Modül Dağılımı – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Modül Dağılımı – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Modül sınavları Modül sınavları içerikleri Modül sınavları nedir SHY 66 Modül 1 çıkmış sorular shy-66 modül konuları 0
Fonksiyonel Lineer Regresyon – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Öğrencileştirilmiş Maksimum Modül Dağılımı

Studentized maksimum modül dağılımı, Student aralığı istatistiği ile ilgilidir ve Sida ́k’nin (1967) t testinin varyasyonlarıyla çalışırken yayınladığı araştırmaya dayanmaktadır. Aralık istatistik dağılımı, gruplardaki eşit örneklem büyüklüklerinin varsayımına dayalıyken, maksimum modül dağılımı, eşit olmayan grup büyüklükleri için geçerlidir.

Böylece, bu son dağılıma dayanan Hochberg GT2 ve Gabriel testleri eşit olmayan büyüklükteki gruplarla çalışabilir; Duncan, S–N–K ve SPSS’de bulunan iki Tukey testi, en azından el hesaplamalarında eşit büyüklükteki gruplara uygulanacak şekilde tasarlanmıştır.

F İstatistik

Ortalama farkları karşılaştırmak için bir F istatistiği kullanmak da mümkündür. Ancak Kirk (1995, s. 125) bize eşit örneklem büyüklüğüne sahip gruplarda t, q ve F’nin birbiriyle aşağıdaki gibi ilişkili olduğunu söyler.

TESTLERİN KABA GRUPLANMASI

SPSS’de bulunan post hoc testler (SAS bunların bir alt kümesine sahiptir) Şekil 7.1’de gösterilmiştir; bu, SPSS’nin Post Hoc iletişim penceresidir. Üst panelde eşit grup veya popülasyon varyansları (varyansın homojenliği) varsayanlar ve alt panelde bu varsayımın karşılanmasını gerektirmeyenler olmak üzere iki kümeye ayrılırlar. Uygulamayı önereceğimizden değil, ancak birçok grup ve birçok testle çıktı oldukça uzun olmasına rağmen, herhangi bir analizde istediğiniz kadar seçebilirsiniz.

Varsayılan Varyansın Homojenliği

Tablo 7.1, varyansın homojenliğini varsayan testlerin çoğunu ayırt eden bazı özellikleri sunar. Tablo 7.1’deki testler alfabetik olarak listelenmiştir. Sütunlar aşağıdaki bilgileri sunar.

SPSS ve SAS’ta bulunan iki test, tablo için kullandığımız formata uymadıkları için Tablo 7.1’e dahil edilmedi. SPSS’deki Waller-Duncan testi, çeşitli olasılık dağılımlarına odaklanan bir yaklaşım olan Bayes istatistiksel ilkelerine dayanmaktadır. Kullanırsanız, bir Tip I Hata/Tip II Hata oranı belirtmelisiniz.

Bir kılavuz olarak, 50, 100 ve 500 oranları genellikle .10, .05 ve .01 alfa seviyeleriyle eşleşir. Eşit numune boyutlarına sahip değilseniz, sonuç bir tahmindir. Dunnett testi, kavramsal olarak önceden belirlenmiş karşıtlıklardan birine benzer ve bunu, bu sonraki çoklu karşılaştırma prosedürleri grubuyla ilgili tartışmamıza dahil edeceğiz.

Varyansın Homojenliği Varsayımlanmadı

Grupların karşılaştırılabilir varyanslara sahip olduğunu varsayamadığınız zaman, SPSS’de uygulanabilecek dört çoklu karşılaştırma prosedürü vardır. Games–Howell, Dunnett T3 ve Dunnett C testlerinin tümü, Studentized aralık dağılımının varyasyonlarına dayanmaktadır; Tamhane T2, t dağılımına dayanmaktadır.

TEST SEÇİMİNDE BAZI YÖNERGELER

A posteriori karşılaştırmalar için hangi testlerin kullanılacağı konusunda büyük bir anlaşma olduğunu söylemek, literatürü incelerken çok iyimser bir tutum benimsemek olacaktır. Anlaşmanın ana noktası şudur: Varyansın homojenliğini kabul edemiyorsanız, bunu varsaymayan testlerden birini kullanın. Bundan sonra, karar süreci karmaşıklaşıyor.

Varyans homojenliği sorununu çözdükten sonra, birçok araştırmacının bu testlerden hangisinin uygulanacağına karar verirken kullandığı birincil karar temeli güçtür. Onların seçimi, en azından kısmen, araştırmacıların mizacına, yani araştırmacıların belirli araştırma bağlamında kendilerini rahat hissettikleri risk düzeyine göre belirlenecektir.

Hafif önerilerimizi sunacağız çünkü sizi tamamen girdisiz bırakmak istemiyoruz, ancak çoğu okuyucunun öğrenci olması muhtemel olduğundan, bu konudaki düşünceleri hakkında profesörlerinizle konuşmanızı rica ediyoruz.


shy-66 modül konuları
SHY 66 Modül çıkmış sorular
Uçak teknisyeni modül sınavları
SHY 66 Modül 2 çıkmış sorular
Modül sınavları
SHY 66 Modül 1 çıkmış sorular
Modül sınavları nedir
Modül sınavları içerikleri


İlk olarak, varyansın homojenliğinin varsayılamadığı dört testten oluşan küçük bir grubu ele alıyoruz. Genel olarak, Games-Howell testi Dunnett C’den daha güçlüdür. Büyük hata serbestlik derecelerinde, Dunnett’in C’si T3’ünden daha güçlüdür, ancak küçük hata serbestlik derecelerinde bu ilişki tersine çevrilir.

Tamhane T2 testi muhtemelen grubun en muhafazakar olanıdır. Durum biraz güç gerektiriyorsa Games-Howell’a hafif bir selam verirdik; tercihleriniz sürekliliğin diğer ucuna doğruysa, o zaman daha muhafazakar Tamhane T2’yi hafifçe öneriyoruz.

Varyans homojenliğini varsayan testler, olmayanlardan daha fazladır ve bu nedenle seçim aralığı daha önemlidir. Bunun gibi a posteriori testler için, sürekliliğin uç uçlarından genellikle kaçınılma eğilimindedir. Fisher’in LSD prosedürü kolaylıkla en liberal (güçlü); ailesel hatayı hiç kontrol etmediğinden, .05’lik bir alfa seviyesinden beklenenden daha fazla yanlış pozitif yargıda bulunma riskiniz vardır.

F oranına (.05 alfada test edilmiştir) dayalı Fisher LSD prosedürünü kullanmanın destekçileri olsa da (örn. çok az sayıda planlı karşılaştırma. Bu nedenle, birkaç karşılaştırma yapmak için a posteriori bir şekilde kullanılmaması gerektiği konusunda Keppel (1991) ile hemfikiriz.

Yelpazenin diğer tarafında, Scheff ́e’nin (1953) prosedürü kolaylıkla mevcut post hoc prosedürlerin en muhafazakarıdır; birçok araştırmacı, araştırma bağlamı düşük, Tip I risk seviyesini garanti etmedikçe ve genel kullanımına karşı tavsiyede bulunmadıkça, bunun çok tutucu olabileceğine inanmaktadır; hemfikiriz.

Keppel ve Wickens (2004) S–N–K ve Tukey-b testlerinin kısmen ailesel hata kontrolünün olmaması nedeniyle kullanılmamasını tavsiye etmektedir. Kabul eder ve bu listeye Duncan testini eklerdik.
Bonferroni çok iyi bir test ama oldukça tutucu ve görünüşe göre pek çok insan bu nedenle onu geçiyor. Sida ́ k’nin Bonferroni testinin varyasyonu, ona biraz daha fazla güç veriyor, ancak bunun için de büyük bir onay oranı görmedik.

Saygın yazarlar tarafından aktif olarak önerilen iki test, Tukey HSD testi ve R–E–G–W–Q’dur. Her ikisi de beklenen ailesel hata oranını alfa seviyesinden daha kötü tutmaz. Bu testler muhtemelen güç spektrumunun orta aralığındadır, belki biraz muhafazakar uca doğru gölgelenmiştir; R–E–G–W–Q, Tukey’den daha güçlüdür, ancak Tukey, ikisi arasında daha yaygın olarak kullanılanıdır.

Arka arkaya ikili karşılaştırmalar yapmayı seçerseniz, bunlardan birini düşünmenizi öneririz. Ancak, herhangi bir post hoc teste otomatik olarak ulaşmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken, bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alınan alternatif stratejiler vardır.

EL İLE TUKEY HSD TESTİNİN HESAPLANMASI

Çoklu karşılaştırma testi yapmak, iki aşamalı bir süreçte gerçekleştirilir. İlk adım, bir farklılıklar matrisi oluşturmak olarak adlandıracağımız, inceleme altındaki araçlar arasındaki tüm olası farklılıkları göstermeyi içerir. İkinci adım, çoklu karşılaştırma testi için özel bir istatistiksel formül kullanan bazı basit aritmetik işlemleri içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir