SWOT Çalıştayı  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SWOT Çalıştayı  – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

30 Haziran 2022 Kurumsal SWOT analizi Swot analizi nasıl analizdir Swot analizini kim yapar 0
Stratejik Analiz   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

SWOT Çalıştayı

SWOT analizi, bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra karşılaştığı fırsatları ve tehditleri vurgular. Bu tür analiz, stratejilerin geliştirilmesini kolaylaştırır. güçlü yönleri güçlendirin, fırsatların avantajlarını en üst düzeye çıkarın ve kuruluşu zayıf yönlerden ve tehditlerden koruyun.

Güçlü yönler, bir organizasyonun diğerlerine göre avantaj sağlayan özellikleridir. Zayıf yönler, organizasyonu dezavantajlı konuma getiren özelliklerdir. Fırsatlar, genellikle organizasyonun dışında olan ve kendi yararına kullanılabilen fenomenlerdir ve tehditler, organizasyonun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek dış koşullardır.

Mevcut SWOT analizi, çok aşamalı bir sürecin ürünüydü. Fakültedeki üçüncü yazar tarafından düzenlenen ulusal bir sempozyumda Araştırma Uygulama Ortaklıkları (RPP’ler) içindeki büyüme için kısıtlamaların ve fırsatların vurgulanması ilk itici güç oldu. Ardından öğretim üyeleri, yardımcı öğretmenler ve idari personelin katıldığı bir günlük çalıştay yapıldı.

Çalıştaydaki katılımcılar, Fakülte’nin mevcut ve gelecekteki durumuna ilişkin ana konular hakkında düşünmek için gruplara ayrıldı. Bunlar, geleceğin öğretim üyelerini işe almak, izleri korumak ve genişletmek, lisansüstü öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelmek ve daha fazlası gibi konuları içeriyordu. Her gruptan SWOT özellikleriyle ilgili olarak konuları hakkında düşünmeleri istendi. Gruplar daha sonra çalışmalarını genel toplantıda paylaştılar ve burada ek fikirler ortaya çıktı ve tartışıldı.

Bu sürecin sonunda, kıdemli öğretim üyelerinden oluşan daha küçük bir ekip, çalıştayda elde edilen SWOT tablosunu gözden geçirdi, detaylandırılması gereken girdileri rafine etti ve gereksiz girdileri daralttı. Kıdemli öğretim üyeleri daha sonra nihai tabloyu gözden geçirdi ve içeriği üzerinde anlaşmaya vardı. Listelenen her özelliğin, Fakülte’nin stratejik planlamasını besleyen belirli bir dizi eylemle de ilgili olduğundan emin oldular.

Fakültenin Yapısı, Organizasyonu ve Araştırması

Fakülte, araştırmada mükemmelliğe ulaşarak, öğretmen adaylarını eğiterek ve hizmet içi öğretmenleri eğiterek, gelecek nesil araştırmacılara rehberlik ederek ve STEM öğretim ve öğreniminde uygulama topluluklarını sürdürerek misyonumuzu desteklemek için yapılandırılmıştır. Dekan (bu bölümün ilk yazarı) Fakülte başkanıdır.

12 öğretim üyesine ek olarak, 30’a yakın ek öğretim uzmanı ve dokuz idari ve teknik personel bulunmaktadır. Fakültenin akademik programları, altı tematik alan bağlamında tüm STEM konularının öğrenilmesini ve öğretilmesini kapsar: öğretim ve öğretmen eğitimi, müfredat, öğrenme ortamları, yaşam boyu öğrenme (LLL), bilim iletişimi ve eğitimsel sinirbilimleri.

Eğitim araştırma yöntemleri de ayrı bir öğretim temasıdır. Öğretim üyeleri, tüm temalardaki akademik programlardan ve temel öğretim faaliyetlerinden sorumludur.


Fırsat analizi Nedir
SWOT analizi maddeleri
Swot analizi ne İşe Yarar
Departman SWOT analizi
Kurumsal SWOT analizi
Mağaza SWOT analizi Örnekleri
Swot analizi nasıl analizdir
Swot analizini kim yapar


Fakülte içindeki temel ve uygulamalı araştırmalar, hem öğrenme, öğretme ve değerlendirme gibi STEM eğitiminin geleneksel alanlarını hem de öğrenme bilimleri, beyin görüntüleme ve nöro-eğitim, bilim iletişimi, çok kültürlü eğitim, etik eğitimi gibi yeni alanları kapsar. 

Araştırmamız, Fakülte’nin araştırma portföyünde temsil edildiği gibi bu STEM konularını kapsamaktadır. Öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri önde gelen dergilerde yayınlar yapmakta ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kapsamlı işbirliği yapmaktadır. Örgün ve yaygın fen öğrenme ortamlarına ek olarak, öğretim üyeleri K-12 eğitimi, yüksek öğretim, kamu ve özel sektör ve üçüncü sektör kuruluşlarında yer alan ve bilgi veren uygulamalı araştırmalar yürütür.

STEM Eğitiminde Mükemmelliğe Ulaşmanın Bir Yolu Olarak Fakültedeki Akademik Programlar

Bu bölümün amacının, mükemmel STEM eğitimi elde etmek için bir akademik birim düzenlemenin bir yolunu önermek olduğunu hatırlatarak, bu bölümde Fakültedeki altı akademik programı ve bunların organizasyonunun ulaşmak istediğimiz amaca nasıl hizmet ettiğini açıklıyoruz.

Fakülte, çok sayıda öğrenci için çeşitli programlar sunmaktadır: (a) dört yıllık bir B.Sc.Ed. programı, (b) Görüşler I programı, bir lisansüstü program olan Technion STEM mezunları için STEM Eğitimi,1 (c) M.Sc. araştırma tezli ve tezsiz, (d) Views II programı M.Sc. mükemmel Technion STEM mezunları için öğretim sertifikası ile, (e) bir Ph.D. programı ve (f) Technion mezunu olmayanlar için öğretmenlik sertifikası vb.

Bu disiplinler arası program setine dik, çalışmalar sekiz disiplinli eğitim yolu etrafında organize edilmiştir: biyoloji, kimya, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği, çevre bilimleri, matematik, makine mühendisliği ve fizik. Ek olarak, eğitimsel sinirbilim, eğitim teknolojisi, bilim iletişimi, resmi olmayan ortamlarda bilim eğitimi, proje değerlendirmesi, yüksek öğrenim ve kariyer yolları dahil olmak üzere altı disiplinler arası tema vardır.

Bir yanda 14 yol (sekiz disiplin ve altı disiplinler arası yoldan oluşur) ve altı çalışma programı hesaba katıldığında, her hücrenin bir yoldaki bir çalışma programının teorik bir birleşimi olduğu bir matriste 84 hücre vardır.

Ancak uygulamada, araştırma ve araştırma dışı yollarda farklı olgunluk düzeyinden ve farklı izlerden öğrenciler bir arada çalışmaktadır. Bir örnek, B.Sc.Ed.’deki entegre derslerdir. ve M.Sc. Matematik Eğitimi programları. Bir diğeri ise M.Sc. ve doktora Elektrik Mühendisliği Eğitimi programıdır.

Bu matris organizasyonu, yönetilmesi zor olmakla birlikte, genel eğitim ilkeleri pedagojik bilgi ile alana özgü veya disipliner bilgi pedagojik içerik bilgisi, yani her STEM alanına özgü pedagojik bilgi arasında var olan içsel gerilime en azından kısmi bir çözüm sağlar. ve sekiz disiplinli eğitim parkurumuzun neredeyse her biri için ayrı ayrı çalışılması ve uygulanması gerekiyor.

Ayrıca, altı program, B.Sc.Ed. öğrenciler doktoraya kadar tüm yolu alırlar. programlar. Bu değişkenlik, bu programlara kayıtlı öğrencilerin çeşitli yetenekleri ve geçmişleri ile eşit olmaları için öğretme ve öğrenme düzeyinin ayarlanmasını gerektirir.

Bu nasıl mümkün? 12 üyeden oluşan bir fakülte organı, bu kadar şaşırtıcı çeşitlilikteki programları, disiplinleri ve disiplinler arası alanları nasıl kontrol edebilir? Bu, bir sonraki bölümde açıklanan SWOT analizimizin bir parçası olarak tartışılan gerçekten çok büyük bir zorluktur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir