Birleşme ve Devralma İşlemleri  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Birleşme ve Devralma İşlemleri  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

22 Temmuz 2022 Dikey birleşme örnek Kolaylaştırılmış BİRLEŞME örnekleri Yatay birleşme örnekleri 0

Birleşme ve Devralma İşlemleri

Hakların kötüye kullanılmasına ilişkin konulara geçmeden önce, Yargıtay’ın (Roma) bu ilkenin büyük bir dikkatle uygulanmasının önemini vurguladığını hatırlatmakta fayda var. Bu, özellikle yasal biçimlerin seçilmesi yoluyla bir hakkın kullanılması ile agresif ITP arasında açık ve adil bir çizgi belirlemenin esas olduğu büyük ölçekli ticari operasyonlar için geçerlidir.

Gördüğümüz gibi, ITP aynı zamanda iki ulusun vergi mevzuatı arasındaki ilişkiyi istismar etmek, çeşitli yargı alanlarının kurallarını harmanlayan kurumsal bir mali ‘tarz’ yaratmak anlamına da gelebilir. Güvenilir ekonomik ve finansal kriterlere uyan ve yasalara uygun sağlam ve meşru ITP, herhangi bir şirket için işlevsel büyüme için itici bir güçtür. Bir şirketi uluslararası bir platforma çıkarabilir ve adil vergi katkıları sağlayacak şekilde konumlandırabilir.

ITP’nin temel hedefleri, vergi tasarrufu açısından fayda sağlarken (yasal olarak) yabancı yatırımı çeken bir ortam yaratmaktır. Bu, tanınmış etik ve yasal/ekonomik değerlerin, kötüye kullanımla mücadele kurallarının bir parçası olduğu karmaşık bir yasal çerçevenin parçası olarak korunduğu hassas bir dengedir.

Uluslararası genişlemenin bir parçası olarak vergi yönetimi, söz konusu şirketin/kuruluşun çıkarlarını ilgili ülkelerin (hem vergi dairesinin hem de “varış” ülkesinin) çıkarlarıyla uzlaştırmayı başarırsa meşrudur.

Şirketler doğal olarak karı maksimize etmeye ve vergilendirmeyi minimize etmeye çalışırlar. Bu, iki tipik yaklaşıma yol açar. Birincisi, vergi yükünü diğer platformlara veya kuruluşlara kaydırarak (aktararak) göreceli olarak azaltmaya çalışır. İkincisi, vergi kaçakçılığı olarak adlandırılan, vergi yükünü mutlak bir şekilde azaltmaya yönelik girişimlerdir.

Burada vergi kaçakçılığı veya vergi acziyeti konusuna girmeyeceğiz, ancak vergiden kaçınma daha fazla analiz gerektirmektedir. Vergiden kaçınma (süreç içinde daha fazla “aşağı akışta” gerçekleşen kaçakçılığın aksine) önceden tasarlanmış olup, yasal teknik ayrıntıların etrafından dolaşan ve vergilendirilebilir tutarı ortaya çıkmadan önce etkin bir şekilde iptal eden ve vergilendirmeyi çekemez hale getiren bir stratejiyi içerir. 

Vergiden kaçınmayı gerçekleştiren bir şirket önceden bir metodoloji oluşturur ve bu nedenle resmi anlamda “meşru”dur. Hakların kötüye kullanılması kavramının devreye girdiği yer burasıdır. Bu terim, yasayı ihlal ederek veya yasayı atlayarak vergiden kaçınmanın yasal tekniklerine daha fazla önem verildiğini kabul eder.

Hakların kötüye kullanılmasıyla ilgili hukuk alanı, yasal vergi tasarruflarını yasa dışı olanlardan ayıran ve aynı zamanda hukuk sisteminin vergiden kaçınmaya tepkisini ana hatlarıyla belirleyen ‘gri alan’ içinde yer almaktadır. “Vergiden kaçınma ve hakların kötüye kullanılması birbiriyle ilişkili fikirlerdir.

Vergi mükellefi uygun vergi rejiminin kurallarını uygulamıyorsa (ve bunun yerine daha lehte mevzuat uyguluyorsa) hakların kötüye kullanılması, bu davranışın ne ölçüde hukuken yakalanması/kaçınılması olarak değerlendirilebileceğini belirleyen hukuk kategorisidir”.


Birleşen şirketlere örnek
türkiye’de şirket birleşmeleri örnekleri
Dikey birleşme örneği
Kolaylaştırılmış BİRLEŞME örnekleri
türkiye’de birleşen şirketler
Birleşme taahhütname örneği
Birleşme Sözleşmesi
Yatay birleşme örnekleri


Göreceğimiz gibi, bu hukuk alanının karmaşıklığı, İtalyan anayasasının 54 ve 23. maddelerinde ana hatlarıyla belirtilen vergilendirilebilir miktarlar ilkelerini belirlemek için ayrıntıların yeterli tanımlanmasının yanı sıra adil vergilendirme için çeşitli gereksinimlerden kaynaklanmaktadır.

İtalyan hukuk sisteminde ilk kez, “Mükellef Hakları”nın 16 mükerrer 10. maddesi, bir veya daha fazla işlemin “ekonomik özden yoksun olduğunu; ve resmi olarak kanuna uygun olmasına rağmen, mükellefin aşırı vergi avantajları elde etmesini sağlar.

Bu işlemlerin, elde edilen vergi avantajlarını göz ardı eden ve vergileri, kötüye kullanımla bağlantılı olarak mükellef tarafından yapılan vergi ödemelerini dikkate alarak, atlatılan kural ve ilkelere göre hesaplayan vergi makamlarının aleyhine değildir. işlemler”.

Mevzuatın daha fazla okunması, kötüye kullanım kavramını netleştirir. Hakların kötüye kullanılmasına ilişkin mevzuat, yasanın bariz bir ihlalini teşkil etmeyen, ancak yine de hem meşru görünen hem de vergi indirimi ile sonuçlanan gizli muhasebe araçlarını içeren kaçamak tekniklere açık bir yanıttır. Bu tekniklerin amacı, sağlam ekonomiye dayalı kararlar veren doğru mali yönetimle çelişmektedir.

ITP, vergiden kaçınma ve hakların kötüye kullanılması arasındaki çeşitli temas noktaları daha fazla düşünülmeyi hak ediyor. Ancak genel anlamda, vergilendirmeye yönelik makul bir yaklaşım açısından bir hükümet tarafından belirlenen bir sınırı aşan herhangi bir uygulama (vergilendirilebilir bir miktarın kanunun belirsiz alanlarını kullanan kurumsal stratejiler tarafından dağıtıldığı ve azaltıldığı) hakların kötüye kullanılması vb.

Birleşme ve Devralma operasyonlarının bir parçası olarak tipik kaçınma senaryoları, örneğin, bir işletmenin devri, birleşme açığıyla ilgili yasal olmayan vergi indirimlerini içerdiğinde veya zararların kasıtlı olarak yanlış değerlendiği ve şirket devri sırasında tahakkuk eden sermaye kazançlarıyla dengelenebileceği durumları içerir. 

Benzer şekilde, herhangi bir şirketteki tüm hisselerin devrini de içeren bir şirket devri gerçekleştirilirse; bu, meşruiyeti ve kaçınma tekniklerinin olasılığı hakkında haklı şüphelere yol açmalıdır.

Kazanç ve kayıpları dengelemek için bir ortam sağlayan veya iki şirketin net değerinin (veya varlıklarının ve yükümlülüklerinin değerlemesinin) bileşiminin belirli vergilerden kaçınmalarına izin verdiği birleşmelerde de kaçınma senaryoları bulunabilir.

Bölünmeler (bir şirket grubunun bölünmesi), bölünen şirketin tasfiye sürecinden veya fiili ortak şirketler arasında pay dağıtma işlemi vardır.

Bir şirket uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğinde, hangi faaliyetlerin en az külfetli vergi çözümlerini bulmaya yönelik normal (ve meşru) eğilimin bir parçasını oluşturduğunu ve hangilerinin vergiden kaçınma olarak değerlendirilebileceğini belirlemek her zaman kolay değildir.

Genel olarak konuşursak, hükümetler, birleşme ve satın alma operasyonlarının bir parçası olarak vergiden kaçınmayla mücadele için özel mevzuat kabul edebilir veya (daha sık olduğu gibi) o ülkenin hukuk sistemi içinde onaylanan daha geniş sözleşmelerin veya anlaşmaların unsurlarını kullanabilir.

Stratejik olarak yurt dışında bulunan vergiye tabi tutarların yeniden girişinde yukarıda belirtilen yasal çözümler uygulanır. Uygun gelir kurumları, birleşme ve satın alma işlemlerinden elde edilen vergi avantajlarını, bu tür işlemlerin amacının gayri meşru bir vergi tasarrufu olduğu açık olduğunda (önceki bölümde özetlendiği gibi) fiilen göz ardı eden bir yöntem kullanır.

Daha sonra vergiler, atlatılan kural ve ilkeler temelinde hesaplanır. Bu ajanslar, operasyonların ayrıntılarına bakar ve birleşme ve satın alma operasyonlarının ekonomik özden yoksunluk (ya da açık ekonomik güdülerden yoksunluk) teşkil edip etmediğini tespit eder. Bu durum ortaya çıkarsa, vergi tasarrufunu göz ardı edebilir ve uygun işlemle devam edebilirler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir