ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ – ANSYS Yazılım – ANSYS Analizi Yaptırma Fiyatları – ANSYS Analizi Örnekleri – Ücretli ANSYS Analizi Yaptırma – ANSYS Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ – ANSYS Yazılım – ANSYS Analizi Yaptırma Fiyatları – ANSYS Analizi Örnekleri – Ücretli ANSYS Analizi Yaptırma – ANSYS Yazılımı Yaptırma

7 Şubat 2023 ANSYS PDF Türkçe ANSYS proje örnekleri 0
Platformlar Arası Farklılıklar

ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ

  • ANSYS Ana Menü → Çözüm → Çöz → Mevcut LS

Mevcut Yük Adımını Çöz ve /STATUS Komutu pencereleri gösterildiği gibi görünür.

(1) Mevcut yük adımının çözümüne başlamak için gösterildiği gibi Mevcut Yük Adımını Çöz penceresindeki [A] Tamam düğmesine tıklayın.
(2) /STATUS Komut penceresi, çözüm ve yükleme adımı seçenekleri hakkında bilgi görüntüler. Alt menüyü açmak için [B] Dosya düğmesini seçin ve /STATUS Komut penceresini kapatmak için Kapat düğmesini seçin.
(3) Çözüm tamamlandığında, Not penceresi görünür. Pencereyi kapatmak için [C] Kapat düğmesine tıklayın.

SONUÇLARIN GRAFİK GÖSTERİMİ

Yer değiştirmelerin kontur grafiği

  • ANSYS Ana Menü → Genel Postproc → Grafik Sonuçları → Kontur Grafiği → Nodal Çözüm

(1) [A] DOF Solution ve [B] Yer değiştirmenin Y-Bileşenini seçin.
(2) Deformasyondan önceki ve sonraki kiriş şekillerini karşılaştırmak için Undisplaced shape anahtar kutusunda [C] Deformed shape with undeformed edge öğesini seçin.
(3) ANSYS Graphics penceresinde yer değiştirmenin y bileşeninin konturunu veya kirişin sapmasını görüntülemek için [D] OK düğmesine tıklayın. Graphics penceresinde gösterilen DMX değeri, kirişin maksimum sapmasını gösterir.

Gerilmelerin kontur grafiği

(1) Gösterildiği gibi [A] Stresi ve [B] Stresin X-Bileşenini seçin.
(2) ANSYS Graphics penceresinde gerilmenin x bileşeninin konturunu veya kirişteki eğilme gerilmesini görüntülemek için [C] OK düğmesine tıklayın. Graphics penceresinde gösterilen SMX ve SMN değerleri sırasıyla kirişteki maksimum ve minimum gerilmeleri gösterir.
(3) Seçilecek ek seçenek öğelerini açmak için [D] Ek Seçenekler çubuğuna tıklayın. Elemanların orta noktalarındaki gerilmeleri ve gerinimleri hesaplamak için Eleman kenarı başına düşen yüz sayısı kutusundaki [E] Tümü uygulanabilir öğesini seçin.

FEM sonuçlarının deneysel sonuçlarla karşılaştırılması

ANSYS tarafından elde edilen boyuna gerilme dağılımlarını deneyler ve temel kiriş teorisi ile karşılaştırır. Üç farklı yöntemle elde edilen sonuçlar birbiriyle oldukça uyumludur.

Bununla birlikte, uygulanan yük arttıkça, sonuçların üç grubu arasındaki hatalar, özellikle kenetlenmiş uçta daha da büyür. Bu eğilim, kenetlenme koşulunun tam anlamıyla güçlükle gerçekleştirilebilmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Problem 3.1
Gösterilen konsol kiriş modelinde yük uygulama noktasını ve uygulanan yükün yoğunluğunu değiştirin ve maksimum sapmayı hesaplayın.

Problem 3.2
Kirişin sayfa yüzeyine dik yöndeki kalınlığının 10 mm olduğu şekilde gösterildiği gibi her iki ucundan kenetlenmiş bir kirişteki maksimum sapmayı hesaplayın.

Problem 3.3
Kirişin sayfa yüzeyine dik yöndeki kalınlığının 10 mm olduğu şekilde gösterildiği gibi her iki ucundan basitçe mesnetlenmiş bir kirişteki maksimum sapmayı hesaplayın.

Problem 3.4
Kirişin sayfa yüzeyine dik yöndeki kalınlığının 10 mm olduğu Şekil P3.4’te gösterilen bir kirişteki maksimum sapmayı hesaplayın. 1 mm’lik bir eleman boyutu seçin.

Gösterilen kirişin, yer değiştirmenin x bileşeninin (DOF X) kiriş açıklığının merkezinde sıfır olacak şekilde iki taraflı simetrik olduğuna dikkat edin.

Gösterilen kiriş açıklığın merkezinden kesilirse ve kirişin sadece sol yarısı için x yönünde sabitlenmiş ancak sağ ucuna 50 N’lik bir yarım yük uygulanarak sonlu elemanlar hesabı yapılırsa gösterildiği gibi y yönünde serbestçe deforme olmuş, elde edilen çözüm Problem 3.2’deki kirişin sol yarısı için olanla aynıdır. Problem 3.2, gösterilen yarım modeliyle çözülebilir. Yarım model, sonlu elemanın verimliliğine ulaşabilir.


ANSYS PDF Türkçe
ANSYS komutları
ANSYS Kullanım Kılavuzu
Ansys outline kayboldu
Ansys Fluent
Fluent programı
ANSYS proje örnekleri
ANSYS R1 ve R2 farkı


Eliptik bir delik sonsuz bir gövdeye yerleştirilirse ve σ0’lık uzak tek tip bir gerilmeye maruz bırakılırsa, maksimum gerilme σmax deliğin dibinde, yani B noktasında meydana gelir.

Gerilim konsantrasyon faktörü α0, eliptik deliğin b/a en boy oranıyla ters orantılı olarak değişir, yani en boy oranı b/a değeri veya eğrilik yarıçapı ρ ne kadar küçük olursa, stres konsantrasyon faktörü α0’ın değeri o kadar büyük olur .

Sonlu bir plakada, plakanın sonlu sınırı nedeniyle deliğin dibindeki maksimum gerilme artar. Normalleştirilmiş ana yarıçap 2a/h ile farklı en-boy oranlarına sahip eliptik delikler için gerilim konsantrasyon faktörü α’nın değişimini gösterir; plaka kenarı küçülür.

Buradan, mevcut eliptik delik için gerilim yoğunluk faktörünün değeri yaklaşık 5,16 iken, mevcut FEM hesaplamasıyla elde edilen boyuna gerilimin maksimum değerinin yaklaşık 49,3 MPa, yani gerilimin değeri olduğunu gösterir. konsantrasyon faktörü yaklaşık 49,3/10 = 4,93’tür. Bu nedenle, mevcut hesaplamanın göreli hatası yaklaşık olarak 4,93−5,16)/5,16≈−0,0446=%4,46’dır, bu oldukça küçük olabilir ve dolayısıyla kabul edilebilir.

Örnek Problem

Merkezinde 2a uzunluğunda bir çatlağı olan elastik bir levha, şekilde gösterildiği gibi bir ucunda üniform uzunlamasına çekme gerilimine σ0 maruz kalmış ve diğer ucundan kenetlenmiştir. Gösterilen 2-D elastik merkezi çatlaklı germe plakasının FEM analizini yapın ve merkezi çatlaklı plaka için mod I (çatlak açma modu) gerilim yoğunluk faktörünün değerini hesaplayın.

ANALİTİK BİR MODELİN OLUŞTURULMASI

Plaka yatay ve dikey merkez hatlarına göre simetrik olduğundan, gösterildiği gibi merkezi çatlaklı gergi plakasının çeyrek modelini kullanalım.

Burada, gerilmenin 1/√r tekilliğe sahip olduğu, r’nin çatlak ucundan uzaklık olduğunu varsayalım. Size “Quad 8node 82” diye tanıdık gelen sıradan bir izoparametrik eleman, elemanın her iki yanında köşelerde ve ayrıca orta noktada düğümlere sahiptir. Bununla birlikte, tekil bir öğe, orta noktayı, orijinal orta nokta konumundan çatlak ucu konumuna yerleştirilen düğüme çeyrek kenar mesafesi kadar kaydırmıştır.

Tekil öğenin bunun yerine genellikle çeyrek nokta öğesi olarak adlandırılmasının nedeni budur. ANSYS yazılımı, yalnızca 2-B üçgen tekil öğe ile donatılmıştır, ancak 2-B dikdörtgen veya 3-B tekil öğelerle donatılmamıştır.

Çatlak ucundaki düğümün çevresinde dairesel bir alan oluşturulur ve belirlenen sayıda üçgen tekil elemana bölünür. Her üçgen tekil elemanın tepe noktası çatlak ucu konumuna yerleştirilmiştir ve köşeyi ve diğer iki düğümü birleştiren iki tarafta çeyrek noktalar vardır.

Tekil elemanları oluşturmak için, plaka alanı, dört köşe noktasında ve çeyrek plaka alanının sol uç tarafındaki çatlak ucu konumunda ayarlanan anahtar noktalar aracılığıyla oluşturulmalıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir