Ortalama Olarak Oran – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ortalama Olarak Oran – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

4 Aralık 2021 Aritmetik ortalama Aritmetik ortalama HESAPLAMA. Geometrik ortalama hesaplayabilmek için verinin en az Harmonik ortalama İstatistik kareli ortalama Sayı ortalama hesaplama 0
Dağılım Parametreleri – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ORTALAMA

Bir sayı kümesinin ortalaması, bu sayıların aritmetik ortalamasıdır. Ortalama, gözlemlenen her değerdeki tüm birimleri özetler ve sayısal değişkenler için en sık kullanılan merkezi eğilim ölçüsüdür. (Bununla birlikte, veriler çarpık olduğunda, medyan genellikle daha uygun bir merkezi eğilim ölçüsüdür.) Bir örnekteki ortalamanın sembolü, genellikle “x bar” olarak adlandırılan x’tir.

Windows için SPSS ile bir dağılımın ortalamasını elde etmenin birkaç yöntemi vardır. Frekanslar: İstatistikler iletişim kutusundaki Merkezi Eğilim kutusundaki Ortalama’ya tıklayarak Frekanslar prosedürünü kullanabilirsiniz. Bunu film verileri ve “hafta sonu” değişkeni ile deneyin. Ortalama 15.26 hafta olmalıdır. Bu örnekte ortalama, medyandan (14 hafta) biraz daha büyüktür ve bu da dağılımın pozitif olarak çarpık olabileceğini düşündürür. (Normal olarak dağıtılan dağılımlarda, ortalama ve medyan değer olarak benzerdir.)

Ortalama, Tanımlayıcılar veya Keşfet prosedürleri kullanılarak SPSS ile de hesaplanabilir.

Tanımlayıcı prosedürünü kullanarak ortalamayı elde etmek için:

1. Menü çubuğundan Analiz Et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Tanımlayıcı İstatistikler’e tıklayın.
3. Açılır menüden Tanımlayıcılar’a tıklayın. Bu, Şekil 3.5’te gösterildiği gibi Tanımlayıcılar iletişim kutusunu açar.
4. Değişkene ve ardından sağ ok düğmesine tıklayarak “hafta sonu” değişkenini Değişken(ler) kutusuna taşıyın.
5. Tanımlayıcılar: Seçenekler iletişim kutusunu açmak için Seçenekler düğmesine tıklayın (Şekil 3.6). Seçilen varsayılan seçenekler şunlardır: Ortalama, Std. sapma, Minimum ve Maksimum. Bu örnekte varsayılanı kabul edeceğiz.
6. Bu iletişim kutusunu kapatmak için Devam’a tıklayın.
7. Prosedürü çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.

Frekanslar prosedürünü kullandığınızda elde ettiğiniz ortalamanın aynısını mı elde ettiniz?

Ayrıca, aşağıdaki gibi Keşfet prosedürünü kullanarak ortalamayı ve diğer birkaç tanımlayıcı istatistiği de elde edebilirsiniz:

1. Menü çubuğundan Analiz Et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Tanımlayıcı İstatistikler’e tıklayın.
3. Açılır menüden Keşfet’e tıklayın.
4. Sağ ok düğmesini kullanarak “hafta sonu” değişkenini Bağımlı Liste kutusuna tıklayın ve taşıyın.
5. Görüntü kutusunda İstatistikler seçeneğine tıklayın.
6. Tamam’a tıklayın.

Ortalamaya ek olarak, bu prosedür medyan ve diğer bazı tanımlayıcı istatistikleri listeler. Örneğin, medyan 14 haftadır. Bölüm 4’te varyans, standart sapma ve aralık gibi bazı diğer istatistikleri tartışacağız.


Aritmetik ortalama
Harmonik ortalama
Geometrik ortalama
Kareli ortalama formülü
Sayı ortalama hesaplama
Geometrik ortalama hesaplayabilmek için verinin en az
Aritmetik ortalama HESAPLAMA.
İstatistik kareli ortalama


Ortalama Olarak Oran

Ortalamayı hesaplamak için bir değişkenin sayısal özelliklere sahip olmasını gerektiren kuralın bir istisnası vardır – bu ikili kategorik değişkendir. İkili bir değişken, yalnızca iki olası değeri olan bir değişkendir. Böyle bir değişken 0 ve 1 değerleriyle kodlanırsa, ortalama 1 değerindeki vakaların oranı olacaktır. Bunu Bölüm 2’de açıklandığı gibi “titanic.sav” veri dosyasını kullanarak göstereceğiz. ‘ 0 = hayır ve 1 = evet şeklinde kodlanmıştır. Böylece ortalama, geminin batmasından kurtulan yolcuların oranını temsil eder.

Frekanslar prosedürünü kullanarak ortalamayı hesaplayın. Frekans dağılımından (Şekil 3.8), örnekte hayatta kalanların (1 kodlu) yüzdesinin yaklaşık %32.3 olduğuna dikkat edin. Yuvarlama içinde bu, .32’nin ortalaması ile aynıdır.

Verileri Sayısal Olarak Özetleme: Değişkenlik Ölçüleri

Bölüm 3, bir veri seti için merkezi eğilim ölçülerini elde etmek için SPSS’nin kullanımını tanımladı. Sayısal verilerin bir diğer önemli özelliği değişkenliktir. Değişkenlik ölçüleri, gözlemlerin ne kadar yayılmış olduğunu, yani değerlerin bireyden bireye ne kadar farklılık gösterdiğini gösterir.

Örneğin, değişkenlik ölçüleri şunları yapmanızı sağlar:

  • belirli bir şirkette çalışan kişilere ödenen en büyük ve en küçük maaş arasındaki farkı bulun;
  • farklı memeli türleri arasında günlük uyku saatlerinin nasıl değiştiğini belirlemek;
  • Basketbolcuların mı yoksa futbolcuların mı boy bakımından daha fazla farklılık gösterdiği gibi iki veya daha fazla dağılımı karşılaştırın.

Bu bölüm, bir örnekteki değişkenliği incelemek için SPSS’yi kullanmanın yollarını gösterir. Aralık, çeyrekler arası aralık, standart sapma, varyans ve standart puanların nasıl hesaplanacağını gösteriyoruz. Kutu ve bıyık çizimleri ile değişkenlik ölçülerinin grafiksel bir gösterimi gösterilmektedir.

ARALIKLAR

Menzil

Aralık, bir dağılımdaki maksimum değer ile minimum değer arasındaki farktır. Aralığı bulmanın birkaç yolu vardır. Bir yöntem, Bölüm 2.2’de gösterildiği gibi puanların sıklık dağılımını oluşturmaktır. Bu dağılımdan aralığı bulmak için minimum değeri maksimum değerden çıkarın. Nispeten az değere sahip küçük bir veri kümeniz olduğunda, bu yöntem yeterlidir.

Ancak, veri kümeniz birçok farklı değere sahipse, frekans dağılımı çok büyük olacaktır ve Frekanslar prosedüründe İstatistik seçeneğini kullanarak aralığı hesaplamak daha verimli olacaktır. İlk önce bir frekans dağılımı oluşturmak için Bölüm 2.1’de verilen 1-5 arasındaki adımları izleyin. Sonraki:

1. Frekanslar: İstatistikler iletişim kutusunu açmak için İstatistikler’e tıklayın.
2. Dağılım kutusunda Aralık’a tıklayın.
3. Devam’a tıklayın.
4. Tamam’a tıklayın.

Menzil ve diğer dağılım ölçülerini elde etmek için ikinci bir yöntem, Tanımlayıcı prosedürünü kullanır. 62 memelinin fiziksel, çevresel ve uyku özelliklerine ilişkin bilgileri içeren “sleep.sav” veri dosyası ile örneklendireceğiz. Günlük uyku saat aralığını bulalım.

Dosyayı açtıktan sonra:

1. Menü çubuğunda Analiz et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Tanımlayıcı İstatistikler’e tıklayın.
3. Tanımlayıcılar iletişim kutusunu açmak için Tanımlayıcılar’a tıklayın (bkz. Bölüm 3, Şekil 3.5).
4. Aralığa (“totsleep”) sahip olmak istediğiniz değişken adına tıklayın ve ardından değişkeni Değişkenler kutusuna taşımak için sağ ok düğmesine tıklayın.
5. Tanımlayıcılar: Seçenekler iletişim kutusunu açmak için Seçenekler’e tıklayın (Şek. 3.6).
6. Dağılım kutusunda, Aralık’a tıklayın. (Ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum kutularının zaten işaretli olduğuna dikkat edin. Bu varsayılandır.)
7. Devam’a tıklayın.
8. Tamam’a tıklayın.

Değişken adı, tablonun sol sütununda görünür, ardından tanımlayıcı istatistikler gelir. Aralık, maksimum (19.90 saat) ve minimum (2.60 saat) arasındaki fark 17.30 saattir. N’nin 58 olduğuna dikkat edin. Böylece, memelilerden dördü (veri dosyasında 62 memeli var) toplam uyku saati hakkında veriye sahip değildi.

Çeyrek Aralığı

Çeyrekler, tartışılan konum ölçülerinden biridir. Çeyrekler arası aralık, birinci ve üçüncü çeyrekler arasındaki farktır. Çeyrekler arası aralık, aralıktan daha kararlı bir değişkenlik ölçüsüdür çünkü aşırı puanlardan daha az etkilenir. Çeyrekler arası aralık, açıklandığı gibi Keşfet prosedürü kullanılarak elde edilebilir. Toplam uyku için çeyrekler arası aralık 5.575 saattir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir