POST HOC TUKEY TESTİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

POST HOC TUKEY TESTİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Post hoc ne demek? Post hoc testi neden yapılır? Post Hoc testi yorumlama Post hoc testleri hangileridir? Tukey testi yorum 0
CHAID Algoritması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ANOVA SONRASI ANALİZİN SPSS’DE YAPILMASI

POST HOC TUKEY TESTİ

Analizi, çok amaçlı ANOVA için yaptığınız gibi yapılandırın, ancak şimdi Post Hoc penceresinde leadstyl için bir Tukey testi talep edebilirsiniz. Bu pencere Şekil 13.15’te gösterilmiştir. İşlemin sonunda Tamam’a tıklamak yerine Yapıştır düğmesine tıklayın. Temel sözdizimi daha sonra bir sözdizimi penceresine yerleştirilecektir; o pencereyi masaüstünüzde bulun ve tıklayarak aktif hale getirin. Bu pencere Şekil 13.16’da gösterilmiştir.

BASİT ETKİ TESTLERİ

İki yönlü etkileşimi içeren /EMMEANS = TABLES alt komutunu çoğaltarak ve her birine karşılaştırma sözdizimimizi ekleyerek Şekil 13.17’de gösterildiği gibi basit efekt sözdizimimizi ekledik. Ana menüden Çalıştır ➜ Tümü’nü seçin.

SPSS’DE ANOVA SONRASI ANALİZ ÇIKTI

Basit efekt çıktısı en iyi Şekil 13.3’teki sonuçların grafiğine bakıldığında görülür. Bu şekilde, istatistiksel sonuçları, araçların görsel bir tasviri ile ilişkilendirebilirsiniz. Şekil 13.18, proje seviyelerini karşılaştıran ilk basit etkiler grubunun sonuçlarını sunar. Bu nedenle, her bir liderlik tarzı için basit ve karmaşık olanı karşılaştırıyoruz; Şekil 13.3’e göre, her bir çizginin x eksenine göre önemli ölçüde eğimli olup olmadığını belirliyoruz.

Sonuçlarımız, otoriter ve laissez faire stilleri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu, ancak demokratik stil için olmadığını göstermektedir. Grafiğimizle karşı karşıya geldiğimizde, ekipler karmaşık projelerle uğraşırken basit olanlara kıyasla hem bırakınız yapsınlar hem de otoriter tarzların daha düşük performansa yol açtığını söyleyebiliriz. Ayrıca demokratik liderlik tarzına sahip ekiplerin ne tür projelerle uğraştığının da fark yaratmadığını söyleyebiliriz.

Şekil 13.19, leadtil düzeylerini karşılaştıran ikinci basit etki grubunun sonuçlarını sunar. Böylece basit projeler için üç liderlik tarzını karşılaştırıyoruz ve karmaşık projeler için üç liderlik tarzını karşılaştırıyoruz; Şekil 13.3’e göre, basitteki üç veri noktasının önemli ölçüde farklılık gösterip göstermediğini ve karmaşıktaki üç veri noktasının önemli ölçüde farklılık gösterip göstermediğini belirliyoruz.

Sonuçlarımız, proje düzeyi 1 (basit projeler) altında, otoriter ve demokratik tarzların eşit derecede yüksek olduğunu, ancak her ikisinin de bırakınız yapsınlar grubundan daha iyi performans derecelendirmeleriyle sonuçlandığını göstermektedir. 2. proje (karmaşık projeler) kapsamında, tüm gruplar diğerlerinden önemli ölçüde farklıdır.

Leadstyl üzerinde Tukey post hoc testini gerçekleştirmiş olmamıza rağmen (Şekil 13.20’de gösterilmiştir), etkileşim etkilerinin, ekiplerin üzerinde çalıştığı projelerin niteliğini dikkate almadan liderlik stilini ele almak için yeterince zorlayıcı olduğu artık açık olmalıdır. sonuçları aşırı basitleştirecektir. Bu nedenle, sonuçların anlatısında bu ana etkiye hiç değinmeyeceğiz.

Tukey testi yorumlama
Post hoc testleri hangileridir
Post Hoc testi yorumlama
Çoklu karşılaştırma testleri
Post hoc testi neden yapılır
Tukey testi örnek
Post hoc ne demek
Tukey HSD testi nedir

OMNIBUS ANALİZİNİN SAS’TA YAPILMASI

VERİ DOSYASININ YAPILANDIRILMASI

SAS Enterprise Guide projesine aktarılmaya hazır bir Excel elektronik tablosundaki veri dosyası Şekil 13.21’de gösterilmektedir. Bölüm 10.15.2’de açıklandığı gibi tek değişkenli veya yığınlı modda yapılandırılmıştır ve Bölüm 11 ve 12’deki örnekler için gördüğümüze benzerdir. Leadstyl ve projeden bağımsız değişkenler, kaliteye bağlı olarak karşılık gelen seviyelerin kodlarını gösterir. Her durum için değişkendir.

Veri dosyasını inceleyerek, leadstylin denekler arası bir değişken olduğunu belirleyebileceğimizi unutmayın, çünkü her konu o değişkenin yalnızca bir düzeyi ile ilişkilidir. Aynı mantıkla, projenin denekler arası bir değişken olduğunu belirleyebiliriz çünkü her konu, her iki proje seviyesi için de bağımlı değişken üzerinde değerlere sahiptir.

Veri dosyasının nasıl okunacağını göstermek için, alt kimlik 1 olarak tanımlanan ekibin liderlik tarzı 1 (otoriter) altında olduğunu görebiliriz. Bu ekip, basit projeler için kaliteden ortalama beş puan (1 olarak kodlanmıştır) ve karmaşık projeler için kaliteden ortalama sıfır puan almıştır (2 olarak kodlanmıştır).

VERİ ANALİZİNİN YAPILANDIRILMASI

Veri dosyasını Excel’den yeni bir SAS projesine aktarın. Ardından ana menüden Analiz ➜ ANOVA ➜ Karışık Modeller’i seçin. Pencere, Görev Rolleri sekmesinde açılır. Atanacak Değişkenler panelinden kaliteyi seçin ve bunu Bağımlı değişken simgesine sürükleyin. Sonra birer birer leadstyl, project ve subid seçin ve bunları Sınıflandırma değişkenleri altındaki alana sürükleyin. Bunun sonucu Şekil 13.22’de gösterilmektedir.

Gezinme panelinde, Şekil 13.23’te gösterildiği gibi Sabit Efekt Modeli’ni seçin. Sınıf ve nicel değişkenler panelinde, leadstyli seçin ve ardından Ana düğmeyi seçin; leadstyl, Efektler penceresinde otomatik olarak görünecektir. Proje için bu prosedürü tekrarlayın. Ardından Kontrol tuşunu basılı tutarken hem leadstyl hem de projeyi seçin. Her iki değişken de vurgulanmış durumdayken Factorial (Faktoriyel) düğmesine tıklayın; leadstyl∗project, Efektler penceresinde otomatik olarak görünecektir.
Şekil 13.24’te gösterildiği gibi gezinme panelinde Sabit Etkili Model Seçenekleri’ni seçin.

Hipotez test tipi altında Tip 3’ü kontrol edin. Ardından, Tahmin yöntemi altında Artık maksimum olabilirliği ve Serbestlik dereceleri yöntemi altında konu bölümleri arasında ve içinde’yi seçin. Şekil 13.25’te gösterildiği gibi gezinme panelinde Rastgele Efektler’i seçin. Kullanılacak efektler menüsünden Rastgele efektler’i seçin; o menünün en sağında bir kutu belirecektir. Bu kutuya tıklayın ve Efekt Oluşturucu – Rastgele efektler penceresi belirir. Alt kimliği seçin ve Ana düğmeye tıklayın; subid, Rastgele efektler panelinde otomatik olarak görünecektir. Tamam butonunu tıklayın.

Şimdi Model konuları menüsü altında Konu tanımlayıcısını seçin; o menünün en sağında bir kutu belirecektir. Bu kutuya tıklayın ve Effects Builder – Konu tanımlayıcı penceresi belirir. Alt kimliği seçin ve Ana düğmeye tıklayın; subid, Konu tanımlayıcı panelinde otomatik olarak görünecektir. Tamam butonunu seçin. 

Gezinme panelinde En Küçük Kareler Post Hoc Testleri’ni seçin. Tahmin etmek için Efektler bölmesinin altındaki Ekle düğmesine tıklayın. Şekil 13.27’de gösterilen ekran açılır. Kullanılacak efektler menüsünün altında sırayla üç efektin her birini vurgulayın ve her biri için Doğru’yu seçin; bu komut, efektlerin her birinin çıktısının alınmasına neden olacaktır. Çalıştır düğmesine tıklayın.

OMNIBUS ANALİZİN SAS ÇIKIŞI

En küçük kareler ortalamaları Şekil 13.28’de gösterilmiştir. Omnibus analizinin sonuçları Şekil 13.29’da gösterilmektedir. Bu F oranları SPSS tarafından üretilenlerle aynıdır. Görüldüğü gibi, tüm etkiler istatistiksel olarak anlamlıdır.

BASİT ETKİ ANALİZİNİN SAS’TA YAPILMASI

SAS Enterprise Guide’daki basit efekt analizini gerçekleştirmek için analizi yukarıda gösterildiği gibi yapılandırın. Ardından, Şekil 13.30’da gösterilen En Küçük Kareler Post Hoc Testleri ekranında, Kullanılacak Etkiler çerçevesinde, iki yönlü etkileşimi Doğru ve diğerlerini Yanlış olarak ayarlayın. Ardından Karşılaştırmalar çerçevesinde, Farklar için p-değerlerini göster’i Tüm ikili farklar olarak ayarlayın ve Bonferroni ile karşılaştırma için Ayarlama yöntemini ayarlayın. Analizi gerçekleştirmek için Çalıştır’a tıklayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir