JAR Dosyası Oluşturma – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

JAR Dosyası Oluşturma – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

5 Nisan 2023 Java dosyası oluşturma Java jar dosyası oluşturma Eclipse 0
Platformlar Arası Farklılıklar

Rastgele Oluşturulan Noktaların Çizilmesi

J1_1_Point, J1_0_Point’i genişletir, böylece J1_0_Point’ten özel olmayan tüm yöntemleri devralır. Yapıcıyı ve bazı yöntemleri yeniden kullanabiliriz.

1. J1_1_Point, süper (önceki) sınıf üzerine kuruludur (genişler), böylece onun yöntemlerini yeniden kullanabiliriz. Süper sınıfın yapıcısı, çizimi ve olay işlemeyi başlatmak için otomatik olarak çağrılır. Burada tek bir çerçeve arabelleği kullanmayı belirtiyoruz. Çerçeve arabelleği, bir sonraki bölümde tartışılacak olan ekrana karşılık gelir.

2. Ekrana karşılık gelen çizim alanı çerçeve arabelleğidir. JOGL varsayılan olarak animasyon için çift arabelleğe alma kullanıyor. Burada sadece çerçeve arabelleğine karşılık gelen tek bir ara belleğe ihtiyacımız var.

3. Pencere asılı kalmasını önlemek için, pencere kapatma için bir dinleyici ekler ve çıkıştan önce animasyonu durdururuz. Animasyon (animatör) daha sonra tartışılacaktır.

4. glClearColor() arka plan rengini belirtir. OpenGL bir durum makinesidir, yani rengi belirtirsek, değiştirmezsek hep aynı kalır. Bu nedenle, glClear()’ı her çağırdığımızda, farklı şekilde ayarlamak için glCearClor()’u çağırmadığımız sürece arka plan siyah olacaktır.

5. Nesne animatörü, display() yöntemini bir döngüde yürütmek için tuvale eklenir. Animatör başlatıldığında, tekrar tekrar ekrana çağırmak için bir iş parçacığı üretecektir. Bir iş parçacığı, geçerli programla aynı anda çalışan bir işlem veya görevdir. Java, birden çok iş parçacığının başlatılmasına izin veren çok iş parçacıklı bir programlama dilidir. animatör, pencere kapanmadan önce durdurulur.

6. Rastgele bir nokta oluşturulur. Animatör, dizisinde display()’i tekrar tekrar çalıştıracağından, rastgele oluşturulmuş noktalar görüntülenir.

Özetle, örtük olarak adlandırılan süper sınıfın yapıcısı, çizilebilir bir tuval oluşturacak, ona olay dinleyicisi ekleyecek ve ekranı buna ekleyecektir. reshape() pencere çerçevesinde ekranın mantıksal koordinatlarını ayarlar. animator.start(), bir iş parçacığında birden çok kez display() işlevini çağırır. display() mantıksal koordinatlarda bir nokta çizecektir. Program başladığında main() çağrılacak ve pencerede kırmızı noktalar belirecektir.

Yürütülebilir bir JAR Dosyası Oluşturma

Paylaşımı ve konuşlandırmayı kolaylaştırmak için JOGL uygulamalarımızla kullanmak üzere yürütülebilir bir jar dosyasını aşağıdaki gibi oluşturabiliriz.

1. Jar dosyanızı oluşturmak için bir çalışma dizini kurun.

2. Tüm kalıtım sınıfı dosyaları dahil olmak üzere gerekli tüm java sınıfı dosyalarını bu dizine taşıyın. Örneğin, J1_1_Point programını çalıştıracaksanız, dizininizin aşağıdaki gibi olması gerekir.

3. Aynı dizinde, son satırında satır başı olan aşağıdaki bilgileri içeren bir “manifest-info.txt” metin dosyası oluşturun.

Class-Path girişi, bu programı çalıştırmak için gereken tüm jar dosyalarını içermelidir (jogl.jar ve gluegen-rt.jar). Programınızı çalıştırdığınızda bu jar dosyalarının aynı dizinde olduğundan emin olmalısınız. Ana Sınıf girişi, Java sistemine hangi dosyanın ana yönteminizi içerdiğini söyler.

4. Aşağıdakileri komut satırından aynı dizinde yürütün. Bu, belirtilen manifest bilgileri ve bu dizindeki tüm *.class dosyaları ile jar dosyanızı oluşturacaktır.

5. Yürütülebilir jar dosyanızı çalıştırın. Artık yürütülebilir jar dosyanız bu dizinde (myexe.jar) olmalıdır. Dosyayı çalıştırmak için kütüphane jar dosyalarını (jogl.jar ve gluegen-rt.jar) aynı dizine koymanız gerekir. Sistemde yüklü olmayan tüm dll dosyalarını da aynı dizine koymak isteyebilirsiniz. Dizininiz, örneğimizde olduğu gibi aşağıdaki dosyaları içerecektir.


Java jar dosyası oluşturma
Java jar dosyası oluşturma Eclipse
Netbeans JAR Dosyası oluşturma
IntelliJ Jar Dosyası oluşturma
Java dosyası oluşturma
Jar dosyasını exe yapma
Java indir
Java Runtime Environment


Kavisli Modeller

Bir ilkel için çok sayıda tarama-dönüştürme yöntemi olduğu gibi, bir 3B model oluşturmanın da farklı yolları vardır. Örneğin, tartışıldığı gibi alt bölümlere ayırarak bir küre modeli oluşturabiliriz.

Küre üzerindeki tüm noktaları bulmak ve buna göre işlemek için bir küre denklemi de kullanabiliriz. Ayrıca, xy düzleminde bir daire üzerinde bir dizi nokta bulabilir ve karşılık gelen küre üzerindeki tüm noktaları bulmak için noktaları x veya y ekseni boyunca döndürebiliriz.

3B modeller oluşturmak tam olarak temel grafik çizim yetenekleri olmasa da, grafik teorisinin bir parçasıdır. Bu bölümde, bazı mevcut 3B modelleri ve GLUT ve GLU kitaplıklarındaki ilgili işlev çağrılarını tanıtıyoruz. Ayrıca, ikinci dereceden yüzeyler, kübik eğriler ve iki kübik yüzeyler dahil olmak üzere bazı kavisli 3B modeller için matematik temelleri sağlıyoruz.

Her terimde bir değişken bulunan bir denklemin derecesi, o değişkenin denklemde yükseltildiği en yüksek kuvvetin üssüdür. Örneğin, (ax2 + bx + c = 0) ikinci dereceden bir denklemdir, çünkü x 2’nin kuvvetine yükseltilir.

(axy2 + bx + cy +d = 0) örneğinde olduğu gibi bir terimde birden fazla değişken göründüğünde, burada 3 olan denklemin derecesini elde etmek için bir terim içindeki değişkenlerin üslerini toplamak gerekir. örnek. İkinci dereceden eğriler ve yüzeyler ikinci dereceden denklemlerle temsil edilir. Kübik eğriler üçüncü dereceden denklemlerdir.

Benzer şekilde, bir elipsoid üzerindeki tüm noktaları bir çift döngü aracılığıyla bulabiliriz. Elipsoidler, grafik programlamada bir küre ölçeklendirilerek elde edilebildiğinden, ne GLUT ne de GLU bunları çizmeyi sağlar.

GLU Modellerinde Doku Eşleme

GLU, modellerini oluştururken gluQuadricTexture() ile belirtilen doku koordinatlarını otomatik olarak belirlemeyi sağlar. Bu nedenle, doku eşleme basit yapılır. Daha önce olduğu gibi sadece doku parametrelerini ve verilerini belirtebiliriz ve ilkellerde doku koordinatlarının nasıl belirlendiğini dert etmeyiz. GLUT, daha sonra tartışılacak olan çaydanlığı oluştururken yalnızca otomatik doku koordinatları belirtimleri sağlar.

J5_1_Quadrics.java’da küreler, koniler ve silindirler çizmek için kullanılan GLUT ve GLU kitaplık işlevlerini gösteren bir anlık görüntü. Elipsoid, elipsoid parametrik denklemlerden doğrudan işleme yerine bir küre ölçeklendirilerek elde edilir.

GLUT, koni ve küre çizmeye ek olarak, hem katı şekillerde hem de tel kafeslerde simit, küp, tetrahedron, oktahedron, dodecahedron, icosahedron ve çaydanlık dahil olmak üzere 3B modelleri işlemek için bir dizi işlev sağlar. Önceki programımızda (J5_1_Quadrics.java) küre çizmeyi GLUT’ta farklı 3B modellerle değiştirdiğimiz J5_2_Solids.java’da gösterildiği gibi, uygulamalar için kullanımı kolaydır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir