Fonksiyonel Hipotezlerin Permütasyon Testleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fonksiyonel Hipotezlerin Permütasyon Testleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

18 Nisan 2022 Harflerle permütasyon Permütasyon püf noktaları Permütasyon soru çözümü 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Eşzamanlı Modelin Ötesinde

Eşzamanlı doğrusal model, yalnızca işlevsel bir yanıtın değerini, işlevsel ortak değişken(ler)in mevcut değeriyle ilişkilendirir. Tek bir fonksiyonel ortak değişken ve bir kesişim için daha genel bir versiyondur.

İki değişkenli regresyon katsayı işlevi β1(s,t), her t zamanında yi(t)’nin ortak değişken xi(s)’ye bağımlılığını tanımlar. Bu durumda xi(s)’nin yi(t) ile aynı aralıkta, hatta aynı süreklilikte tanımlanmasına gerek yoktur.

(10.15)’deki Ωt kümesi, üzerinde xi’nin t zamanında yi yanıtını etkilediği düşünülen s argümanının değer aralığını içerir ve bu kümedeki t alt simgesi, bu kümenin bir t değerinden diğerine değişebileceğini gösterir. Örneğin, hem s hem de t zaman olduğunda, s > t olduğunda yi(t)’yi tahmin etmek için xi(s)’yi kullanmak geriye doğru nedensellik anlamına gelebilir.

Bu saçmalıktan kaçınmak için, sadece t zamanından önceki xi değerlerini dikkate alıyoruz. Ayrıca, xi’nin yi üzerindeki etkisinin ne kadar geriye gidebileceğine dair bir kısıtlama da ekleyebiliriz. Bu bizi integrali ile sınırlamaya götürür.

İsveç Mortalitesi İçin Fonksiyonel Doğrusal Bir Model

İsveç’teki nüfus sayımı kayıtlarından alınan İsveç yaşam tablosu verilerini kullanarak (10.15) tahminini gösteriyoruz. Veriler, 1751’den 1914’e kadar her yıl ve 0 ila 80 yaşları arasında doğan kadınlar için her yaştaki ölüm sayısıdır. Ekstrapolasyon probleminin dikkate alınmasına izin vermek için verileri 1884’e kadar kullanacağız.

Seçilen dört yıl için günlük tehlike oranlarını görüntüler. Log tehlike oranı, belirli bir yaşta ölen kadın sayısının o yaşta yaşayan kadın sayısına oranının doğal logaritmasıdır.

Tehlike oranı, bebekler ve çok yaşlılar için en yüksektir ve çoğu yıl, en düşük düzeyine gençlerin başlarında ulaşır. Dört eğri, bu süre zarfında nüfusun sağlığı iyileştikçe tehlike oranının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, her eğride hastalık salgınları, savaş vb. gibi çeşitli tarihsel olayları yansıtan yerelleştirilmiş özellikler vardır.

Yani, 1752’den 1894’e kadar herhangi bir yıl için, önceki yıl için log tehlike eğrisini fonksiyonel ortak değişken olarak kullanarak o yıl için log tehlike fonksiyonunu modelliyoruz. Yanıt eğrilerinin düzeltildiğini ve NextYear işlevsel veri nesnesi olarak temsil edildiğini ve ortak değişken eğrilerinin BuYıl işlevsel veri nesnesinde olduğunu varsayın.

Genişletme katsayılarının K1’e K2 matrisi B’de olduğu durumlarda. Bu nedenle, β1 için iki taban ve ayrıca β0 kesme işlevi için bir taban tanımlamamız gerekir. β1(t,s) gibi iki değişkenli bir fonksiyon için düzgünlük, s ve t yönleri ayrı ayrı cezalandırılarak uygulanabilir.


Permütasyon püf noktaları
Harflerle permütasyon
P(n-1 permütasyon)
Sıralı permütasyon
Permütasyon
Permütasyon soru
Permütasyon soru çözümü
Hesap makinesi permütasyon


Lineer diferansiyel operatör Ls’nin yalnızca s’ye göre türevleri içerdiği ve Lt’nin yalnızca t’ye göre türevleri içerdiği durumlarda. Ayrıca β0 kesişiminin pürüzlülüğüne de bir ceza uygulayabiliriz.

Aşağıdaki kod, 23 temel işlevle dördüncü dereceden bir B-spline temeli kurar. Bu, β0, β1(·,t) ve β1(s,·) için fonksiyonel parametre nesnelerini tanımlamak için kullanılır. İkinci türev her durumda cezalandırılır, ancak düzgünleştirme parametresi değerleri gösterildiği gibi değişir. Son ifade, bu üç işlevsel parametre nesnesini, bir argüman olarak işlev linmoduna sağlanacak bir liste nesnesinde birleştirir.

Tahmini regresyon yüzeyini β1(s,t) gösterir. Tahmini kesme fonksiyonu β0, tepki fonksiyonlarından dört büyüklük mertebesi daha küçük değerlerin üzerindeydi ve bu nedenle esasen sıfır olarak kabul edilebilir.

Köşegenden bir yıl uzaktaki güçlü sırt, yani β1(s-1,s), herhangi bir yaştaki ölüm oranının, o yaş için bir önceki yıldaki ölüm oranıyla en güçlü şekilde ilişkili olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, ölüm oranı en güçlü şekilde bebeklik döneminde bulaşıcı hastalıklar, erken yetişkinlik döneminde kazalar ve şiddetli ölüm ve yaşamın geç dönemlerinde yaşlanma gibi yaşa özgü faktörler tarafından belirlenir. s ve t arasındaki büyük farklar için yüzeyin yüksekliği de bu nedenle sıfıra yakın düşer.

Fonksiyonel Hipotezlerin Permütasyon Testleri

Skaler yanıt modellerinde olduğu gibi, şimdiye kadar keşif analizlerine odaklandık. Fonksiyonel tepki modelleri bağlamında, tahmin edilen ilişkinin sıfırdan ne kadar ayırt edilebileceğini ölçmek yine faydalı olacaktır.

İlgilendiğimiz soru türleri, yaygın istatistiksel testlerin ve yaygın istatistiksel modellerin genellemeleridir:

• İki veya daha fazla fonksiyon grubu istatistiksel olarak ayırt edilebilir mi?
• Fonksiyonel rastgele değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler var mı?

İşlevsel veriler doğası gereği yüksek boyutlu olduğundan, yine permütasyon testini kullanıyoruz.

Fonksiyonel t-Testleri

Hem erkekler hem de kızlar için Berkeley büyüme çalışması verilerini düşünün. Bu arsa, erkeklerin genellikle kızlardan daha uzun olduğunu göstermektedir. Ancak, bu fark istatistiksel olarak anlamlı mı? Bunu değerlendirmek için, her noktadaki bir t istatistiğinin mutlak değerini dikkate alıyoruz.

Bu, düz çizgide çizilir. Kendi başına bu, iki fonksiyon grubunun göreli olarak ayrıldığına dair bir fikir sağlar. Bununla birlikte, resmi bir hipotez testi, test edilecek bir değer veya istatistik ve testin sonucunu gösteren bir olasılık değeri gerektirir. Kullandığımız test istatistiği, çok değişkenli T testinin maksimum değeri olan T(t)’dir. Bu istatistiğin kritik değerini bulmak için bir permütasyon testi kullanıyoruz.

Aşağıdaki prosedürü gerçekleştiriyoruz:

1. Eğrilerin etiketlerini rastgele karıştırın.
2. Yeni etiketlerle maksimum T(t)’yi yeniden hesaplayın.

Bunu birçok kez tekrarlamak, boş bir dağıtımın oluşturulmasına izin verir. Bu, gözlemlenen T(t)’nin maksimum değerini değerlendirmek için bir referans sağlar.

Aşağıdaki kod bir permütasyon testi yürütür ve grafiği oluşturur. Gösterilen bu kadar büyük bir fark için fazlasıyla yeterli olan, ancak daha hassas efektler için yeterli olmayabilen 200 rastgele karıştırma varsayılan değerini kullanır.

Burada hgtmfd ve hgtffd, çalışmadaki erkekler ve kadınlar için işlevsel veri nesneleridir. Yaklaşık 12 yaşına kadar, yani dişi büyüme atağının ortasına kadar, erkek çocukların hızla daha uzun boylu hale geldiğine dair çok az kanıt olduğu açıktır. Erkeklerin kızlardan daha uzun olmasının ana nedeninin, ortalama olarak birkaç yıl daha fazla büyümeleri olduğu sonucuna varabiliriz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir