Oracle Veritabanı Temelleri – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Oracle Veritabanı Temelleri – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

10 Şubat 2023 Oracle Database Oracle Türkiye oracle.com java 0
Veri Kontrol Dili – Oracle Yazılım – Oracle Analizi Yaptırma Fiyatları – Oracle Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Oracle Analizi Yaptırma – Oracle Yazılımı Yaptırma

Oracle Veritabanı Temelleri

Her kuruluşun toplanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi gereken verileri vardır. İlişkisel bir veritabanı bu ihtiyaçları karşılar. İlişkisel bir veritabanının güçlü özelliklerinin yanı sıra, veritabanını geliştirmek ve sürdürmek için gereksinimler gelir. Veri analistlerinin, veritabanı tasarımcılarının ve veritabanı yöneticilerinin (DBA’lar), bir veritabanındaki verileri hem günlük işlemler hem de uzun vadeli planlama için yararlı bilgilere çevirebilmesi gerekir.

Ağ oluşturma, web geliştirme veya programlama gibi başka bir bilgi teknolojisi alanında uzman olsanız bile, ilişkisel veritabanları ilk başta biraz göz korkutucu olabilir. Bu bölüm size mevcut ilişkisel ve nesne-ilişkisel veritabanı kavramları hakkında iyi bir genel bakış sunacaktır.

Bir veritabanını, herkesin kullandığı başka bir araç olan bir elektronik tabloyla (“yoksul adamın” veritabanı olarak da bilinir) karşılaştırarak başlar. Daha sonra ilişkisel bir veritabanının temel bileşenleri, veri modelleme süreci ve nesne-ilişkisel veritabanı özellikleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Elektronik Tablolar Veritabanları Gibi Midir?

Çoğu kişi, Microsoft Excel gibi bir tür elektronik tabloya aşinadır. E-tabloların kullanımı kolay ve kullanışlıdır ve bir kuruluşta kullanılan bir veri tabanına çok benzer şekilde bir birey tarafından kullanılabilirler. Gerçekte ne kadar iyi bir veritabanı aracı olduklarını görmek için elektronik tabloların özelliklerine bakalım.

Veritabanlarına benzer şekilde, elektronik tablolar genellikle bilgileri tablo biçiminde depolamak için kullanılır. Bir elektronik tablo, verileri satırlar ve sütunlar halinde depolayabilir, bir sayfadaki hücreleri başka bir sayfadaki hücrelere bağlayabilir ve verilerin belirli bir hücreye belirli bir biçimde girilmesini zorlayabilir. Elektronik tablodaki hücre gruplarından formülleri hesaplamak, grafikler oluşturmak ve verilerle başka şekillerde çalışmak kolaydır. Ancak bir e-tablonun geleneksel bir veritabanı tablosu gibi olmadığı birçok yol vardır:

Elektronik Tablo

 • Bir elektronik tablo sütununda birden fazla veri türü saklanabilir.
 • Bir elektronik tablodaki hücreler, diğer hücrelere bağlı olarak içeriğin değişken olmasını sağlayan bir formül olarak tanımlanabilir.
 • Bir elektronik tablo, onu benzersiz kılmak için yalnızca fiziksel satır numarasına sahiptir ve belirli bir elektronik tablo satırının benzersizliğini zorlamanın yerleşik bir yolu yoktur.
 • Genellikle, herhangi bir zamanda yalnızca bir kullanıcının e-tabloya yazma erişimi olabilir; ikinci kullanıcı e-tablonun farklı bir bölümünde olsa bile başka biri kilitlenir.
 • Bir e-tablonun, sayfada yapılan bir grup değişikliğin tamamen uygulanmasını veya hiç uygulanmamasını sağlamak gibi herhangi bir yerleşik işlem kontrolü yeteneği yoktur. Kaydet düğmesi, işlem kontrolünü simüle etmek için bir elektronik tablonun yapabileceği en iyi şeydir.
 • Bozuk bir elektronik tablo genellikle onarılamaz; tüm e-tablo dün, geçen hafta veya hiç olmamış bir yedekten geri yüklenmelidir!

oracle.com java
Oracle Türkiye
Oracle Database
Oracle programı
Oracle giriş
21c oracle
Oracle İndir
Oracle ücretli mı


Veri Tabanı

 • Genellikle, bir veritabanı tablosu sütununda yalnızca bir veri türü saklanabilir.
 • Bir veritabanı tablosundaki sütunların sabit bir değeri vardır.
 • Bir veritabanı tablosunun tek satırları, benzersiz bir değerle benzersiz bir şekilde tanımlanır (bu bölümde daha sonra açıklanacağı gibi, genellikle bir birincil anahtar).
 • Birden çok kullanıcı, veritabanının farklı bölümlerinde çeşitli okuma ve yazma özellikleri kombinasyonlarıyla bir veritabanı tablosuna aynı anda erişebilir.
 • Bir veritabanının genellikle işlem kontrol yetenekleri vardır, bu da başarılı bir şekilde tamamlanmasını engelleyen bir şey olması durumunda (güç kesintisi gibi) bir değişikliği “geri almayı” mümkün kılar.
 • Veritabanlarını onarmak ve kurtarmak için birçok araç vardır.

Bu, bir elektronik tablonun kuruluşta ad hoc ve “what-if” analizleri için değerli bir araç olmadığı anlamına gelmez. Ayrıca, çoğu elektronik tablo ürününün, analiz için veri kaynağı olarak harici bir veritabanına bağlanmanın bir yolu vardır.

İlişkisel Veritabanları

İlişkisel model, herhangi bir ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin (RDBMS) temelidir. İlişkisel bir modelin üç temel bileşeni vardır: nesneler veya ilişkiler topluluğu, nesneler veya ilişkiler üzerinde hareket eden işleçler ve veri bütünlüğü yöntemleri. Başka bir deyişle, verileri depolamak için bir yeri, verileri oluşturmanın ve geri almanın bir yolu ve verilerin mantıksal olarak tutarlı olduğundan emin olmanın bir yolu vardır.

İlişkisel bir veritabanı, bir işi desteklemek için gereken bilgileri depolamak için ilişkileri veya iki boyutlu tabloları kullanır. Geleneksel bir ilişkisel veritabanı sisteminin temel bileşenlerini gözden geçirelim ve ilişkisel bir veritabanının nasıl tasarlandığına bakalım. Satırların, sütunların, tabloların ve ilişkilerin ne olduğuna dair sağlam bir anlayışa sahip olduğunuzda, ilişkisel bir veritabanının gücünden yararlanma yolundasınız demektir.

Tablolar, Satırlar ve Sütunlar

Alternatif olarak ilişki olarak da bilinen ilişkisel veritabanındaki bir tablo, ilgili bilgileri tutmak için kullanılan iki boyutlu bir yapıdır. Bir veritabanı bir veya daha fazla ilişkili tablodan oluşur.

Bir ilişkiyi ilişkilerle karıştırmayın. Bir ilişki aslında bir tablodur ve bir ilişki iki tabloyu ilişkilendirmenin, birleştirmenin veya ilişkilendirmenin bir yoludur.

Bir tablodaki satır, bir çalışan veya faturadaki bir satır öğesi gibi tek bir şeyin koleksiyonu veya örneğidir. Bir sütun, tek bir türdeki tüm bilgileri içerir ve bir satır ile bir sütunun kesişimindeki veri parçası, yani alan, veritabanının sorgulama dili ile alınabilen en küçük bilgi parçasıdır.

Örneğin, çalışanlarla ilgili bilgileri içeren bir tabloda, tüm çalışanların soyadlarını içeren LAST_NAME adlı bir sütun olabilir. Veriler, hem satır hem de sütun üzerinde filtreleme yapılarak bir tablodan alınır.

Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelen SQL, hemen hemen her modern ilişkisel veritabanı sisteminde veritabanı bileşenlerini destekler. SQL, 20 yılı aşkın bir süredir Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından rafine edilmiş ve geliştirilmiştir.

Oracle9i’den itibaren Oracle’ın SQL motoru, ANSI SQL:1999 (SQL3 olarak da bilinir) standardına ve ayrıca Oracle’ın önceki sürümlerinde bulunan kendi özel SQL sözdizimine uygundur. Oracle9i’ye kadar yalnızca SQL:1992 (SQL2) sözdizimi tam olarak destekleniyordu. Oracle 10g’den itibaren, Core SQL:2003 özellikleri birkaç küçük istisna dışında tam olarak desteklenmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir