ANSYS’in Termo Mekaniğe Uygulanması – ANSYS Yazılım – ANSYS Analizi Yaptırma Fiyatları – ANSYS Analizi Örnekleri – Ücretli ANSYS Analizi Yaptırma – ANSYS Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ANSYS’in Termo Mekaniğe Uygulanması – ANSYS Yazılım – ANSYS Analizi Yaptırma Fiyatları – ANSYS Analizi Örnekleri – Ücretli ANSYS Analizi Yaptırma – ANSYS Yazılımı Yaptırma

10 Şubat 2023 Elektromanyetizma nedir Mekanik tahmini nedir Termomekanik Analiz nedir 0
Otomatik Test Teknikleri

ANSYS’in Termo Mekaniğe Uygulanması

Isı transferi normalde yüksek sıcaklıktaki bir nesneden daha düşük sıcaklıktaki bir nesneye olur. Isı transferi, termodinamiğin birinci yasasına göre ilgili her iki sistemin iç enerjisini değiştirir.

Isı, geçiş halindeki enerji olarak tanımlanabilir. Bir nesne “ısıya” sahip değildir; Bir nesnedeki mikroskobik enerji için uygun terim iç enerjidir. İç enerji, daha yüksek sıcaklıktaki (daha sıcak) bir nesneden nesneye enerji aktarılarak artırılabilir, buna ısıtma denir.

Sıcaklığın uygun bir tanımı, atomların ve moleküllerin düzensiz mikroskobik hareketiyle ilişkili ortalama öteleme kinetik enerjisinin bir ölçüsü olmasıdır. Isı akışı, yüksek sıcaklıktaki bir bölgeden daha düşük sıcaklıktaki bir bölgeye doğrudur. Moleküler hareketle ilişkinin ayrıntıları kinetik teori tarafından ele alınır.

Kinetik teoride tanımlanan sıcaklığa kinetik sıcaklık denir. Sıcaklık, iç enerjinin yalnızca kinetik enerji kısmını ölçtüğünden, sıcaklık iç enerjiyle doğru orantılı değildir, bu nedenle aynı sıcaklığa sahip iki nesne genel olarak aynı iç enerjiye sahip değildir.

İç enerji, moleküllerin rastgele, düzensiz hareketiyle ilişkili enerji olarak tanımlanır. Hareket eden nesnelerle ilişkili makroskobik sıralı enerjiden ölçek olarak ayrılır. Aynı zamanda atomik ve moleküler ölçekte görünmez mikroskobik enerjiyi ifade eder.

İdeal bir tek atomlu gaz için, bu sadece “sert küre” tipi atomların doğrusal hareketinin öteleme kinetik enerjisidir ve sistemin davranışı kinetik teori tarafından iyi bir şekilde tanımlanır. Ancak çok atomlu gazlar için dönme ve titreşim kinetik enerjisi de vardır.

Daha sonra sıvılarda ve katılarda moleküller arası çekim kuvvetleriyle ilişkili potansiyel enerji vardır. Bir bütün olarak malzemenin herhangi bir hareketi olmadan bir malzeme içinde moleküler ajitasyon yoluyla ısı transferine iletim denir.

Metal bir çubuğun bir ucu daha yüksek sıcaklıktaysa, o zaman enerji çubuktan daha soğuk olan uca aktarılır çünkü daha yüksek hızlı parçacıklar daha yavaş olanlarla çarpışır ve daha yavaş olanlara net bir enerji aktarımı olur. Bir evin duvarından ısı kaybı gibi iki düz yüzey arasındaki ısı transferi için, iletim hızı ile tahmin edilebilir.

Sol taraf, iletim ısı transferinin hızıyla ilgili olduğunda; κ, bariyerin termal iletkenliğidir; A, ısı transferinin gerçekleştiği alandır; T sıcaklıktır; ve d bariyerin kalınlığıdır.

Isı transferi için başka bir mekanizma konveksiyondur. Hava veya su gibi bir akışkanın, ısınan akışkanın ısı kaynağından uzaklaşarak, beraberinde enerji taşıyarak kütle hareketi ile ısı transferine konveksiyon denir. Sıcak bir yüzeyin üzerindeki konveksiyon, sıcak havanın genleşmesi, yoğunluğunun azalması ve yükselmesi nedeniyle oluşur.

Konveksiyon, bir tencere suyun alev üzerinde ısıtılmasında olduğu gibi, bir sıvı içinde sirkülasyona da yol açabilir. Isınan su genleşir ve daha yüzer hale gelir. Yüzeye yakın daha soğuk, daha yoğun su alçalır ve sirkülasyon modelleri oluşabilir.

Radyasyon, enerjiyi yayan nesneden uzaklaştıran elektromanyetik dalgaların yayılmasıyla ısı transferidir. Olağan sıcaklıklarda (kızıl sıcaktan daha az), radyasyon elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesindedir. Sıcak nesnelerden gelen radyasyonu yöneten ilişki, Stefan-Boltzmann yasası olarak adlandırılır.


Termomekanik Analiz nedir
Mekanik tahmini nedir
Mekanik meslekleri
Elektromanyetizma nedir
Mekanik örnekleri
Mekanik alt dalları
Mekanik fiziğin alt dalları
Mekanik anlamı ve cümle


İki Duvardan Isı Transferi

Belirtilen kesit boyutlarına sahip bir fırın iki malzemeden yapılmıştır. İç duvar, ısı iletkenliği kc = 0,01 W/m K olan betondan yapılmıştır.

Dış duvar, ısı iletkenliği kb = 0,0057 W/m K olan tuğlalardan yapılmıştır. Fırın içindeki sıcaklık 673 K ve konveksiyon ısı transfer katsayısı k1 = 0,208 W/m2 K’dir. Fırının dış duvarı açıktır. 253 K ve karşılık gelen konveksiyon ısı transfer katsayısı, k2 = 0,068 W/m2 K olan çevredeki havaya bakılır.

Kararlı durum koşulları altında beton ve tuğla duvarlar içindeki sıcaklık dağılımını belirleyin. Ayrıca her bir duvardan geçen ısı akışlarını da belirleyin. Bu, iki boyutlu (2B) bir problemdir ve grafik kullanıcı arabirimi (GUI) olanakları kullanılarak modellenecektir.

Yapılacak analizin doğasına bağlı olarak uygun bir analiz tipi seçilmelidir. Burada ele alınan problemde [A] Termal gösterildiği gibi seçilmiştir. ANSYS Ana Menüsünden Önişlemci → Eleman Tipi → Ekle/Düzenle/Sil’i seçin.

Ele alınan problem için aşağıdakilerin seçildiğini gösterir: [A] Termal Kütle → Katı ve [B] 4düğüm 55. Bu öğeye Tip 1 PLANE55 denir. ANSYS Ana Menüsünden Preprocessor → Material Props → Material Models’i seçin.

Sağdaki sütundan [A] Termal → İletkenlik → İzotropik’i seçin. Sonuç olarak, gösterilen çerçeve görünür. Termal iletkenlik [A] KXX = 0,01 W/m K, gösterildiği gibi seçilmiştir.

[B] OK düğmesine tıklanması Malzeme Numarası 1’e girişi sonlandırır. Gösterilen çerçevede üst menüden [A] Malzeme → Yeni Model’i seçin. Malzeme Numarası 2 için veri tabanı oluşturulur.

Malzeme Numarası 1’de olduğu gibi [B] Termal → İletkenlik → İzotropik’i seçin. Gösterilen çerçeve belirir. [A] KXX = 0,0057 W/m K girin ve gösterildiği gibi [B] OK düğmesine tıklayın.

ANSYS Utility Menüsünden numaralandırılmış ilkel oluşturmak için PlotCtrls → Numbering’i seçin ve kutu alan numaralarını işaretleyin.
ANSYS Ana Menüsünden Önişlemci → Modelleme → Oluştur → Alanlar → Dikdörtgen → Boyutlara Göre’yi seçin.

Dış duvar çevresini oluşturmak için[A]X1=−15;[B]X2=15;[C]Y1=−15;ve[D]Y2=15 girişleri Şekil 6.9’da gösterilmiştir. Daha sonra iç duvarın çevresi de aynı şekilde oluşturulur.

Bacanın tuğla duvar alanını oluşturmak için, oluşturulan iki alanı çıkarın. ANSYS Ana Menüsünden Önişlemci → Modelleme → Çalıştır → Boolean → Çıkart → Alanlar’ı seçin.

Önce daha büyük alanı (dış tuğla duvar) seçin ve çerçevesindeki [A] OK düğmesine tıklayın. Ardından, daha küçük alanı (iç beton duvar) seçin ve [A] OK düğmesine tıklayın. Daha küçük alan, daha büyük alandan çıkarılır ve dış tuğla duvar üretilir. Gösterildi.

Benzer bir yaklaşım kullanılarak, iç beton duvar inşa edilir. ANSYS Ana Menüsünden Önişlemci → Modelleme → Oluştur → Alanlar → Dikdörtgen → Boyutlara Göre’yi seçin. Ortaya çıkan çerçeveyi girişlerle gösterir: [A] X1 = −6; [B] X2 = 6; [C] Y1 = −6 ve [D] Y2 = 6. [E] OK düğmesine basıldığında A1 dikdörtgen alanı oluşturulur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir