Mod Analizi – ANSYS Yazılım – ANSYS Analizi Yaptırma Fiyatları – ANSYS Analizi Örnekleri – Ücretli ANSYS Analizi Yaptırma – ANSYS Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mod Analizi – ANSYS Yazılım – ANSYS Analizi Yaptırma Fiyatları – ANSYS Analizi Örnekleri – Ücretli ANSYS Analizi Yaptırma – ANSYS Yazılımı Yaptırma

7 Şubat 2023 Mod şekilleri Modal analiz Ders Notları Modal analiz ve mod şekilleri 0
Filtre Örnekleri

Mod Analizi

Bir çelik çubuğa çekiçle vurulduğunda, çelik çubuk kendi rezonans frekansında titreştiği için net bir ses duyulabilir. Çubuk bu rezonans frekansında salınırsa, çubuğun titreşim genliğinin çok büyük olduğu görülecektir. Bu nedenle bir makine tasarlanırken makinenin rezonans frekansının bilinmesi önemlidir. Elastik bir cismin rezonans frekansını ve titreşim modunu elde etmek için yapılan analize “mod analizi” denir.

Mod analizi için iki yöntem olduğu söylenmektedir. Biri teorik analiz, diğeri ise sonlu elemanlar yöntemidir. Teorik analiz genellikle düz bir plaka ve düz bir çubuk gibi elastik bir cismin basit şekli için kullanılır, ancak teorik analiz, elastik bir cismin karmaşık şekli için bize titreşim modunu veremez. FEM analizi, bunun için titreşim modunu elde edebilir. Bu bölümde, gösterildiği gibi sırasıyla kiriş elemanları, kabuk elemanları ve katı elemanları kullanan üç örnek sunulmaktadır.

Sorun Açıklaması

Gösterilen düz çelik çubuğun y yönündeki en düşük üç titreşim modunu ve rezonans frekansını elde edin.

Çubuğun kalınlığı 0,005 m, genişliği 0,01 m ve uzunluğu 0,09 m’dir. Çubuğun malzemesi Young modülü, E = 206 GPa ve Poisson oranı ν = 0,3 olan çeliktir. Yoğunluk ρ = 7,8 × 103 kg/m3.
Sınır koşulu: Tüm özgürlükler sol uçta sınırlandırılmıştır.

Analitik Çözüm

ANSYS programı kullanılarak mod analizi yapılmadan önce, ANSYS çözümünün geçerliliğini doğrulamak için rezonans frekansları için analitik bir çözüm elde edilecektir. y yönündeki konsol kiriş için rezonans frekanslarının analitik çözümü verilmiştir. konsol kirişin uzunluğu, L = 0,09 m, konsol kirişin enine kesit alanı, A = 5 × 10−5 m2 ve Young modülü, E = 206 GPa.

ELEMAN TİPİ SEÇİMİ

FEM analizinde, çözümün doğruluğunu, model yapımı için çalışma süresini ve CPU süresini etkileyen uygun bir eleman tipi seçmek çok önemlidir. Bu örnekte, gösterildiği gibi iki boyutlu elastik kiriş aşağıdaki nedenlerle seçilmiştir:

(a) Titreşim modu iki boyutlu düzlemde sınırlandırılmıştır.
(b) Öğe sayısı azaltılabilir; hem model oluşturma süresi hem de CPU süresi kısalır.

İki boyutlu elastik kiriş, her düğümde (i, j) üç serbestlik derecesine sahiptir; bunlar, x ve y yönlerinde öteleme deformasyonları ve z ekseni etrafında dönme deformasyonudur. Bu kiriş, uzunluğu ve enine kesitinin alan atalet momentinin büyüklüğü nedeniyle uzama veya basınçla bükülmeye maruz kalabilir.

  • ANSYSMainMenu→Önişlemci→ElementTürü→Ekle/Düzenle/Sil

Ardından gösterildiği gibi Element Types penceresi açılır.

(1)[A]Ekle’ye tıklayın. Ardından, gösterildiği gibiÖğeTürleri Kitaplığıpenceresi açılır.
(2) Eleman Tipleri Kitaplığı tablosunda [B] Kiriş’i seçin ve ardından [C] 2D elastik 3’ü seçin.
(3) Eleman tipi referans numarası 1 yapılır ve D OK butonuna basılır. Ardından, Element Types Kitaplığı penceresi kapatılır.
(4) Pencerede [E] Kapat düğmesine tıklayın.


Modal analiz ve mod şekilleri
Modal analiz PDF
Modal analiz Ders Notları
Modal analiz yorumlama
Model analizi nasıl yapılır
Modal analiz Nedir
Mod şekilleri
SAP2000 Modal analiz


KİRİŞ ELEMAN İÇİN GERÇEK SABİTLER

  • ANSYS Ana Menü → Önişlemci → Gerçek Sabitler → Ekle/Düzenle/Sil → Ekle

(1) Gerçek Sabitler penceresi açılır. [A] ekle düğmesine tıklayın ve seçilen eleman tipinin adının gösterildiği gibi listelendiği Element Type for Real Constants penceresi görünür.
(2) Gerçek sabitlerin değerlerini girmek için [B] OK düğmesine tıklayın ve BEAM3 için Gerçek Sabit penceresi açılır.
(3) Aşağıdaki değerleri girin. [C] Kesit alanı=5e−5; [D] Alan atalet momenti = 1.042e−10; [E] Toplam ışın yüksekliği = 0,005. Bu değerleri girdikten sonra, pencereyi kapatmak için [F] OK düğmesine tıklayın.
(4) Gerçek Sabitler penceresindeki [G] Kapat düğmesine tıklayın.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Bu bölüm, kiriş elemanının malzeme özelliklerini tanımlama prosedürünü açıklamaktadır.

  • ANSYS Ana Menü → Önişlemci → Malzeme Donanımları → Malzeme Modelleri

(1) Belirtilen sırada yukarıdaki düğmelere tıklayın ve Malzeme Modeli Davranışını Tanımla penceresi açılır.
(2) Pencerede aşağıdaki terimlere çift tıklayın. [A] Yapısal → Doğrusal → Elastik → İzotropik.
Sonuç olarak, Malzeme Numarası 1 için Doğrusal İzotropik Özellikler penceresi açılır.
(3) [B] EX kutusuna 206e9 Young modülünü ve [C] PRXY kutusuna 0,3 Poisson oranını girin. Ardından [D] OK düğmesine de tıklayın.

Ardından, malzemenin yoğunluk değerini tanımlayın.

(1) Yoğunluk terimine çift tıklayın ve Malzeme Numarası 1 için Yoğunluk penceresi açılır.
(2)Yoğunluk değerini 7800[F]DENS kutusuna girin ve [G]OK butonuna tıklayın. Son olarak, sağ üst köşedeki [H] X işaretine tıklayarak Define Material Model Behavior penceresini de kapatın.

Analiz için bir konsol kirişi çizmek için anahtar noktaları kullanma yöntemi de açıklanmıştır.

  • ANSYS Ana Menü → Önişlemci → Modelleme → Anahtar Noktaları Oluştur → Aktif CS’de

Aktif Koordinat Sisteminde Anahtar Noktalar Oluştur penceresi açılır. (1) 1 – [A] NPT KeyPoint sayı kutusuna, 0,0,0 – [B] X, Y, Z Konumunu etkin CS kutusunda girin ve ardından [C] Uygula düğmesine tıklayın. Bu aşamada OK butonuna basmayınız. Tamam butonuna tıklarsanız pencere kapanacaktır. Bu durumda, Etkin Koordinat Sisteminde Anahtar Noktalar Oluştur penceresini açın ve ardından 2. adıma geçin.
(2) Aynı pencerede, [D] NPT Anahtar Noktası numarası kutusuna 2, aktif CS kutusunda [E] X, Y, Z Konumuna 0.09, 0,0 girin ve ardından [F] OK düğmesine tıklayın.
(3) Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, pencerede iki anahtar nokta da belirir.

KİRİŞ ELEMAN İÇİN ÇİZGİ OLUŞTURMA

Aşağıdaki adımlar uygulanarak, iki anahtar nokta arasında bir çizgi oluşturulur.

  • ANSYS Ana Menü → Önişlemci → Modelleme → Oluştur → Çizgiler → Çizgiler → Düz Çizgi

Aktif Koordinat Sisteminde Anahtar Nokta Oluştur penceresi. Gösterildiği gibi Düz Çizgi Oluştur penceresi açılır.

(1) [A] 1 ve [B] 2 anahtar noktalarını seçin ve Düz Çizgi Oluştur penceresinde [C] OK düğmesine de tıklayın. Bir çizgi de oluşturulur.

  • ANSYS Ana Menü → Önişlemci → Meshing → Size Cntrls → Manual Size → Lines → All Lines

Gösterildiği gibi, Seçilen Tüm Satırlardaki Eleman Boyutları penceresi de açılır.

(1) NDIV kutusuna [A] 20 sayısını girin. Bu, bir çizginin 20 öğeye bölündüğü anlamına gelir.
(2) [B] OK düğmesine tıklayın ve pencereyi de kapatın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir