Yazılım Sisteminin Evrimi

 Vekalet Teorisi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

 Vekalet Teorisi Vekalet teorisi, çeşitlendirmenin, değeri maksimize eden bir stratejiden farklı motivasyonlar tarafından yönlendirilebileceğini savunuyor. Yani, yöneticilerin bu strateji aracılığıyla elde ettikleri özel menfaatler veya kişisel hedefler, temel itici güçtür. Şirketin çeşitlenmesini bu teori içinde açıklamaktadır. İlk olarak, yöneticiler, şirketin çeşitlendirilmesi yoluyla fayda fonksiyonlarını arttırır. Bunun nedeni, yöneticilerin kişisel servetlerinin büyük bir kısmını şirkete yatırmaları…
Devamı


7 Temmuz 2022 0