İki Değişkenli İşlevsel Veri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İki Değişkenli İşlevsel Veri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

8 Nisan 2022 Araştırmanın değişkenleri nedir Getpivotdata formülü nasıl kullanılır Keşifsel veri Analizi Nedir 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Planlama

Kanadalılar hava durumu hakkında konuşmayı severler ve özellikle havanın diğer birçok aktiviteyi üşüttüğü kış ortasında. Ocak ayı erimesi hevesle bekleniyor ve aslında Kanada hava istasyonlarının çoğu bu birkaç günlük rahatlamanın açık kanıtlarını gösteriyor. Aşağıdaki kod, Montreal için 34 yıllık günlük sıcaklık verilerini yükler, 16 Ocak ile 15 Şubat arasındaki sıcaklıkları çıkarır ve ortalamalarını çizer.

Bu verileri, vektör gündüz saatlerinde alınan bir temel sistemin değerler matrisini kullanarak regresyon analizi ile sığdırabiliriz. Burada, yedi kübik B-spline kullanarak [16,48] aralığı üzerinde bir temel sistem oluşturuyoruz ve 32’ye 7’lik bir matris üretmek için bu temeli bu noktalarda değerlendiriyoruz. Varsayılan olarak, düğümler bu aralıkta eşit aralıklarla yerleştirilmiştir.

Şimdi, regresyon katsayıları için olağan denklemler olan b = (X′X)−1X′y ile işlevsel veri nesnemiz için katsayıları hesaplayabilir ve bunları temel nesnemizle birleştirerek bir işlevsel veri nesnesi oluşturabiliriz. Bu eğrilerin bir grafiği gösterilmektedir ve elbette, 20 ile 25 Ocak arasında çok sayıda zirveye ulaştığını ve daha sonraki zirvelere sahip birkaç tane daha görüyoruz.

Bu nesneleri, işlevsel veri nesneleri ile çalışmak için iki yararlı aracı göstermek için kullanabiliriz. Genellikle bir eğriyi tahmin edildiği verilerle karşılaştırmak isteriz. Aşağıdaki komutta, 1961 için verileri karşılık gelen B-spline uyumuyla birlikte çizmek için plotfit.fd işlevini kullanıyoruz.

Komut ayrıca, işlevsel veri nesnelerinde abonelik kullanma olasılığını da gösterir. Sonuç, uyumun 15 Ocak’tan önce bir çözülme ve Şubat başında bir başka çözülme önerdiği yerde gösterilir. Grafikteki açıklama, eğri etrafındaki gerçek sıcaklıkların varyasyonunun standart sapmasının dört santigrat derece olduğunu gösterir.

Lineer Diferansiyel Operatör veya Lfd Sınıfı

Bölüm 1’de, bir fonksiyonun türevini kullanma olasılığının, fonksiyonel veri analizinin belki de en ayırt edici özelliği olduğunu belirtmiştik. Örneğin, “pürüzsüz” bir işlevle ne demek istediğimize ilişkin tanımımızı özelleştirmek için Bölüm 5’teki türevlerdeki bilgilerden yararlanacağız. Tartışmamız aynı zamanda bir “türev” kavramının kendisinin lineer diferansiyel operatörler olarak adlandırılan lineer türev kombinasyonları önererek genişletilebileceğini ima etti.

Düzgünleştirme, doğrusal bir diferansiyel operatör kavramını ifade eden Lfd sınıfı kullanılarak desteklenir. Önemli bir özel durum, periyodik verileri yumuşatmak için Fourier tabanlı fonksiyonlarla yaygın olarak kullanacağımız harmonik hızlandırma operatörüdür.

Lx gösterimi, lineer diferansiyel operatör L’nin bir x fonksiyonuna uygulanmasını ifade eder. Bu, Lx = D2x ivmesi kadar basit, L = ω2D+D3 harmonik ivmesi kadar orta derecede karmaşık veya genel bir şey olabilir.

  • Lx(t) = β0(t)x(t) + β1(t)Dx(t) + … + βm−1(t)Dm−1x(t) + Dmx(t) (4.1)

(4.1)’de yer alan tüm potansiyelin kullanımına izin vermek için bu fikri kodda nasıl ifade ederiz? Bunu harmonik ivme için nasıl yaparız?


Getpivotdata formülü nasıl kullanılır
Keşifsel veri Analizi Nedir
Araştırmanın değişkenleri nedir
Çokeğersay formülü nasıl kullanılır
EĞERSAY birden fazla koşul
Bağımlı Bağımsız değişken araştırma Yöntemleri
ÇOKEĞERSAY ingilizce
ÇOKEĞERSAY Formülü


Lfd sınıfı, girdi olarak iki argüman alan bir yapıcı işlevi Lfd tarafından tanımlanır:

türev (4.1)’deki türevin en yüksek mertebesi
R’de bir liste nesnesi veya Matlab’da m uzunluğunda tek boyutlu bir hücre dizisi nesnesi.

Bu nesne, operatörü tanımlayan βj katsayı fonksiyonlarını içerir. Bir katsayı işlevi t üzerinde değişirse, bunlar tek bir çoğaltmaya sahip işlevsel veri nesneleri olacaktır. Ancak katsayı sıfır dahil sabitse, karşılık gelen giriş o sabit olacaktır.

Bir doğrusal diferansiyel operatörün mevcut bir işlevsel veri nesnesine uygulanması için bir işlevsel veri nesnesi, R’deki türev.fd işlevi veya Matlab’daki türev fd işlevi tarafından yaratılır. İlk argüman, türevinin gerekli olduğu işlevsel veri nesnesidir ve ikincisi, negatif olmayan bir tamsayı veya doğrusal bir diferansiyel operatör nesnesidir.

İki Değişkenli İşlevsel Veri Nesneleri: İki Argümanın İşlevleri

N eğrilerinin bir örneğinin mevcudiyeti, onların kendi aralarında nasıl değiştiğini merak etmemize neden olur. Çok değişkenli bağlamda korelasyon ve kovaryans matrislerinin analogu, korelasyon ve kovaryans fonksiyonları veya yüzeyleri, ρ(s,t) ve σ(s,t).

ρ(s,t) değeri, bir örnek veya eğri popülasyonu üzerindeki x(s) ve x(t) değerleri arasındaki ve benzer şekilde σ(s,t) için korelasyonu belirtir. Bu, bu durumda s ve t olmak üzere iki bağımsız değişkenin işlevlerini de tanımlayabilmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu kapasiteye başka bir yerde ihtiyacımız olacak. Bazı fonksiyonel regresyon türleri, iki değişkenli regresyon katsayısı fonksiyonlarını gerektirir.

bifd adlı iki değişkenli işlevsel veri sınıfı bunu yapmak için tasarlanmıştır. Bu sınıfın nesneleri, fd nesneleri ile hemen hemen aynı şekilde yaratılır, ancak bu, artık böyle tek bir nesne için iki temel sistem ve bir katsayı matrisi gerektirir. Matematiksel gösterimde, iki değişkenli korelasyon yüzeyinin bir tahminini şu şekilde tanımlarız.

Bununla birlikte, iki değişkenli işlevsel veri nesneleri kurmanız gereken durumlar nadirdir, çünkü bunların çoğu sırasıyla R veya Matlab işlevleri, R ve Matlab’da var.fd ve var fd tarafından ayarlanmıştır. Bu fonksiyonları kullanacağız.

fd ve Lfd Sınıflarının Yapısı

Bu bölümün en önemli noktalarını özetlemek için, fd sınıfının bir nesnesi için fd yapıcı fonksiyonunun argümanlarını burada veriyoruz.

coef Bir vektör, matris veya üç boyutlu katsayı dizisi. Birinci boyut (veya bir vektörün elemanları) temel fonksiyonlara karşılık gelir. İkinci bir boyut, işlevsel gözlemlerin, eğrilerin veya tekrarların sayısına karşılık gelir. Katsayı üç boyutlu bir diziyse, üçüncü boyut çok değişkenli işlevsel veri nesneleri için değişkenlere karşılık gelir.

Her üye potansiyel olarak verilerin karşılık gelen boyutunun düzeyleri için etiketler içeren bir dize vektörü olan, uzunluk üç bir liste. İlk boyut, bağımsız değişken değerleri içindir ve varsayılan “zaman” adı verilir. İkincisi replikasyonlar içindir ve varsayılan “reps” adı verilir. Üçüncüsü işlevler içindir ve varsayılan “değerler” adı verilir.

Doğrusal diferansiyel operatör sınıfının nesneleri için Lfd yapıcı işlevinin argümanları şunlardır:

  • Operatördeki en yüksek mertebeden türevin m sırasını belirten, negatif olmayan bir tam sayı.
  • Her üye, bir türev için ağırlık işlevi olarak işlev gören bir işlevsel veri nesnesi içerir. İlk üye fonksiyonu, ikincisi birinci türevi ve m − 1 sırasına kadar bu şekilde devam eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir