ANALİZİN SPSS’DE YAPILMASI – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ANALİZİN SPSS’DE YAPILMASI – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Spss anket analizi nasıl yapılır SPSS çoklu cevap veri Girişi Spss de açık uçlu sorular nasıl girilir Spss hangi test ne için kullanılır 0
Cohen'in d Etki Büyüklüğü – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ANOVA SONRASI ANALİZİN SPSS’DE YAPILMASI

Analizi çok amaçlı ANOVA için yaptığınız gibi yapılandırın, ancak işlemin sonunda Tamam’ı tıklatmak yerine Yapıştır düğmesini tıklayın. Temel sözdizimi daha sonra bir sözdizimi penceresine yerleştirilecektir; o pencereyi masaüstünüzde bulun ve tıklayarak aktif hale getirin. Bu pencere Şekil 12.16’da gösterilmiştir.

Önemli bir üç yönlü etkileşim ile basit efekt testlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunlar, Şekil 12.2’deki etkileşimi grafiksel olarak sunmak için seçtiğimiz yolu temel almalıdır. Bu çizimde, çubukları, en genel bölünme olarak tozun rengine (en yavaş artan değişken), bir sonraki en küresel bölünme olarak granüllerin varlığına veya yokluğuna (bir sonraki artan değişken) göre üç gruba ayırdık. en yavaş) ve kutu rengi en hızlı artan değişkendir. /EMMEANS = TABLES alt komutunun ardından parantez içine alınmış değişkenler kümesinde, bu nedenle ilk olarak powcolor listelenmeli, daha sonra granüller listelenmeli ve kutu rengi en sağ konumda olmalıdır.

Tozun her rengi içinde, hücre araçlarının bazı karşılaştırmaları arzu edilir. Bu nedenle, sözdizimine iki karşılaştırma eklemesi yazmalıyız, biri granülleri ve diğeri kutu rengini karşılaştırır. Bu, Şekil 12.17’de gösterilmektedir.

Powcolor’un ana etkisi çok güçlü bir etki olduğundan ve üç düzeyi olduğundan, bu etki için de araçların ikili bir karşılaştırmasını yapmak faydalı olacaktır. Bu, Şekil 12.17’de gösterildiği gibi ana efekt için /EMMEANS = TABLES alt komutundaki karşılaştırma özellikleri kullanılarak sözdiziminde yapılabilir. Gerekli sözdizimini girdikten sonra, analizi gerçekleştirmek için ana menüden Run ➜ All öğesini seçin.

ANOVA SONRASI ANALİZ İÇİN SPSS ÇIKTI

ETKİLEŞİM BASİT ETKİLERİ

Basit efekt analizleri en iyi şekilde etkileşim grafiğinde temellendirilir. Bu şekilde, burada neyin analiz edildiğini tam olarak görebiliriz. Burada bulduklarımızı yorumlamak için Şekil 12.2’yi temel alın.
Şekil 12.18, granüller için İkili Karşılaştırmalar tablosuyla eşleşen Tahminler olarak gösterilen tahmini marjinal ortalamaları sunar.

İki tablonun, en hızlı artan granüller ve en yavaş artan powcolor ile tamamen aynı şekilde yapılandırıldığını unutmayın.

Karşılaştırmaların çoğu istatistiksel olarak anlamlıdır. Her biri powcolor düzeylerinden birini izole eden üç ana satır olduğunu unutmayın. Her ana satırın içinde, her kutu rengi seviyesi için ayrı satırlar görüyoruz. Her kutu rengi seviyesi içinde, iki granül seviyesi karşılaştırılır. Tablonun üst kısmındaki ilk karşılaştırmaya bakarsak, iki granül durumunu karşılaştıran aqua kutusundaki (boxcolor 1) beyaz toz (powcolor 1) için olduğunu görürüz.

SPSS analiz yöntemleri
İstatistiksel analiz yöntemleri pdf
Spss de açık uçlu sorular nasıl girilir
SPSS veri Analizi Yorumlama
Veri analiz yöntemleri
SPSS çoklu cevap veri Girişi
Spss hangi test ne için kullanılır
Spss anket analizi nasıl yapılır

Tahmini marjinal ortalamalar tablosunda gösterilen iki ortalama, 6.5 ve 2.7’dir; bu, 0.4967 standart hata ile 3.8’lik İkili Karşılaştırmalar tablosunda gördüğümüz bir farktır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p = .001).

Şekil 12.19, Tahminler olarak gösterilen tahmini marjinal ortalamaları ve kutu rengi için İkili Karşılaştırmalar tablosunu sunar. Burada bir kez daha iki tablonun senkronize olduğunu unutmayın. Bu sefer kutu rengi, /EMMEANS = TABLES alt komutunu takiben parantez içindeki değişkenleri yeniden sıralamamız sayesinde en hızlı şekilde artar. Powcolor, listede ilk sıraya yerleştirildiğinden beri hala en yavaş artış gösteriyor.

Beyaz toz için yapılan tüm karşılaştırmalar önemlidir ve yeşil toz için hiçbiri önemli değildir. Mavi toz için, yalnızca kutu renkleri arasındaki granül yokluğu karşılaştırması önemlidir.

POWCOLOR’UN TEMEL ETKİSİ

Powcolor’un ana etkisi için tahmini marjinal ortalamalar ve Eşli Karşılaştırmalar tablosu Şekil 12.20’de gösterilmektedir. Tüm araçlar birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu için, memnuniyet derecelerini şu şekilde sıralayabiliriz: mavi, beyaz ve yeşil. Ancak bunun aşırı bir genelleme olduğunu ve bu nedenle sonuçlar bölümünde vurgulanmaması gerektiğini biliyoruz.

SAS’TA OMNIBUS ANALİZİ YAPILMASI VERİ DOSYALARININ YAPILANDIRILMASI

SAS Enterprise Guide projesine aktarılmaya hazır bir Excel elektronik tablosundaki veri dosyası Şekil 12.21’de gösterilmektedir. Bölüm 10.15.2’de açıklandığı gibi tek değişkenli veya yığınlı modda yapılandırıldığını unutmayın. Böyle bir formda, her satırın bağımlı değişken üzerinde tek bir puandan fazlasını içeremeyeceğini hatırlayın. Mevcut üç yollu denek içi tasarımında, her katılımcı, her koşulda bir kez olmak üzere on iki kez ölçülmüştür.

Yani, powcolor’un üç seviyesi (sırasıyla beyaz, yeşil ve mavi kodlu 1, 2 ve 3), iki granül seviyesi (1 ve 0 olarak kodlanmış mevcut veya yok) ve kutu rengi (su ve turuncu olarak kodlanmış) vardı. 1 ve 2). Bu nedenle, Excel dosyasında 2’den 13’e kadar olan satırları işgal eden alt kimlik 1 olarak tanımlanan katılımcıyı düşünün. İkinci satır (ilk veri satırı) powcolor 1, granül 1 ve boxcolor 1 kombinasyonunu temsil eder; bu, aqua kutusunda granüllü beyaz tozun kullanılmasına karşılık gelir.

Sonuç değişkeni, söz konusu deterjanla ilgili memnuniyet düzeyini gösteren 6,5’lik bir puan gösterir. Üçüncü sıra, beyaz tozun turuncu kutuda granüllerle birlikte kullanılmasına karşılık gelen powcolor 1, granüller 1 ve boxcolor 2’yi temsil eder; Gördüğünüz gibi, o kişi o deterjanla ilgili memnuniyet puanı 4’ü verdi.

Verilerin sistematik bir şekilde girildiğini unutmayın. Her katılımcı için ilk dört sıra powcolor 1’i (beyaz toz), sonraki dört sıra powcolor 2’yi (yeşil toz) ve son dört sıra powcolor 3’ü (mavi toz) temsil eder. Bu dört sıranın her bir kümesinde, ikinci denek içi değişken granülleri listelenir.

İki granül seviyesi ile, ilk satır çifti granül 1’i ve ikinci satır çifti granül 0’ı temsil eder. Son denek içi değişken kutu rengidir ve satırlarda en hızlı şekilde artacaktır. Bu nedenle, ilk veri satırı kutu rengi 1’i (su rengi), sonraki kutu rengi 2’yi (turuncu) temsil eder, üçüncüsü kutu rengi 1’i (su rengi) vb. temsil eder. SAS için tek değişkenli biçimde temsil edilen bu strateji, SPSS için kullandığımız çok değişkenli veri yapısına eşdeğerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir