Vekalet Teorisi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Vekalet Teorisi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

7 Temmuz 2022 İşlem maliyeti Teorisi Vekâlet teorisi örnekleri Vekâlet teorisi pdf 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

 Vekalet Teorisi

Vekalet teorisi, çeşitlendirmenin, değeri maksimize eden bir stratejiden farklı motivasyonlar tarafından yönlendirilebileceğini savunuyor. Yani, yöneticilerin bu strateji aracılığıyla elde ettikleri özel menfaatler veya kişisel hedefler, temel itici güçtür. Şirketin çeşitlenmesini bu teori içinde açıklamaktadır.

İlk olarak, yöneticiler, şirketin çeşitlendirilmesi yoluyla fayda fonksiyonlarını arttırır. Bunun nedeni, yöneticilerin kişisel servetlerinin büyük bir kısmını şirkete yatırmaları ve dolayısıyla çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyleri olmamasıdır. Şirketin yatırım portföyünü çeşitlendirerek kişisel risklerini azaltabilirler. İkincisi, yöneticiler sosyal prestij, daha yüksek kariyer fırsatları ve ücret gibi daha çeşitlendirilmiş firmalarda daha yüksek özel faydalara sahip olabilirler.

Bu sonuçlar, yalnızca kurumsal çeşitlendirmenin ana nedeni olarak özel fayda önermesini desteklemektedir. Bazı araştırmacılar, çeşitlendirmenin bir değeri maksimize eden bir strateji olmadığını ileri sürmüşlerdir. Jensen  çeşitlendirme ne kadar büyük olursa, çeşitlendirilmemiş şirketlere kıyasla daha fazla şirketin negatif nakit akışı projelerine yatırım yaptığını savunur.

Servaes, 60’lı ve 70’li yıllarda çeşitlendirme yoluyla yaratılan değeri analiz eder. Elde ettiği sonuçlar, çeşitlendirmenin hissedarlara zarar verdiğini desteklemektedir. Bu, şirketlerin neden 70’lerin sonlarında temel işlerine odaklanmaya başladığını açıklayabilir.

Bu çalışmadaki ana bulgulardan biri, çeşitlendirmenin indirim ürettiği ve başka bir etkisinin olmadığıdır. Morck ve Yeung, şirketlerin neden çeşitlendiğini içselleştirme ve vekalet teorisi altında inceliyorlar. Coğrafyanın, endüstriler içinde ve büyüklük çeşitlendirmelerinin, Ar-Ge ve tanıtıma dayalı maddi olmayan varlıkların mevcudiyeti altında değer yarattığını, ancak süreci yönlendirmedikleri zaman değeri yok ettiğini buluyorlar.

Ajans sorunları nedeniyle olabilir. 60’lı ve 70’li yıllarda sermaye piyasasının günümüzdeki kadar gelişmediğini savunuyorlar. Matsusaka, kurumsal çeşitlendirmenin ve hissedarların değer yaratmasının ikame hedefler olmadığını savunuyor. Yazar, çeşitlendirme indiriminin çeşitlendirmeyi tetiklediğini, ancak bunun tersi olmadığını öne sürüyor.

Model, organizasyonel yetenekler açısından en kötü eşleşmeye sahip şirketlerin tasfiye olacağını; sadece eşleşmeleri kötü olmayan firmalar mevcut işlerini sürdürecek ve çeşitlenecektir. Çeşitlendirme, bir sinyal etkisi nedeniyle iyi olabilir, çünkü firmalar tasfiye seçeneğinden de kaçınırlar.

Daha genel olarak model, piyasa tepkisinin duyuru yapan şirketin özelliklerine bağlı olacağını öngörür. Modelinin ana sonuçlarından biri, çeşitlendirmenin amacı değer maksimizasyonu olduğunda bile şirketlerin borsada iskonto edilebilmesidir. Haspeslagh ve Jemison, birleşme ve satın almalarda finansal araştırmaları da eleştiriyor.

Yazarlar, finansal açıdan başarının, duyuruya anında piyasa tepkisine dayandığını savunuyorlar. Yazarlar için bu, bu fenomenin çok basit bir analizidir ve bu nedenle yöneticiler ve akademisyenler buna da güvenmektedir. Anahtar başarı faktörlerinin, Matsusaka ile aynı firmanın yetenekleri olduğunu söylüyorlar. Yetenekler sayesinde şirketler sürdürülebilir rekabet avantajları geliştirebilirler.

Kurumsal çeşitlendirmedeki yeni araştırmalar, çeşitlendirme firmalarıyla ilişkili çeşitlendirme indiriminin geleneksel görüşüne karşı bir farklılık yaratmıştır. Buradaki fikir, çeşitlendirilmiş ve çeşitlendirilmemiş firmaların farklı temellere sahip olduğu ve bu özellikler kontrol edildiğinde indirimin bir prime dönüşebileceğidir. Villalonga, çeşitlendirmeyi inceleyen ekonometrik sorunları ele alıyor. Çeşitlendirme neden değil, sonuçlardan biridir.


Vekâlet teorisi pdf
Vekâlet teorisi örnekleri
Acenta Teorisi
asil-vekil kuramı nedir
İşlem maliyeti Teorisi
Vekalet maliyeti nedir
Vekilin örgütün çıkarları için beklenen gayreti göstermemesi durumuna ne ad verilir
Örgütsel ekoloji kuramı


Çeşitlendirilmiş firmalar, çeşitlendirme sürecinden önce indirimli olarak ticaret yaparlar. Yani düşük performans çeşitlenmeye neden olur. Bu sonuçlara ilişkin diğer bir yorum, etkin sermaye piyasalarında, hissedarların çıkarlarına aykırı olabilecek yönetimsel kararların olasılığı nedeniyle hisse senetlerinin iskontolu işlem görmesidir.

Yazar, belirli faktörleri kontrol ettikten sonra, çeşitlendirme indiriminin bir prime dönüştüğünü bulur. Campa ve Kedia, çeşitlendirmeyi içsel bir değişken gibi modelledikten sonra, çeşitlendirmenin çeşitlendirme indirimine neden olmadığını savunmaktadır. Son olarak, Villalonga tarafından yapılan bir başka çalışma, COMPUSTAT kullanılarak elde edilen sonuçlara ilişkin şüpheciliği de vurgulamaktadır.

Yazar, çeşitlendirilmiş firmaların önemli bir primle işlem gördüğünü tespit ediyor. Yazar, sonuçlar için iki makul açıklama sunar: “İlişkililik” ve “stratejik muhasebe”. İlişki hipotezi altında, ilişkisiz çeşitlendirme için bir iskonto ve ilgili çeşitlendirme için bir prim vardır.

Konglomeralar, genel etki olumlu olmak üzere, ilgili işlere çeşitlenmek için kullanırlar. Stratejik Muhasebe Hipotezi altında, şirketler, tek segmentli firmalara göre düşük performans göstermelerini sağlayan segmentlerin bir araya gelmesi nedeniyle indirimli ticaret de yapmaktadır. Çeşitlendirmenin böyle bir faaliyette bulunan şirketler için değer yaratıp yaratmadığı veya yok edip etmediği açık değildir.

Coğrafi Çeşitlendirme

Şirketler, yerel pazardaki resesyon dönemlerini azaltmak için uluslararası alanda çeşitlenebilir. Mikro ekonomik teori, şirketler ekonomik rantlarını artırmak istediğinde uluslararası genişlemeyi de destekler. Yatırımcıların yerel çeşitlendirme yoluyla tamamen ikame edebildikleri zaman, yönetimsel çeşitlendirme kararının alakasız olduğunu da savunuyorlar.

Bununla birlikte, ölçek ekonomileri olduğunda veya çeşitlendirme maliyeti yatırımcılar için önemli ölçüde daha yüksek olduğunda, Adler ve Dumas’ın önerisi daha az sürdürülebilirdir. Uluslararası çeşitlendirme, yönetim becerilerini artırarak değer yaratabilir.

Ezzamel, yönetsel güç, yöneticilerin işten çıkarılma riskinin azaltılması, büyüklüğün maksimize edilmesi ve yöneticilerin kişisel istekleri gibi çeşitlendirmeden elde edilen faydaların değer yaratma ile ilgili olmadığının altını çiziyor. Ancak yöneticiler, şirketleri çok daha karmaşık bir ortamda yönetme becerisini de artırabilirler.

Böylece bu bilgiyi yerel pazarda kullanabilirler. Bu nedenle, çeşitlendirmenin net değeri, yönetimin kişisel hedeflerinden kaynaklanan fazla ödeme gibi maliyetler ile şirketleri yönetme yeteneklerinin arttırılmasından elde edilen karlar arasındaki fark olacaktır.

Bodnar, potansiyel çeşitlendirme avantajlarının ölçek ekonomileri, vergi yükümlülüklerinin optimizasyonu, daha verimli ülkelerde daha fazla üretim esnekliği ve ülkeler arasında talebin ayarlanması olduğunu savunuyor. Öte yandan, küresel çeşitlendirmeyle ilgili dezavantajlar, temel olarak maliyetin faydalardan daha yüksek de olabilmesidir. Ayrıca yatırımcılar, yöneticilerin faaliyetlerini izlemekte daha fazla güçlük de çekmektedir. Organizasyon ne kadar karmaşık olursa, izlenmesi o kadar zor olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir