VARYASYONUN ÖNEMİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

VARYASYONUN ÖNEMİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

6 Ekim 2021 Biyolojik varyasyon Nedir Genetik varyasyon nedir Hayvanlarda varyasyon örnekleri Kalıtsal varyasyon nedir Kalıtsal varyasyon örnekleri Kalıtsal varyasyona neden olan olaylar Varyasyon Nedir 0
VARYASYONUN ÖNEMİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

BAĞIMLI DEĞİŞKEN

Bağımlı değişkenler veya bağımlı ölçüler, çalışmanın sonucunu yansıtır ve bunları kavramsallaştırmanın yararlı bir yolu, sonuç değişkenleri veya sonuç ölçütleridir. Kullandığımız örnekte, ruh hali sorularına verilen yanıtlar, çalışmada bağımlı değişkendi.

Katılımcılar soruları kendi bireysel duygularına göre yanıtladılar ve böylece onlardan elde edeceğimiz sayısal değerler bir dizi olası değer alabildi. Diğer araştırma çalışmalarında, bağımlı değişkenler, belirli bir kategorideki hasta sayısı (örneğin, grip aşısı için bir tıbbi kuruluşla temasa geçen kadınlar), doğru olarak hatırlanan kelimelerin sayısı veya zihinsel sağlıktaki göreceli iyileşme miktarı olabilir. danışanlar psikoterapilerini takiben sergilediler.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN

Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkeni etkilediği söylenebilecek faktörleri yansıtır; girdi faktörleri, tedavi koşulları veya tedavi etkileri olarak kavramsallaştırılabilirler. Örneğimizde, katılımcıların ruh hali envanterini tamamladıkları odanın rengi bağımsız değişkendi. Oda rengi ya mavi ya da kırmızıydı; bunların bağımsız değişkenin değerleri veya seviyeleri olduğu söylenir. Bu çalışmada oda rengi sadece iki olası değer almasına rağmen, bu tür bir varyasyon onu bir değişken olarak tanımlamak için yeterlidir. Gruplar arasındaki duygudurum puanlarındaki farklılıkların varsayılan nedeni olacağından bağımsız bir değişken olarak düşünülmüştür.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER BAĞIMLI VE

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ

Bağımlı ve bağımsız değişkenler birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenlerden etkilendiği veya etkilendiği varsayılır. Örnekte, ruh halinin bağımlı değişkeninin, öğrencilerin ruh hali sorularını cevapladıkları odanın renginden etkilendiği düşünülmüştür. Bu etkinin aldığı biçim, araştırmanın doğasının bir işlevidir. Örnekte, etkinin nedensel olduğu varsayılmaktadır; yani, oda renginin ruh halinde farklılıklara neden olma veya üretme olasılığı incelenmiştir.

Etki fikrini ifade etmenin bir başka yolu, bağımsız değişkenin değerlerine dayalı olarak bağımlı değişkeni tahmin etmektir. Örneğin, bireylerin toplumlarına katkıda bulunmak ve diğer insanlarla zenginleştirilmiş ilişkilere sahip olmak gibi içsel olarak motive edilmiş hedeflere sahip olma derecesini tahmin etmek isteyebiliriz. Bu, bir kağıt-kalem envanteri ile ölçülebilir.

Deneysel olmayan bir araştırma tasarımı kullanarak, benlik saygısı ve maneviyatı ölçenler gibi diğer envanterleri yönetebiliriz. Bu son iki değişken daha sonra katılımcılar tarafından bildirilen içsel motivasyon derecesini tahmin etmek için kullanılabilir. Bunu yaparken, bu öngörücüler veri analizinde bağımsız değişkenler olarak ele alınacaktır.


Kalıtsal varyasyon nedir
Biyolojik varyasyon Nedir
Genetik varyasyon nedir
Kalıtsal varyasyona neden olan olaylar
Varyasyon
Varyasyon Nedir
Hayvanlarda varyasyon örnekleri
Kalıtsal varyasyon örnekleri


VARYASYONUN ÖNEMİ

Bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler hakkında konuşurken akılda tutulması gereken kilit unsur, istatistiksel analizimizde geçerli bir değişken olabilmesi için, bu değişkenin çalışmamızda varyasyon göstermesi gerektiğidir; değişmiyorsa, değişken değil sabittir. Bu kulağa açık gibi gelse de, bu özdeyişin hatırlanması, bir araştırma tasarımı için değişkenlerin seçilmesinde ve bir araştırma çalışmasının tasarlanmasında oldukça yardımcı olabilir.

Bağımsız değişkenler açısından bu değişkenlik şartı gerçekten mutlak bir kuraldır. Örnek çalışmamızda, katılımcıların tümü aynı renk odasında ruh hali envanterini tamamlasaydı, çalışmamızda oda rengi bağımsız değişken olarak kullanılamazdı. Evet, özetteki oda rengi, odaların çok çeşitli değerler (renkler) alabildiği bir değişkendir, ancak deneyimizin özel koşullarında, oda renginin bir değişken olması için, bunun olduğundan emin olmalıyız. söz konusu iki grup için değişir.

Bir araştırma çalışmasından elde edilen verileri tasarlarken ve analiz ederken nelerin dikkate alınması gerektiğine dair bir fikir vermek için diğer değişken örneklerinden bahsedilebilir:

r Bazı performans ölçütlerinde kadınları ve erkekleri karşılaştırmak isterseniz, çalışmada her iki cinsiyet de temsil edilmelidir.
r Psikodinamik, bilişsel-davranışçı ve danışan-merkezli psikoterapiyi genel işlevsellikte iyileşme konusunda karşılaştırmak istiyorsanız, o zaman bu üç terapi türünün tümü çalışmaya dahil edilmelidir.
r Farklı büyüklükteki okul bölgelerindeki standart matematik testi performansındaki farklılıkları değerlendirmek istiyorsanız, çalışmada farklı büyüklükteki okul bölgeleri temsil edilmelidir.

Aynı argüman bağımlı veya sonuç değişkenleri için de geçerlidir, ancak bu ölçümlerin hangi değerleri alabileceği üzerinde çalışma öncesinde hiçbir kontrolümüz yoktur.

Anahtar, veri toplamadan önce, bağımlı değişkende elde edebileceğimiz değerlerin farklı olabileceğinden ve veri toplama sürecini tasarlama şeklimizde bu değerleri önyargılı veya sınırlamış olabilecek hiçbir şey olmadığından emin olmaktır. 

Örneğin ruh hali çalışmasında, öğrencileri özellikle neşeli veya üzgün yapabilecek uyaranlara maruz bırakmak istemeyiz; bu kesinlikle onların duygularını saptırabilir ve aksi takdirde deneyin sonuçlarından çıkarabileceğimiz tüm sonuçları bozabilir.

KEŞİF ARAŞTIRMA VE HİPOTEZ TESTİ

Bilim adamları rastgele veri toplamazlar. Bunun yerine, belirli bir çalışmada odaklanmayı düşündüğümüz belirli konu hakkında oldukça spesifik bir fikrimiz var. Bu fikirler daha spesifik veya daha az spesifik olabilir. Bir noktaya kadar, tarif ettiğimiz ruh hali çalışması her iki stratejiden de kaynaklanabilirdi.

Araştırmanın odak noktası biraz geniş ve daha az spesifik olabilir. Örneğin, araştırmacılar ruh halini etkileyen faktörlerin çeşitliliğini incelemek ve çevrenin rengini kullanacakları birçok değişkenden biri olarak seçmek isteyebilirler. Buna dayanarak, öğrencilerin bir ruh hali envanterini mavi veya kırmızı bir odada tamamladıkları bir çalışma tasarlarlar. Bu tür araştırmalar keşif amaçlı olarak kabul edilir ve araştırmacıların çok az beklentileri olabilir, ancak bunun yerine sadece ne olduğunu gözlemleme niyetinde olabilirler.

Araştırma odağı da nispeten spesifik olabilir. Örneğin, araştırmacılar çevrenin renginin ruh halini etkileyebileceğini ve mavi tonların göreceli sakinlik yarattığını, kırmızı tonların ise daha fazla heyecan yarattığını biliyor olabilirler. Şimdi beklentilerini belirli bir teste tabi tutmak istiyorlar. Buna dayanarak, öğrencilerin bir ruh hali envanterini mavi veya kırmızı bir odada tamamladıkları bir çalışma tasarlarlar.

Bu tasarımla bağlantılı olarak, mavi odadaki öğrencilerin kırmızı odadakilerden daha yüksek puanlar rapor edeceğine dair bir hipotez (modellerinden veya dış uyaranların ruh halini nasıl etkilediğine dair anlayışlarından türetilen belirli tahminler) formüle ederler. Daha sonra hipotezlerini test etmek için çalışmayı yürütürler.

Hipotez testi, sosyal ve davranışsal araştırmanın ideallerinden biridir, ancak psikoloji literatüründe yayınlanan araştırmaların çoğu, doğası gereği daha keşfedicidir. Araştırmaya yönelik her iki yaklaşım, hipotez testi ve daha fazla keşif çalışması, kendi yerlerinde üretkendir ve bu yaklaşımlar birbiriyle uyumsuz değildir.

Modellerimiz hipotezleri çerçevelemek için yeterince formüle edilmemişse, o zaman hipotezleri eklemlenmeye “zorlamak” çoğu zaman yararlı değildir. Bunun yerine, daha genel bir araştırma sorusu formüle etmek ve bu soruyu cevaplamak için gerekli keşifsel araştırmalara girişmek uygundur. Bu daha keşifsel çalışma, sonunda konunun daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasına yol açacak ve bu da, daha sonra daha resmi bir şekilde test edebileceğimiz daha eksiksiz bir model oluşturmamıza izin verecektir.

ANOVA tekniği, her iki araştırma stratejisine de eşit derecede uygulanabilir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtildiği sürece, istatistiksel analiz bir puan grubunu bir veya daha fazla puan grubuyla karşılaştıracak ve bu puan grupları arasındaki farklar hakkında bize bilgi sağlayacaktır. Bu bilgilerle, araştırmacılar sonuçları olduğu gibi alabilir veya öne sürdükleri herhangi bir hipoteze göre bu farklılıkları değerlendirebilirler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir