Bağımsız Ölçüler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bağımsız Ölçüler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2021 Gruplar arası tekrarlayan ölçümlerdeki fark analiz Tekrarlayan ölçüm ANOVA Analizi yorum Tekrarlı ölçümler nedir 0
Doğrusal Olmayan Sapmalar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Varyans Analizi (II)

Bu oturumda aşağıdakileri yapmayı öğreneceksiniz:

• İki faktörden bağımsız bir önlem gerçekleştirin ve yorumlayın
varyans analizi (ANOVA)
• İki faktörlü bağımsız ölçümler için gerekli varsayımları anlayın ANOVA
• İstatistiksel ana etkileri anlamak ve yorumlamak
• İstatistiksel etkileşimleri anlamak ve yorumlamak

İki Faktörden Bağımsız Ölçüler ANOVA

Tek bir bağımsız değişkenin olduğu araştırma durumları için varyans analizi prosedürlerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrendik. Bununla birlikte, aynı anda iki bağımsız değişkeni dikkate almak istediğimiz birçok durum vardır. Bu durumların analizine iki faktörlü ANOVA denir. Tek faktörlü prosedürler gibi, hem tekrarlanan ölçüm tasarımları hem de bağımsız ölçüm tasarımları için iki faktörlü ANOVA prosedürleri vardır.

Tekrarlanan ölçüm çeşitliliği bu kitabın kapsamı dışında olduğundan, buradaki odak noktamız iki faktörden bağımsız ANOVA ölçümleri olacaktır.

Hipertansiyon geliştirmek için risk faktörleriyle ilgilenen Dr. Christopher France tarafından yapılan bir araştırma çalışmasını ele alalım. Önceki araştırmalar, risk altındaki kişilerin çeşitli stres faktörlerine karşı kardiyovasküler tepkilerde değişiklikler gösterdiğini bulmuştu. Dr. France, özellikle kişinin cinsiyeti ve kişinin yüksek tansiyonlu bir ebeveyni olup olmadığı gibi çeşitli değişkenlere bakarak bu bulguyu daha fazla araştırmak istedi.

Bu iki bağımsız değişken, dört katılımcı grubuyla sonuçlandı: ebeveyn hipertansiyonu olan ve olmayan erkekler ve ebeveyn hipertansiyonu olan ve olmayan kadınlar.

Ölçülen çeşitli bağımlı değişkenler vardı, ancak zihinsel aritmetik bir görev sırasında sistolik kan basıncına odaklanacağız. Özellikle deneklerden beş saniye boyunca sunulan iki ve üç basamaklı sayıları toplamaları veya çıkarmaları istendi.

Bu verilere uygun analiz, iki faktörden bağımsız bir ANOVA ölçümüdür. İki faktörlü bir ANOVA’dır çünkü iki bağımsız değişken vardır (cinsiyet ve ebeveyn geçmişi); numuneler bağımsız popülasyonlardan geldiği için bağımsız bir ANOVA ölçümüdür.

İki faktörlü bir ANOVA’nın analizi aslında üç farklı hipotez testini içerir.

Spesifik olarak, iki faktörlü ANOVA şunları test edecektir:

(1) Birinci faktörün seviyeleri arasındaki ortalama fark (verilerimizde, bu, erkekler ve kadınlar için mental aritmetik [sbpma] sırasında sistolik kan basıncını karşılaştırmak olacaktır).
(2) İkinci faktörün seviyeleri arasındaki ortalama fark (verilerimizde bu, ebeveyn hipertansiyonu olan bireyler ile ebeveyn hipertansiyonu olmayan bireyler için sbpma’yı karşılaştırmak olacaktır).
(3) İki faktörün benzersiz kombinasyonundan kaynaklanabilecek diğer ortalama farklılıklar (verilerimizde, bir cinsiyet, yalnızca hipertansiyonu olan bir ebeveyni olduğunda farklı sistolik kan basıncı gösterebilir).


Tekrarlayan ölçüm ANOVA Analizi yorumu
Tekrarlı ölçümler nedir
Tekrarlı ölçüm ANOVA
Tekrarlı ölçümler deseni
Tekrarlı ölçümlerde ANOVA nedir
Tekrarlı ölçümlerde ANOVA SPSS
Gruplar arası tekrarlayan ölçümlerdeki fark analizi
Bağımsız örneklem t testi


İlk iki hipotez testi, ana etkiler için testler olarak adlandırılır. Ana etkiler için sıfır hipotezi her zaman faktör seviyeleri arasında hiçbir fark olmamasıdır (örneğin, Ho: μmales = μdişi). Üçüncü hipotez testi, iki faktörün birlikte kombinasyonunun etkilerini incelediği için etkileşim testi olarak adlandırılır. Etkileşim için boş hipotez, faktörler arasında hiçbir etkileşim olmadığıdır (örneğin, Ho: cinsiyetin etkisi ebeveyn geçmişine bağlı değildir ve ebeveynlik geçmişinin etkisi cinsiyete bağlı değildir).

Bu üç hipotez testinin bağımsız testler olduğuna dikkat edilmelidir. Yani, bir testin sonucu, diğer herhangi bir testin sonucunu etkilemez. Bu nedenle, önemli ve önemsiz ana etkilerin ve etkileşimlerin herhangi bir kombinasyonuna sahip olmak mümkündür.
Şimdi, bu test için varsayımların, tek faktörden bağımsız ANOVA ölçümleri (yani bağımsız örnekler, normal popülasyonlar ve eşit popülasyon varyansları) için gerekli olanlarla aynı olduğunu akılda tutarak, iki faktörlü bağımsız bir ANOVA ölçümünü inceleyelim.

BP adlı dosyayı açın.

Genel Doğrusal Model Tek Değişkeni Analiz Edin… Sistolik bp mental aritmetiği [sbpma]’yı Bağımlı Değişken olarak ve cinsiyet ve ebeveyn hipertansiyonunu [PH] Sabit Faktörler olarak seçin.

Diğer ANOVA analizlerinde yaptığımız gibi, Seçenekler…’e tıklayın ve Görüntüle altında Tanımlayıcı istatistikler ve Homojenlik testleri’ni seçin. Devam’a tıklayın ve ardından ana iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.

Tek Değişkenli ANOVA çıktısı birkaç bölümden oluşur (tanımlayıcı istatistikler, Levene varyansların eşitliği testi ve denekler arası etkilerin testleri). ANOVA sonuçlarını herhangi bir anlamlı şekilde yorumlamak için bu varsayımın karşılanması gerekli olduğundan, önce varyansların homojenliği için Levene testine (bir sonraki sayfaya bakınız) bakalım.

Levene’nin varyansların homojenliği testi, gruplar için popülasyon varyanslarının birbirinden önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirir. Levene istatistiği (F), 1.364 değerine ve .255 P değerine sahiptir. P α’dan (.05) büyük olduğu için boş hipotezi reddetmiyoruz ve bu verilerin varyansın homojenliği varsayımını ihlal etmediği sonucuna varıyoruz. Bu varsayım ihlal edilmiş olsaydı, ANOVA’nın yorumlanmasına devam etmeyecektik.

Şimdi zihinsel aritmetik bir görev sırasında sistolik kan basıncının bir kişinin cinsiyeti, ebeveyn hipertansiyon öyküsü veya bu faktörlerin bir kombinasyonu ile ilgili olup olmadığını öğrenelim. Bunu yapmak için çıktınızın altındaki tabloya bakın. Bu tablo, birkaç ek satır içeren bir ANOVA özet tablosunun sütunlarına sahiptir.

İki faktörlü bir ANOVA’nın, sonuçları bu tabloda listelenen üç ayrı hipotez testinden oluştuğunu unutmayın. SEX etiketli satırı bulun ve ana etkinin bu testi için F istatistiğinin 36.501 değerinde olduğuna ve buna karşılık gelen .000 anlamlılığa sahip olduğuna dikkat edin. Sıfır hipotezini reddediyoruz ve SEX faktörü için önemli bir ana etki olduğu sonucuna varıyoruz.

Sonuçları anlamlandırmaya çalışmadan önce ANOVA tablosunu okumaya devam edelim. PH etiketli satırı bulun. Ebeveyn Geçmişi faktörü için önemli bir ana etki var mı? Nereden biliyorsunuz?

Cinsiyet ve Ebeveyn Geçmişi faktörleri arasında önemli bir etkileşim olup olmadığını öğrenmek için SEX * PH etiketli satırı okuduk (genellikle SEX by PH olarak okunur). F değerinin 1.382, P değeri ise .241 olduğuna dikkat edin. Böylece, sıfır hipotezini reddetmiyoruz ve iki faktör arasında anlamlı bir etkileşim olmadığı sonucuna varıyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir