştirmenin ve momentin artan zamanla nasıl hızla büyüdüğünü de gösterir. Okuyucu, programı çeşitli ω seçenekleri için çalıştırmayı ve seçilen zorlama frekansının sonuçları ne kadar çarpıcı biçimde etkilediğini gözlemlemeyi ilginç bulabilir.

Elastik Bir Ortama Gömülü Bir Yığın Zorlanmış Titreşim

Yapılar genellikle toprak temellere gömülü kazıklarla desteklenir. Bu sistemlerin tepkisi, bir depremde olduğu gibi temel sarsıldığında, pratikte önemli bir ilgiye de sahiptir.

Üzerini örten bir yapıya bağlı tek bir yığına yaklaşan basit bir modeli inceleyelim. Kazık, elastik bir ortama gömülmüş üniform enine kesitli bir kiriş olarak işlenir. Üstte bağlı bir kütle, öteleme ve dönmeye karşı atalet direncine neden olur.

Saptırılmış bir konumda gösterilen kirişin uzunluğu l’dir ve x = 0 alt ucu ve x = l üst ucu belirtir. Elemanın dikeyden 90° döndürülmesi, kiriş analizinde geleneksel olarak kullanılan koordinat referansına uymak için de yapılır.


Fourier Serileri Örnek sorular
Fourier serisi pdf
Fourier serisi özellikleri
mühendislik matematiği-fourier serisi
Fourier serisi MATLAB örnekleri
Fourier serisi açılımı
Fourier serisi Konu anlatımı
Fourier serisi Bulma


Temel yer değiştirmesi y o cos(ωt) olduğunda, durağan durum yanıtıyla ilgileniyoruz. Kolaylık sağlamak için karmaşık değerli bir zorlama işlevi kullanıyoruz ve karmaşık değerli çözümün gerçek kısmını alarak nihai sonuçları alıyoruz. Enine eğilme tepkisi, çevreleyen elastik ortamın formun bir salınım hareketine sahip olduğu zaman da hesaplanacaktır.

EI, kirişin elastik modülü ile atalet momentinin çarpımı olduğunda, Aρ, kesit alanı ile birim hacimdeki kütlenin çarpımıdır ve k, temel rijitliğini birim uzunluk başına kuvvet cinsinden ifade eder. enine sapma. Kirişteki kesme V ve M momenti, y(x, t) tarafından sapma ile de ilişkilidir.

x = l’deki sınır koşulları, uç kütlenin atalet direncinin ele alınması gerektiğinden daha fazla söz konusudur. Uçtaki kütlenin ağırlık merkezinin, kirişin ekseni boyunca üst ucun üzerinde h mesafesinde bulunduğunu varsayıyoruz. Ayrıca, bağlı gövdenin ağırlık merkezi etrafında bir kütle mo ve eylemsizlik momenti vardır. Bu açısal ivme ve enine ivme am olarak da ifade edilebilir.

Pilevib fonksiyonu 0 ≤ x ≤ l, 0 ≤ t ≤ 2π/ω için yer değiştirmeyi, momenti ve kesmeyi değerlendirir. Bu miktarların yüzey çizimleri ila 9.20’de gösterilmektedir. Yığının ve bağlı kütlenin nasıl hareket ettiğini gösteren bir animasyondan da tek bir karedir.

Tek Boyutlu Bir Döşemede Geçici Isı İletimi

Sağ taraf sıcaklığı U 0 sin(ΩT )’ye göre sinüzoidal olarak değişirken sol tarafı yalıtılmış bir levhadaki sıcaklık geçmişini analiz edelim. Levhadaki ilk sıcaklık sıfır olarak da belirtilir. İlgili sınır değer problemidir.

Çözüm, u = w + v olarak iki kısımdan oluşur; burada w, diferansiyel denklemi ve homojen olmayan sınır koşullarını sağlayan özel bir çözümdür ve v, homojen sınır koşullarını sağlayan ve w ile birleştirildiğinde istenen sıfır başlangıç ​​sıcaklığını empoze etmek için belirtilen bir çözümdür. . Belirli bir çözüm için de uygun formdur.

Bu tamamen çözümü belirler. Seride herhangi bir sonlu sayıda terim almak, diferansiyel denklemi ve sınır koşullarını tam olarak sağlayan yaklaşık bir çözüm üretir. Sıfır başlangıç ​​koşulunun tam olarak karşılanması teorik olarak sonsuz sayıda dizi terimi gerektirecektir. Ancak serideki terimler O(1/n3) gibi azalır ve 250 terimli bir seri kullanıldığında 10−6’yı geçmeyen başlangıç ​​sıcaklık değerleri üretilir. Bu nedenle, sonlu seriler pratik amaçlar için de tatmin edicidir.

Yukarıdaki denklemler, ısı adı verilen bir fonksiyonda değerlendirildi. Sayısal sonuçları çizmek için fonksiyon levhası da yazılmıştır. Kod ve sonuç aşağıda görünür. Bu örnek, MATLAB’ın karmaşık aritmetik ve karmaşık değerli işlevleri ne kadar iyi ele aldığını güzel bir şekilde de göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir