Endeks Hesaplaması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endeks Hesaplaması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

2 Mart 2022 Değişken esaslı endeks HESAPLAMA Laspeyres miktar endeksi HESAPLAMA Sabit Esaslı endeks HESAPLAMA 0
CHAID Algoritması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Endeks Hesaplaması

Tüketilen mutlak miktar yerine, tüketimin payını kullanabiliriz, çünkü bu, kesri yalnızca baz yılda tüketilen toplam tonların tersi kadar genişletir.

Bu bize, her bir yakıtın tüketim paylarının 2001 baz yılına kıyasla aynı kaldığı varsayıldığında, fiyat seviyelerinin 2001’den 2007’ye % 36,5 arttığını söylüyor. Laspeyres endeksi ile fiyat değişimlerini ölçerken, ortaya çıkabilecek sorunların farkında olunmalıdır. Bazıları, tüm ağırlıklı toplu endeksleri etkileyen genel sorunlardır.

Birincisi, pazar sepeti öğelerinin temsilidir. Örneğin, motorin fiyatı artar ve benzin fiyatı aynı kalırsa, oluşturduğumuz endeks ortalama yakıt fiyatının arttığını gösterecektir, ancak bu fiyat artışı dizel almayan araç sürücülerini etkilemeyecektir.

Benzer şekilde, bir ev sahibi, artan kira fiyatları nedeniyle tüketici fiyat endeksinde bir artış hissetmeyecektir. Bir kiracı, aksine, tüketici fiyat endeksinde belirtilen artışın, gerçek fiyat artışlarına hiçbir yerde yakın olmadığını iddia edebilir. Tüketim biçimleri arasındaki fark ne kadar büyük olursa, bu sorun o kadar sık ​​ortaya çıkar. Elbette toplu bir endeksin amacı, Bay Jones veya Bayan Smith’in yaşadığı kişisel fiyat değişikliklerini ifade etmek değildir.

Mesele, tüm hanelerin harcamalarının toplamını ölçmek ve bunlardan ortalama tüketim paylarını elde etmektir. Bu rakam, ne bireysel hanehalklarının yaşadığı fiyat değişikliklerini ne de zengin hanehalklarının ve yoksul hanelerin yaşadığı fiyat değişikliklerini tanımlamaz. Tüm ekonomide tüketimi tam olarak “temsilci” hanehalkının tüketimine tekabül eden hiçbir hane olmayabilir.

Tüketici fiyat endeksi yine de hanelerin toplam toplamı için tutarlıdır. Bu sorunu aşmak için Almanya Federal İstatistik Ofisi, insanların kendi haneleri için toplam harcama paylarını belirterek bireysel fiyat artış oranlarını hesaplayabilecekleri bir internet sitesi oluşturdu.

Endekslerin bir diğer genel sorunu, perakende satış yeri ve ürün kalitesi ile ilgilidir. Fiyat farklılıkları sadece bölgeler arasında değil, örneğin 250 gram tereyağının fiyatının kalitesine, perakende satış yerinin türüne ve tüketicilerin ortalama gelirine bağlı olarak onlarca kuruş değişebildiği şehir bölgeleri arasında bile ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, mağaza değiştirmek kadar küçük bir şey, fiyatta önemli yapay dalgalanmalar yaratabilir. Bu nedenle tüketici fiyat endeksi için fiyat toplayan yetkililerin mümkün olduğunca aynı lokasyonları ve ürün kalitelerini kullanmaları gerekmektedir.

Toplu endekslerin sergilediği bu tür genel sorunların yanı sıra, Laspeyres endeksinin değişen tüketici alışkanlıklarından kaynaklanan kendine has tuhaflıkları vardır. Baz dönem için pazar sepeti belirlendikten sonra insanların alışveriş yaptığı yerler önemli ölçüde değişirse (örneğin küçük perakendecilerden depo mağazalarına), endeks tarafından belirtilen fiyat değişiklikleri gerçek değişikliklerden farklı olabilir.


Laspeyres miktar endeksi HESAPLAMA
Değişken esaslı endeks HESAPLAMA
Sabit Esaslı endeks HESAPLAMA
Fisher miktar Endeksi hesaplama
Endeks HESAPLAMA formülü
Miktar endeksi HESAPLAMA
d.e.e değeri nasıl hesaplanır
İstatistik endeks HESAPLAMA


Aynı şey, tüketiciler pazar sepetindeki tüketim mallarını endekslenmemiş ürünlerle değiştirmeye başlarsa veya endeks kapsamındaki tüketici harcamalarının toplamındaki ürün payları değişirse olabilir. Özellikle bilgisayar sektörü gibi hızla değişen sektörlerde baz dönem donanım fiyatları ile karşılaştırmalar yanıltıcı olabilir.

Değişen tüketici tercihleri, uzak bir temel dönemden pazar sepeti öğelerinin sabit ağırlıklandırılması için bir sorun yaratır. Gerçek fiyat değişikliklerini kalitedeki değişikliklerden ayırmak için Ulusal İstatistik Büroları, tüketici fiyat endeksi sepetinin içeriğini tipik olarak yaklaşık her beş yılda bir sık ​​sık değiştirir. Örneğin 2008’de Almanya Federal İstatistik Ofisi, temel yılı 2000’den 2005’e değiştirdi.

Sabit ağırlıklı bir endeks için ikinci seçenek Paasche endeksidir. Her dönem için yeni bir pazar sepeti belirleyerek güncel olmayan pazar sepetleri sorununu çözer. Böylece endeksin kapsadığı tüketici harcamaları toplamındaki market sepeti ürün payları, gözlemlenen yılı tam olarak yansıtmaktadır.

Ancak her yıl yeni bir pazar sepeti oluşturmak zaman alıcıdır ve bu yöntemin dezavantajlarından biridir. Paasche endeksi, cari dönem harcamasını varsayımsal bir temel dönem harcaması ile karşılaştırır. Bu varsayımsal değer, temel dönem boyunca mevcut bir pazar sepeti için ödenmesi gereken değeri tahmin eder. Cari dönemin toplam harcaması ve baz dönemin varsayımsal harcaması sırasıyla Paasche endeksinin payını ve paydasını oluşturur.

Aşağıdaki örnekte, 2001 ile 2007 yılları arasındaki akaryakıt fiyatlarındaki artışı yine bu sefer Paasche endeksini kullanarak hesaplıyoruz. 2007 döneminde, akaryakıt piyasası sepeti 29.059.000 t dizel (qDiesel,2007), 5.574.000 t normal (qregular,2007) ve 15.718.000 t yüksek oktanlı (qhigh-oktan,2007) oluşmaktadır. Toplam harcama, dizel, normal ve yüksek oktanlı akaryakıt fiyatlarının tüketim seviyelerine göre ağırlıklandırılması ve ardından bunların bir araya getirilmesinden (pay) kaynaklanmaktadır. Toplam harcama, daha sonra, baz dönem fiyatları (pi,2001) (payda) ile ölçülen raporlama dönemindeki toplam harcama paylarıyla ilişkilidir.

Bu hesaplamaya dayalı olarak, her bir yakıtın harcama paylarının 2007 raporlama dönemine göre aynı kaldığı varsayılarak, fiyat seviyeleri 2001’den 2007’ye %37,2 artmıştır. Laspeyres endeksi sonuçları (%36,5) ile karşılaştırıldığında, enflasyon Paasche indeksinin oranı daha yüksektir. Bu, tüketicilerin taleplerini fiyatları ortalamanın üzerinde bir oranda artan ürünlere kaydırdığı anlamına gelir.

Dizel mutlak anlamda hala diğer yakıtlardan daha ucuz olsa da – bu sonuçta 2001 ve 2007 yılları arasında toplam harcama içindeki payının %50,5’ten %57,7’ye artışını açıklıyor – fiyatı yaklaşık %42 artarken, normal ve yüksek oktan fiyatları arttı sırasıyla %32 ve %31.

Buna göre, raporlama döneminde tüketiciler, fiyatları baz döneme göre ortalamanın üzerinde artan ürünleri daha fazla satın alma eğilimindeydiler.6 Tersi durumda, Laspeyres endeksinin gösterdiği enflasyon oranı Paasche endeksine göre talep, fiyatları ortalamanın altında artan ürünler lehine gelişir.

Bu durumda tüketiciler, fiyatları ortalamanın üzerinde bir oranda artan ürünleri, fiyatları ortalamanın altında bir oranda artan ürünlerle ikame etmektedir. Bu ekonomik rasyonalite nedeniyle Laspeyres endeksi, örneğimizin gösterdiği gibi, her zaman böyle olmasa bile, neredeyse her zaman Paasche endeksinden daha büyüktür.

Bazı tüketim mallarında, özellikle pahalı yaşam tarzı ürünlerinde, fiyatlar ortalamanın üzerinde bir oranda artmasına rağmen talep artar. Özetle, Laspeyres fiyat endeksi, fiyat değişiklikleri ve tüketim değişiklikleri arasında negatif korelasyon olduğunda Paasche endeksinden daha yüksektir; fiyat değişiklikleri ve tüketim değişiklikleri pozitif olarak ilişkili olduğunda Paasche endeksinden daha düşüktür.

Bu endeks, çelişkili yaklaşımlara “diplomatik bir çözüm” bulmayı amaçlamaktadır, ancak farklı ürün ve ağırlıklara sahip farklı sepetlere dayandığından net bir pazar sepeti konseptinden yoksundur. Paasche endeksi de, her yıl piyasa sepetinin kapsadığı toplam harcama paylarını yeniden tanımlamak zorunda olan genel bir sorunla karşı karşıyadır ve bu, nihayetinde geçmiş yıllar da dahil olmak üzere enflasyon oranlarının yeniden hesaplanmasını gerektirir. Bu, geçmiş enflasyon oranlarının sabit kalmadığı, mevcut piyasa sepetine bağlı olarak değiştiği anlamına gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir