Verilere Uyumun Değerlendirilmesi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Verilere Uyumun Değerlendirilmesi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

11 Nisan 2022 Borç bilgisi KİŞİSEL veri midir KVKK uyum süreci son tarih KVKK uyum sürecinde YAPILMASI gerekenleri 0
Yazılım Değerlendirme Raporları

Verilere Uyumun Değerlendirilmesi

Verileri düzelttikten sonra, sorulacak çok soru var ve bunlar bizi artıklar hakkında daha ileri analizler yapmaya yönlendiriyor, ri j = yi j − xi (t j ). Bu analizler işlevsel olabilir, çünkü bu artıklardaki varyasyonun en azından bir kısmının t boyunca düzgün olduğunu varsaymak için bazı nedenler vardır.

Aşırı yumuşatarak verilerdeki bazı önemli özellikleri kaçırdık mı? Örneğin, GCV kriteri tüm numuneler için aynı anda en iyi sonucu veren bir düzleştirme düzeyi seçtiğinden, belki de bir veya iki eğride gözden kaçırdığımız olağandışı bir şey olabilir. Başka bir deyişle, her bir meteoroloji istasyonunun günlük yağış verilerini ayrı ayrı düzeltmek için daha iyisini yapmış olabileceğimize dair bir gösterge olabilir mi? Temel bileşenler analizi burada yardımcı olabileceğinden, bu soruyu bir sonraki bölümün sonuna kadar erteleyeceğiz.

Yakından ilgili bir soru, artıklardaki varyasyonun, yaptığımız düzgünleştirme türünde ima edilen varsayımlara uyup uymadığıyla ilgilidir. Ağırlıklandırılmamış en küçük kareler kriterinin kullanımı, yalnızca tüm zaman noktaları için artıkların normal dağılması ve bu artıkların varyansının hem yıllar hem de hava istasyonları (eğriler) boyunca sabit olması durumunda optimaldir.

Şimdi ele alınan log yağış verilerine dönüyoruz ve burada tartışılan uyumdan artık matrisi oluşturuyoruz. Daha sonra bunu genelinde varyans vektörleri oluşturmak için kullanırız.

• 365 uzunluğundaki istasyonlar, 35’e bölünür, çünkü artıkların herhangi bir günde sıfır olması gerekmemektedir,
• zaman, uzunluk 35, 365-12’ye bölünür; Buradaki “12” sayısı, esasen uyumdaki eşdeğer serbestlik dereceleridir.

Artık varyasyonun istasyonlara göre nasıl değiştiğine bakalım; standart sapmalarını gösterir. Birkaç tanınmış istasyonun üzerindeki etiketlerle ve istasyonları doğudan batıya kuzeye doğru numaralandırdığımızı hatırlayarak, ülkenin merkezindeki kır ve kuzey istasyonlarında daha fazla, deniz istasyonlarında daha az çeşitlilik olduğunu görüyoruz. Bu ilginç ama belki de bizi konuyu daha ileri götürmek istememize neden olacak kadar dramatik değildir.

İstasyonlar üzerinden alınan standart sapmaların gün içinde nasıl değiştiğini gösterir. Grafikteki düzgün çizgi, standart sapmaların logunun düzleştirilmesi ve sonucun bu iki komutla gösterilmesiyle hesaplandı.

İşi yapmak için smooth.pos’u da kullanabilirdik. Artık artıkların boyutunda mevsimsel bir değişiklik olduğunu ve yaz aylarında kıştan daha fazla değişiklik olduğunu görüyoruz. Yine de, bu varyasyon biçimi, smooth.basis kullanarak ağırlıklı bir en küçük kareler analizi yapmaya geri dönmeyi haklı çıkarmak için yeterince güçlü değildir; ağırlıklı ve ağırlıksız çözümler arasında önemli bir fark yaratmak için değişkenlikte çok daha büyük varyasyonlara ihtiyacımız var.

Ayrıca, düzeltme teknolojimizde örtük olan, artıkların ilişkisiz olduğu varsayımıdır. Bu pek olası olmayan bir durumdur; Düzgün varyasyondan sapmalar da düzgün olma eğilimindedir, bu da komşu artıklar arasında güçlü bir pozitif otokorelasyon anlamına gelir. Gözlem zamanları eşit aralıklıysa, bu otokorelasyon yapısını keşfetmek için standart zaman serisi tekniklerini kullanabiliriz.


KVKK uyum sürecinde YAPILMASI gerekenler
KVKK uyum süreci son tarih
VERBİS Uyum Süreci
KVKK Uyum Süreci
KVKK döküman
Borç bilgisi KİŞİSEL veri midir
Kişisel Veri Nedir KVKK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kimleri Kapsıyor


“smooth.base” İşlevi

Argümanlar aşağıdaki gibidir: Argüman değerleri vektörü, y dizisindeki gözlemlere karşılık gelir.

y- Sınırlı sayıda örnekleme noktasında veya argüman değerlerinde eğri değerlerini içeren bir dizi. Dizi bir matris ise, satırlar argüman değerlerine ve sütunlar replikasyonlara karşılık gelmelidir ve gözlem başına yalnızca bir değişken olduğu varsayılacaktır. y üç boyutlu bir diziyse, ilk boyut argüman değerlerine, ikincisi çoğaltmalara ve üçüncüsü çoğaltmalar içindeki değişkenlere karşılık gelir. y bir vektörse, yalnızca bir kopya ve değişken olduğu varsayılır.

fdParobj – İşlevsel bir parametre nesnesi, işlevsel bir veri nesnesi veya işlevsel bir temel nesne. Nesne bir işlevsel parametre nesnesiyse, doğrusal diferansiyel operatör nesnesi ve bu nesnedeki yumuşatma parametresi pürüzlülük cezasını tanımlar. Nesne işlevsel bir veri nesnesiyse, bu nesne içindeki temel, pürüzlülük cezası olmadan kullanılır ve nesnenin işlevsel bir temel nesnesi olması durumunda da durum böyledir.

Denenecek Bazı Şeyler

1. Düzleştirme parametresi λ seçiminin sonuçlarını anlamak için, simüle edilmiş verilerle çalışmak en iyisidir.

a. Bazı ilginç varyasyonlara sahip bir işlev seçin, örneğin
• sin(4πt) üzeri [0,1]
• [-5,5] üzerinde exp(−t2/2)
b. Bazı örnekleme noktaları tj, j = 1,…,n belirterek, bu noktalarda fonksiyonunuzu değerlendirin ve standart sapmayı belirttiğiniz bu değerlere bazı ortalama 0 normal rastgele hata ekleyin.
c.Specifyabasissystem,anorderofderivativetopenalize,andavaluesmoothing parametresi λ ve bunları bir fdPar nesnesinde bir araya toplayın.
d. Noktaları smooth.basis (R) veya smooth base (Matlab) işlevini kullanarak düzeltin.
e. Ortalama kare hatanın karekökünü hesaplayın ve bunu hatayı oluşturmak için kullandığınız standart sapmayla karşılaştırın. Hataların toplamını bölmeden önce, kullandığınız λ değeriyle ilişkili eşdeğer serbestlik derecelerini n’den çıkarmak isteyebilirsiniz.
f. Farklı λ değerleriyle deney yapın ve ortalama karekök hatası için neredeyse doğru değeri veren birini bulun.
g. Farklı λ değerleriyle deney yapın ve her biri için GCV değerlerini kaydedin. Bu GCV değerlerini log10(λ)’ya göre çizin ve GCV’yi en aza indiren λ değerini gözle tahmin edin.

2. Şimdi, alıştırmalarda kullandığınız gibi bazı gerçek verileri düzeltmeye çalışın.

3. 1a’daki verileri oluşturmak için kullandığınız fonksiyonun türevini hesaplayın. Pürüzsüzlüğünüzün türevi bununla nasıl karşılaştırılır? GCV tarafından verilenden farklı bir λ değeri, tahmini ve gerçek türevler arasındaki uyumu iyileştiriyor mu?

4. Melanom Verileri R için fda paketinde yer alan melanom verileri, Connecticut Tümör Kayıtlarından 1935 ila 1972 yılları için yaşa göre düzeltilmiş melanom vakalarını içerir.

a. Smooth.basis tarafından döndürülen gcv değerini en aza indirerek temel işlevlerin sayısını seçerek bu verileri Fourier bazına sığdırın.
b. Önce doğrudan veya lm çağrısından sonra artıklara bakarak bu veriler için doğrusal bir eğilimi kaldırmayı deneyin. Yukarıdaki adımları tekrarlayın; optimal temel fonksiyon sayısı değişir mi?
c. Bir B-spline temeli ve harmonik hızlanma cezası kullanarak verileri yeniden takın. gcv’yi optimize etmek için bazı λ değerlerini deneyin. Kullanacağınız dönemi tahmin etmeniz gerekecek; Periyodun ikiye katlanması ve yarıya bölünmesi, optimal λ değerindeki serbestlik derecelerini nasıl değiştirir?
d. Lineer trend ile birlikte sinüzoidali ortadan kaldıran lineer diferansiyel operatörünü ω 2 D2 + D4 kurun. Bu operatörü kullanarak melanom verilerini düzeltin.
e. Bir Fourier temeli ve harmonik ivme cezası ile B-spline tabanını kullanarak uyum için hıza karşı ivme eğrilerini çizin. Önemli ölçüde farklılar mı? Alt döngülerin kanıtını sağlıyorlar mı?

Düzgünleştirme yöntemleri hakkında geniş bir literatür vardır ve Ramsay ve Silverman (2005) probleme birkaç bölüm ayırmıştır. Ayrıca, yerel polinom yumuşatma gibi, aynı işlevi görebilecek temel işlevler açısından x’i açıkça tanımlamayan yumuşatma yöntemleri de vardır. Bununla birlikte, yazılım paketlerinde fazlasıyla mevcut olan iyi bilinen çekirdek yumuşatma yöntemi, aralığın son noktalarına yakın düşük performansı nedeniyle artık modası geçmiş olarak görülmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir