Analitik Fonksiyonların Uygulamaları – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Analitik Fonksiyonların Uygulamaları – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

20 Mayıs 2022 Analitik fonksiyon tanımı Kompleks Analiz Ders Notları Kompleks Analiz PDF 0
Simülasyon – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

Genel Kesit Kirişlerini Analiz Etme Programı

Genel kiriş problemlerini çözmek için kesme, moment, eğim ve sapmayı çizen ve çizen bir program yazılmıştır. Sürücü programı vdb verileri tanımlar, analiz fonksiyonlarını çağırır ve sonuçları verir.

Bu bölümde verilen yöntemleri uygulayan altı fonksiyon yazılmıştır. Program ayrıntılarını anlamak, kodu yakından inceleyerek en iyi şekilde elde edilebilir. Program, çeşitli metinlerden ve referans kitaplardan örnekler kullanılarak kapsamlı bir şekilde kontrol edildi.

Gösterilen parabolik olarak sivrilen çıkıntılara sahip üç açıklıklı kiriş, daha önce Arbabi ve Li tarafından analiz edildi. Aynı sorunu analiz etmek için vdb programı kullanıldı ve makaleyle uyumlu sonuçlar verdi.

Bilgisayar programının çok çeşitli pratik problemlerin üstesinden gelebilecek kadar genel olduğuna inanıyoruz. Bazı okuyucular, bir veri dosyasından etkileşimli girdi veya girdi ekleyerek programı genişletmek isteyebilir. Böyle bir değişiklik basittir.

Analitik Fonksiyonların Uygulamaları

Tek bir karmaşık değişkenin karmaşık değerli fonksiyonları, fizik ve sayısal yaklaşım teorisi gibi çeşitli disiplinlerde faydalıdır. Mevcut bölüm, analitik fonksiyonların bir takım çekici özelliklerini özetlemekte ve MATLAB’ın yardımcı olduğu bazı uygulamaları sunmaktadır.

Bu bölümde kullanılan çeşitli teorik kavramları tamamen geliştiren analitik fonksiyonlar teorisini sunan mükemmel ders kitapları mevcuttur. Bu nedenle, yalnızca sonraki tartışmalarda yardımcı olabilecek özellikler dahil edilmiştir.

Analitikliğin Tanımı

Karmaşık değerli bir fonksiyon düşünüyoruz. Hangi karmaşık değişken z’ye bağlıdır. F (z) işlevi, aşağıdaki durumlarda z noktasında analitiktir: z komşuluğunda türevlenebilir. Diferansiyellenebilirlik sınırı gerektirir.

Nasıl |∆z| sıfıra yaklaşır. Analitiklik için gerekli ve yeterli koşullar, u ve v’nin birinci kısmi türevlerinin sürekliliği ve Cauchy-Riemann koşullarının (CRC) karşılanmasıdır.

Bu koşullar daha genel bir biçimde aşağıdaki gibi ifade edilebilir. n, z-düzleminde rastgele bir yönü göstersin ve s, n yönünden 90 º saat yönünün tersine dönüşle elde edilen yön olsun. Genelleştirilmiş CRC vardır.

Bu fonksiyonlara harmonik denir. CRC ile ilgili fonksiyonlara da harmonik konjugatlar denir. Bir fonksiyon u bilindiğinde, onun harmonik eşleniği v kullanılarak bir katkı sabiti içinde bulunabilir.

Harmonik eşlenikler ayrıca u = sabit ve v = sabit eğrilerinin dikey olarak kesişme özelliklerine sahiptir. Bunu takip eder, çünkü u = sabit, ∂u’nun eğriye teğet bir yönde ∂n sıfır olduğu anlamına gelir. Ancak ∂u = ∂v yani v = sabit, u = sabit kesişen bir eğri boyunca geçerlidir.


Analitik fonksiyon örnekleri
Analitik fonksiyon tanımı
Harmonik fonksiyon örnekleri
Kompleks Analiz Ders Notları
Elementer fonksiyon
Kompleks Analiz PDF
Kompleks Analiz limit soruları
Fonksiyon Analizi nasıl yapılır


Bazen x ve y’nin bir fonksiyonunu z = x + iy ve z ̄ = x − iy’nin bir fonksiyonu olarak görmek faydalı olabilir. Tersi x = (z + z ̄)/2 ve y = (z − z ̄)/(2i)’dir. Genel bir fonksiyona uygulanan zincir kuralı farklılaşması φ verir.

Gerçek argümanlarla rutin olarak kullanılan fonksiyonların çoğunun z-düzleminin bir kısmında analitik olduğunu belirtmek önemlidir. Bu fonksiyonların reel ve sanal kısımları harmoniktir ve çeşitli fiziksel uygulamalarda ortaya çıkarlar. z’nin integral güçleri özellikle önemlidir.

Okuyucu, hem u hem de v’nin harmonik olduğunu doğrudan ayırt ederek doğrulayabilir. F(z)’nin türevlenemez olduğu noktalara tekil noktalar denir ve bunlar izole veya izole edilmemiş olarak sınıflandırılır.

Yalıtılmış tekillikler ya kutuplar ya da temel tekillikler olarak adlandırılır. Dal noktaları, izole edilmemiş tekilliğin en yaygın türüdür. Tekil noktalar ve bunların önemi aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Seri Genişletmeler

F(z) analitikse, a ≤ |z − z0| ile tanımlanan bir halkanın içinde ve sınırında ≤ b o zaman F (z), formun bir Laurent serisinde temsil edilebilir ve L, z0’ı çevreleyen ve iç daire |z − z0| arasında uzanan herhangi bir kapalı eğriyi temsil eder. = a ve dış çember |z − z0| = b. Eğri boyunca entegrasyon yönü saat yönünün tersidir. F(z) |z − z0| için de analitikse < a, Laurent serisindeki negatif kuvvetler, Taylor’ın serisini vermek için de düşer.

Laurent serisinin özel durumları, izole tekilliklerin kutuplar veya temel tekillikler olarak sınıflandırılmasına yol açar. İç yarıçapın keyfi olarak küçük, ancak sıfırdan farklı yapılabileceğini varsayalım. Katsayılar, örneğin −m’nin bir derecenin altında kaybolursa ve a −m ̸= 0 ise, z0’ı m dereceli bir kutup olarak da sınıflandırırız.

Aksi takdirde, z0’ın temel bir tekillik olduğunu söyleriz. Laurent serisiyle ilgili bir diğer önemli terim ise (z − z0)−1’in katsayısı olan a-1’dir. z0’daki kalıntı olarak adlandırılan bu katsayı, bazen integralleri değerlendirmek için de yararlıdır.

İntegral Özellikler

Analitik fonksiyonların birçok yararlı integral özelliği vardır. Kapalı eğriler etrafındaki integralleri ilgilendiren bu özelliklerden biri de şudur. Bu teoremin doğrudan bir sonucu, z1 ve z2 iki uç noktası arasındaki herhangi bir yol boyunca F(z)’nin integralinin yoldan bağımsız olmasıdır (bu sadece basit bağlantılı bölgeler için geçerlidir).

Cauchy İntegral Formülü

F(z), basit bağlantılı bir R bölgesini sınırlayan kapalı bir eğri L üzerinde ve içeride analitik ise, Cauchy integral formülü, sınır değerleri bilindiğinde iç noktalarda F(z)’yi hesaplamak için basit bir araç sağlar. Formun herhangi bir integraline atıfta bulunuyoruz.

Bir Cauchy integrali olarak, F(t)’nin bir analitik fonksiyonun sınır değeri olup olmadığına bakılmaksızın. I(z), L eğrisi boyunca kesilen karmaşık düzlemde bir fonksiyon analitiği de tanımlar.

F(t), kapalı bir L eğrisi içindeki bir fonksiyon analitiğinin sınır değeri olduğunda, z içeriden L’ye yaklaşırken I(z) F(z)’ye yaklaştığından, ancak bir için sıfır verdiğinden, I(z) L boyunca açıkça süreksizdir. dışarıdan yaklaşma. Hem açık hem de kapalı eğriler için Cauchy integralleri teorisi Muskhelishvili’nin metinlerinde kapsamlı bir şekilde geliştirilmiştir ve birçok pratik problemi çözmek için de kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir