Finansal Market – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Finansal Market – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

18 Temmuz 2022 Finansal araçlar nelerdir Finansal piyasalar Nedir Finansal piyasalar Nelerdir Finansal piyasalar sınıflandırılması 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Finansal Market

Mevzuata ilişkin değişiklikler, birleşme ve satın alma dalgalarının önemli belirleyicileridir. 1890’ların ve 20’lerin ilk dalgalarının antitröst yasaları tarafından, 90’ların dalgalarının ise piyasaların geniş çaplı deregülasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Son yıllarda, birleşme ve devralma faaliyetleri, örneğin finansal hizmetler, sağlık, kamu hizmetleri, medya, telekomünikasyon veya savunma gibi deregülasyonlara konu olan sektörlere odaklandı. Literatürde birleşme ve devralma faaliyetinin, düzenlemeye tabi olmayan sektörlerde, düzenlenen sektörlere göre daha yoğun olduğuna dair önemli kanıtlar bulunmaktadır.

Deregülasyon, bu sektörlerdeki yapay engelleri ortadan kaldırdı ve rekabeti teşvik etti (ancak başka etkileri de oldu, olumsuz). Bu işlemlerin evrimi, tekrarlama, başka bir deyişle, yoğun faaliyet dönemlerinin birbirini takip etmesi ve ardından yalnızca birkaç işlemin kaydedildiği dönemler ile karakterize edilir.

Mevcut operasyonlar, hem büyüklük açısından hem de küreselleşme eğilimine bağlı bir ekonominin bir sonucu olarak uluslararasılaşmaları açısından birkaç yıl önceki operasyonlardan farklıdır.

Thomson Reuters, 1985’ten 2012’nin sonuna kadar dünya çapında toplam 752.000 anlaşma kaydetti ve bu fenomenin muazzam ölçeğini gösterdi. Geleneksel olarak daha gelişmiş finansal piyasalara sahip olan Anglo-Sakson ülkelerinin tipik bir örneğidir. Son birkaç on yılda, Avrupa’nın geri kalanında da önemli bir artış yaşadılar.

Son yıllarda, bu fenomen, satın alma faaliyetinde stratejik oyuncular haline gelen Asya ve Afrika ile dünya çapında bir boyut kazanmıştır. Ayrıca, Gaughan ve diğer akademisyenler, birleşme ve satın almaların tipik olarak döngüsel kalıplarda, birleşme dalgalarında meydana geldiğini vurgulamışlardır: yoğun birleşme faaliyeti dönemlerini, daha az birleşme içeren ara dönemler takip etmiştir.

Literatürdeki ampirik çalışmalar, borsa piyasalarının evrimi ile birleşme ve satın alma faaliyetleri arasında güçlü bir korelasyon olduğunu, birçok işlemin borsa coşkusu dönemlerinde gerçekleştiğini göstermiştir. Gugler, borsa patlamalarının ve birleşme dalgalarının her ikisinin de finansal piyasalardaki iyimserlik artışlarından kaynaklandığına dair kanıtlar verdi. Finansal piyasalardaki iyimserliğin, bir dönemde birleşme yoluyla elde edilen varlıkların hacmini açıkladığının altını çizdiler.

Avrupa’da, geleneksel olarak finansal piyasaları daha gelişmiş olan ve İngiliz Hükümeti’nin birleşme ve devralmalara yönelik daha fazla laissez-faire tutumu sayesinde, Birleşik Krallık, daha iyi performansla kurumsal satın almaları daha fazla geliştirmiştir. Mariani, İngiliz ve İtalyan satın alma davranışları arasında yaptığı karşılaştırmada, İngiliz şirketlerinin daha aktif olduğunu, birleşme ve satın alma işlemlerinin İtalyan “birleşme dalgaları”na kıyasla yıldan yıla büyük ölçüde dalgalandığını tespit etti.

İtalyan firmalarının neredeyse üç katı kadar operasyon gerçekleştirdiler. Daha etkin bir finansal piyasanın varlığının ve olumlu bir hükümet tutumunun dış büyümeyi teşvik ettiği not edilebilir. Hem İngiltere’de hem de İtalya’da 2009 yılı birleşme ve satın alma operasyonları için en kötü yıldı. 2009’dan bu yana her iki ülkede de işlem sayısında artış gözlemlendi.

İtalyan şirketleri daha az aktif, ancak daha temkinli, bu da daha muhafazakar ve riskten kaçınma davranışını doğruluyor. Sermaye karnesinin olduğu bir çevresel sarsıntıya, dalgaların “sessiz dönemini” öngörerek, ilk dönemden bu yana birleşme ve satın alma anlaşmalarında daralma ile yanıt verdiler. Diğer şirketlerin aksine, ancak daha sonra yüksek riskli operasyonlara karşı bir isteksizlik gösterdiler. Aslında, İtalya’daki birleşme ve satın alma anlaşmalarının sayısındaki düşüş, İngiltere’dekinden bir yıl önce başladı.


Finansal araçlar nelerdir
Finansal piyasalar Nedir
Reel Piyasalar Nedir
Finansal piyasalar sınıflandırılması
Finansal piyasalar Nelerdir
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Piyasalar Ders Notları
Para piyasası Araçları Nelerdir


İngiliz işletmeleri, ürün odaklı bir stratejiyi hedefleyen ölçek ekonomilerini güçlendirmek için boyutsal büyüme hedefleri gösterdi. Vakaların %76’sında yatay genişlemeyi hedefleyen birleşmeler gerçekleştirdiler. Ana iş alanlarının genişletilmesinde dikey entegrasyonu (%59), özellikle ileriye dönük dikey entegrasyonu (yaklaşık %70) tercih ettiler. İtalyan şirketleri, Uzak Doğu üretim fiyat rekabetinden güçlü bir şekilde etkilenen İtalyan imalat ekonomisini karakterize eden uzmanlaşma olan “piyasa odaklı” bir strateji seçtiler.

Bu davranış, performans merceği altında gözlenir. Dikey entegrasyon (ya da yatay ile birlikte dikey birleşmeler) yapan İngiliz şirketleri daha iyi performans gösterdi. İyileştirilmiş yatırım getirisi olan şirketlerin sayısı kötüleşenlerden daha fazladır. Bu gerçek, dikey birleşmelerin teklif sahibine sağladığı, daha yüksek derecede dikey entegrasyon, tedarik veya pazar çıkışının kesinliği, pazar gücünde artış ve diğerleri gibi tüm avantajların elde edilmesiyle açıklanabilir.

Regresyon analizi, İngiliz firmaları için ROI ve Tobin Q değeri ile sınır ötesi M&A arasında güçlü korelasyonlar olduğunu gösteriyor ve kriz sırasında dış pazarlara açılmanın şirketlerin durgunluk etkileriyle başa çıkmalarına veya en azından kendilerini savunmalarına izin verdiğini vurguluyor. İtalyan teklif sahibi için kurumsal satın alma, muhasebe ve piyasa performansı üzerinde nötr bir etki yarattı.

Nocke ve White’a (2010) göre, yatay işlemlerin ölçek ekonomileri nedeniyle yatırım getirisi üzerinde daha iyi etki yarattığını, ancak piyasanın dikey entegrasyon için daha fazla değer tanıdığını (Tobin’in Q’su) vurguluyorlar. danışıklı planları diğerlerinden daha “yıkıcı” olabilir.

İtalyan şirketleri için yalnızca sınır ötesi faaliyet anlamlı bir korelasyon gösterdi, ancak olumsuz bir işaretle. Coğrafi çeşitlendirme yoluyla bilgi temelli varlıklardan sinerjileri içselleştiren aktif şirketler, kültürel uyumsuzluk nedeniyle birleşme sonrası entegrasyon sorunlarını hafife alabilmektedir. Çalışmalarında şirketlerin yaklaşık %90’ı için satın alma stratejisi için gereken yatırım değer yaratmamıştır.

İtalya’da, hala yavaş seyreden ekonomik toparlanmaya ve finansal piyasalardaki oynaklığa rağmen, yılın ilk aylarındaki canlı hareketlilik ve yabancı operatörlerin (İtalyan hedefleri için finansal yatırımcılar ve özel sermaye fonları) teyit edilen ilgisi, temkinli olunması için zemin oluşturuyor. İtalyan M&A piyasasının 2013 sonundan bu yana keyif aldığı olumlu ana ilişkin iyimserlik.

2016 yılının İtalya M&A piyasası da, özel sermaye fonları tarafından oluşturulan ve halen beklemede olan anlaşmalarla hareketlendi. Bu yetersizlikler, değerlendirme sürecinde kullanılan tahmini iskonto oranlarını saptırır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir