Bilgisayar Analizi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgisayar Analizi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Açıklayıcı veri analizi Veri analizi Nedir Veri YORUMLAMA Nedir? 0
İşlevsel Olmayan Nitelikler

Elastik Bir İpte Hareket Etmeye Zorlama

Hareketli bir enine kuvvetin etki ettiği yarı-sonsuz bir sicimin davranışı, dalga yayılımının ilginç bir yönünü gösterir. Başlangıçta hareketsiz olan ve sabit hızda hareket eden bir kuvvet uygulandığında bükülmemiş gergin bir ip düşünün.

Bu basit örnek, ipteki dalga yayılma hızı kuvvetin hızını aştığında bir dalga cephesinin kuvvetin önünde nasıl hareket ettiğini, ancak kuvvetin dalga hızından daha hızlı hareket ettiğinde kuvvetin bozucunun önünde hareket ettiğini gösterir. sicim. Yönetici diferansiyel denklemler, başlangıç ​​koşulları ve sınır koşullarıdır.

Bu denklemlerde a, ipteki dalga yayılma hızıdır ve v, konsantre bir aşağı kuvvet F 0’ın ip boyunca sağa doğru hareket ettiği hızdır, ρ, ipin birim uzunluğu başına kütledir ve δ, Dirac’tır. delta işlevi. Bu problem tarafından tanımlanan Fourier sinüs dönüşüm çifti kullanılarak çözülebilir.

Bilgisayar Analizi

Aşağıdaki MATLAB programı, son denklem tarafından tahmin edilen yanıtı analiz eder. Bir yüzey grafiği u(x, t)’yi gösterir. Kuvvetin ardışık zamanlardaki pozisyonları da yüzeyde üst üste binen koyu koyu bir çizgi ile işaretlenir. Ardından bir animasyon, seçilen zaman aralığı boyunca ipin sapmasını ve kuvvetin etki noktasını gösterir.

Kuvvet ip boyunca hareket ederken, kuvvetin hızı ip için dalga yayılma hızını aşarsa kuvvetin önünde herhangi bir sapma olmaz. Aksi takdirde, ipin dalga hızında kuvvetin önünde bir bozulma yayılır. Önce programdan elde edilen grafiksel sonuçlar gösterilir. Ardından bilgisayar kodu listelenir.

Önce kuvvet dalga hızından daha yavaş hareket ettiğinde ne olduğunu düşünelim. v = 1.0, a = 1.2 alındığında, aşağıdaki sonuçları verir. Yükün uygulama noktası bir ok ile gösterildiğinden, yük ip için dalga hızından daha yavaş hareket ettiğinde, bozucunun yükün önüne geçtiği son şekilden açıkça görülmektedir.

Ardından, kuvvet ip için dalga hızından daha hızlı hareket ettiğinde ne olduğunu düşünün. Örneğin, v = 1 alındığında, a = 0.80, önemli ölçüde farklı çıktılar verir. Bu durumda, yük o noktayı geçene kadar bir noktada bozulma olmaz. Bu durum gösterilmektedir.

Okuyucu, programı farklı kuvvet hızı ve dalga hızı kombinasyonları için çalıştırmayı öğretici bulabilir. Program, v’nin tam olarak a’ya eşit olduğu durumu hesaba katmaz, ancak bu değerler, sınırlayıcı durumun ne vereceğini görmek için birbirine yeterince yakın alınabilir. a’yı a’ya 1.00001 katına çıkarıyoruz.

Dikdörtgen veya Dairesel Zarlardaki Dalgalar

İki boyutlu dalga yayılımı, elastik bir zarın enine titreşimi ile iyi bir şekilde gösterilmiştir. Burada genel sınır şekilleri için membran dinamiği tartışılmaktadır. Daha sonra harmonik olarak değişen yüzey kuvvetine maruz kalan dikdörtgen ve dairesel membranlar için özel çözümler verilmiştir.

Bir sonraki bölümde, eliptik bir zarın doğal mod titreşimleri de tartışılmaktadır. Sapmanın sıfır olduğu bir L eğrisi ile sınırlanan x, y düzleminin bir S alanını kaplayan bir membranı ele alıyoruz. U (x, y, t) enine sapmayı yöneten diferansiyel denklem, sınır koşulları ve başlangıç ​​koşullarıdır.

c parametresi membrandaki dalga yayılma hızıdır ve P birim alan başına uygulanan normal yükün birim uzunluk başına membran gerilimine bölümüdür.


Veri analizi Nedir
Veri analizi Yöntemleri
Makalede veri analizi nasıl yapılır
Açıklayıcı veri analizi
Veri analizi Nedir nasıl Yapılır
Veri analizi örnekleri
Veri YORUMLAMA Nedir
Veri analiz yöntemleri PDF


Bu denklem, zorlama fonksiyonunun frekansı, doğal frekanslardan herhangi birine yakın olduğunda, büyük sapma genliklerinin meydana gelebileceğini açıkça göstermektedir.

Daha sonra dikdörtgen ve dairesel membranlar için özel çözümlere dönüyoruz. 0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b ile tanımlanan bir dikdörtgen bölge için normal mod fonksiyonlarını göz önünde bulundurun. modal fonksiyonların olduğu gösterilebilir.

Aşağıda geliştirilen seri çözümünün cebirsel karmaşıklığını azaltmak için, ρ = r/a ve τ = c t/a boyutsuz değişkenleri tanıtmak yararlıdır. Daha sonra harmonik bir zorlama fonksiyonunu içeren sınır değer problemi olur.

Bilgisayar Formülasyonu

Program membwave, dikdörtgen veya dairesel bir zarda dalga yayılımını göstermek için yazılmıştır. Giriş verileri, membran boyutları, zorlama fonksiyonu frekansı, kuvvet konumu koordinatları, dalga hızı ve çözüm oluşturma için maksimum süre hakkında bilgileri belirtir.

Birincil hesaplama görevleri, çözümleri tanımlayan çift serilerin toplanmasını içerir. Dairesel membran durumunda, doğal frekansları belirleyen Bessel fonksiyon kökleri de hesaplanmalıdır. Çeşitli program modülleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Program membwave için Giriş Verileri

Aşağıda hem dikdörtgen hem de dairesel zarların animasyonlarını gösteren veri durumları listelenmiştir. Dalgalar, salınan konsantre yükün uygulama noktasından dairesel bir düzende dışarıya doğru yayılır. Dalgalar sınırın tüm bölümlerinden yansıdıkça membran tepkisi daha karmaşık hale gelir.

Yayılan dalga fenomenini tam olarak anlamak için, okuyucular programı çeşitli zorlama fonksiyonu frekansı ve maksimum süre kombinasyonları için çalıştırmalıdır. Aşağıdaki iki yüzey grafiği, dalgalar tüm sınıra ulaşmadan önce sapmış konumları gösterir, bu nedenle membran yüzeyinin bazı kısımları hala bozulmamış halde kalır.

Bir Ucuna Uygulanan Darbe Momentine Sahip Bir Kirişte Dalga Yayılımı

Bir Euler kirişinin ucuna zamana bağlı bir moment etki ettiğinde oluşan dinamik tepkinin analizi, dördüncü dereceden bir lineer kısmi diferansiyel denklem için bir sınır değer problemini içerir. Aşağıdaki örnekte, pim uçlu (uçlardan menteşeli) ve başlangıçta hareketsiz durumda olan üniform enine kesitli bir kirişi ele alıyoruz.

Aniden, gösterildiği gibi sağ uca harmonik olarak değişen bir moment M 0 cos(Ω0 T ) uygulanır. Kirişte oluşan yer değiştirme ve eğilme momentinin belirlenmesi istenir. U enine yer değiştirme, X boyuna mesafe olsun.

Problem, diferansiyel denklemi ve homojen olmayan sınır koşullarını sağlayan özel bir çözüm ile, diferansiyel denklemi ve homojen sınır koşullarını sağlayan seri formdaki homojen bir çözümle birleştirerek çözülebilir. Böylece u = w + v’ye sahibiz. Özel çözüm formda bulunabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir