Düzgünleştirme Parametreleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Düzgünleştirme Parametreleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

18 Nisan 2022 Ağırlıklı hareketli ortalama Yöntemi Nitel tahmin Yöntemleri nelerdir Yanıt oran Uyarlamalı Üstel düzeltme Tekniği 0
Otomatik Test Teknikleri

Düzgünleştirme Parametrelerini Seçme

Skaler yanıt modellerine gelince, kullandığımız herhangi bir yumuşatma parametresini seçmek için bir kriterimiz olsun istiyoruz. Ne yazık ki, modeli tekrar tekrar tahmin etmeden skaler yanıt modelleri için sıradan çapraz doğrulama hesaplanabilse de, bu artık işlevsel yanıt modelleriyle verimli bir şekilde yapılamaz. Burada, çapraz doğrulanmış tümleşik karesel hatayı hesaplamak için fRegress.CV işlevini kullanıyoruz.

Bu, yaklaşık olarak √10 olan benzersiz bir minimumu gösteren Şekil 10.4’ü üretir, ancak çizimdeki süreksizlikler çapraz doğrulanmış hata kareler toplamının, tanımladığımız gibi yanıt fonksiyonlarındaki düzgün olmayan varyasyona karşı oldukça hassas olabileceğini düşündürür. 

Fonksiyonel Yordayıcılarla Fonksiyonel Tepkiler

Burada xij(t) işlevsel bir gözlem olabilir. Tabii ki, xij aynı zamanda bir skaler gözlem veya kategorik bir gösterge de olabilir, bu durumda basitçe zaman içinde sabit olan bir fonksiyon olarak yorumlanabilir. Model (10.4) eşzamanlı olarak adlandırılır, çünkü sadece yi(t)’nin değerini xij(t)’nin değeriyle aynı zaman noktalarında t ilişkilendirir. Kesişme işlevi β0(t) aslında değeri her zaman bir olan bir skaler ortak değişkeni çarpar ve yanıttaki herhangi bir ortak değişken işlevine bağlı olmayan varyasyonu yakalar.

Eşzamanlı Model için Tahmin

Olağan regresyonda olduğu gibi, kesme ve fonksiyonel (ve varsa skaler) ortak değişkenler arasındaki artıklık veya çoklu bağlantı hakkında endişelenmemiz gerekir.

Çoklu doğrusallık, yuvarlama hatası nedeniyle tahminlerde belirsizlik, bağımlı değişkeni tahmin etmede hangi ortak değişkenlerin önemli bir rol oynadığını ayırt etmede zorluk ve ortak değişkenler arasındaki değiş tokuşlar nedeniyle regresyon katsayısı tahminlerinde istikrarsızlık dahil olmak üzere bir dizi sorunu beraberinde getirir. bağımlı değişken. Birden fazla fonksiyonel ortak değişken söz konusu olduğunda, çoklu bağlantı genellikle eşzamanlılık olarak adlandırılır.

Çoklu bağlantı problemini daha iyi anlamak için, βj fonksiyonel regresyon katsayılarının, problemi bir dizi lineer denklemin çözümüne indirgeyerek fRegress fonksiyonu tarafından nasıl tahmin edildiğine daha yakından bakıyoruz. Bu lineer sistemi tanımlayan katsayı matrisi daha sonra kötü koşullandırma ve eğrilik ile ilgili sorunları tespit etmek ve teşhis etmek için analiz edilebilir.


Ağırlıklı hareketli ortalama Yöntemi
Winter Üstel düzeltme
Nitel tahmin Yöntemleri nelerdir
Yanıt oran Uyarlamalı Üstel düzeltme Tekniği
Forecast yöntemleri
Satış tahmini yöntemleri
Talep tahmini hesaplama
Tahmin doğruluğu hesaplama


N’ye q fonksiyonel matris Z’nin bu xi j fonksiyonlarını içermesine ve q uzunluğundaki vektör katsayı fonksiyonunun β’nın regresyon fonksiyonlarının her birini içermesine izin verin. Matris notasyonundaki eşzamanlı fonksiyonel lineer model, K j temel fonksiyonlar θk j cinsindendir. Bu açılımlara açıkça atıfta bulunarak (10.5) ve (10.7)’yi matris notasyonunda ifade etmek için, bazı bileşik veya süpermatrisler oluşturmamız gerekir.

Bu denklemlerin tümü, fonksiyonel veri nesneleri ile temel fonksiyonların integralleri cinsinden verilmiştir. Bazı durumlarda, bunları açıkça değerlendirmek mümkündür, ancak aksi takdirde sayısal entegrasyona geri döneceğiz. Pratikte, sayısal entegrasyon hem uygulanabilir hem de doğrudur (temel setler için makul seçeneklerle, vb.).

Eşzamanlı doğrusal modeller, özellikle dinamikleri incelemek için tüm olası doğrusal işlevsel tepki modellerinin önemli bir alt kümesini oluşturur. Ancak, özellikle kısıtlayıcı olabilirler; Lineer fonksiyonel tepki modellerinin genel sınıfıdır.

Regresyon Fonksiyonları için Güven Aralıkları

Regresyon katsayıları için güven aralıkları, önce bir hata kovaryansı tahmin edilerek ve tahminlerimizin verilerimizin doğrusal fonksiyonları olduğu gözlemlenerek üretilir. Bunu yaparken, hem düzleştirilmiş y(t)’nin tahmin edilen değerlerine göre değişimini hem de orijinal yumuşatma işleminin artıklarını hesaba katıyoruz. j. eğrinin i. gözlemi için kalan değerdir.

Bu Σe∗ tahmini ile, y cevabının gözlemlerini φ(t) cevap temel fonksiyonlarının kapsadığı uzaya almak için yapılan yumuşatmayı dikkate almalıyız. C, bu gösterim için regresyon katsayılarının matrisini göstersin, yani y(t) = Cφ(t). Bunu (10.9) ile değiştirirsek, elde ederiz.

burada ⊗, Kronecker ürününü temsil etmek için kullanılır. y(t) için bir temel genişletmenin açık kullanımı, y’deki varyasyonu kendi başına modelleme esnekliğine veya her bir yanıt eğrisinin orijinal ölçümlerini varyans hesaplamasına dahil etme esnekliğine izin verir.

Şimdi, orijinal gözlemlerden, y’den regresyon katsayısı matrisi C’yi hesaplamak için kullanılan y2cMap matrisine ihtiyacımız var. Bu, smooth.basis veya smooth.basisPar gibi işlevlerden elde edilebilir. Harita artık orijinal gözlemleri doğrudan bˆ ile eşler.

fda paketinde bu aralıklar fRegress.stderr kullanılarak oluşturulur. Bu, y2cMap ve Σe∗ matrisleriyle birlikte fRegress çağrısının sonucunu gerektirir. Şekil 10.3’ü oluşturmak için kullanılan regresyon katsayılarının standart hataları aşağıdaki kod kullanılarak hesaplanır.

Orijinal eğriler, eğriler üzerinde ortak gözlem sürelerine sahip verilerin düzgünleştirilmesinin sonucu olmadığında, en azından model tahminleriyle ilgili düzleştirilmiş eğrilerin varyasyonuna dayalı güven aralıklarını tahmin edebiliriz.

Bunu yapmak için, artık fonksiyonları ince bir nokta ızgarasında değerlendirerek ve bundan varyans matrisini hesaplayarak sözde veriler yaratırız. Bunu yaptığımızda yukarıdaki y2cMap kullanımı artık geçerli değil. Bunun yerine, sözde verileri C katsayılarına alan bir izdüşüm matrisi ile değiştiriyoruz. Bu basitçe [Φ(t)′Φ(t)]-1’dir, ancak
burada bunun peşine düşmeyeceğiz.

Kalça Açısından Tahmin Edilen Diz Açısı

Gösterilen yürüyüş verileri, tek bir yürüyüş döngüsü boyunca yürüyen 39 çocuğun kalça ve diz açılarının ölçümleridir.

Döngü, çocuğun gözlenen bacağının altındaki topuğunun yere çarptığı noktada başlar. Çizim kolaylığı için burada zamanı [0,20] aralığı üzerinden çalıştırıyoruz, çünkü iki açının gözlemlendiği 20 kez var. Bu analiz, “Kalça açısının diz açısı üzerinde ne kadar kontrolü var?” sorusundan esinlenmiştir.

Açısal hızı ve ivmesi ile birlikte ortalama diz açısını ve hıza karşı diz açısı ivmesini çizer. Diz açısında kabaca eşit sürelerde üç farklı evre görebiliriz:

1. 0’dan 7.5’e kadar, bacak çocuğun ağırlığını kendi başına taşıyor ve diz düz olmaya yakın. Bu, “1” işaretinden hemen önce başlayan ve doruğa kadar olan döngü grafiğindeki küçük döngüye karşılık gelir.
2. 7.5’ten 14,7’ye kadar, dizler ayağı yerden kaldırmak için bükülür ve yaklaşık 70 derecelik bir maksimum ortalama açıya ulaşır.
3. Zaman 14.7’den 20’ye kadar, diz bir sonraki topuk vuruşunda yükü almak için uzatılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir