Satın Alma Stratejisinin SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Satın Alma Stratejisinin SWOT Analizi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

6 Temmuz 2022 Satın Alma stratejileri nelerdir Satınalma SWOT Analizi Örneği STRATEJİK SATINALMA DERNEĞİ Stratejik SATINALMA EĞİTİMİ 0
Stratejik Analiz   – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

Satın Alma Stratejisinin SWOT Analizi

2016 yılındaki satın alma faaliyetlerinin, pazarın dünya çapında yedinci dalgayı aştığını gösterebileceğini gözlemledik. Bu tür bir hararetli tempo, daha önce tartışıldığı gibi, birleşme ve satın alma stratejilerinin gerçek servet yaratma meselesini bir kez daha gündeme getiriyor.

Sudarsanam yöneticilerine göre değer yaratma yeteneği, rasyonel güdülerle hareket eden satın alma stratejisinin sağlamlığına bağlıdır. Strateji bir şekilde kusurluysa, yönetim uygulaması nihayetinde hissedar değerini aşındırır.

Bazı bilim adamları, bazen yöneticilerin eksik bilgi ile satın alma stratejisini formüle ettiklerini ve bu nedenle, uygulama yolunda ara sıra engellerle karşılaştıklarında bunları yönetemediklerini belirtmişlerdir. Genellikle arzu edilen amaçlara göre rasyonel olmayan düşünceler tarafından motive edilirler ve stratejik kararları sıklıkla hissedar değerini yanlış ifade eder.

Ayrıca, anlaşmanın gerekçesinin paydaşlara iletilmesi de etkisizdir. Dolayısıyla, bu yanlış beyanlar, anlaşmanın yanlış fiyatlandırılmasıyla birlikte, sinerjilerin fazla tahmin edilmesine ve iyi bir yatırım getirisinin tahmin edilmesine dönüşür. Fiorentino ve Garzella’da tartışıldığı gibi, M&A’da yönetim, entegrasyon sırasında sinerji yönetiminin tuzaklarına dikkatle dikkat ederek, çeşitli M&A süreç aşamalarını, sinerji değerlemesini kontrol etmelidir.

Etkili bir konsolidasyon, anlaşmanın gerçekleştiği hedef, toplumsal, rekabetçi ve düzenleyici bağlamların kapsamlı bir değerlendirmesini gerektirir. Strateji açısından, nihai amaç, satın alma kararının ve hedef seçiminin, satın alan firmanın uzun vadeli hedefleri ve bakış açılarıyla tutarlı olmasını sağlamak olmalıdır.

Ayrıca, piyasanın bir birleşme ve satın alma dalgası zirvesinde olup olmadığı ve ekonomik döngü özellikleri gibi zaman da çok önemlidir. Bu ortamda kazanmak ve değer yaratmak, güçlü yönleri ve fırsatları yüceltmek yerine farklı zayıf yönleri ve tehditleri belirleyerek şirketlerin stratejik anlaşmalar yapmasına ve hataları önlemesine yardımcı olacak ayrıntılı bir plan eylemi gerektirebilir.

Başarılı Bir Anlaşmanın SWOT Analizi

Yukarıda tartışıldığı gibi, tek bir başarı faktörünün değil, anlaşma başarısını belirleyen çeşitli yapıların karşılıklı bağımlılıklarının olduğuna dair net ampirik kanıtlar vardır. Bu, yönetim, örgütsel, kültürel, sosyal, insan kaynakları, politik ve coğrafi faktörlerle de ilgilidir.

Anlaşma motivasyonunu tanımladıktan sonra, yönetimin başarılı anlaşma için bir satın almanın optimal yapısını belirlemesi gerekir. Biçimi ve değerlendirme türleri de dahil olmak üzere bir kurumsal satın almanın yapılandırılması, etki yapısını, neyin olumlu bir etkiye sahip olabileceğini, anlaşmayı başarısızlığa dönüştürebilecek güçlü veya zayıf yönleri analiz eden birkaç faktöre de bağlıdır.

Bir şirketin yönetici ekibi üyeleri, kuruluşun hem gelir hem de değer açısından güçlü ve zayıf yönlerini ve büyüme fırsatlarını değerlendirmelidir. Bu durumda, bir anlaşmanın başarısı üzerinde etkisi olan veya olabilecek güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri vurgulamak için SWOT analizi yaklaşımından yararlanırız. Bu, karar verme sürecini yönlendirmek için de çok önemlidir.

Bu nedenle, bu araştırma bakış açısıyla ilgili olarak, sahiplik süreci, satın alma başarısı için yönetimin geliştirmesi gereken bazı dahili güç sütunlarına dayanmalıdır. Sentezde, başarıya katkıda bulunabilecek veya değerlendirilmezlerse kritik bir hatayı temsil edebilecek bazı faaliyetlere ve/veya şirket özelliklerine odaklanırız. Aşağıdaki unsurları da önerebiliriz.

Yönetim, hedefe ulaşılmasını engelleyebilecek faktörleri özel olarak dikkate almalıdır. İşi veya projeyi diğerlerine göre dezavantajlı duruma getiren işin özellikleri. Bunlar, yönetilmezlerse veya öngörülemezlerse, yatırımın başarısızlığına hükmedebilecek zayıf yönlerdir. Aile denetimi gibi bazı unsurların da olumsuz bir bakış açısına da sahip olabileceğine dikkat çekiyoruz.

Bu ikili anlam, Fırsatlar ve Tehditler’de daha da güçlüdür. Fırsatlar sağlayabilecek dış etkenler, başarıda rol oynayabilecek kuvvet vektörleri veya yaratılan zenginliği yok edebilecek, hatta değeri sıfırlayabilecek Tehditler olarak bile incelemek yerinde de olacaktır.


Satın Alma stratejileri nelerdir
Stratejik SATINALMA EĞİTİMİ
STRATEJİK SATINALMA DERNEĞİ
Satınalma SWOT Analizi Örneği


a) Birleşme ve devralma gerekçeleri

Satın alma performansının etkilerine ilişkin tartışmalı literatür sonuçlarının yanı sıra, bilim adamları birleşmelerin neden meydana geldiği konusunda çok zaman harcadılar. İktisat teorisi, birleşmelerin meydana gelebileceği birçok olası neden sağlamıştır: genellikle ölçek ekonomilerini veya diğer sinerjileri içeren verimlilikle ilgili nedenler; belki tekeller veya oligopoller oluşturarak pazar gücü yaratma girişimleri; piyasa disiplini, beceriksiz hedef yönetimin kaldırılması durumunda da olduğu gibidir.

Diğer araştırmacılar, yöneticilerin satın alma yapmak için farklı motivasyonlara sahip olabileceğini savunuyor. Bu motivasyonlar, hissedarların değer yaratmasına değil, yöneticilerin kendi fayda fonksiyonlarını maksimize etmeye dayanmaktadır. Şirket riskinin çeşitlendirilmesi yoluyla güç veya kişisel risk çeşitlendirmesi gibi fayda fonksiyonunu artıracak değişkenler parasal da olmayabilir.

Birleşme ve satın almalar ekonomik veya ekonomik olmayan nedenlerle gerçekleşebilir, stratejiyi kendi şartlarında analiz etmek genellikle birleşmenin karlı olup olmayacağını belirlemenin da en iyi yoludur.

Bazı işlemlerin başarısızlığını araştıran literatürün büyük bir kısmı, birleşme ve devralmaların piyasa veya yönetimsel verimsizlikleri düzeltmek için de etkili bir mekanizma olarak kabul edilebileceğini gözlemlemiştir. Shleifer ve Vishny (1988), birleşme ve devralmaları yöneticilerin kendi çıkarları tarafından yönlendirilen irrasyonel bir işlem olarak haklı da çıkarmaktadır.

Hem işlemin dinamikleri hem de yapılanması açısından meydana gelebilecek çeşitli M&A işlemleri de vardır. Önceki bölümde, her dalganın belirli bir güdü tarafından hareket ettirilen belirli bir satın alma stratejisi türü ile karakterize edildiğini gözlemledik. Bir sınıflandırma, birleşen firmaların iş yapısına göre farklılık gösteren türleri ifade de eder.

Birleşmeler yatay, dikey ve konglomera olarak tanımlanır. İki şirket doğrudan rekabet içinde olduğunda ve aynı ürün hatlarını ve pazarları paylaştığında birleşmeler de yataydır.

Biri diğerinin müşterisi olduğunda, yani ilkinin nihai çıktıyı üretmek için ikincisine girdi satın aldığı bir aşağı-yukarı yapıya sahip olduklarında da dikeydirler. Son olarak, firmalar farklı pazarlarda olduğunda ve/veya ortak iş kolları olmadığında birleşmeler holdingdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir