YANIT TEORİSİ MODELLERİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

YANIT TEORİSİ MODELLERİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

17 Kasım 2021 Bilimsel teori nedir kuram (teori nedir) Kuram Nedir Makalede teori nedir Teorik bilgi nedir Teorik nedir 0
Sistem Testi Oluşturma

Rasch Modelinin Uzantısı

Wright ve Masters, orijinal Rasch modelini, genellikle kısmi kredi modeli olarak gösterilen çok eşli öğelere genelleştirdiler. Bu model ile maddeler yanlış, kısmen doğru ve doğru olarak puanlanabilmektedir. PISA bilişsel maddeleri bu modele göre kalibre edilmiştir.

Bu politomlu madde modeli, Likert ölçekli verilere de uygulanabilir. Bu tür ölçekler için elbette doğru veya yanlış cevap yoktur, ancak temel prensipler aynıdır: olası cevaplar sıralanabilir. PISA anket verileri, politomlu maddeler için tek parametreli lojistik modelle ölçeklenir.

DİĞER MADDE YANIT TEORİSİ MODELLERİ

Madde Tepki Teorisi modelleri arasındaki klasik bir ayrım, maddeleri tanımlamak için kullanılan parametre sayısı ile ilgilidir. Rasch modeli tek parametreli bir model olarak belirlenmiştir çünkü madde karakteristik eğrileri sadece madde zorluğuna bağlıdır. Üç parametreli lojistik modelde, madde karakteristik eğrileri şunlara bağlıdır: i) madde güçlük parametresi; ii) madde ayrım parametresi; ve iii) “tahmin” parametresi olarak adlandırılabilecekler. Bu son parametre, çoktan seçmeli bir testte, tüm öğrencilerin, madde ne kadar zor olursa olsun, maddeyi doğru cevaplama şansına sahip olduğu gerçeğini açıklar.

SONUÇLAR

Rasch modeli, hem madde zorluğunun hem de öğrenci yeteneğinin üzerinde yer aldığı simetrik bir süreklilik oluşturmak için tasarlanmıştır. Madde zorluğu ve öğrenci yeteneği, lojistik bir işlevle bağlantılıdır. Bu fonksiyon ile öğrencinin bir maddede başarılı olma olasılığını hesaplamak mümkündür.

Ayrıca, bu olasılık bağlantısı nedeniyle, tüm madde pilinin her öğrenciye uygulanması gerekli değildir. Bazı bağlantı öğeleri garanti edilirse, Rasch modeli her öğenin ve her öğrencinin yerleştirileceği bir ölçek oluşturabilecektir. Rasch modelinin bu son özelliği, bu modelin eğitim araştırmalarında temel olmasının en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

BİREYSEL TAHMİNLERE KARŞI NÜFUS TAHMİNLERİ

Eğitim testlerinin iki ana amacı olabilir:

• Belirli öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek. Her öğrencinin performansının genellikle onun geleceği üzerinde bir etkisi olacaktır (okul kariyeri, orta öğretim sonrası eğitime kabul, vb.). Bu nedenle, her bireyin tahminiyle ilişkili ölçüm hatasını en aza indirmek özellikle önemlidir.
• Bir popülasyonun bilgi veya becerilerini değerlendirmek. Bireylerin performansının okul kariyerleri veya profesyonel yaşamları üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Böyle bir durumda hedef kitle ile ilgili çıkarımlarda bulunurken hatayı azaltma hedefi, bireysel düzeyde hatayı azaltma hedefinden daha önemlidir.


Kuram Nedir
Teori nedir
Teorik bilgi nedir
Makalede teori nedir
Hipotez nedir
Bilimsel teori nedir
Teorik nedir
kuram (teori nedir)


Ulusal veya uluslararası eğitim araştırmaları ikinci kategoriye girer.

PISA gibi uluslararası araştırmalar, öğrenci performansını makul değerler (PV’ler) aracılığıyla rapor eder.1 Bu bölümün geri kalanında, makul değerlerin kavramsal anlamı ve bunlarla raporlamanın avantajı açıklanacaktır. Bireysel tahminciler (Bölüm 4’te tanımlanan WLE gibi) bir dizi popülasyon istatistiklerini tahmin etmek amacıyla PV’ler ile karşılaştırılacaktır.

MAKUL DEĞERLERİN ANLAMI

Fizik bilimlerinden alınan bir örnek, ölçüm alanı bu karmaşık kavramı açıklamaya yardımcı olabilir. Bir şehir yönetim kurulunun şehrin gelirini artırmak için yeni bir bina vergisi uygulamaya karar verdiğini varsayalım. Bu yeni vergi müstakil evin oturma odasının uzunluğu ile orantılı olacaktır. Müfettişler, oturma odalarının uzunluğunu ölçmek için tüm şehir evlerini ziyaret ediyor. Onlara bir ölçüm bandı verilir ve uzunluğu yalnızca tamsayılar cinsinden, yani 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre vb. cinsinden kaydetmeleri talimatı verilir.

Bu önlemin sonuçları Şekil 5.1’de gösterilmektedir. Oturma odalarının yaklaşık yüzde 3’ünün bildirilen uzunluğu 4 metredir; oturma odalarının yüzde 16’sından biraz fazlasının 9 metre ve benzeri bir uzunluğa sahip olduğu bildirildi.

Tabii ki, uzunluk sürekli bir değişken olduğu için gerçek oldukça farklıdır. Sürekli bir değişkenle, gözlemler minimum ve maksimum arasında herhangi bir değer alabilir. Öte yandan, süreksiz bir değişkenle, gözlemler yalnızca önceden tanımlanmış sayıda değer alabilir. Şekil 5.2, bildirilen uzunluk başına oturma odalarının uzunluk dağılımını vermektedir.

Bildirilen 5 metre uzunluğa sahip tüm oturma odaları tam olarak 5 metre uzunluğunda değildir. Ortalama olarak 5 metre uzunluğundadırlar, ancak uzunlukları ortalamaya göre değişmektedir. Bildirilen uzunluk ile gerçek uzunluk arasındaki fark, yuvarlama işleminden ve ölçüm hatasından kaynaklanmaktadır. Bir müfettiş, gerçekten 4,15 metre ölçen belirli bir oturma odası için 5 metreyi yanlış rapor edebilir. Yuvarlama işlemi tek hata kaynağıysa, rapor edilen uzunluk 4 metre olmalıdır. İkinci hata kaynağı, ölçümdeki hata, dağılımın örtüşmesini açıklar.

Bu özel örnekte, oturma odalarının uzunlukları normal olarak, aynı zamanda rapor edilen uzunluk olan ortalamanın etrafına dağılmıştır. Uzunluk ile en yakın tamsayı arasındaki fark küçükse, bu uzunluğun en yakın tamsayı ile raporlanmama olasılığı çok küçüktür.

Örneğin, 4,15’lik bir uzunluğun 5 metre veya 3 metre olarak rapor edilmesi pek olası değildir. Ancak gerçek uzunluk ile en yakın tam sayı arasındaki uzaklık arttıkça bu uzunluğun en yakın tam sayı ile raporlanmama olasılığı da artacaktır. Örneğin, 4,95’lik bir uzunluk 5 metre olarak rapor edilirken, 4,50’lik bir uzunluk 5 metre olduğu kadar 4 metre olarak da eşit olarak bildirilecektir.

PV’lerin metodolojisi şunlardan oluşur:

• Örnekte rapor edilen değerler ve rapor edilen uzunluk etrafındaki dağılımları (sonradan dağılımlar olarak gösterilir) matematiksel olarak hesaplama; ve
• Her gözleme, sonsal dağılımlardan alınan bir dizi rastgele değer atama.

Bu nedenle PV’ler, sonsal dağılımlardan rastgele değerler olarak tanımlanabilir. Örnekte, 7 metre olarak rapor edilen 7.154 metrelik bir oturma odasına, rapor edilen uzunluk olan 7 civarında normal dağılımdan herhangi bir değer atanabilir. Bu, 7.45 ve 6.55 veya 6.95 olabilir. Bu nedenle, bireysel tahmin için makul değerler kullanılmamalıdır.

Fizik bilimlerinden alınan bu hayali örnek, sosyal bilimlere başarıyla tercüme edilebilir. Örneğin 6 ikili maddelik bir test ile sürekli bir değişken (yani zihinsel yetenek) süreksiz bir değişkene dönüştürülebilir. Süreksiz değişken, öğrencinin ham puanı veya doğru cevapların sayısı olacaktır. Mümkün olan tek puanlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.

Fiziksel bilimlerdeki çoğu önlemin aksine, psikolojik veya eğitim önlemleri önemli ölçüm hatalarını kapsar çünkü:

• Ölçülecek kavram daha geniştir;
• Öğrencilerin eğitim günündeki zihinsel ve fiziksel mizacından etkilenebilirler.
değerlendirme; ve
• Öğrencilerin test edildiği koşullar da sonuçları etkileyebilir.

Bu, Şekil 5.3’te gösterildiği gibi, sonsal dağılımlarda büyük örtüşmeler olduğu anlamına gelir. Ayrıca salon örneği ile sonsal dağılımların ölçüm hatası oturma odasından bağımsız olarak değerlendirilebilir.2 Eğitimde ölçüm hatası her zaman öğrencilerin yeterlilik seviyesinden bağımsız değildir. Ortalama öğrenciler için daha küçük, düşük ve yüksek başarılılar için daha büyük olabilir.

Ayrıca, bu özel örnekte, 4 metreden küçük tüm oturma odaları rapor edildiğinde, rapor edilen uzunluğu 4 ve 14 metre olan oturma odalarının arka dağılımları olacağından, puan 0 ve puan 6 için arka dağılımlar büyük ölçüde çarpıktır. 4 olarak ve 14 metreden uzun tüm oturma odaları 14 olarak rapor edildiyse. Gösterildiği gibi arka dağılımların normal dağılmadığı anlamına gelir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir