SELECT Bildirimi – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SELECT Bildirimi – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

15 Şubat 2023 LINQ select multiple columns Select Case Kullanımı Select Case ne demek 0
Sistem Testi Oluşturma

SELECT Bildirimi

SQL çalıştırmak için araç örneklerinde, aşağıdaki basit SELECT deyimini gördünüz. En temel haliyle, SELECT deyimi, SELECT … FROM sözdizimini kullanarak bir tablodan seçilecek sütunların bir listesine sahiptir. *, “tüm sütunlar” anlamına gelir. Bir tablodan başarılı bir şekilde satır almak için, sorguyu çalıştıran kullanıcının ya tablonun sahibi olması ya da sahibi ya da DBA tarafından kullanıcıya verilen izinlere sahip olması gerekir. En temel SELECT sözdizimi aşağıdaki gibi açıklanabilir.

Bu tür ifade temsili, Oracle belgelerinde göreceğiniz tipik bir örnektir ve çok karmaşık olabilir. Burada sözdizimi gösterimindeki öğelerin ne anlama geldiğinin bir özeti bulunmaktadır.

Bu kitap boyunca SELECT deyiminin daha birçok gelişmiş özelliğini keşfedeceğiz. Bununla birlikte, başlamak için, bir SELECT deyiminin sütun, takma ad, DISTINCT ve ifade bölümlerine ilişkin bazı örneklere bakalım.

Sütun Spesifikasyonu

Gördüğünüz gibi, bir tablodaki tüm sütunları görüntülemek için * karakterini kullanabilirsiniz. Ancak tablo aynı anda görüntülenemeyecek kadar çok sütun içeriyorsa veya sorgunuz toplam sütunların yalnızca küçük bir kısmına ihtiyaç duyuyorsa ihtiyacınız olan sütunları seçebilirsiniz.

Örneğin, EMP tablosundaki bazı bilgileri görüntülemek istediğinizi varsayalım. SELECT * deyimi yapmadan bu tabloda hangi sütunların olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz? DESCRIBE komutunu aşağıda gösterildiği gibi iSQL*Plus’ta kullanabilirsiniz.

Artık EMP tablosunda hangi sütunların bulunduğunu bildiğinize göre, gerçekten yalnızca çalışan numarasını, adını ve maaşını görmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Bu nedenle, SELECT deyiminiz bunun gibi bir şey olmalıdır.

Sütunu Yeniden Adlandırma

Daha önceki SQL*Plus örneklerimizden birinde, sütun başlıklarının daha okunabilir olmasını istedik ve bunu yapmak için SQL*Plus’ın yerleşik özelliklerinden bazılarını kullandık.

Bununla birlikte, okunabilirlik gereksinimleriniz oldukça basitse, SELECT sözdiziminin [alias] öğesi tarafından not edilen, SQL’in yerleşik sütun yeniden adlandırma özelliğini kullanabilirsiniz. EMP tablosunda EMPNO, ENAME ve SAL sütunları için diğer adlar sağlamanın bir örneğini burada bulabilirsiniz. Diğer ad, sorgu sonuçlarında görülen yeniden adlandırılmış sütundur.

Yinelenen Kaldırma

DISTINCT anahtar sözcüğü, bir sorgunun sonuçlarından yinelenen tüm satırları kaldırır. Örneğin EMP tablosunda çalışanların departman numaralarını görmek isteseniz? Sorgunuz bunun gibi bir şey olabilir.

Bunu okumak çok daha kolay. Artık tüm çalışanların üç departmandan birine ait olduğunu biliyorsunuz. Ancak, departman (DEPT) tablosunda listelenecek başka birçok departman olabilir. Bazı departmanların şu anda hiç çalışanı olmayabilir. “Birden Çok Tablo Kullanma”da, bu tür bilgileri almak için birleştirilmiş tablolarda sorguları nasıl yürüteceğinizi öğreneceksiniz.

Select

SELECT sözdizimi analizimizi bitirmek için, SELECT ifadesinin ifade bölümüne bakalım. Herkesin maaşına yüzde 15 zam yapıldığında maaşların nasıl görüneceğini görmek istediğimizi varsayalım. Görmemiz gereken tüm bilgiler hala tek bir tabloda, EMP tablosunda, ancak mevcut alanlardan birinde bir tür hesaplama yapmamız gerekiyor. Yüzde 15’lik ücret artışını hesaplamak için sadece mevcut maaşı görmemiz değil, SAL sütununu da çarpmamız gerekiyor.

Önerilen maaş sütununu daha okunaklı hale getirmek için sütun takma adı veya iSQL*Plus sütun biçimlendirme komutları kullanabiliriz. Ayrıca SAL ve SAL*1.15 sütunları için bir toplam göstermek veya her bir maaş artışını tam olarak iki ondalık hane olarak göstermek isteyebiliriz. Bu daha gelişmiş biçimlendirme tekniklerinden bazıları ele alınacaktır.


LINQ select multiple columns
Select Case Kullanımı
Selec Bilanço Ne zaman
Dynamic SELECT nedir
Select Case ne demek
Select Case VBA
LINQ sorgu Örnekleri
LINQ select list


Değişiklik Yapmak için DML

DML, Veri Manipülasyon Dili anlamına gelir. DML komutları, SELECT deyimlerinin yaptığı gibi, veritabanı tablolarındaki değerleri yalnızca okumanın aksine değiştirebilen SQL deyimleridir.

SELECT deyimlerinin bir sorgu yapıldığında verileri teknik olarak manipüle ettiği iddia edilebilir, ancak bu kitapta, veritabanı tablolarını okumakla veritabanı tablolarını değiştirmek arasında ayrım yapacağız. DBA’lar, çoğunlukla salt okunur olan bir veritabanını, sık kullanılan bir okuma-yazma veritabanını yapılandırdıklarından farklı şekilde yapılandırabilir ve ayarlayabilir.

Bir çevrimiçi işlem işleme (OLTP) veritabanı, çoğunlukla okuma-yazma veritabanı olarak kabul edilir. Bir karar destek sistemi (DSS) veya veri ambarı veritabanı, çoğunlukla salt okunur bir veritabanı olarak kabul edilir. Aşağıdaki bölümler UPDATE, INSERT, DELETE ve MERGE DML ifadelerine bir giriş sağlar.

Güncelleme Bildirimi

Bir UPDATE deyimi, bir veritabanı tablosundaki bir veya daha fazla satırı değiştirir. Bir UPDATE ifadesinin temel biçimi, hangi tablonun güncelleneceğini, hangi sütun(lar)ın değiştirileceğini ve isteğe bağlı olarak tablodaki tüm satırların mı yoksa sadece birkaçının mı değiştirileceğini belirtmelidir. Sözdizimi aşağıdaki gibidir.

Bir tabloya erişen herhangi bir SQL deyiminde olduğu gibi, güncellenecek tablonun sahibi sorguyu çalıştıran kullanıcı olmalıdır veya sahibi veya DBA tarafından kullanıcıya verilen izinlere sahip olmalıdır. Kullanıcılar ve Güvenlik, ayrıcalıkları ve izinleri daha ayrıntılı olarak ele alacaktır.

Bir tabloda çok sayıda sütun olabileceğinden, her sütunu güncellemek zorunda değilsiniz. Daha önceki bir örneği takip etmek için, patronun genel olarak yüzde 15’lik bir maaş artışı vermeye karar verdiğini varsayalım. Daha önce yazdığımız SELECT deyimine çok benzeyen bir UPDATE deyimi kullanabiliriz. UPDATE deyimi ve bu deyimi iSQL*Plus’ta yürütmenin sonucu şöyle görünür.

Ama bekle, soruyorsun, burada gerçekten bir şey oldu mu? Tek ipucu, 14 satırın güncellendiğini gösteren ekranın alt kısmındadır. UPDATE gibi DML ifadeleri istenen eylemi gerçekleştirir (veya ara sıra bir hata mesajı üretir), ancak yalnızca SELECT ifadeleri kullanıcıya satır döndürür. Satırların doğru bir şekilde güncellenip güncellenmediğini görmek için, SCOTT kullanıcısının EMP tablosunda SELECT sorgusunu yeniden çalıştırması gerekecektir.

Artık tüm çalışanlara zamları verildiğine göre, patron daha da fazla zam yapması gereken bazı çalışanlar olduğuna karar verir. Örneğin, FORD çalışanı geçen yıl ortalama bir çalışandan çok daha parlak fikirlere sahipti, bu nedenle halihazırda aldığı yüzde 15’lik artışın üzerinde ve ötesinde yüzde 10’luk bir zam daha hak ediyor.

Ayrıca patron, önceki patron geçen ayın sonunda ayrıldıktan sonra, çalışan dosyasının çalışan bilgileriyle henüz güncellenmediğini fark eder. Bu değişikliklerin her ikisi de, çalışan adına göre değiştirilen kayıtların sayısını daraltmak için bir WHERE yan tümcesi içeren UPDATE deyimlerini gerektirir.

iSQL*Plus kullanarak bu iki güncellemeyi aynı anda gerçekleştirebiliriz. İşte iki UPDATE işleminin sonuçları. Her iki UPDATE ifadesinin sonuçlarının iSQL*Plus tarayıcı penceresinin altında göründüğüne dikkat edin.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir