Bilgisayar Formülasyonu – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgisayar Formülasyonu – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Excel formülleri Örnekleri Formülasyon Nedir Vaka formülasyonu nedir 0
Ticari Yazılım Geliştirme 

Uzamsal Olarak Değişen Sınır Sıcaklığına Sahip Dairesel Bir Silindirde Geçici Isı İletimi

Dairesel bir silindirdeki geçici ısı iletimi, sonsuz bir dizi Bessel fonksiyonu kullanılarak analiz edilebilir. Sınıra aniden kutup açısına bağlı, ancak zamandan bağımsız bir sıcaklık değişimi f(θ) verildiğinde, başlangıç ​​sıcaklık dağılımı u0(r,θ) olan bir silindir düşünün. Problem, boyutsuz yarıçap ve zaman değişkenleri kullanılarak kutupsal koordinatlarda uygun bir şekilde formüle edilmiştir. Diferansiyel denklem, sınır koşulları ve başlangıç ​​koşulları aşağıdaki gibidir.

λnk ile Jn(r)’nin k′th pozitif kökünü belirtir. Son formül, A0k = C0k/2 ve B0k = 0 dışında, n = 0 için hemen hemen geçerlidir. n = 0 katsayıları, kutup açısından bağımsız radyal simetrik durumla ilgilidir.

Bu seri çözümünün değerlendirilmesi birkaç adımı içerir: 1) Kararlı hal çözümünü elde etmek için karmaşık bir Fourier serisinde sınır koşulunu genişletmek; 2) Bessel fonksiyonları Jn(r) tamsayı mertebesinde sıfırların belirlenmesi; 3) Seri katsayıların sayısal integrasyon ile hesaplanması; ve 4) Çeşitli (r, θ) değerleri için seri çözümünü, başlangıç ​​koşullarının ve sınır koşullarının yeterli bir şekilde karşılanmasını sağlamak için dizide kullanılan yeterli terimlerle toplamak.

Bilgisayar Formülasyonu

Zamana bağlı sıcaklık alanını analiz etmek için bir bilgisayar programı yazılmıştır. Program, genel başlangıç ​​sıcaklığını ve sınır sıcaklığını belirtir. Seri çözüm, bir kutupsal koordinat ızgarasında değerlendirilir ve başlangıçtan kararlı duruma sıcaklık değişiminin bir animasyonu da gösterilir.

Program modülleri şunları içerir: 1) hesaplama modüllerini çağıran ve sonuçları çizen heatcyln; 2) besjtabl, seri çözümünde kullanılan Bessel fonksiyon köklerini döndürür; 3) tempinit başlangıç ​​sıcaklık alanını belirtir; 4) tempstdy, kararlı durum çözümünü hesaplar; 5) tempdif, başlangıç ​​ve son sıcaklık alanlarındaki farkı hesaplar; 6) foubesco, Fourier-Bessel serisindeki katsayıları değerlendirir; ve (7) tempsum, bir zaman değerleri vektörü için Fourier-Bessel serisini de toplar.

Başlangıç, son ve iki ara sıcaklık durumunu da gösterin. Program sıcaklık geçmişini canlandırır, böylece başlangıçtan sabit duruma geçiş görselleştirilebilir.

Dikdörtgen Kesitli Bir Kirişte Burulma Gerilmeleri

Düzgün kesitli elastik kirişler yaygın olarak kullanılan yapısal elemanlardır. Kirişler burulma momentlerine maruz kaldığında ortaya çıkan gerilmelerin değerlendirilmesi, belirli bir karmaşık değerli fonksiyonun bulunmasına bağlıdır. Bu fonksiyon kiriş kesiti içinde analitiktir ve hayali kısmı sınırda bilinir. Kesme gerilmeleri τXZ ve τY Z, karmaşık değişken z = x + iy’nin stres fonksiyonundan f(z)’ye göre elde edilir.

Burada μ kesme modülü ve α birim uzunluk başına bükümdür. Dikdörtgen veya yarım daire gibi basit bağlantılı bir enine kesit durumunda, gerekli sınır koşulu şudur.


Formülasyon Nedir
Vaka formülasyonu nedir
Formülasyon
Excel formülleri ve açıklamaları
Excel formülleri Örnekleri
excel’de formüller ve fonksiyonlar
Psikolojide formülasyon nedir
Excel formülleri göster


nerede c1, . . . , cn en küçük kare anlamında sınır koşullarını sağlamak için hesaplanan gerçek katsayılardır. s parametresi, n büyüdüğünde büyük sayıların oluşmasını önlemek için ölçeklendirme için kullanılır.

Kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir dikdörtgen alıyoruz ve yatay ve dikey yönler için sırasıyla 2a ve 2b kenar uzunluklarını alıyoruz. Ölçekleme parametresi a ve b’den büyük olan seçilecektir. Sınır koşulları, sınırdaki herhangi bir zı noktası için sahip olmamız gerektiğini belirtir.

Dikdörtgen bir kirişteki gerilmeleri hesaplamak ve enine kesit eğrilmesini ve boyutsuz gerilme değerlerini grafiksel olarak göstermek için bir program yazılmıştır. Program kısa ve gerekli hesaplamalar neredeyse kendini açıklıyor. Bununla birlikte, MATLAB’ın karmaşık işlevleri ne kadar kolay ele aldığını gözlemlemeye de değerdir.

İçsel fonksiyon linspace’in sınır verileri oluşturmak için nasıl kullanıldığına ve meshgrid’in karmaşık değerler ızgarası oluşturmak için nasıl kullanıldığına dikkat edin (bkz. fonksiyon recstrs satır 50, 51, 72, 73 ve 74). Örnek problem, 2 birim x 4 birim boyutunda bir dikdörtgen kullanır. Maksimum gerilme en uzun kenarın ortasında meydana gelir. 9.31 ile bu analizin sonuçlarını çizin.

Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları

Özdeğer problemleri mekanikte, özellikle lineer sistem dinamiğinde ve elastik stabilitede sıklıkla ortaya çıkar. Genellikle homojen diferansiyel denklem sistemleri için basit olmayan çözümler aranır. Elastik ip veya dikdörtgen zar gibi birkaç basit sistem için özdeğerler ve özfonksiyonlar tam olarak da belirlenebilir.

Daha sıklıkla, sistemi sayısal olarak çözülebilen lineer cebirsel bir forma indirgemek için sonlu farklar veya sonlu elemanlar yöntemleri gibi bazı ayrıklaştırma yöntemleri kullanılır. Daha önceki bölümlerde analiz edilen birkaç özdeğer problemi, eig fonksiyonunun hemen istenen sonuçları üretebileceği cebirsel forma kolayca indirgendi.

Bu bölüm, özdeğer problemlerine indirgemenin daha fazla dahil olduğu birkaç örneği ele almaktadır. Ayrıca kesin, sonlu fark ve sonlu eleman analizlerinin bazı karşılaştırmalarını yapacağız. İncelenen fiziksel sistemler arasında Euler kirişleri ve kolonları, iki boyutlu kafes kirişler ve eliptik zarlar da bulunmaktadır.

Basit Bir Özdeğer Probleminde Yaklaşım Doğruluğu

En basit fakat kullanışlı özdeğer problemlerinden biri, aşikar olmayan çözümlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Öyleyse,büyükyeterinceM,wegetλd/λ = 1andλd /λ = 2 ≈ 0.63. 11 NNπ en küçük özdeğeri oldukça doğrudur, ancak en büyük özdeğer yaklaşık yüzde otuz yedi oranında da çok düşüktür.

Bu, sonlu farklar yönteminin yüksek mertebeden özdeğerleri hesaplamak için çok iyi olmadığı anlamına gelir. Örneğin, λ d100 / λ100 = 0.999 elde etmek için oldukça yüksek bir N = 2027 değeri de gerekir.

Bir dizi ξj, j = 1 M ile M, N’den çok daha büyük alınır. A’nın genelleştirilmiş tersini kullanarak. Sonlu farkın doğruluğunu ve üretilen spline algoritmalarını karşılaştırmak için yazılmış kısa bir program eigverr. Program da listelenmiştir. Spline yaklaşım yöntemi, özellikle hesaplanan özdeğerlerin yarısından fazlası kullanılmazsa, oldukça doğru sonuçlar da verir.

Gerilme Dönüşümü ve Temel Koordinatlar

Üç boyutlu süreklilikteki bir noktadaki gerilimin durumu simetrik bir 3 x 3 matris t = [t(ı, )] cinsinden tanımlanır, burada t(ı, ), düzlemde xı ekseni ile x ekseni yönünde de normaldir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir