Üç Kategorik Değişken – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Üç Kategorik Değişken – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

4 Ocak 2022 Ara değişken nedir? Düzenleyici değişken nedir? Sürekli değişken nedir Süreksiz değişken 0
Ön ve Son İşleme

Üç Kategorik Değişken

Üç Evet-Hayır Değişkeni İçin Veri Organizasyonu

Şimdi üç kategorik değişken arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Bu örneğe ilişkin veriler, Chicago’daki 75 topluluk alanındaki kalabalıklaşma ve antisosyal davranış araştırmasından alınmıştır (ders kitabının Tablo 6.45’ine bakınız). Sosyoekonomik statü (“SES”), nüfus yoğunluğu (“pop dens”) ve suçluluk oranı (“delinq”) arasındaki ilişkileri incelemek için toplulukların üç özelliği çapraz sınıflandırılır. Her değişken ikilidir ve 1=düşük ve 2=yüksek olarak kodlanmıştır. Bu nedenle, bu 2 x 2 x 2 bir tablodur (yani, her biri 2 seviyeli üç değişken). Bu veri dosyasının adı “delinq.sav.”

2 x 2 x 2 frekans tablosu Tablo 6.1’de yeniden verilmiştir. Bu, biri yüksek SES toplulukları için diğeri düşük SES toplulukları için olmak üzere 2 x 2 tablodan oluşan bir çift olarak görüntülenen üç yönlü bir tablodur.
Değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak için göstereceğimiz yaklaşım, değişken çiftleri arasındaki “marjinal” ilişkiyi incelemektir.

Marjinal ilişkilendirme, üç değişken çifti için 2 x 2 sıklık tablosunun incelenmesini içerir: SES x pop_dens, SES x delinq ve pop_dens x delinq. Üç tablo Şekil 6.5’te görülmektedir. SPSS for Windows’un bu üç tabloyu üretmesi için Bölüm 6.1’deki adımları kullanarak üç ayrı 2 x 2 tablo oluşturmanız gerekir.

Üstteki tablo, suçluluk ve nüfus yoğunluğu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İkinci ve üçüncü tablolar, sırasıyla, sosyoekonomik durumun nüfus yoğunluğu ve suçluluk ile ilişkisini göstermektedir. Örneklemek gerekirse, orta tablodaki veriler şunları göstermektedir: örneklemdeki 75 topluluktan 34’ü (%45,3) düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu 34 düşük nüfuslu topluluktan sadece 5’i (%14,7) daha düşük sosyoekonomik statü koşullarına sahiptir.

Tablo 6.1, 2 x 2 marjinal çapraz tabloların herhangi birinden daha fazla ayrıntı verir. Örneğin, yüksek SES toplulukları arasında 30’u (27 + 3) düşük düzeyde suçluluğa sahiptir ve bunların 27’si (%90) düşük nüfus yoğunluklu bölgelerdedir. SPSS doğrudan üç yollu bir tablo üretmeyecektir, ancak bunu üçüncü değişkenin her bir değeri için ayrı 2 x 2 tablolar üreterek yapar (örneğin, yüksek ve düşük SES toplulukları, ayrı ayrı). Sıklık tablolarının incelenmesine yönelik bu “koşullu” yaklaşım, Bölüm 6.3.2 ve 6.4’te tartışılmaktadır.

Daha Büyük Üç Yönlü Frekans Tabloları

Şekil 6.6, restoran özelliklerine ilişkin varsayımsal verileri içeren 3 x 3 x 2 bir tablodur. Restoranlar, servis ettikleri yemek türüne (makarna, Fransız, deniz ürünleri), yemek maliyetine (ucuz, orta, pahalı) ve restoranın bir zincirin parçası olup olmadığına (evet, hayır) göre sınıflandırıldı. Veriler “meal.sav” dosyasında bulunur.

Karşılıklı ilişkiler, biri zincir ve diğeri zincir olmayan restoranlar için olmak üzere iki adet 3 x 3 sıklık tablosunda görüntülenir. Bu tablolar, aşağıdaki prosedürler kullanılarak Windows için SPSS ile üretilmiştir. Veri dosyasını açtıktan sonra:

(1) Menü çubuğundan İstatistikler’e tıklayın.
(2) Açılır menüden Özetle’ye tıklayın.
(3) Çapraz Tablolar iletişim kutusunu açmak için Çapraz Tablolar’a tıklayın.
(4) “Yemek” değişkenini üzerine tıklayarak vurgulayın ve ardından sağ üstteki ok düğmesine tıklayarak onu Satır(lar) kutusuna taşıyın.
(5) Üzerine tıklayarak “maliyet” değişkenini vurgulayın ve ardından orta sağ ok düğmesine tıklayarak Sütun(lar) kutusuna taşıyın.
(6) “Zincir” değişkenini üzerine tıklayarak vurgulayın ve ardından sağ alt ok düğmesi ile ekranın alt kısmına yakın boş kutuya taşıyın.
(7) Tamam’a tıklayın.


Kategorik değişken nedir
Kategorik değişken örnekleri
Süreksiz değişken
Düzenleyici değişken nedir
Ara değişken nedir
Süreksiz değişken örnekleri
Bağımlı değişken nedir
Sürekli değişken nedir


Her tablo, bir restoran türü için yemek türü ve maliyeti arasındaki ilişkiyi gösterir. (Birinci tablonun zincir restoranlara, ikinci tablonun zincir olmayan restoranlara ait olduğuna dikkat edin.) Marjinal sayı ve yüzdeler, zincir restoranların yaklaşık olarak aynı sayıda makarna, fransız ve deniz ürünleri restoranına sahip olduğunu göstermektedir.

En yaygın maliyet kategorileri ucuz ve pahalıydı. Zincir olmayan restoranlar arasında, makarna veya deniz ürünlerinden daha fazla Fransız restoranı ve ucuz (%25) veya orta (%29,2) restoranlara göre daha pahalı restoranlar (%45,8) bulunmaktadır.

Üçüncü Değişkenin Etkileri

İki değişken arasındaki ilişki, üçüncü bir değişkenin belirli değerlerinde, yani iki değişken arasındaki “koşullu” ilişkide incelenebilir. Üçüncü bir değişken dikkate alındığında iki değişken arasındaki ilişki korunabilir, artırılabilir, azaltılabilir ve hatta tersine çevrilebilir.

Örnek olarak çocuk suçluluğu oranlarına ve nüfus yoğunluğuna ilişkin verilere tekrar bakalım; Tablo 6.2’deki frekanslar, düşük SES ve yüksek SES sayılarının toplanmasıyla elde edilir.

Düşük suçlu topluluklarının çoğunun düşük yoğunluklu alanlarda yer aldığını, yüksek suçlu toplulukların çoğunun ise yüksek yoğunluklu alanlarda bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca, yüksek ve düşük suçluluk türlerinin sayılarının (35 ve 40), yüksek ve düşük nüfus sayılarının (34 ve 41) oldukça benzer olduğuna dikkat edin.

Şimdi üçüncü değişken dikkate alındığında suçluluk ile nüfus arasındaki ilişkiyi inceleyelim; bu değişken sosyoekonomik durumdur (SES). Windows için SPSS kullanılarak, aşağıdaki adımlar kullanılarak düşük SES ve yüksek SES toplulukları için ayrı tablolar elde edilir.

(1) Menü çubuğundan İstatistikler’e tıklayın.
(2) Açılır menüden Özetle’ye tıklayın.
(3) Çapraz Tablolar iletişim kutusunu açmak için Çapraz Tablolar’a tıklayın.
(4) “delinq” değişkenini üzerine tıklayarak vurgulayın ve ardından sağ üst ok düğmesine tıklayarak th{: Row(s) kutusuna taşıyın.
(5) “pop_dens” değişkenini üzerine tıklayarak vurgulayın ve ardından orta sağ ok düğmesine tıklayarak onu Sütun(lar) kutusuna taşıyın.
(6) “SES” değişkenini üzerine tıklayarak vurgulayın ve ardından sağ alt ok tuşu ile ekranın alt kısmına yakın boş kutuya taşıyın.
(7) Tamam’a tıklayın.

Sonuçlar gösterilmektedir. Bu tabloların, sırasıyla  sol ve sağ bölümlerinde verilenlerle aynı sonuçlara sahip olduğuna dikkat edin.

Desenler farklıdır. İlk olarak, SES düşünüldüğünde satır ve sütun sayılarının önemli ölçüde değiştiğine dikkat edin. Düşük SES alanları arasında, düşük suçlu topluluklardan çok daha fazlası vardır ve bunların çoğu (%94,3) yüksek yoğunluklu alanlardadır. Yüksek SES toplulukları arasında, yüksek suçluluğa kıyasla düşük suçluluk yüzdesi (%85,7) daha fazladır ve bunların çoğu düşük yoğunluklu bölgelerdedir. Bir anlamda SES, nüfus yoğunluğu ile çocuk suçluluğu oranları arasındaki ilişkiyi “açıklar”.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir