Wilcoxon Testi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Wilcoxon Testi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

24 Eylül 2021 Kruskal Wallis testi örnek Mann Whitney U testi Mann-Whitney U testi örnek Wilcoxon testi nasıl yapılır Wilcoxon testi ne için kullanılır Wilcoxon testi örnek Wilcoxon testi SPSS Wilcoxon Testi yorumlama 0
Betik Düzenleyici

Mann-Whitney U Testi Açıklaması

Mann-Whitney U testi, bağımsız t testinin parametrik olmayan eşdeğeridir. İki bağımsız örneğin aynı dağılımdan olup olmadığını test eder. Mann Whitney U testi, bağımsız t testinden daha zayıftır ve varsayımlarını karşılayabiliyorsanız t testi kullanılmalıdır.

Varsayımlar
Mann-Whitney U testi daIa’nın sıralamalarını kullanır.Öncelikle, iki numune için daIa en azından sıralı olmalıdır. DO a s g~ dağılımının şekli vardır.

SPSS Veri Formatı
Bu komut, grup üyeliğini gösteren ikinci bir değişkeni temsil eden tek bir değişken gerektirir.

Komutu çalıştırmak için 4nalyze, ardından Parametrik Olmayan Testler ve ardından 2. Bağımsız Örnekler’e tıklayın. Bu, ana iletişim kutusunu getirecektir.

En az Değişken Listesi boşluğuna bağımlı değişkeni (bu örnek için LONG) girin. Bağımsız değişkeni (DENEYİM) Gruplama Değişkeni olarak girin. Mann- Whitney U’nun işaretli olduğundan emin olun.
Hangi iki grubu karşılaştıracağınızı seçmek için Grupları Tanımla’ya tıklayın. Bu örnek için, hiç tecrübesi olmayan (0) koşucuları, çok tecrübesi olan (2) koşucularla karşılaştıralım. Analizi çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.

Çizim sonuçları
Önemli bir Mann-Whitney U sonucu, iki örneğin farklı olduğunu gösterir.

Önemli Olan İfade Sonuçları
Yukarıdaki örneğimiz önemlidir, bu nedenle aşağıdakileri belirtebiliriz:

Koşucunun bulunduğu yer incelenerek Mann-Whitney U testi hesaplandı.; ~Uzun mesafeli bir yarışta değişen deneyim seviyelerine sahipti. Tecrübesiz sporcular (m yer = 6.50), çok fazla tecrübeye sahip koşuculardan (m yer = 2.50; U = O.OO,p < .05) önemli ölçüde daha kötü sonuç verdi.

Wilcoxon Testi yorumlama
Mann Whitney U testi
Wilcoxon testi örnek
Wilcoxon testi nasıl yapılır
Wilcoxon testi ne için kullanılır
Kruskal Wallis testi örnek
Mann-Whitney U testi örnek
Wilcoxon testi SPSS

Önemli Olmayan İfade Sonuçları
Analizi uzun mesafe yarışı yerine kısa mesafe yarışı üzerinden yaparsak, önemli olmayan aşağıdaki sonuçları elde ederiz.

Kısa mesafeli bir yarışta deneyimi olmayan koşucular ile çok deneyime sahip koşucuların yarış performanslarındaki farkı incelemek için bir Mann-Whitney U testi kullanıldı. Yarışın sonuçlarında anlamlı bir fark bulunmadı (U = 7.50, P > .05). Tecrübesiz koşucular ortalama 4,63 puan aldı. Çok fazla deneyime sahip koşucular ortalama 4,38 puan aldı.

Alıştırma Egzersizi
Alıştırma 1’deki (Ek B) matematik puanlarının sıralı bir ölçekte ölçüldüğünü varsayın. Daha genç deneklerin « 26) yaşlı deneklerden önemli ölçüde daha düşük matematik puanlarına sahip olup olmadığını belirleyin.

Wilcoxon Testi

Açıklama
Wilcoxon testi, eşleştirilmiş örnekler (bağımlı) t testinin parametrik olmayan eşdeğeridir. İlgili iki örneğin aynı dağılımdan olup olmadığını test eder. Wilcoxon testi bağımsız t testinden daha zayıftır, bu nedenle varsayımlarını karşılayabiliyorsanız t testi kullanılmalıdır.

Varsayımlar
Wilcoxon testi, sıralamalardaki farklılığa dayanmaktadır. İki numune için veriler en azından sıralı olmalıdır. Dağılımın şekli hakkında herhangi bir varsayım yoktur.

SPSS Veri Formatı
Test iki değişken gerektirir. Bir değişken, bağımsız değişkenin bir düzeyindeki bağımlı değişkeni temsil eder. Diğer değişken, bağımsız değişkenin ikinci düzeyindeki bağımlı değişkeni temsil eder.

Komutu Çalıştırmak
Komut, 4.analiz et, ardından Parametrik Olmayan Testler, ardından 2 İlgili Örnek’e tıklanarak bulunur. Bu örnek, RACE.SAV veri kümesini kullanır.

Bu, Wilcoxon testi için iletişim kutusunu getirecektir. Bağımlı t testi için onunla iletişim kutusu arasındaki benzerliğe dikkat edin. Sorun yaşarsanız, bağımlı (eşleştirilmiş) ile ilgili bölüme bakın.
örnekler) Bölüm 6’daki t testi.

LONG ve MEDIUM değişkenlerini bir çift olarak aktarın ve testi çalıştırmak için Tamam’a tıklayın. Bu, koşucuların uzun ve orta mesafeli yarışlarda eşit performans gösterip göstermediğini belirleyecektir.

Çıktıyı Okumak
Çıktı iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısım, iki değişken için özet istatistikler verir. İkinci bölüm Wilcoxon testinin sonucunu içerir (Z olarak verilir).

Buradaki örnek, uzun mesafe ve orta mesafe yarışlarının sonuçları arasında önemli bir fark bulunmadığını göstermektedir.

Önemli Olan İfade Sonuçları
Anlamlı bir sonuç, iki ölçüm arasında bir değişiklik olduğu anlamına gelir. Böyle bir şey olursa şunları söyleyebiliriz:

Bir Wilcoxon testi, kısa mesafe ve uzun mesafe yarışlarının sonuçlarını inceledi. Sonuçlarda anlamlı bir fark bulundu (Z = 3.40, p < .05). Kısa mesafe sonuçları, uzun mesafe sonuçlarından daha iyiydi. Bu sonuçların hayali olduğunu unutmayın.

Önemli Olmayan İfade Sonuçları
Aslında, yukarıdaki örnekteki sonuçlar önemli değildi, bu yüzden şunları söyleyebiliriz:

Bir Wilcoxon testi, orta mesafe ve uzun mesafe yarışlarının sonuçlarını inceledi. Sonuçlarda anlamlı bir fark bulunmadı (Z = -0.121, p > .05). Orta mesafe sonuçları, uzun mesafe sonuçlarından önemli ölçüde farklı değildi.

Uygulama Egzersizi
Kısa mesafe yarışlarının sonucunun orta mesafe yarışlarından farklı olup olmadığını belirlemek için RACE.SAV veri dosyasını kullanın. Sonuçlarınızı ifade edin.

Kruskal-Wallis H Testi Açıklaması

Kruskal-Wallis H testi, tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan eşdeğeridir. Aynı popülasyondan birkaç bağımsız örneğin gelip gelmediğini test eder.

Varsayımlar
Parametrik olmayan bir test olduğu için çok az varsayım vardır. Ancak, test sıralı bir ölçüm düzeyi varsaymaktadır.

SPSS Veri Formatı
SPSS, bağımlı değişkeni temsil etmek için bir değişken ve bağımsız değişkenin seviyelerini temsil etmek için başka bir değişken gerektirir.

Komutu Çalıştırmak
Bu örnek, RACE.SAV veri dosyasını kullanır. Komutu çalıştırmak için, A.analiz Et’i, ardından Parametrik Olmayan Testler’i ve ardından K Bağımsız Örnekler’i tıklayın. Bu, ana iletişim kutusunu getirecektir.

Bağımsız değişkeni (deneyimi) Gruplama Değişkeni olarak girin ve en düşük (0) ve en yüksek (2) değerleri tanımlamak için Aralık Tanımla’ya tıklayın. En az Değişken Listesine bağımlı değişkeni (UZUN) girin ve Tamam’a tıklayın.

Çıktıyı Okumak
Çıktı iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısım, gruplama (bağımsız) değişkeni tarafından tanımlanan grupların her biri için özet istatistikler verir.

Çıktının ikinci kısmı Kruskal-Wallis testinin sonuçlarını verir (ki-kare değeri olarak verilir, ancak bunu H olarak tanımlayacağız). Buradaki örnek, 9.846’nın önemli bir değeridir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir