SPSS’DE TUKEY HSD TESTİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SPSS’DE TUKEY HSD TESTİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Excel Tukey test HSD test SPSS post hoc tests Tukey testi yorumlama 0
Kombinasyon – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

EL İLE TUKEY HSD TESTİNİN HESAPLANMASI

Çoklu karşılaştırma testi yapmak, iki aşamalı bir süreçte gerçekleştirilir. İlk adım, bir farklılıklar matrisi oluşturma olarak adlandıracağımız, inceleme altındaki araçlar arasındaki tüm olası farklılıkları göstermeyi içerir. İkinci adım, çoklu karşılaştırma testi için özel bir istatistiksel formül kullanan bazı basit aritmetik işlemleri içerir.

Tablo 7.2, matrisin hem sütunları hem de satırları için artan düzende düzenlenmiş SAT hazırlama örneğimizden beş tedavi aracını göstermektedir. Böyle bir düzenleme (bir ortalamayı diğerinden çıkararak) tüm olası ikili karşılaştırmaları yapmamızı sağlar. Örneğin, sıfır (a1) ortalamasını kendisinden (412.86 − 412.86) çıkararak başlarız ki bu elbette hiçbir fark yaratmaz ve bir tire ile gösterilir.

Sonraki karşılaştırma, iki aylık düzey (a2) ile sıfır düzeyi (a1) arasındadır ve bu, 61’lik bir farkla sonuçlanır (yani, 474,29 – 412,86). Kesirli değerleri dağıtmak için yukarı veya aşağı yuvarladığımızı unutmayın. Aynı şekilde, dört aylık (a3) ​​ile sıfır (a1) arasındaki fark = 552,86 – 412,86.

Bu işlem, her satırdaki her değer için yapılır. Köşegenin altındaki matris değerlerini doldurmadığımıza dikkat edin, çünkü bu değerler köşegenin üstündekilerden fazla (ayna görüntüleri). Böyle bir ayna görüntüsü matrisi, matematiksel jargonda simetrik bir matris olarak adlandırılır. Bu fark değerlerini hesaplayarak, beş ortalamanın tüm olası kombinasyonlarının ikili bir karşılaştırmasını oluşturduk. İkinci adım, aşağıdaki gibi olan Tukey test formülünün hesaplanmasını içerir.

qt’nin değerini belirlemek için, elimizdeki üç gerekli bileşenle Studentized aralık istatistiğine dönüyoruz:

  • r dfS/A = 30 (mevcut örnekte).
  • r Karşılaştırılmakta olan sayı=5(mevcut örnekte).
  • r Çalışmayı seçtiğimiz alfa seviyesi = .05.

Bu bize 56.42’ye eşit veya bu değeri aşan beş ikili farktan herhangi birinin istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu bildirir ve bunu fark matrisinde bir yıldız işaretiyle belirtiriz. Bu değerlendirmeden, altı aylık ve sekiz aylık çalışma grupları arasında hiçbir fark olmaması dışında, ay bazında çalışma süresi arttıkça SAT puanlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu sonucuna varıyoruz.

Yaygın olarak kullanılan bir başka post hoc testi, Fisher (1935) tarafından geliştirilmiştir ve en az anlamlı fark testi (LSD) olarak bilinir. Kullanımının gerekçesi Carmer ve Swanson’da (1973) bulunabilir. LSD formülü aşağıdaki gibidir (farkların matrisi ortalamalara değil, tedavi toplamlarına dayanmalıdır).

SPSS’DE TUKEY HSD TESTİ YAPILMASI

ANOVA’mızdan elde edilen çok amaçlı F oranı istatistiksel olarak anlamlıydı ve SPSS’deki Post Hoc penceresinde bulunan Tukey HSD prosedürünü kullanarak grup farklılıklarımızın nerede olduğunu belirlemeye hazırız. Veri dosyanızı açın. Ana menüden, Analiz Et ➜ Ortalamaları Karşılaştır ➜ Tek Yönlü ANOVA’yı seçin. Bu sizi Şekil 7.2’de gösterilen prosedür için ana iletişim penceresine getirecektir. Dependent List panelinde Faktör ve satscore olarak grup ile Şekil 7.2’de gösterildiği gibi yapılandırın.

Şekil 7.3’de gösterilen diyalog penceresine ulaşmak için Seçenekler butonuna tıklayın. Tanımlayıcı’yı seçin, ancak önceden yapılmış olan analiz ile artık Levene testini çalıştırmaya gerek yoktur. Ana Tek Yönlü ANOVA penceresine dönmek için Devam’a tıklayın. Şimdi SPSS’de bulunan post hoc testlerin listesine ulaşmak için Post Hoc düğmesine tıklayın. Şekil 7.4’te gösterildiği gibi Tukey’i seçin. Ardından Devam’a tıklayın ve ana pencerede, analizi çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.


SPSS post hoc tests
HSD test
Tukey testi
Excel Tukey test
Post hoc testi nasıl yorumlanır
Tukey test spss
Post hoc testleri
Tukey testi yorumlama


SPSS’DEN TUKEY HSD ÇIKIŞI

Bölüm 6’da genel ANOVA çıktısını gördünüz ve bu nedenle doğrudan post hoc testlerin sonuçlarına gideceğiz. Şekil 7.5, Tukey ikili karşılaştırmalarının sonuçlarını özetlemenin uygun bir yolu olan homojen alt kümeler olarak bilinen bir biçimde çıktıyı göstermektedir. Grupların ortalamaları, en solda gösterilen grup adlarıyla ilk beş sıra boyunca gösterilir. Son dört sütunun her biri homojen bir alt kümeyi temsil eder.

Ekranı nasıl okuyacağınız aşağıda açıklanmıştır. Bir sütunun içindeki araçlar birbirinden farklı değildir. Sütun 4, 614.2857 (altı aylık çalışma grubu için) ve 622.8571 (sekiz aylık çalışma grubu için) ortalamalarını göstermektedir. Bu ortalamalar aynı sütunda yer aldığından, Tukey testinin bunların önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdiğini biliyoruz.

Bu nedenle homojen alt kümeler terimi kullanılır – alt kümeler, ortalamaları karşılaştırılabilir gruplardan oluşur. Diğer sütunların her biri yalnızca tek bir ortalama gösterir. Bu nedenle, onlarla karşılaştırılabilir bir ortalama yoktur – diğer tüm araçlardan önemli ölçüde farklıdırlar.

Böyle bir yapı göz önüne alındığında, homojen çıktıyı (her şeyi açık hale getirmek için gerekenden daha fazla kelime kullanarak) soldan sağa şu şekilde okuyabiliriz:

  • r Sıfır aylık çalışma grubu kendi alt kümesindedir ve en düşük ortalamaya sahiptir; bu nedenle diğer tüm gruplardan önemli ölçüde daha düşük puan almıştır.
  • r İki aylık çalışma grubu kendi alt kümesindedir ve bu nedenle diğer tüm gruplardan önemli ölçüde farklıdır; bu grup, sıfır aylık çalışma grubundan önemli ölçüde daha yüksek puan aldı, ancak diğer gruplardan önemli ölçüde daha düşük puan aldı.
  • r Dört aylık çalışma grubu kendi alt kümesindedir ve bu nedenle diğer tüm gruplardan önemli ölçüde farklıdır; bu grup, sıfır ay ve iki aylık çalışma gruplarından önemli ölçüde daha yüksek puan aldı, ancak altı ay ve sekiz aylık çalışma gruplarından önemli ölçüde daha düşük puan aldı.
  • rAltıaylıkvesekizaylıkçalışma gruplarıbirbirinebirbir altkümedir ve bu nedenle farklılık göstermezler; ancak bu iki grup diğer tüm gruplardan daha yüksek puan aldı.

Homojen alt küme ekranı, Şekil 7.6’da gösterilen Çoklu Karşılaştırma çıktısındaki daha eksiksiz bilgileri özetler. Şekil 7.6’nın yapısı, SPSS’nin ikili karşılaştırmaların ayrıntılı bulgularını sunmak için çeşitli ANOVA prosedürlerinde kullandığı çok yaygın bir konfigürasyon türüdür.

Ekranın ana sıralarının her biri, gruplardan birine odaklanır. Ana satırların içindeki çizgiler ikili karşılaştırmaları sunar. Örneğin, ilk ana satırın ilk satırında, sıfır aylık çalışma grubu, iki aylık çalışma grubuyla karşılaştırılır. Ortalama fark -61.4286’dır. Bu değer aşağıdaki çıkarma işlemiyle elde edilmiştir (yazdırılan çıktı, uygulamanın hesaplamalarında kullandığından daha az ondalık basamak verdiği için son ondalık basamak tam sonuçları vermeyebilir).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir