Trendler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Trendler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 Ki-kare post hoc Recode into Same Variables SPSS nedir 0
Trendler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Trendler

Politika yapıcılar ve araştırmacılar, göstergelerin zaman içinde nasıl değiştiğine dair bilgi talep etmektedir. Zaman periyodu ne kadar uzun olursa, trend göstergesi o kadar güvenilir olur. Bir örnek, politika yapıcıların politikalarının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için hedeflenen alandaki değişiklikleri ölçmeye çalışacakları reformların eğitim sistemine etkisinin analizi olabilir.

Örneğin, 1960’ların başında, OECD ülkelerinin çoğu, esas olarak mali yardım yoluyla yükseköğretime erişimi kolaylaştırmak için eğitim reformları uygulamıştır. Bu reformların etkisinin bir göstergesi, bunun nasıl geliştiğini göstermek için birkaç farklı yıl için yüksek öğrenim yeterliliğine sahip nüfusun yüzdesini hesaplamak olacaktır.

Bu eğilim göstergesinin hesaplanması basit bir istatistiksel manipülasyondur, çünkü önlem (yani bir bireyin yüksek öğrenimi tamamlayıp tamamlamadığı) oldukça nesneldir ve bilgiler çoğu durumda nüfus düzeyinde mevcuttur. Bununla birlikte, bu tür önlemler, örneğin zaman periyodu boyunca farklı göç seviyeleri, öğrenci değişim programları vb. tarafından biraz önyargılı olabilir.

Elbette belirli bir göstergede zaman içindeki eğilimlerin dikkatli yorumlanması gerekir. Politika yapıcıların, artan işsizlik oranları gibi ülkenin ekonomik bağlamındaki değişiklikleri de hesaba katması gerekecek. Örneğin, yükseköğretim mezunlarının yüzdesindeki bir artış, eğitim sisteminde yapılan reformun etkili olduğunu kanıtlamaz.

Ayrıca, ülkeler arasında eğilim göstergelerini karşılaştırırken, gösterge tanımının ülkeden ülkeye ne kadar karşılaştırılabilir olduğunu düşünmek önemlidir, örneğin yükseköğretim her ülkede farklı bir anlama gelebilir.

PISA projesi, okuma, matematik ve bilimsel okuryazarlıktaki öğrenci performansına bakarak eğitim çıktıları üzerindeki eğilim göstergelerinin hesaplanmasını genişletmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Trend ölçümlerinin güvenilir olması için hedef kitlenin karşılaştırılabilirliğinin, veri toplama prosedürlerinin ve değerlendirme çerçevesinin zaman içinde tutarlı olması gerekir. PISA sonuçlarını trend göstergeleri olarak kullanabilmek projenin ana amaçlarından biridir.


Spss Nedir
SPSS
SPSS programı ücreti
Recode into Same Variables SPSS nedir
Ki-kare post hoc


PISA 2000 ve PISA 2003 aynı değerlendirme çerçevelerini kullandı ve veri toplama prosedürleri esasen değişmedi. PISA 2000’de hedef nüfus, 5. sınıf veya daha yüksek derecelerdeki 15 yaşındakilerin tümü olarak tanımlandı. PISA 2003’te, 7. sınıf veya daha yüksek sınıflardaki tüm 15 yaşındakiler olarak tanımlandı.

PISA 2000’de, 15 yaşındakilerin yalnızca çok küçük bir yüzdesi 5. veya 6. sınıfa gidiyordu (Avusturya = %0.03, Kanada = %0.03, Çek Cumhuriyeti = %0.06, Almanya = %0.02, Macaristan = %0.59, Letonya = %0,27, Portekiz = %1,25 ve Rusya = %0,04). Bu nedenle, Portekiz dışında, hedef popülasyondaki değişim, trend göstergelerini önemli ölçüde etkilememelidir.

Eğilim göstergelerinin yorumlanmasında dahil edilmesi gereken diğer hususlar, öğrenci ve okul katılım oranları ve kapsam endeksleridir. Daha yüksek veya daha düşük bir okula katılım oranı, kısmen gözlemlenen farklılıkları açıklayabilir.

Bu ön önlemlerin arkasında, PISA’daki trend göstergelerinin hesaplanması iki istatistiksel konuyu gündeme getiriyor:

• PISA, bir örnekle ilgili veri toplar ve bu nedenle herhangi bir istatistik, bir örnekleme hatasıyla ilişkilendirilmelidir. Bir sonraki bölüm, bir trend göstergesinde bu tür örnekleme hatasının nasıl hesaplanacağını tartışacaktır.
• Psikometrik bir bağlantı sağlamak için 2000 değerlendirmesinden alan başına 20 ila 30 madde 2003 değerlendirmesine dahil edildi. Bu çapa maddeleri, PISA 2000 ve PISA 2003 değerlendirmelerini ortak bir ölçekte ölçeklendirmek için kullanıldı. Kolayca tahmin edilebileceği gibi, diğer çapa öğelerini seçmek, trend performans göstergelerinde biraz farklı sonuçlar verirdi. Öğrenci performansındaki iki PISA döngüsü arasındaki herhangi bir karşılaştırma, başka bir hata bileşeninin, yani madde örnekleme hatasının eklenmesini gerektirecektir.

PERFORMANS DIŞINDAKİ DEĞİŞKENLERDE TREND GÖSTERGELERİ İÇİN

STANDART HATANIN HESAPLANMASI

Herhangi bir ülke için PISA 2000 ve PISA 2003 örnekleri bağımsızdır. Bu nedenle, başarı değişkenlerini içermeyen herhangi bir eğilim göstergesindeki standart hata aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Bununla birlikte, PISA 2000 ve PISA 2003 arasındaki farkın hesaplanması ve bunun standart hatası, yalnızca iki önlem aynıysa geçerlidir. Örneğin, PISA 2000 ve PISA 2003 veritabanlarında, öğrenci anketlerinden türetilen ve tamamen aynı değişken adlarına sahip birkaç endeks vardır (örneğin, evde eğitim kaynakları için HEDRES, öğrencinin okula aidiyet duygusu için AİT vb.) üzerinde).

Bu endeksleri türetmek için kullanılan sorular değişmemiştir, ancak ölçeklendirme 2000 ve 2003’te bağımsız olarak yapıldığından, 2000 ve 2003 metriklerinin karşılaştırılabilir olduğunun garantisi yoktur. Ayrıca, bu endeksler OECD düzeyinde ortalama 0 ve standart sapma 1 olacak şekilde standardize edilmiştir. 2000 standardizasyonu 2003 standardından farklıdır. Bu nedenle, anket endekslerinde trend göstergelerinin hesaplanması önerilmez.

PISA anket endeksleri durumunda, sorular değiştirilmediğinden, temel kavramlar benzerdir. Bu nedenle, bu endeksler ile öğrenci performansı arasındaki korelasyon katsayıları doğrudan karşılaştırılabilir.

Ancak, madde parametreleri PISA 2000 verileriyle herhangi bir bağlantı olmaksızın 2003 yılında tahmin edildiğinden, ölçeklerin metriği biraz farklı olabilir ve örneğin aidiyet duygusundaki mutlak bir artış, basitçe ölçeklendirmenin bir sonucu olabilir, veya öğrencide herhangi bir tutum değişikliği olmaksızın standardizasyon. Aynı nedenlerle, öğrenci anket verilerinden türetilen endeksler için regresyon katsayıları 2000 ve 2003 yılları arasında karşılaştırılamaz.

En Yüksek Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Endeks (veritabanlarında HISEI ile gösterilir), trend göstergelerinin hesaplanması için tüm koşulları karşılar. Nitekim sorularda değişiklik yapılmamış ve 2000 yılında ISCO kategorilerinde kullanılan dönüşüm 2003 yılında herhangi bir değişiklik yapılmadan uygulanmıştır.

Tablo 12.1, ülke başına, HISEI’nin ortalama tahminini ve PISA 2000 ve PISA 2003 için standart hatasını ve ayrıca iki tahmin arasındaki farkı, bu farkın standart hatasını ve standartlaştırılmış farkı, yani farkın onun değerine bölünmesiyle elde edilen farkı sunar. 

Almanya (DEU) için 2000 ve 2003’te HISEI ortalamaları sırasıyla 48.85 ve 49.33’e eşittir. Bu iki veri toplama arasındaki fark bu nedenle eşittir. Bu ortalama tahminlerdeki standart hatalar 0,32 ve 0,42’ye eşittir. Fark tahminindeki standart hata eşittir.

Standartlaştırılmış fark [-1.96;1.96] aralığına dahil edildiğinden, 2000 ve 2003 yılları arasında HISEI için ortalama tahmindeki fark, 0.05’lik bir tip I hata ile 0’dan istatistiksel olarak farklı değildir.

Tablo 12.1, 13 ülkede farkın 0’dan istatistiksel olarak farklı olduğunu göstermektedir: Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, İzlanda, Kore, Lihtenştayn, Lüksemburg, Meksika, Tayland, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

Bu farklılıkları sadece bu 13 ülkedeki sosyal ve ekonomik değişimlerin bir yansıması olarak değerlendirmek gerçekçi olmaz. Üç yıllık bir süre içinde bazı değişiklikler meydana gelebilir, ancak bunlar gözlemlenen artış veya azalışların boyutunu tek başına açıklayamaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir