Stratejik Analiz   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stratejik Analiz   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

22 Temmuz 2022 İç Çevre Analizi Nedir Stratejik analiz Yöntemleri Stratejik Yönetim İç Çevre Analizi 0
Stratejik Analiz   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

Stratejik Analiz 

Satın alma operasyonlarının stratejik özüne ilişkin bu yansımada, bu operasyonları olağan yatırımlar içine yerleştirdik. Artık en aktif ve iyi yapılandırılmış şirketlerdeki istisnai operasyonlar grubuna ait değiller.

Bu açıklama, birleşme ve satın almaların stratejik önemini azaltmak istemiyor, sadece uluslararası bir vizyona sahip en aktif şirketlerde satın alma zihniyetinin doğuşuna dikkat çekiyor. Bunlar mutlaka büyük ölçekli işletmeler değil, “büyük yönetim”e sahip “büyük işletmeler”dir.

Ancak, karmaşıklık ve değerlendirilecek ve/veya kontrol altında tutulacak değişken sayısı açısından istisnai niteliğini korurlar. Bir şirketin bir anlaşmada bulduğu zorluk, aslında, kritik bir rol oynayan değişkenlerin miktarını ele almaktır. Leit-motifi “çok”tur.

Aslında her operasyon, hem şirket organizasyonu içinde hem de danışmanlar gibi dışından, ancak özellikle çeşitli paydaşlardan “çok sayıda oyuncu” içerir. Freeman’ın paydaş teorisini formüle ederken özellikle M&A’dan ilham aldığı gözlemlenebilir.

Aslında, az çok etkilenen “birçok oyuncu” vardır: çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, finansörler, topluluklar, hükümet organları, siyasi gruplar, ticaret birlikleri ve sendikalar. Rakipler bile bazen paydaş olarak sayılır. Bu konuların her biri, doğal olarak, anlaşma üzerinde etkileri olan kişisel çıkarları denetlemek zorundadır.

Birleşme ve satın alma işlemleri “çok zaman” için de ayırt edilir. Aslında, farklı profesyoneller için, özellikle de satın alma ekibi için çeşitli araştırma faaliyetleri ve zaman alıcı değerlendirmeler vardır.

Aslında bu çalışma sırasında, “birçok belge”, satın alma planı, durum tespiti, iletişimde incelenen büyük birleşme öncesi değerlendirme sürecinde ve birleşme sonrası dikkat edilmesi gereken farklı sürücülerin altını çizdik. – katyonlar, entegrasyon planı ve raporlar. Özellikle borsaya kote şirketler, hisse değeri maksimizasyonu elde etmek için piyasada “çok fazla bilgi” konusunda farkındalık yaratmak zorundadır.

Birleşme öncesi aşamada, beklenen sinerjiler hakkında bazı bilgi asimetrisi yaratmak faydalı olabilir. Değerlendirme belirsizliğinin yüksek olduğu bazı işlemlerde, satın alma ekibinin gerçekleştirmeyi beklediği tüm sinerjilerin, özellikle finansal sinerjiler ve gelir için hedefine tam olarak iletmemesi uygun olabilir.

Target’in hissedarları, gerçekten de, satın alanlar için zamanlama ve nakit akışları açısından yüksek belirsizliğe sahip varsayımsal bir değer yakalayarak fiyattaki gelecekteki sinerjilerin bir kısmını paylaşmayı gerektirebilir. Değer yaratmak veya yok etmek için operasyona ilham verebilecek, mantıklı veya irrasyonel “birçok neden” de dahil olmak üzere, satın alma ekiplerinin satın alma planında tanımlaması gereken “birçok etken” vardır.

Maliyet işlemleri için “çok sayıda ekonomik ve finansal kaynak”, süreci yönetmek için dahili maliyetler, entegrasyon maliyetleri ve bedeli nakit olarak ödeme ihtiyacı, anlaşmanın diğer bir kilit belirleyicisidir. Finansal yapı açısından önemli kararlar alınmasını gerektiren tüm unsurlar, “çok fazla risk” üretir.

Aslında bu çalışmada, kasırganın farklı risk konfigürasyonları üzerinde oluşturabileceği farklı olumlu ve olumsuz etkileri yansıtma fırsatı bulduk.


Stratejik analiz Yöntemleri
Stratejik Yönetim İç Çevre Analizi
İç çevre analizi örneği
So stratejisi Nedir
İç Çevre Analizi Nedir
St Stratejisi Nedir
Wo stratejisi Nedir
İç Analiz Nedir


İşletmeleri tamamen özümseyen konulardır. İşlemlerle ilgili tüm hususları kapsamayan, yukarıda belirtilen tüm yönlerin yönetimi ve kontrolünün, yönetimi ve bir bütün olarak organizasyonu “yuttuğu” açıktır.

Daha önce bahsedilen bazı konulara daha fazla veya daha az hassasiyetle ilgili olarak bile, özellikle bireysel şirketlerde ele alınabilecek faaliyetler. Aynı zamanda, sonuçlar hem gerekçeler hem de bir işlemin ele alınma şekli açısından şirketler arasında farklılık gösterebilir.

Bu fenomenle ilgili literatürün tartışmalı pozisyonlarını araştırdıktan sonra, anlaşma yapıları ve organizasyonlar üzerinde üretilen etkiler hakkında bazı “ampirik” kanıtlar bulmak için bir firma örneğini gözlemlemeye devam ettik. İlk beş “seri alıcıya” odaklandık.

Bunlar, sürekli bir satın alma faaliyetini destekleyen, Milano borsasında işlem gören beş işletmedir. Bu, sayısal olarak içerik olsa da, niteliksel olarak yüksek bir öneme sahip bir örnektir. Aslında şirketler mükemmelliği temsil ederken, sektör, büyüklük ve aile işletmesi olmaları bakımından İtalyan ekonomik sisteminin temsilcisidir. Kitap boyunca belirtildiği gibi, aile doğası, farklı saiklere göre dışsal büyüme operasyonlarını körükleyebilir veya engelleyebilir.

Bu anketin hem dahil olan şirket sayısı hem de “seri satın alan” doğası gereği sonuçları tüm şirketlere genellenemez. Bununla birlikte, bu sonuçlar, birleşme ve satın alma işlemini “istikrarlı” bir stratejik vizyon haline getiren, İtalyan pazarı için az sayıda, uluslararası sistemde çok daha fazla sayıda işletmenin davranış ve sonuçlarını vurgulamak için önemli olabilir.

Birincisi, büyüklük, sektör, yaş ne olursa olsun, 2007-2015 döneminde “seri alıcıların” hem muhasebe hem de piyasa bazlı performansla iyi sonuçlar alabilecekleri gözlemlenebilir. Genel olarak, çoğunlukla sınır ötesi olmak üzere toplam 44 anlaşma geliştirdiler. Bu operasyonlar, özellikle faaliyet riskini azaltmak amacıyla, her şeyden önce uluslararasılaşma ve çeşitlendirme stratejileri tarafından teşvik edildi. Bu anlaşmaların temel amacı, ekonomik sonuçlar elde etmekti (ölçek ekonomileri, pazar gücündeki artış ve gelir açısından).

Tabii ki, muhasebe performansının tamamen satın almalara atfedilemeyeceğine dikkat edilmelidir: normalde işletmeler tarafından yürütülen operasyonel ve yönetimsel faaliyetler de vardır. Her halükarda, M&A’nın 360° kurumsal katılımı olan karmaşık operasyonlar olduğunu daha önce vurgulayarak; ilk beşin canlı edinme faaliyeti toplam sonuçlarda önemli bir rol oynamıştır.

Çalışmada, operasyonların %75 kadarının başarısız olduğunu, genellikle alıcıların başarısızlığına yol açtığını, üstesinden gelinmesi gereken problemlerin ve her şeyden önce, işlem maliyetleri ve dikkatli bir şekilde planlanmayan entegrasyon aktivitelerinin battığını gözlemlemiştik. Örnek olay incelemelerinde, birinci bölümde açıklandığı gibi bazı muhasebe ve piyasaya dayalı performansı analiz ettik.

2007-2015 döneminde, ilk beş, 2008-2009’da bazı kötü ipuçları olsa da, ciro ve varlıklar açısından olumlu eğilimler sunuyor. İyi bilindiği gibi, GFC 2007 yazından bu yana finansal piyasaları vurarak kurumsal satın alma faaliyetlerini de yavaşlattı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir