PARAMETRE – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PARAMETRE – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

23 Şubat 2023 Parametre Nedir C Parametre Örnekleri 0
PARAMETRE – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

ETİKET TANIMLAYICILAR

Program tanımlı etiketler, programların bazı bölümlerinden diğer bölümlerine atlamayı sağlar. ALGOL 68’de bir içten bir dış bloğa ve ayrıca bir ifadenin içinden bu ifadenin dışına atlamalar yapılabilir.

Sorunu, BLOCK~’un solundaki ve/veya left ifadesinin kısmi sonuçlarındaki bir hafıza kurtarma sorunudur. Bununla birlikte, ALGOL 68’in dinamik etiket iletimini (etiketlerin atanması, prosedür parametreleri olarak iletilen etiketler) bu şekilde yasakladığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, içine bir ~oto’nun gerçekleştirildiği bir blok her zaman aktiftir, yani PISPLAY% aracılığıyla erişilebilir.

Ancak öte yandan, dinamik etiket iletiminin etkisi ‘prosedürlü atlamalar’ yoluyla elde edilir: diğer birçok yapı gibi, atlamalar da prosedüre tabi tutulabilir, böylece bir rutine yol açabilir; rutinler dinamik olarak iletilebilir.

Prosedürlü atlamaların uygulanması, prosedürleme-prosedürleme mekanizmasının çerçevesine girer; ancak önlem alınmazsa genel mekanizma verimsizliklere yol açar. 11.7’de, bu verimsizliklerin nasıl önlendiğini açıklıyoruz.

Bu doldurmanın sözdizimsel analiz sırasında şu şekilde gerçekleşebileceğini unutmayın. Böylece bildirimden önce sözlüksel olarak görünen beyan edilen nesne uygulamalarının sorunlarından kaçınılır.

Uygulamamızda, etiket bildirimleri bir seri yan tümcesinin bir blok olmasına neden olur. Bunun tek nedeni, bir sıçrama gerçekleştirildiğinde, normal blok mekanizmasının (~%) ara sonuçların dinamik kısımları için yer kazanmasıdır.

‘a’ ve ‘b’ değerlerinin dinamik kısımlara sahip olduğu ve ‘~’ ve ‘+’ işleçlerinin uygun kipin işlenenlerinde tanımlandığı varsayılır. Bir sıçrama gerçekleştirildiğinde, ‘a’nın dinamik kısmı DWOST% üzerinde kalmalıdır, ancak ‘b’ değerininki kaybolmalıdır.

Derleyici organizasyonundaki küçük bir artışın, etiket bildirimlerinin lblocks tanımında dikkate alınmasını engelleyebileceğini unutmayın.

PARAMETRELİ STANDART OLMAYAN RUTİNLER

Parametreli standart olmayan rutinler, tanımı ve uygulaması genellikle programın farklı yerlerinde bulunan pblock yani bloklardır. Bu tür rutinlerin çeviri detaylarına girmeden önce, standart olmayan rutin tanım-uygulama mekanizmalarıyla ilgili dört önemli konu hakkında bazı genel fikirleri tartışmak uygun olacaktır.

STATİK BİLGİSİ

Bir Iblock’a gelince, statik pblock bilgileri, bir bnCb(%) girişindeki blok çevirisi sırasında BLOCKTAB’de hesaplanır. Her bir pblock girişinde ve çıkışında bn ve bnc’nin yönetimi, Iblock’larda olduğu gibi INBLOCKI ve OUTBLOCKI ile aynı derleyici rutinleri tarafından gerçekleştirilir.

INBLOCXI, bnsa5 parametresi, yani girilen pblock’un kapsam bloğunun bn’si ile etkinleştirilir. Bu bn8d, sözdizimsel çözümleyici tarafından açıkça pblock’lara eklenmiştir. Ayrıca, II.0.4.4’te tanımlanan INBLOCK2j INBLOCK3 ve OUTBLOCK3 derleyici yordamları pbloklarda kullanılır.

Parametreleri olan standart olmayan bir rutin olan bir blok~, resmi parametrelerden ve bir rutin gövdesinden oluşur. Biçimsel parametreler, pbloktaki bildirimlerin rolünü oynar. Rutinin gövdesi, pbloğunun gövdesidir ve şu şekilde tercüme edilebilir: ancak, etkinliği artırmak için, rutin gövdesinin kendisi bir blok olduğunda, bu lblock, rutinin pblock’u ile birleştirilir. 

– 8idszb ve gcidb, yalnızca biçimsel parametreleri değil aynı zamanda gövdenin iblock’unda beyan edilen tanımlayıcıları (işleçler) de dikkate alır.

Daha kesin olarak, sidszb = sidSZbl + sidSZb~ burada sidSZbl resmi parametrelere ve sidSZb2 rutin gövdesinin iblock’una karşılık gelir.

– ge%db aşağıdaki yapıya işaret eder.
– resmi parametrelerin korunması için adres modu çift listesi
– kullanışlılığı daha sonra görünecek bir bayrak ‘gcbody~Zag’.
– varsa, rutin gövdesinin iblock tanımlayıcılarının korunması için adres modu çiftleri.
– adres modu çift listeleri için zincirin sonu.
– dmrSZb, gCSZb, swostszb, eğer bu gövde rutin ile birleştirilirse, rutinin gövdesinin ve resmi parametrelerin (kesin sınırlar) ayrıntılandırılmasını dikkate alır.


Parametre Örnekleri
Parametre Nedir
Sosyolojide parametre Nedir
Parametre cümle içinde kullanımı
Parametre Nedir C
İnstagram parametre nedir
İktisatta parametre nedir
Sağlıkta parametre Nedir


PARAKTER İLETİM STRATEJİSİ

Asıl sorun, gerçek parametrelerin çağrı bloğu ortamında detaylandırılması gerekmesi, ancak aynı zamanda bu parametrelerin sonuç değerlerinin rutinin pbloğunun resmi parametrelerine (%SIRST aracılığıyla) sahip olmasıdır. 

Fikir, resmi parametrelere karşılık gelen tanımlayıcıların bildirileceği hayali bir iblock oluşturan gerçek parametreleri dikkate almaktır. Bu lhlock’a, ortamlarındaki gerçek parametrelerin detaylandırılması için sözde BLOCK%’yi ilişkilendiririz.

Gerçek parametrelerin değeri, sözde-BLOCK%a’nın SIDST%a’sında depolanarak sözde-BLOCK%a’nın tanımlayıcıları tarafından sahip olunur. Sözde BLOCK%a’ya, çevirisi sırasında hesaplanan ve BLOCKTAB’ın bnca girişinde depolanan statik özelliklere karşılık gelir.

Sözde-BLOCK%a’yı, gerçek parametrelerin değerlerini taşımadan rutinin BLOCK%b’sine kolayca dönüştürülebilecek şekilde düzenleyerek, parametre iletimi için yüksek bir verimlilik elde edilir.

Bu, bu parametrelerin statik kısımları için otomatik olarak elde edilir: çağrıda bulunan rutinin modu sayesinde, S~DST$a’ya SI~ST%bT ile aynı yapı verilebilir. Dinamik kısımlar için çözüm, pseudo-BLOCK%~ ve BLOCK%b’nin statik kısmı için aynı miktarda hücreyi ayırmakta yatar.

Sözde BLOCg%~’nin BLOCK%6’ya dönüşümü, gerçek parametreler kendi ortamlarında hesaplandıktan ve SIDST%a’da depolandıktan sonra çağrıda gerçekleştirilecektir. Bu dönüşüm, özellikle gerçek parametrelerin ortamını rutinin ortamına değiştirecektir. HSg ve DISPLAY%’i etkileyecektir.

Bu noktada gcid% özel bir ilgiyi hak ediyor. H%’de, gcid% gerçek parametreleri korumalıdır, yani yalnızca SIDST%a ; H%b’de gcid%b, SIDST%bl (z SIDST%~)~ve SIPST%b2’yi korumalıdır. gcid%b tarafından gösterilen liste, açıklanan yapıya sahiptir; Bu listeye dahil edilen gcbodyflag, hem SIQST~oa hem de SIDST$bl’yi korumak için gcid%b listesinin ilk bölümünün kullanılmasını mümkün kılar.

Dolayısıyla, gcid%a, ~aid%b’ye eşit yapılır; ancak çöp toplayıcı, sözde BLOCK%a’dan çağrıldığında gcbodyflag’da veya BLOCK%b’den çağrıldığında normal liste sonunda liste analizini nerede durduracağını bilmelidir. Bu amaçla, %BLOCK a’nın (%BLOCK% b) H% cinsinden gebodyflag% o~gcid%’i kullanılır: psödo-Bk0CK% a detaylandırması sırasında gcbodyflag% I’dir ve aksi halde 0’dır.

SONUÇ İLETİM STRATEJİSİ

Sözde BLOCK%a’dan çağrıldığında gcbodyflag’da veya BLOCK%b’den çağrıldığında normal liste sonunda liste analizi. Bu amaçla, %BLOCK a’nın (%BLOCK% b) H% cinsinden gebodyflag% o~gcid%’i kullanılır: psödo-Bk0CK% a detaylandırması sırasında gcbodyflag% I’dir ve aksi halde 0’dır.

Bir rutinin tanımı ve çağrıları genellikle programın farklı yerlerindedir. Rutin, çağrıldığı yerlerden bağımsız olarak tercüme edilmelidir. Bu, sonuç aktarımı söz konusu olduğunda bir arayüz sorununa neden olur. Bu arayüz sorunu, çağrı ile rutinin gövdesi arasında dinamik olarak bilgi iletilerek çözülür.

Sonuç iletimi çağrı çevirisinde gerçekleşirse, rutin gövdeden çağrıya bilgi iletilir. Öte yandan, sonuç aktarımı rutin çevirinin gövdesinde gerçekleşirse, o zaman bilgiler çağrıdan rutinin gövdesine iletilir. Burada benimsenen ikinci stratejidir. Dolayısıyla, dönüş atlamasına ek olarak, çağrıdan rutinin gövdesine dinamik olarak aktarılan bilgiler de vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir