Regresyon Analizi ile Düzeltme – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Regresyon Analizi ile Düzeltme – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 Basit regresyon analizleri Regresyonun Analizi nasıl yapılır Regresyonun analizi SPSS 0
Yazılım Değerlendirme Raporları

Denenecek Bazı Şeyler

1. B-spline bazını kullanarak rastgele bir fonksiyon oluşturun. Bu adımları takip edin:

a. [0,1] gibi aralığa karar verin.
b. Kübik spline’lar için dört gibi bir sipariş seçin.
c. Temel fonksiyonların sayısını belirtin. Ne kadar çok belirtirseniz, fonksiyonda o kadar fazla değişkenlik elde edebilirsiniz. İlk tercih olarak 23 makul olabilir; [0, 1] üzerinden dört spline siparişi için, bu, varsayılan olarak düğümleri 0,0.05,0.10,…, 0.90.0.95 ve 1’e yerleştirir.
d. Şimdi, temel işlev sistemini birlikte çalıştığınız dilde kurun. Plot komutunu kullanarak nasıl göründüğünü görmek için temeli çizin (temel setler üzerine önceki bölümde açıklandığı gibi).
e.Sonraki dilinizin normal rasgele sayı üretecini kullanarak frandom katsayılarının vektörünü tanımlayın. Bunlar ortalama olarak sıfıra yakın değişebilir, ancak bunları sin(2πt) bölü [0,1] gibi bazı işlevler etrafında da değiştirebilirsiniz. Bir trend kullanıyorsanız, yukarıda açıklanan B-spline’ların unit sum özelliğinden dolayı tanımladığınız fonksiyon da bu trend etrafında değişecektir. Bu alıştırmanın bir parçası olarak standart sapmaları etrafında oynamak isteyebilirsiniz.
f. Son olarak, fd komutunu kullanarak tek bir işleve sahip bir işlevsel veri nesnesi kurun.

2. Plot komutunu kullanarak bu işlevi çizin.

3. Hem fonksiyonu hem de katsayıları aynı grafik üzerinde çizin. Dört spline için katsayıları çizmek için, her iki uçtan ikinci ve üçüncü hariç hepsini düğüm konumlarına göre çizin. Örneğin, 23 temel fonksiyonunuz ve dolayısıyla 23 katsayınız varsa, katsayıları 1, 4, 5 vb. 20’ye kadar ve ardından 23’e kadar çizin.

21 knot (bitiş noktaları dahil) varsayılan olarak eşit aralıklıdır. Aynı zamanda, 51 eşit aralıklı değer gibi ince bir değerler ağında eval.fd (R) veya eval fd (Matlab) işlevini kullanarak işlevi değerlendirin. Bu değerleri az önce çizdiğiniz katsayıların üzerine çizin. Katsayılardaki ve eğrideki eğilimi karşılaştırın. Rastgele katsayılar için bir ortalama fonksiyon belirlediyseniz, bunu da grafiğe eklemek isteyebilirsiniz.

4. Bu alıştırmayı N rastgele fonksiyon üretecek şekilde genişletebilir ve eğriden eğriye ne kadar varyasyon olduğunu görmek için hepsini aynı anda çizebilirsiniz. Bu, elbette, kullandığınız rastgele katsayıların standart sapmasına bağlı olacaktır.

5.Bu eğrilerdeki ilk ikinci türevi neden çizmiyorsunuz, tekrar eval.fd işlevi kullanılarak ve türevin sırasını üçüncü argüman olarak belirterek değerlendiriliyor. Birinci türevi, katsayıların fark değerleriyle karşılaştırmak isteyebilirsiniz.


Regresyon analizi yorumlama
Regresyon analizi makale
Basit regresyon analizi
Regresyon analizi SPSS
Regresyon analizi PDF
Çok değişkenli regresyon analizi
Regresyon Analizi nasıl yapılır
Doğrusal regresyon Analizi


Düzgünleştirme: Gürültülü Verilerinden Eğrileri Hesaplama

Önceki iki bölüm, temel fonksiyon sistemlerini belirlemek ve daha sonra bu katsayı dizilerini birleştirerek eğrileri tanımlamak için gereken Matlab ve R kodunu tanıttı. Örneğin, büyüme eğrilerini tanımlamak için yükseklik temeli gibi bir temel nesnenin nasıl oluşturulacağını ve çizilen gibi büyüme fonksiyonel veri nesnelerini tanımlamak için bunun yükseklik katsayısı gibi bir katsayı matrisi ile nasıl birleştirileceğini gördük.

Şimdi, bu katsayıları, ölçüm hatasını daha dikkatli bir şekilde hesaba katarak hesaplama yöntemlerine dönüyoruz. Örneğin, yükseklik matı adını verdiğimiz 31’e 54 matrisinde saklanan Berkeley büyüme çalışmasındaki 54 kız çocuğunun boy ölçümleri gibi verilere optimal bir uyum sağlamak için bu katsayıları nasıl hesaplarız? Veya oldukça gürültülü ortalama günlük yağış gözlemlerini düzgün eğrilerle nasıl değiştiririz?

İki strateji tartışılıyor. En basiti, Bölüm 4’te sona eren regresyon analizinin kullanımına yeniden değinir, ancak şimdi bu amaç için özel bir işlev kullanır. İkinci ve daha ayrıntılı strateji, güçlü bir temel genişletme kullanarak verilerdeki önemli hiçbir şeyi kaçırmamayı amaçlar, ancak işlevin “pürüzlülüğüne” bir ceza uygulayarak verilerin fazla sığmasını önler, burada “kaba” anlamı uyarlanabilir.

Regresyon Spline’ları: Regresyon Analizi ile Düzeltme

Belki de oldukça sık olarak, varsayılan olarak veri uydurmayı karesi alınmış hataların veya artıkların toplamının minimizasyonu olarak tanımlama eğilimindeyiz.

Gerçek hataların veya artıkların ε j istatistiksel olarak bağımsız olduğu ve ortalama 0 ve sabit varyanslı normal veya Gauss dağılımına sahip olduğu durumlarda. Elbette yakından bakarsak bu hata modelinin çok basit olduğunu sıklıkla görürüz.

Bununla birlikte, en küçük kareler tahmin süreci, gerçek hata dağılımı oldukça kısa olduğu ve diğer varsayımlardan sapmalar makul derecede hafif olduğu sürece, “en iyi” tahmin yöntemlerine göre neredeyse optimal cevaplar verme eğiliminde olduğu gerekçesiyle savunulabilir. 

Okuyucular, şüphesiz (5.3)’ü, ilişkili en küçük kareler çözümüyle birlikte standart regresyon analizi modeli olarak kabul edeceklerdir. Matris gösterimini kullanarak, n-vektör y’nin sığacak n değerleri içermesine, ε vektörünün karşılık gelen gerçek artık değerleri içermesine ve n’ye k matrisinin Φ temel fonksiyon değerleri φk(tj) içermesine izin verin.

R ve Matlab, regresyon analizi için işlevleri aracılığıyla verileri düzgünleştirme kapasitesine zaten sahiptir. Bu işlevleri, fda paketinde bulunan temel oluşturma işlevleriyle nasıl birleştirebileceğimiz aşağıda açıklanmıştır. Eşit aralıklı düğümler kullanan K = 12 temel fonksiyonlara sahip büyüme verileri için bir temel sistem istediğimizi varsayalım. Bu, aşağıdaki komutla R’de gerçekleştirilebilir.

Vektör nesne çağındaki ölçüm yaşlarındaki temel fonksiyonları basemat = eval.basis(age, heightbasis12) (R’de) komutuyla değerlendirirsek, o zaman kullanabileceğimiz 31’e 12 ortak değişken veya tasarım değerleri matrisi elde ederiz. gibi komutlarla tanımlanan en küçük kareler regresyon analizindedir.

Ancak, functionsmooth.basis(R)vesmooth base(Matlab), R komutu aracılığıyla temel işlevleri açıkça değerlendirmeye gerek kalmadan aynı sonuçları ve çok daha fazlasını üretmesi sağlanır.

R işlevi smooth.basis, liste sınıfının bir nesne yükseklik listesini döndürür ve Matlab işlevi smooth base, yedi nesnesinin tümünü köşeli parantezlerle çevrili açık bir değişken adları dizisi olarak döndürür. Ancak, döndürülen ilk üç nesneyi ayrı nesneler olarak istiyorsak, R’de bunları ayrı ayrı çıkarmamız gerekir.

Her durumda, döndürülen en önemli üç nesne, nesneleri almak için her dilde kalın yazılan adların kullanıldığı aşağıdakilerdir:

Verilere uyan eğrileri içeren fd sınıfının bir nesnesi. Takılan eğrileri tanımlamak için kullanılan serbestlik dereceleri. Genelleştirilmiş çapraz doğrulama kriterinin değeri: serbestlik dereceleri için indirgenmiş bir uyum eksikliği ölçüsü. Birden çok eğri varsa, her eğri için gcv değerlerini içeren bir vektör döndürülür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir