Verilerin Sunulması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Verilerin Sunulması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

4 Ekim 2021 Gruplandırılmış seride kareli ortalama Histogram grafik Histogramv Nitel veri Nedir Sınıflanmış seri nedir Tasnif edilmiş seri Uygun ortalama nedir Veri özetleme Nedir 0
Adlandırma Kuralları

Sonuçların Raporlanması ve Verilerin Sunulması

Bu son bölümde, nicel bir çalışmanın raporunun nasıl yapılandırılacağına ve verilerin nasıl sunulmayacağına bakacağız.

Tebrikler, kolay olanı yaptınız, verileri analiz ederek şimdi zor kısım geliyor: sonuçları yazmak.

Genel olarak, iyi bir bilimsel yazı için temel kriterler doğruluk, netlik ve yapıdır, ancak aynı zamanda onu istatistik ve sonuçların ‘kuru’ bir listesi yerine ilginç bir hikaye yapmaya çalışmalısınız.

Açıklığa kavuşturmak için, konuyu veya araştırma yöntemlerini çok az bilen bir profesyonel için rapor hazırlamakla görevlendirildiğinizi düşünebilirsiniz, bu durumda sizden verileri analiz etmenizi isteyen doktor. Neyse ki raporun yapılandırılmasıyla ilgili olarak, bir araştırma çalışmasının sonuçlarının nasıl organize edileceğine dair yerleşik kılavuzlar vardır.

Raporun Yapılandırılması

Nicel bir araştırma raporu genellikle aşağıdaki bölümleri içermelidir:

1 Özet.
2. Giriş.
3 Yöntem.
4 Sonuçlar.
5. Tartışma.
6. Sonuç.
7 Ekler.
8 Referanslar.

Soyut

Özet, genellikle 200-300 kelime ile sınırlı olan bir çalışmanın kısa ve öz bir özetidir. Bu genellikle raporun yazılacak son kısmıdır (çünkü özeti vermek için ne söylediğinizi bilmeniz gerekir) ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

• araştırmanın kısa arka planı;
• çalışmanın amacı/hedefleri;
• kullanılan yöntemler ve örnek;
• çalışmanın önemini özetleyen kısa sonuçlar.

Özetin rolü, okuyucuya çalışma hakkında yeterli bilgi vermek ve raporun tamamını okumak isteyip istemediklerine karar vermelerini sağlamak için temel ayrıntıları vermektir.

Giriş

Giriş, araştırmaya bir arka plan sağlamalı, ele alınan konuyu belirtmeli ve ilgili önceki araştırmaları gözden geçirmelidir. Sağlık ve sosyal bakımla ilgili çalışmalar için, çalışmayı daha geniş sağlık ve sosyal bağlamda konumlandırmak için ilgili politika belgelerine sıklıkla atıfta bulunulur ve sorunun kapsamına dair bazı göstergeler bulunur. Bu yaklaşım, aşağıda sağlanan (oldukça mükemmel) örnekte gösterilmiştir.

Giriş bölümü, eğer bunlar ayrı bir bölümde ele alınmamışsa, çalışmanın amaç ve hedeflerini (araştırma soruları, hipotezler) ana hatlarıyla belirterek kapanabilir.


Histogram
Veri özetleme Nedir
Sınıflanmış seri nedir
Tasnif edilmiş seri
Nitel veri Nedir
Uygun ortalama nedir
Histogram grafik
Gruplandırılmış seride kareli ortalama


Sağlık ve sosyal bakımda girişler: konuyu sosyal bir bağlamda konumlandırma

Bu örnek, bir birinci basamak danışmanlık hizmetini değerlendiren alınmıştır.

Tanıtım

Ruh sağlığı sorunları, solunum bozuklukları ve kardiyovasküler rahatsızlıklardan sonra bir pratisyen hekime (GP) başvurmanın en yaygın üçüncü nedenidir (Sağlık Bakanlığı, 1991; Hemmings, 2000). Rutin pratisyen hekim konsültasyonlarının dörtte biri, çoğunlukla depresyon ve anksiyete olmak üzere zihinsel sağlık sorunu olan kişilerle ilgilidir. Her yıl 15 kadından birinin ve 30 erkekten birinin depresyondan etkileneceği ve her pratisyen hekimin 60 ila 100 kişi arasında depresyona sahip olacağı da tahmin edilmektedir.

Mental Health After Care Association tarafından 1999 yılında 325 pratisyen hekim üzerinde yapılan bir anket, zamanlarının %30’unun, haftada yaklaşık 1,5 gün, hastaların özellikle anksiyete ve depresyonla ilgili akıl sağlığı sorunları üzerinde çalışarak geçtiğini ortaya koydu. 1990’ların başında Birleşik Krallık’ta depresyon tedavisinin doğrudan maliyetlerinin yılda 400 milyon sterlin civarında olduğu ve ölüm maliyetleri ve üretkenlik kaybı dahil olmak üzere dolaylı maliyetlerin 3000 milyon sterlin olduğu da tahmin ediliyordu.

Ruh sağlığı için Ulusal Hizmet Çerçevesinin ikinci standardı şunları belirtir: ‘Birincil sağlık hizmetleri ekibiyle ortak bir ruh sağlığı sorunuyla temasa geçen herhangi bir hizmet kullanıcısı: 1) ruh sağlığı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamalıdır; ) Daha ileri değerlendirme, tedavi ve gerekirse bakım için uzman servislere sevk dahil etkili tedaviler sunulmalıdır’. Bunu başarmak için, birinci basamak grupları/tröstleri (PCG/T’ler) ‘ruh sağlığı ihtiyaçlarını değerlendirmek için her uygulamadaki kaynakları da geliştirmelidir’.

Son 20 yılda, özel bir girişim olarak danışmanlık birinci basamakta tanıtıldı ve son on yılda hızlı bir genişleme de görüldü.

Giriş, daha sonra birinci basamakta danışmanlık hizmetlerinin değerlendirmelerini bildiren çalışmaların ve bu çalışmada rapor edilen değerlendirmenin gözden geçirilmesine de yol açar.

Yöntemler

Yöntem bölümünün anahtarı, bir okuyucunun raporda sağladığınız bilgilerden çalışmanızın yöntemini ve prosedürünü tekrarlayabilmesi için de netlik ve özgüllüktür.

 

 

Bu nedenle, aşağıdakileri kapsaması gereken çok ayrıntılı bir hesaptan bahsediyoruz:

  • 1 Çalışma tasarımı: Çalışmanın genel metodolojisi veya tasarımı nedir? Örneğin, bir deney mi (bağımsız ve bağımlı değişkenli), anket çalışması mı, bir dizi görüşme veya odak gruplarından oluşan nitel bir çalışma mı?
  • 2 Katılımcılar: Örnekleme çerçevesi (hedef örneklem, örn. bir genel muayenehanede bir yıl boyunca danışmanlık için gelen tüm hastalar), örnekleme yöntemi (rastgele, kota, tümü) ve örneklem büyüklüğü nedir? Bunun demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, etnik köken vb.) içermesi gerekebilir.
  • 3 Materyaller: Araştırmayı yürütmek ve veri toplamak için çalışmada hangi materyaller kullanıldı? Örneğin, bir anketin ayrıntıları veya diğer sonuç ölçütleri bir ekte sağlanabilir. Örneğin, sağlık ve yaşam kalitesini ölçmek için standartlaştırılmış bir sonuç ölçüsü kullanıyorsanız, rapor edilen güvenilirlik ve geçerlilik ayrıntıları da dahil olmak üzere, belirli çalışmanızla ilgisine ilişkin ayrıntıları da sağlamalısınız (güvenilirlik, ölçümün zaman içindeki tutarlılığını ifade eder). veya farklı örneklerle; geçerlilik, ölçmesi gereken şeyi ne ölçüde ölçtüğünü ifade eder, örneğin kaygı veya depresyon seviyeleri).
  • 4 Prosedür: Çalışma gerçekte nasıl yürütüldü? Örneğin, çalışma bir anket içeriyorsa, katılımcılara nasıl dağıtıldı? Tamamlayıp iade eden katılımcılara mı gönderildi, yoksa araştırmacının huzurunda mı tamamlandı? (Araştırmalar, bir anketin kendi kendine doldurma, görüşme vb. uygulanma şeklinin yanıtları etkileyebileceğini göstermiştir. Unutmayın, okuyucu, raporda sağladığınız ayrıntılara dayanarak prosedürünüzü de tekrarlayabilmelidir.

Tartışma
Tartışma bölümü, herhangi bir araştırma sorusu veya hipotezi ile ilgili olması gereken sonuçların bir yorumunu ve açıklamasını sağlamalıdır. Ayrıca, çalışmayla ilgili kritik yansımaları da içermelidir (örneğin, anketin tasarımı, sonuç ölçütlerinin uygunluğu, küçük örneklem büyüklüklerinden dolayı genelleme için sınırlamalar).

Çözüm
Sonuç, çalışmanın genel sonuçlarını ve daha ileri araştırmalar için öneri veya tavsiyeleri de içermelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir