Veritabanı Nesneleri – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Veritabanı Nesneleri – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

15 Şubat 2023 Microsoft Access veri tabanı nesneleri Veritabanı nesneleri nelerdir 0
Yazılım Değerlendirme Raporları

INSERT Bildirimi

Scott’ın widget şirketinde her yeni çalışan işe alındığında, EMP tablosuna yeni satırlar eklenmelidir. INSERT deyimi tam da bunu yapar.

INSERT deyiminin bu biçimi, her seferinde yalnızca bir satır ekler. Scott’ın şirketinde patron, eski patronun çalışan bilgilerini olduğu gibi bırakması ve kendini tabloda yeni bir satır olarak eklemesi gerektiğini fark eder. Bunu onun yerine halletmek için EMP tablosunda hem UPDATE hem de INSERT gerçekleştirmemiz gerekiyor. İki açıklama ve sonuçları aşağıdaki gibidir.

Anahtar sözcüklerin ve sütun adlarının durumu yalnızca okunabilirlik açısından önemliyken, tek tırnak işaretleri içindeki metnin büyük/küçük harfe duyarlı olduğuna ve tam olarak aranacak metni veya tablonun sütununa eklenecek metni tam olarak temsil etmesi gerektiğine dikkat edin.

Büyük/küçük harf karışık bir sütun adı oluşturmak teknik olarak mümkündür, ancak bu teknik önerilmez. Bunun nedeni, sütun adının herhangi bir SQL komutunda başvurulduğu her durumda, çift tırnak içinde aynı tam durumla belirtilmesi gerektiğidir. NULL değeri ne anlama geliyor? NULL, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey ifade etmeyen özel bir anahtar kelimedir.

Boş veya boş bir dize ile aynı değildir. Bu, bu satırdaki bu sütun için girilen değerin bilinmediği veya uygulanamadığı anlamına gelir. Bu değer bir SELECT ifadesinin sonucu olarak görüntülendiğinde, boşluklarla görüntülenir. MGR sütunu söz konusu olduğunda, PRESIDENT çalışanının patronu yoktur, dolayısıyla bu sütun eski çalışan KING ve mevcut çalışan QUEEN için NULL’dur. Tarih sütunlarının biçimi—bu durumda HIREDATE sütunu için—Bölüm 3, “Oracle Veritabanı İşlevleri”nde açıklanacaktır.

DELETE Bildirimi

Adından da anlaşılacağı gibi, DELETE ifadesi bir veritabanı tablosundan satırları kaldıracaktır. UPDATE ifadesine benzer şekilde, tüm satırları silebilir veya satırları belirtmek için bir WHERE yan tümcesi kullanabilirsiniz.

FROM anahtar sözcüğü isteğe bağlıdır, ancak DELETE deyimini daha okunaklı hale getirir (aksi takdirde, tablonun kendisini siliyorsunuz gibi görünür!). Scott’ın şirketi söz konusu olduğunda, 25 Mart 2004 tarihindeki son işe alım kampanyasında işe alınan ve ÇYP tablosuna eklenen tüm çalışanlar bunun yerine şirketin yan kuruluşu için çalışacak, bu nedenle EMP tablosundan silinmeleri gerekir. İşte bunu gerçekleştirmek için DELETE ifadesidir.

MERGE Bildirimi

MERGE deyimi Oracle9i’de tanıtıldı ve “upsert” olarak adlandırılabilecek bir işlem gerçekleştirir. Satırın tabloda zaten var olup olmadığına bağlı olarak, normalde ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gereken iki işlemi (bir INSERT veya bir UPDATE) birleştirir.

Bu iki işlemi birleştirmek yalnızca uygulama geliştiricinin kodlamasını daha basit hale getirmekle kalmaz (birden çok UPDATE ve INSERT deyimiyle açık bir karşılaştırma işlemi gerçekleştirmeye gerek kalmadan), aynı zamanda tabloda gerçekleştirilen işlem sayısını da azaltır. Bu işlemler aynı zamanda veritabanında dahili olarak gerçekleştirilir, bu da işlemi daha da verimli hale getirir, çünkü ek ifade ayrıştırma işleminin gerçekleşmesi gerekmez. Sözdizimi aşağıdaki gibidir.

Temel sözdizimi oldukça basit ve kullanımı kolaydır. Ne zaman kaynak tablo ve hedef tablo bir veya daha fazla sütunda eşleşir (join_ koşulunda), satır bir UPDATE ifadesiyle güncellenir; aksi takdirde, satır bir INSERT deyimiyle eklenir. Görünüm ve alt sorgu gibi MERGE deyiminin bileşenlerinin çoğu sonraki bölümlerde ele alınacaktır.

Veritabanı Nesnelerini İşlemek için DDL

DDL, Veri Tanımlama Dili anlamına gelir. Bu ifade sınıfı, kullanıcının veya DBA’nın tablolar, dizinler, görünümler ve benzeri veritabanı nesnelerini eklemesine, değiştirmesine veya bırakmasına olanak tanır.

Çoğu sıradan kullanıcı ve geliştirici, bir geliştirme ortamında kendi tablolarını oluşturabilirken, DBA’nın uygun konum ve disk alanı ayırma parametrelerini sağlayarak bu tablolar için sağlam bir altyapı sağlaması gerekir. Bu, veritabanı tablolarının kimin oluşturduğuna bakılmaksızın verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır.

Aşağıdaki bölümlerde temel DDL deyimleri tanıtılmaktadır: CREATE, ALTER, DROP, RENAME ve TRUNCATE. ALTER, DROP, RENAME ve TRUNCATE DDL işlemleri için, değiştirilecek tablonun sahibi DDL deyimini yürüten kullanıcıya ait olmalı veya kullanıcının herhangi bir şemada bu işlemi gerçekleştirme ayrıcalığına sahip olması gerekir.


Veritabanı nesneleri nelerdir
Orm Nedir
Microsoft Access veri tabanı nesneleri
her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.


CREATE Bildirimi

Tablolar, veritabanında muhtemelen en sık oluşturulan nesnelerdir ve dizinlerden sonra ikinci sıradadır (“İşlerin Hızlı Yürütülmesi (Yeterli)” bölümünde tartışıldığı gibi, veritabanının türüne bağlı olarak). Temel CREATE TABLE ifadesi aşağıdaki sözdizimine sahiptir.

Şema, kullanıcı adı şema adıyla aynı olan tek bir kullanıcının sahip olduğu ilgili tablolar ve diğer nesneler grubudur. CREATE TABLE deyimi bağlamında, CREATE TABLE deyimini yürüten kullanıcının şemasında tablonun kendisi oluşturulmayacaksa, şema adı belirtilmelidir. Ayrıca tabloyu oluşturan kullanıcının tabloyu farklı bir şemada oluşturabilmesi için doğru ayrıcalıklara sahip olması gerekir.

En basit düzeyde, bir tablonun bir veya daha fazla sütunu olmalı ve bu sütunların her biri belirli bir türde olmalıdır: karakter dizisi, sayısal tür, tarih türü, uzun ikili değer vb.

Bu sütunların tümü NULL değerlere sahip olabilir veya her satır için gerekli olarak belirtilebilir. Kullanıcı bir INSERT deyiminde bir sütun için bir değer belirtmezse, tablo oluşturulduğunda bu sütun için bir DEFAULT değeri belirtilebilir.

Görünüşe göre Scott’ın şirketi yarı zamanlı çalışanları yeni bir tabloya ayıracak. Yeni tablo, mevcut EMP tablosuna çok benzer olacak, tek fark, yeni tablonun maaş ve komisyon yerine saatlik ücret oranına sahip olması. EMP tablosunun mevcut yapısından başlayarak aşağıdaki gibi yeni bir CREATE TABLE ifadesi oluşturabiliriz.

Yalnızca çalışan sayısı ve saat ücretinin zorunlu alanlar olduğuna dikkat edin. Ek olarak, INSERT deyiminde belirtilmemişse, saatlik ücret varsayılan olarak saatte 6,50 ABD dolarıdır. iSQL*Plus DESCRIBE komutu kullanılarak tablo yapısının doğrulanmasıyla birlikte iSQL*Plus’ta CREATE TABLE deyiminin sonuçları yer alır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir