VERİTABANININ KAYDOLMASI – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

VERİTABANININ KAYDOLMASI – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 Database nedir Telefonda veri tabanı Nedir Veri tabanı nasıl yazılır Veri tabanı Özellikleri Veri tabanı yönetim sistemi Nedir Veritabanı dilleri 0
İşlevsel Olmayan Nitelikler

OECD TOPLAMI VE OECD ORTALAMASININ TAHMİNİ İÇİN VERİTABANININ KAYDOLMASI

Bölüm 3’te belirtildiği gibi, ülke başına öğrenci nihai ağırlıklarının toplamı, o ülkedeki 15 yaşındaki nüfusun tahminidir. Bu nedenle, ortak ülke verileri silinerek OECD toplam istatistiği kolayca elde edilebilir.

Daha sonra istatistik, ülke (CNT) yerine döküm değişkeni olarak OECD değişkeni (ortak ülkeler dosyadan silindiğinden beri sabittir) kullanılarak hesaplanır. Standart hata, her zamanki gibi 80 kopya kullanılarak elde edilir. Kutu 11.1, OECD toplamı için cinsiyete göre matematik performansının hesaplanması için SPSS® sözdizimini sağlar ve Tablo 11.1, prosedürün sonuçlarını sağlar.

OECD ortalaması ek bir adım gerektirir. Öğrenci nihai ağırlıklarının, ülke başına öğrenci nihai ağırlıklarının toplamının bir sabite eşit olması için yeniden kodlanması gerekir, örn. 1000. Bu, Kutu 11.2.1’de açıklanan prosedürle kolayca uygulanabilir. Tablo 11.2, prosedürün sonuçlarını sunar.

Kırılım değişkenleri, OECD toplamını ve standart hatasını hesaplamak için yukarıdaki örnekte olduğu gibi OECD ve ST03Q01’dir. İki ağırlık argümanı farklıdır. Tam öğrenci ağırlığı (W_FSTUWT), senato ağırlığı (SENATE) ile değiştirilir. Yinelenen ağırlıklar, tam öğrenci ağırlığıyla aynı doğrusal dönüşümle dönüştürülmüştür ve şimdi S_FSTR1 ila S_FSTR80 olarak adlandırılmaktadır.

OECD toplamı için standart hatanın OECD ortalamasından daha yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. OECD toplamı söz konusu olduğunda, verilerin yüzde 40’ı sadece iki ülkeden (ABD ve Japonya) gelmektedir ve bu iki ülke diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında büyük örneklem büyüklüklerine sahip değildir.

PROSEDÜRÜN ÜÇ İŞLEMİNİ KAÇINMAK İÇİN VERİLERİN ÇOĞALTILMASI

Bir araştırmacı, OECD toplamı ve OECD ortalamasının yanı sıra ülke tahminleriyle de ilgileniyorsa, prosedürün üç aşamasına ihtiyaç vardır: biri ülke tahminleri için, biri OECD toplam tahmini için ve biri OECD ortalama tahmini için.

Bu tür tekrarlardan kaçınmak için, prosedürün her bir ülke için tahminleri ve ayrıca OECD toplamı ve OECD ortalama tahminlerini doğrudan sunacağı şekilde, OECD ülkeleri için verileri üç kat çoğaltmak mümkündür.

Kutu 11.3, bu tür veri kümelerinin oluşturulması için SPSS® sözdizimini sunar. Aşağıdaki adımlardan oluşur:

• OECD olarak adlandırılan ve OECD ile ortak ülkeleri ayıran yeni bir kategorik değişken hesaplanır. Bu değişken için 1 değeri OECD ülkelerini, 4 değeri ise ortak ülkeleri belirtir. COUNTRY olarak adlandırılan ve CNT olarak ayarlanan ikinci bir alfasayısal değişken oluşturulur.
• OECD ülkeleri seçilir ve TEMP2’ye kaydedilir. OECD değişkeni 2, COUNTRY değişkeni TOT olarak belirlenmiştir.
• TEMP2 dosyasında, ülke başına öğrenci nihai ağırlıklarının toplamı Kutu 11.2’de açıklanan prosedürle hesaplanır. Nihai ağırlıklar, ülke başına toplam 1000’e eşit olacak şekilde dönüştürülür. Aynı doğrusal dönüşüm 80 tekrara uygulanır. CNT değişkeni AVG olarak ayarlanır ve OECD değişkeni 3 olarak ayarlanır. Yeni ağırlık değişkenleri eski ağırlık değişkenlerinin üzerine yazar. Bu yeni veriler TEMP3’e kaydedilir.
• TEMP2 ve TEMP3’ü sıraladıktan sonra, üç geçici dosya birleştirilir ve son bir SPSS® veri dosyasına kaydedilir.
Önceki bölümlerde sunulan SPSS makroları bu yeni veri dosyasına uygulanabilir. Döküm değişkenleri artık CNT yerine OECD ve COUNTRY’dir. Çıktı veri dosyası 43 satırdan oluşacaktır. İlk 30 sıra OECD ülkelerinin sonuçları olacaktır. Sonraki iki satır, OECD toplamını ve OECD ortalama tahminlerini sunacaktır. Son olarak, son 11 satır ortak ülkeler için tahminleri sunacaktır.


Database nedir
Veri tabanı Programları
Veri tabanı yönetim sistemi Nedir
Telefonda veri tabanı Nedir
Veri tabanı Türleri
Veritabanı dilleri
Veri tabanı Özellikleri
Veri tabanı nasıl yazılır


OECD ORTALAMASI VEYA OECD TOPLAM TAHMİNLERİ İLE BİR ÜLKE TAHMİNİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALAR

Yalnızca tam olarak yargıya varılan OECD ülkeleri, OECD ortalamasına ve OECD toplam tahminlerine ve bunların ilgili standart hatalarına katkıda bulunur. Bu nedenle, bir ülke örnekleme varyansı ile OECD toplu örnekleme varyansı arasındaki kovaryansın beklenen değeri, ülkenin değerleri OECD toplam değerlerine dahil edilirse, ikisi bağımsız olmadığı için 0’dan farklı olacaktır. Gerçekten de, bir ülkenin örnekleme varyansı artarsa, OECD toplu örnekleme varyansı da artacaktır.

Bir araştırmacı, bir OECD ülkesi ile OECD toplam tahmini arasındaki sıfır hipotezini test etmek isterse, Bölüm 10’da açıklandığı gibi kovaryans tahmin edilmelidir. Kovaryansın pozitif olması beklendiğinden, doğru standart hata tahmini daha küçük olmalıdır. formüllerden elde edilen standart hatadan daha fazladır.

Ortak ülkeler OECD toplam tahminlerine hiç katkıda bulunmadığından kovaryansın tahmin edilmesi gerekli değildir. Fark üzerindeki standart hata, doğrudan ülke standart hatasından ve toplam standart hatadan elde edilebilir.

Bu durum şunları sağlar:

• Ülke, matematikte ortalama performansın yanı sıra OECD ortalaması ve OECD toplamı;
• Bu ortalama tahminlerdeki standart hata;
• Ülke ile OECD toplamı arasındaki fark;
• Bölüm 10’da verilen formülü kullanarak, yani kovaryans tahmini olmaksızın, bu fark üzerindeki standart hata;
• Yineleme kullanılarak, yani kovaryansın bir tahmini ile bu fark üzerindeki standart hata;
• Ülke ve OECD ortalaması arasındaki fark;
• Bölüm 10’da verilen formülü kullanarak, yani kovaryans tahmini olmaksızın, bu fark üzerindeki standart hata; ve
• Yineleme kullanılarak, yani kovaryans tahmini ile bu fark üzerindeki standart hata.

Doğru standart hata tahminleri kalın yazılmıştır. OECD ülkeleri için yanlı ve yansız tahminler arasındaki farklar, OECD toplamı için Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya dışında çok büyük değildir.

Ortak ülkeler için de farklılıklar çok büyük değil. Ortak ülkeler için beklenen kovaryans 0 olduğundan, her iki standart hata da ortalama olarak tarafsızdır. Ancak doğrudan formülle elde edilen standart hatanın kullanılması tavsiye edilir.

Yine de çoğu durumda, tahmin ve bunun standart hatası yalnızca veri tabanından hesaplanabilir. SPSS® sözdizimi sağlandı.
OECD toplu tahminlerinin yanı sıra bireysel ülke tahminlerini elde etmek için üç çalıştırmadan kaçınmak için, daha büyük bir veri seti oluşturmak için SPSS® sözdizimi de sağlandı.

Son olarak, karşılaştırmalara ayrılan önceki bölümde gündeme getirilen konuların ardından, belirli bir ülkeyi ve bir OECD toplam tahminini içeren herhangi bir karşılaştırma tartışıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir