İki Denek Arası Faktör – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İki Denek Arası Faktör – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Denek içi desen ve denekler arası desen Eşleştirilmiş gruplar deseni Seçkisiz atama Nedir 0
Kovaryans Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

BASİT ETKİ ANALİZİNDEN SAS ÇIKIŞI

Basit etki testlerinin sonuçları Şekil 13.31’de gösterilmektedir ve Bölüm 11.14’te tartışılan iki yönlü etkileşim için açıklanana benzer bir şekilde okunur. Bunu göstermek için, örneğin tablodaki ilk karşılaştırmayı düşünün. İlk iki kodlanmış sütun bir koşulu temsil eder ve son iki kodlanmış sütun diğer koşulu temsil eder.

Bu nedenle, öncül 1, proje 1 (ortalama 6,0 olan basit projeler için otoriter liderlik stili) ile lider stil 1, proje 2 (ortalama 1,0 olan karmaşık projeler için otoriter liderlik stili) için ortalamayı karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma için t değeri, istatistiksel olarak anlamlı olan 15.81’dir ( p < .0001). Bu nedenle, otoriter liderlik altındaki ekiplerin karmaşık projelerden önemli ölçüde daha kaliteli basit projeler ürettiği sonucuna varabiliriz.

SAS’TA POST HOC ANALİZİN YAPILMASI

SAS Enterprise Guide’daki basit efekt analizini gerçekleştirmek için, analizi Bölüm 13.11’de gösterildiği gibi yapılandırın. Ardından, Şekil 13.32’de gösterilen En Küçük Kareler Post Hoc Testleri ekranında, çerçeveyi kullanmak için efektlerde, leadstyl öğesini True olarak ayarlayın ve diğerlerini False olarak ayarlayın. Ardından Karşılaştırmalar çerçevesinde, Farklar için p-değerlerini göster’i Tüm ikili farklar olarak ayarlayın ve Bonferroni ile karşılaştırma için Ayarlama yöntemini ayarlayın. Analizi gerçekleştirmek için Çalıştır’a tıklayın.

POST HOC ANALİZDEN SAS ÇIKIŞI

En küçük kareler ortalamaları ile birlikte ikili ortalama karşılaştırmaları Şekil 13.33’te gösterilmiştir. SPSS çıktısını tartışırken belirttiğimiz gibi, bu ana etki tamamen etkileşim etkisi tarafından kapsanmıştır ve bu nedenle açıklanmayacaktır.

SONUÇLARIN İLETİŞİMİ

On beş ekip, bir ay boyunca hem basit hem de karmaşık projeler üzerinde çalıştı. Beş takımın her birine, aşağıdaki üç liderlik tarzından birini kullanan bir lider başkanlık etti: otoriter, demokratik veya laissez faire. Ekiplerin projelerdeki performansı, yönetim tarafından 0 (yetersiz) ila 7 (yüksek kalite) derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Tüm etkiler, Levene prosedürüyle test edilen hata varyanslarının eşitliğini ve Box’ın M testiyle test edilen kovaryans matrislerinin eşitliğini karşıladı.

Bağımlı bağımsız değişken kontrol ve deney grubu
Denek içi desen ve denekler arası desen
Eşleştirilmiş gruplar deseni
Deney grubu Nedir
Deneysel araştırma Nedir
Deneysel yöntem Nedir
Deneysel araştırma yöntemi örneği
Seçkisiz atama Nedir

Liderlik stili, F (2, 12) = 28.35, p < .05 ve proje türü, F (1, 12) = 97.20, p < .05 için ana etkilerin her ikisi de istatistiksel olarak anlamlıydı, ancak en iyi şu şekilde anlaşılabilir: önemli Liderlik Stili × Proje Türü etkileşimi bağlamı, F (2, 12) = 80.40, p < .05, denekler arası varyansın yüzde 70’ini açıklıyordu. Etkileşimin grafiği Şekil 13.3’te sunulmuştur.

Basit etki analizi, demokratik liderlik tarzının her iki tür projede de çok etkili olduğunu göstermiştir. Otoriter liderlik, basit projelerde demokratik liderlik kadar etkiliydi, ancak karmaşık projelerde en az etkiliydi. Laissez faire liderliği, her iki proje türü için de orta düzeyde etkiliydi, ancak karmaşık projelerde basit projelerden biraz daha az etkiliydi.

Karmaşık Karma Tasarım: İki Denek Arası Faktör ve Bir Denek İçi Faktör

KONULAR ARASINDA VE İÇİ FAKTÖRLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Bölüm 13’te tartışıldığı gibi, karma tasarım, en az bir denekler arası bağımsız değişken ve en az bir denek içi bağımsız değişken içeren bir tasarımdır. Basit karma tasarımların yalnızca iki bağımsız değişkeni vardır ve bu nedenle tanım gereği her bir değişken türünden birine sahip olmalıdır. Karmaşık karma tasarımlar en az üç bağımsız değişken içerir.

Bu bölümde ve Bölüm 15’te sunulan üç yönlü karmaşık karma tasarımlar (tanım gereği) iki tip bir faktöre ve diğer tip faktöre sahip olmalıdır. Bu bölümde, iki konu arası faktör ve bir konu içi faktör ile tasarıma odaklanacağız; Bölüm 15, bir denekler arası faktör ve iki denek içi faktör ile tasarımı sunacaktır.

KARMAŞIK BİR TASARIMIN SAYISAL BİR ÖRNEĞİ

Bir araştırma çalışmasına kaydolan üniversite öğrencileri, romantik partnerlerinin başka bir kişiden etkilendiğinin anlatıldığı kısa hikayeler okudular; bu çekim ya fiziksel bileşeni olmayan duygusal çekim ya da duygusal bileşeni olmayan fiziksel çekim olarak tasvir edilmiştir.

Bu tür çekicilik değişkeninin denek içi bir değişken olması amaçlandığından, öğrenciler her iki kısa öyküyü de okurlar. Her skeci okuduktan sonra öğrenciler, kıskançlık duygularını değerlendiren kısa bir envanter oluşturdular; bu envantere verilen yanıt bağımlı değişken olarak görev de yaptı. Bu varsayımsal örneğin amaçları için, bu vinyetlerin okunma sırasına ilişkin hiçbir etkinin elde edilmediğini varsayalım; bu nedenle, vinyet sıralama faktörünü dikkate almadan sonuçları da sunacağız.

Bu denek içi çekim türü değişkeni, aşağıdaki iki denek arası faktörle faktöriyel olarak birleştirildi: (a) öğrenciler ya gençti (on sekiz ya da on dokuz yaşındaydı) ya da yirmili yaşlarının ortasındaydı (ya yirmi beş yaşındaydı) veya yirmi altı yaşında); (b) öğrenciler kız ya da erkekti.

Örneğimiz olan bu varsayımsal kıskançlık çalışmasından elde edilen veriler Şekil 14.1’de gösterilmektedir. Kimlik numarası 1-5 olan öğrenciler kız, 6-10 arası olanlar erkek ergen, 11-15 arası olanlar yirmili yaşlarının ortasındaki kız öğrenciler, 16 kimlik numarası olanlar ise kız öğrencilerdir. –20, yirmili yaşlarının ortasındaki de erkeklerdir.

Kıskançlık puanları duygusal çekicilik ve fiziksel çekicilik altında gösterilir; Derecelendirmeler, daha fazla kıskançlık ifadesini gösteren daha yüksek değerlerle yedi puanlık bir yanıt ölçeğinde de yapılmıştır.

Şekil 14.2, sayısal örneğimiz için hücre araçlarını göstermektedir. Bu hücre, tasarımdaki en üst düzey etkileşime, bu durumda üç yönlü etkileşime doğrudan bağlanma anlamına gelir. Bu üç yönlü etkileşim istatistiksel olarak anlamlıysa, bu, çizmek isteyeceğimiz ve basit etki testinin temeli olarak hizmet edecek olan araçlardır; üç yönlü etkileşim istatistiksel olarak anlamlı değilse, iki yönlü etkileşimlerden biriyle veya ana etkilerle başa çıkmak için bu hücrelerden bazılarını daraltmamız da gerekebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir