Statik Kısımlar – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Statik Kısımlar – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

23 Şubat 2023 Statik Ders Notları İnşaat Mühendisliği Statik Ders Notları PDF Statik elektrikten korunma yolları 0
Platformlar Arası Farklılıklar

Statik Kısımlar

RANST% üzerinde dinamik alan rezervasyonu, uygulandığı şekliyle adım adım yapılır. Aşağıdaki şekil, statik kısım Vs ve dinamik kısım Vd ile bir V değeri için alanın nasıl ayrıldığını göstermektedir.

İlk boşluk Vs için, sonra Vd’nin statik kısmı Vds için, sonra birinci elemanın dinamik kısmının statik kısmı Vdd]s için, t~en (yinelemeli olarak) onun dinamik kısmı Vdd]d için, sonra Vdd2 için ayrılmıştır. Vddu benzer şekilde ele alınır. Bu adım adım ayırma işlemi sırasında, tüm işaretçiler, statik parçaları karşılık gelen dinamik parçalara bağlayan bağlantı ve diğer tanımlayıcı bilgiler ayarlanır.

HEAP%’de adım adım dinamik alan rezervasyonu, RANST%’dekinden biraz farklı bir strateji gerektirir. Bunun nedeni, ~NST%’nin artan adreslere doğru büyümesi, HEAP%’nin ise azalan adreslere doğru büyümesidir.

Ayrıca, seçim, indeksleme ve donanım nedenleriyle (bilgisayarımızda gerçek bir değer iki hücre alır), statik bir bölümdeki alanlar dinamik bir bölümdeki çamur öğeleri aynı sırayla, yani artan düzende saklanmalıdır. 

Bu aşamalı alan rezervasyonu yerine, alanın tüm değer için bir kerede ayrıldığı bir küresel alan rezervasyonu düşünülebilir. Bununla birlikte, bu, V’nin toplam boyutunun çalışma zamanı ön hesaplamasını ve ardından işaretçileri ve tanımlayıcı bilgileri ayarlamak için adım adım bir süreci gerektirecektir.

Bu, veri yapısının iki kez geçirildiği anlamına gelir. Adım adım yer ayırmanın, değerleri belleğin bir bölümünden diğerine kopyalarken de avantajlı olduğuna dikkat edin. Ancak avantaj başka bir sebebe, yani go-koruma sebebine dayanmaktadır.

Daha doğrusu go-protection mekanizmamız öyle ki, adım adım kopyalama işlemi sırasında eski değerin zaten kopyalanmış olan kısımları korumasız hale geliyor. Bu parçalar için alan, tüm değerin kopyalanması tamamlanmadan önce çöp toplayıcı tarafından serbest bırakılabilir. Küresel bir kopyalama işleminde durum böyle olmaz.

SÖZLÜK GRAFİK BLOKLARI

Sözcükbilimsel bloklar (iblock’lar) ‘programlar’ ve ‘seri yan tümcelerdir’; bununla birlikte, verimlilik nedenleriyle, yalnızca “kimlik-“, “operatör-“, “mod-“, “etiket bildirimleri” ve/veya “yerel üreticiler” içeren seri yan tümceler iblock olarak kabul edilir.

Etiket bildirimleri içeren bir seri yantümcesi göz önüne alındığında, bir iblock, bir atlama gerçekleştirildiğinde, ara sonuçların dinamik bölümleri için yer kazanmak üzere normal blok mekanizmasının kullanılmasına izin verir. Daha önce belirtildiği gibi, iblock’ların normal sözlükbilimsel program detaylandırması tarafından yürütülmesine neden olunur.

Iblock’ların aksine, prosedür bloklarının (pblock’lar) bir çağrı mekanizması tarafından yürütülmesi sağlanır; bunlar “standart olmayan rutinler”, “mod bildirimlerinin dinamik sınırları” ve “biçimlerin dinamik kopyaları”dır.

Bu bölüm yalnızca iblock’larla ilgilidir.  ALGOL 60 için açıklanan “prosedür odaklı” tekniğin aksine bunların uygulanması “blok odaklı”dır; bu, her girildiğinde yeni bir LOCK$ oluşturulduğu anlamına gelir. Bu çalışmada ‘prosedür odaklı’ tekniklerin ALGOL  uygulanması incelenmemiştir.

{Çalışma zamanında, BLOCK]BODY, muhtemelen geçersiz modun bir değeriyle sonuçlanır. p(BLOCKBODY) çevirmesinden sonra bu sonucun statik özellikleri BOST’ta görünür. Sonraki adımlarda, bu statik özelliklerin sonuna, s’nin kaynağı temsil ettiği sonuçlar eklenecektir. Örneğin. caddresults, BLOCK-BODY’den kaynaklanan değerin statik erişimi için notasyondur.


Statik Ders Notları PDF
Statik Ders Notları itu.
Statik Ders Notları İnşaat Mühendisliği PDF
Statik elektrik TOPRAKLAMA Levhası
Statik elektrikten korunma yolları
aşağıdaki durumlardan hangisinde statik elektrik oluşmaz?
İNŞAAT Mühendisliği Statik Ders Notları
Mekanik ve Statik Ders Notları


Açıklandığı gibi ~ bir değeri kopyalamak için farklı stratejiler mevcuttur. Burada kullanılan 3. maddede açıklanan stratejidir. !CI stwosti’deki i soneki, çöp toplayıcı aktivasyonu ile ilgilidir: i, çöp toplayıcının etkinleştirilme riski olmadığında, yani sonucun dinamik kısmı olmadığında veya tamamen BLOCK%’de RANST%’de depolandığında I’dir. sol ; yeterli alan olup olmadığını kontrol eden çalışma zamanı kontrolü gerekli değildir. i eki diğer durumlarda 3’tür; o zaman, st~wost oluşumunun stWost3 oluşumundan önce gerçekleşmesi gerektiği açık olmalıdır.

(1) TOFST analizi, sonuçların tekrarlayan kopyalarından kaçınarak ardışık blok çıkışlarını gruplandırmaya izin verir. Ayrıca, sonucun blok çıkışından sonra atanacağı görülürse, a88~na%~on blok çıkışından önce gerçekleştirilebilir; daha sonra, ass%~mation değerinin statik özellikleri, sonucunkiler yerine BOST’a konur; sonucun fazladan bir kopyasına gerek yoktur. Bloğun sonucu actuz~pa_~azneteP olarak kullanılırsa, benzer bir çözüm geçerlidir.

(2) Sonuç çağıran BLOCK$’da kopyalandığında, sonucun statik kısmı fiilen swostc+Amem’den kopyalanır, burada Amem 0 olabilir. ~em ts/~es hesaba çağıran blokta değerin bir ek yük (sıralama veya birleştirme) ile sağlanabilmesi gerçeği. Amem, TOPST’un tepesinde mevcuttur.

RANST% üzerinde dinamik alan rezervasyonu, uygulandığı şekliyle adım adım yapılır. Aşağıdaki şekil, statik kısım Vs ve dinamik kısım Vd ile bir V değeri için alanın nasıl ayrıldığını göstermektedir.

İlk boşluk Vs için, sonra Vd’nin statik kısmı Vds için, sonra birinci elemanın dinamik kısmının statik kısmı Vdd]s için, t~en (yinelemeli olarak) onun dinamik kısmı Vdd]d için, sonra Vdd2 için ayrılmıştır. Vddu benzer şekilde ele alınır. Bu adım adım ayırma işlemi sırasında, tüm işaretçiler, statik parçaları karşılık gelen dinamik parçalara bağlayan bağlantı ve diğer tanımlayıcı bilgiler ayarlanır.

HEAP%’de adım adım dinamik alan rezervasyonu, RANST%’dekinden biraz farklı bir strateji gerektirir. Bunun nedeni, ~NST%’nin artan adreslere doğru büyümesi, HEAP%’nin ise azalan adreslere doğru büyümesidir.

Ayrıca, seçim, indeksleme ve donanım nedenleriyle (bilgisayarımızda ~ gerçek bir değer iki hücre alır), statik bir bölümdeki alanlar dinamik bir bölümdeki çamur öğeleri aynı sırayla, yani artan düzende saklanmalıdır. 

Bu aşamalı alan rezervasyonu yerine, alanın tüm değer için bir kerede ayrıldığı bir küresel alan rezervasyonu düşünülebilir. Bununla birlikte, bu, V’nin toplam boyutunun çalışma zamanı ön hesaplamasını ve ardından işaretçileri ve tanımlayıcı bilgileri ayarlamak için adım adım bir süreci gerektirecektir.

Bu, veri yapısının iki kez geçirildiği anlamına gelir. Adım adım yer ayırmanın, değerleri belleğin bir bölümünden diğerine kopyalarken de avantajlı olduğuna dikkat edin. Ancak avantaj başka bir sebebe, yani go-koruma sebebine dayanmaktadır.

Daha doğrusu go-protection mekanizmamız öyle ki, adım adım kopyalama işlemi sırasında eski değerin zaten kopyalanmış olan kısımları korumasız hale geliyor. Bu parçalar için alan, tüm değerin kopyalanması tamamlanmadan önce çöp toplayıcı tarafından serbest bırakılabilir. Küresel bir kopyalama işleminde durum böyle olmaz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir